herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o zbieraniu informacji o wyrobach azbestowych Sławomir Kwiatkowski 2009-07-14 12:26:37
Ogłoszenie o zbieraniu informacji o wyrobach azbestowych Sławomir Kwiatkowski 2009-07-14 12:25:49
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2009-07-14 12:18:38
Budowa Regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach - Etap II Zadanie 1 - Budowa boiska treningowego z instalacją oświetlenia terenu oraz systemem odwodnienia płyty boiska. Sławomir Kwiatkowski 2009-07-10 15:46:39
Budowa Regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach - Etap II Zadanie 1 - Budowa boiska treningowego z instalacją oświetlenia terenu oraz systemem odwodnienia płyty boiska. Sławomir Kwiatkowski 2009-07-10 15:45:10
SESJA XXX Marcin Janowski 2009-07-07 10:42:41
SESJA XXX z 30 czerwca 2009 r. Marcin Janowski 2009-07-07 10:40:58
SESJA XXX z 30 czerwca 2009 r. Marcin Janowski 2009-07-07 10:40:46
Zarządzenie Nr 37/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Sławomir Kwiatkowski 2009-07-06 11:44:15
Zarządzenie Nr 38/2009 Burmistrza Płotów z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Płotach. Sławomir Kwiatkowski 2009-07-06 11:43:50
Zarządzenie Nr 1/09 Burmistrza Płotów z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009. Sławomir Kwiatkowski 2009-07-06 11:42:51
Zarządzenie Nr 2/09 Burmistrza Płotów z dnia 2 stycznia 2009r. w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek. Sławomir Kwiatkowski 2009-07-06 11:42:04
ZARZĄDZENIE Nr 3\2009 BURMISTRZA P ŁOTÓW z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. przygotowania i prowadzenia inwestycji samorządowych, pozyskiwania środków pomocowych, rozwoju gospodarczego i zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Płotach. Sławomir Kwiatkowski 2009-07-06 11:37:30
Zarządzenie Nr 4/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do wydzierżawienia Sławomir Kwiatkowski 2009-07-06 11:36:50
Zarządzenie Nr 6/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do wydzierżawienia Sławomir Kwiatkowski 2009-07-06 11:33:06
Zarządzenie nr 6a./ 2009 Burmistrza Płotów Z dnia 21.01.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Sławomir Kwiatkowski 2009-07-06 11:30:18
ZARZĄDZENIE Nr 7/2009 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie: upoważnienia Z-cy Burmistrza do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Płotów. Sławomir Kwiatkowski 2009-07-06 11:29:53
Zarządzenie nr 8/09 Burmistrza Płotów z dnia 28.01.2009r. W sprawie: powołania komisji likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim i podległych jednostkach ( OSP, OPS i kluby sportowe). Sławomir Kwiatkowski 2009-07-06 11:27:19
Zarządzenie Nr 9/09 Burmistrza Płotów z dnia 05 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarzadzenia nr 2\09 Sławomir Kwiatkowski 2009-07-06 11:24:29
Zarządzenie Nr 9/09 Burmistrza Płotów z dnia 05 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarzadzenia nr 2\09 Sławomir Kwiatkowski 2009-07-06 11:24:06
Zarządzenie Nr 10/09 Burmistrza Płotów z dnia 05 lutego 2009r. w celu wprowadzenia zmian w zarzadzeniu nr 1\09 Sławomir Kwiatkowski 2009-07-06 11:22:18
Zarządzenie Nr 11/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Sławomir Kwiatkowski 2009-07-06 11:19:25
Zarządzenie Nr 12\2009 Burmistrza Płotów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie: sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2009-07-06 11:19:09
Zarządzenie Nr 24/ 09 Burmistrza Płotów z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 40/08 Burmistrza Płotów z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urzędu Miejskiego w Płotach oraz jednostki organizacyjne gminy. Sławomir Kwiatkowski 2009-07-06 11:07:21
Zarządzenie nr 23/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej Sławomir Kwiatkowski 2009-07-06 11:07:08
Zarządzenie Nr 22 / 09 Burmistrza Płotów z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2009-07-06 11:06:52
ZARZĄDZENIE Nr  21\2009 BURMISTRZA PŁOTÓW w sprawie upoważnienia Pana Mirosława Kolanicy - kierownika referatu planowania przestrzennego i budownictwa, geodezji i gospodarki gruntami, rolnictwa, ochrony środowiska oraz drogownictwa Urzędu Miejskiego w Plotach do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień świadczeń w imieniu Burmistrza Sławomir Kwiatkowski 2009-07-06 11:06:28
