herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Maliński Marian - Burmistrz Sławomir Kwiatkowski 2009-04-28 14:27:09
Maliński Marian - Burmistrz Sławomir Kwiatkowski 2009-04-28 14:11:21
Maliński Marian - Burmistrz Sławomir Kwiatkowski 2009-04-28 14:00:34
Maliński Marian - Burmistrz Sławomir Kwiatkowski 2009-04-28 13:59:09
Maliński Marian - Burmistrz Sławomir Kwiatkowski 2009-04-28 13:56:49
Samodzielne stanowisko pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Sławomir Kwiatkowski 2009-04-28 13:38:40
Samodzielne Stanowisko ds. kadr i szkoleń i spraw socjalnych Sławomir Kwiatkowski 2009-04-28 13:37:43
Samodzielne stanowisko ds. promocji, sportu, OC i spraw wojskowych, bhp i OSP Sławomir Kwiatkowski 2009-04-28 13:37:29
Referat Podatkowy Sławomir Kwiatkowski 2009-04-28 13:36:46
Referat Budżetowy Sławomir Kwiatkowski 2009-04-28 13:36:28
Referat Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich Sławomir Kwiatkowski 2009-04-28 13:32:05
Biuro Rady Miejskiej Sławomir Kwiatkowski 2009-04-28 13:30:04
Urząd Stanu Cywilnego Sławomir Kwiatkowski 2009-04-28 13:29:48
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Drogownictwa Sławomir Kwiatkowski 2009-04-28 13:29:27
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Drogownictwa Sławomir Kwiatkowski 2009-04-28 13:26:36
Informacja z wykonania budżetu gminy Płoty za 2008 rok Marcin Janowski 2009-04-28 08:28:35
Informacja z wykonania budżetu gminy Płoty za 2008 rok Marcin Janowski 2009-04-28 08:25:22
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Płoty za 2008 Marcin Janowski 2009-04-28 08:19:25
Informacja z wykonania budżetu gminy Płoty za 2008 rok - dokument usunięty Marcin Janowski 2009-04-28 08:19:00
aaaa - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2009-04-27 14:33:10
aaaa - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2009-04-27 14:26:36
O G Ł O S Z E N I E o umieszczeniu wykazu 6.2009 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przeksztłcenia prawa użytkowania wieczystego Sławomir Kwiatkowski 2009-04-27 14:26:11
O G Ł O S Z E N I E o umieszczeniu wykazu 6.2009 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przeksztłcenia prawa użytkowania wieczystego - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2009-04-27 14:25:40
O G Ł O S Z E N I E o umieszczeniu wykazu 6.2009 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przeksztłcenia prawa użytkowania wieczystego - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2009-04-27 14:25:14
Informacja z wykonania budżetu gminy Płoty za 2008 rok - dokument usunięty Marcin Janowski 2009-04-27 14:21:40
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Płoty za 2008 Marcin Janowski 2009-04-27 14:06:13
Uchwała Nr XXVI / 266 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 6 marca 2009r. w sprawie: zmian planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2009-04-20 13:08:53
Uchwała Nr XXVI / 266 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 6 marca 2009r. w sprawie: zmian planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2009-04-20 13:07:51
Uchwała Nr XXVI / 266 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 6 marca 2009r. w sprawie: zmian planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2009-04-20 13:03:28
Uchwała Nr XXVI / 266 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 6 marca 2009r. w sprawie: zmian planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2009-04-20 13:01:53
Uchwała Nr XXVI / 267 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 6 marca 2009r. w sprawie: sposobu sfinansowania inwestycji Sławomir Kwiatkowski 2009-04-20 13:00:03
Uchwała Nr XXVI / 267 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 6 marca 2009r. w sprawie: sposobu sfinansowania inwestycji Sławomir Kwiatkowski 2009-04-20 12:59:08
- dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2009-04-20 12:58:34
- dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2009-04-20 12:58:33
- dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2009-04-20 12:58:24
Uchwała Nr XXVI / 266 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 6 marca 2009r. w sprawie: zmian planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sławomir Kwiatkowski 2009-04-20 12:55:03
Uchwała Nr XXVI / 266 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 6 marca 2009r. w sprawie: zmian planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sławomir Kwiatkowski 2009-04-20 12:52:53
Uchwała Nr XXVI / 266 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 6 marca 2009r. w sprawie: zmian planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sławomir Kwiatkowski 2009-04-20 12:51:20
Sławomir Kwiatkowski 2009-04-20 12:37:40
Sławomir Kwiatkowski 2009-04-20 12:36:09