herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
SESJA XXVII z 31 marca 2009 r. Marcin Janowski 2009-06-10 11:03:15
UCHWAŁA Nr XXVIII/300/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych Sławomir Kwiatkowski 2009-06-10 11:02:51
SESJA XXVIII z 28 maja 2009 r. Marcin Janowski 2009-06-10 11:02:47
SESJA XXVIII z 28 maja 2009 r. Marcin Janowski 2009-06-10 11:02:22
UCHWAŁA Nr XXVIII/299/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych Sławomir Kwiatkowski 2009-06-10 11:02:14
U C H W A Ł A Nr XXVIII/298/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/287/09 dotyczącej ustalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2009-06-10 11:01:29
U C H W A Ł A Nr XXVIII/297/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu korzystania z zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu ?Moje boisko ? Orlik 2012? przy Szkole Podstawowej nr 2 w Płotach. Sławomir Kwiatkowski 2009-06-10 11:00:19
U C H W A Ł A Nr XXVIII/296/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia ?Planu Odnowy Miejscowości Kocierz na lata 2008 - 2015? Sławomir Kwiatkowski 2009-06-10 10:59:26
Uchwała Nr XXVIII/294/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Sławomir Kwiatkowski 2009-06-10 10:58:33
Uchwała Nr XXVIII / 293 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej gminie Kamień Pomorski Sławomir Kwiatkowski 2009-06-10 10:55:07
Uchwała Nr XXVIII / 292 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2009-06-10 10:54:14
Uchwała Nr XXVIII / 292 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2009-06-10 10:52:18
XXVIII - 28 maja 2009r Sławomir Kwiatkowski 2009-06-10 10:49:25
U C H W A Ł A Nr XXVII/291/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 marca 2009r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres 12 m-cy od 1 maja 2009r. do 30 kwietnia 2010r. Sławomir Kwiatkowski 2009-06-10 10:25:26
U C H W A Ł A Nr XXVII/290/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/272/09 z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia ?Planów Odnowy Miejscowości Bądkowo, Charnowo, Czarne, Dąbie, Jarzysław, Karczewie, Krężel, Luciąża, Łęczna, Makowiska, Mechowo, Modlimowo, Pniewo, Sowno, Słudwia, Truskolas, Wyszobór, Wytok na lata 2008 - 2015? Sławomir Kwiatkowski 2009-06-10 10:24:11
U C H W A Ł A Nr XXVII/289/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia ?Planów Odnowy Miejscowości Darszyce-Dalimierz, Dobiesław, Gostyń Łobeski, Lisowo, Łowiska, Makowice, Natolewice, Płoty, Potuliniec, Wicimice, Wyszogóra na lata 2008 - 2015? Sławomir Kwiatkowski 2009-06-10 10:22:38
U C H W A Ł A Nr XXVII/288/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia ?Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płoty na lata 2008 - 2015? Sławomir Kwiatkowski 2009-06-10 10:21:55
U C H W A Ł A Nr XXVII/287/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2009-06-10 10:20:59
U C H W A Ł A Nr XXVII/286/2009 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kocierz w gminie Płoty Sławomir Kwiatkowski 2009-06-10 10:19:29
U C H W A Ł A Nr XXVII/285/2009 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Brojce, Gminą Golczewo i Gminą Gryfice zadania w zakresie rozwiązania gospodarki wodno - ściekowej. Sławomir Kwiatkowski 2009-06-10 10:16:57
U C H W A Ł A Nr XXVII/284/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 r. Sławomir Kwiatkowski 2009-06-10 10:14:24
U C H W A Ł A Nr XXVII/283/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 marca 2009 r. W sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych Sławomir Kwiatkowski 2009-06-10 10:13:28
U C H W A Ł A Nr XXVII/282/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie: kupna na rzecz Gminy Ploty nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr. ewidencyjnym 8/14 o pow. 2544 m2, położonej w obrębie Karczewie. Sławomir Kwiatkowski 2009-06-10 10:12:31
Uchwała Nr XXVII / 281 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 marca 2009r. w sprawie: udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa Robotnika w Wicimicach Sławomir Kwiatkowski 2009-06-10 10:12:00
Uchwała Nr XXVII / 280 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 marca 2009r. w sprawie: udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2009-06-10 10:11:23
Uchwała Nr XXVII / 279 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 marca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2009-06-10 10:10:20
U C H W A Ł A Nr XXVII/278/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 marca 2009r. Sławomir Kwiatkowski 2009-06-10 10:06:51
U C H W A Ł A Nr XXVII/277/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Płotów za 2008 rok Sławomir Kwiatkowski 2009-06-10 10:05:22
XXVII - 31 marca 2009r. Sławomir Kwiatkowski 2009-06-10 10:03:29
Zarządzenie Nr 37/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2009-06-05 09:06:02
Zarządzenie Nr 37/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2009-06-05 07:34:56
WYKAZ Nr 7/2009 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Sławomir Kwiatkowski 2009-06-04 15:42:20
WYKAZ Nr 7/2009 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Sławomir Kwiatkowski 2009-06-04 15:40:44
Zarządzenie Nr 37/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2009-06-04 15:35:46
Zarządzenie Nr 37/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2009-06-04 15:35:25
Zarządzenie Nr 37/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2009-06-04 15:34:38
Sławomir Kwiatkowski 2009-06-01 12:52:11
Informacja z wykonania budżetu gminy Płoty za 2008 rok Marcin Janowski 2009-05-28 09:22:29
Informacja z wykonania budżetu gminy Płoty za 2008 rok Marcin Janowski 2009-05-28 09:21:25
Informacja z wykonania budżetu gminy Płoty za 2008 rok Marcin Janowski 2009-05-28 09:20:04