ZARZĄDZENIE nr 20\2009 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19.02.2009 r. w sprawie upoważnienia Pana Mirosława Kolanicy - kierownika referatu planowania przestrzennego i budownictwa, geodezji i gospodarki gruntami, rolnictwa, ochrony środowiska oraz drogownictwa Urzędu Miejskiego w Płotach do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień świadczeń w imieniu Burmistrza Sławomir Kwiatkowski 2009-07-06 11:06:18
ZARZĄDZENIE Nr 19\2009 BURMISTRZA Płotów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie upoważnienia Pana Mirosława Kolanicy ? kierownika referatu planowania przestrzennego i budownictwa, geodezji i gospodarki gruntami, rolnictwa, ochrony środowiska oraz drogownictwa Urzędu Miejskiego w Płotach do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień świadczeń w imieniu Burmistrza Sławomir Kwiatkowski 2009-07-06 11:05:47
ZARZĄDZENIE Nr 18\2009 BURMISTRZA Płotów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie upoważnienia Pani Stanisławy Lipskiej - kierownika referatu podatkowego Urzędu Miejskiego w Płotach do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Sławomir Kwiatkowski 2009-07-06 11:04:08
ZARZĄDZENIE Nr 17\2009 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19.02.2009 r. w sprawie upoważnienia Pani Haliny Buiłek - kierownika referatu organizacyjno-administracyjnego i spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego w Płotach do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Sławomir Kwiatkowski 2009-07-06 11:02:20
ZARZĄDZENIE Nr 16\2009 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19.02.2009 r. w sprawie upoważnienia Pani Haliny Buiłek - kierownika referatu organizacyjno-administracyjnego i spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego w Plotach do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Sławomir Kwiatkowski 2009-07-06 11:00:10
ZARZĄDZENIE Nr 15\2009 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19.02.2009 r. w sprawie upoważnienia Pani Haliny Buiłek - kierownika referatu organizacyjno-administracyjnego i spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego w Płotach do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Sławomir Kwiatkowski 2009-07-06 10:58:48
ZARZĄDZENIE Nr 14\2009 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19.02.2009 r. w sprawie upoważnienia Pani Haliny Buiłek - kierownika referatu organizacyjno-administracyjnego i spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Sławomir Kwiatkowski 2009-07-06 10:57:26
1.Sporządzenie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty, 2.Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty obejmujących: a)teren pod lokalizację cmentarza komunalnego, b)teren w rejonie ulicy Parkowej, c)teren w rejonie ulicy Bajkowej, d)teren w rejonie ulic Osiedle 700-lecia i Górnej, Sławomir Kwiatkowski 2009-07-06 08:15:39
Termomodernizacja i kolorystyka elewacji Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Piastowej 8 w Płotach Numer ogłoszenia: 199428 - 2009; Sławomir Kwiatkowski 2009-07-03 15:47:02
1.Sporządzenie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty, 2.Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty obejmujących: a)teren pod lokalizację cmentarza komunalnego, b)teren w rejonie ulicy Parkowej, c)teren w rejonie ulicy Bajkowej, d)teren w rejonie ulic Osiedle 700-lecia i Górnej, Sławomir Kwiatkowski 2009-07-03 15:41:44
1.Sporządzenie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty, 2.Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty obejmujących: a)teren pod lokalizację cmentarza komunalnego, b)teren w rejonie ulicy Parkowej, c)teren w rejonie ulicy Bajkowej, d)teren w rejonie ulic Osiedle 700-lecia i Górnej, Sławomir Kwiatkowski 2009-07-03 15:39:46
ZARZĄDZENIE Nr 13\2009 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19.02.2009 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Płoty do wydawania zaświadczeń w imieniu Burmistrza. Sławomir Kwiatkowski 2009-07-03 11:21:49
ZARZĄDZENIE Nr 13\2009 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19.02.2009 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Płoty do wydawania zaświadczeń w imieniu Burmistrza. Sławomir Kwiatkowski 2009-07-03 11:21:13