Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XVII/153/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008r.. W sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 12:11:11
UCHWALA Nr XVII/152/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnego użytkowania gruntu. Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 12:10:48
UCHWAŁA Nr XVII/151/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie: przejęcia nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna ? Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie w zamian za zaległości podatkowe Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 12:10:16
Uchwała Nr XVII /149 / 08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Płotów za 2007 rok Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 12:09:47
Uchwała Nr XVIII/184/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 12:02:00
Uchwała Nr XVIII/183/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:59:32
UCHWAŁA Nr XVIII/182/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2008r. w sprawie: uchylenia Uchwały nr XXVII/267/2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie sprzedaży mienia gminnego w trybie przetargu ustnego ograniczonego tylko dla mieszkańców wsi Truskolas. Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:59:10
UCHWAŁA Nr XVIII/181/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2008r.. W sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:57:17
UCHWAŁA Nr XVIII/180/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2008r.. W sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:56:49
UCHWAŁA NrXVIII/179/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2008r. W sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:56:14
UCHWAŁA Nr XVIII/178/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2008r. W sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:55:00
UCHWAŁA NR XVIII/177/2008 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kocierz Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:54:25
Uchwała Nr XVIII/176/2008 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:48:53
Uchwała Nr XVIII/174/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie: przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Płoty na lata 2008-2012. Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:48:13
Uchwala nr XVIII/175/08 Rady Miejskiej w Plotach z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/137/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14.03.2008 r. w sprawie ustalenia zasad oraz stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie gminy. Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:45:03
Uchwała Nr XVIII/174/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie: przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Płoty na lata 2008-2012. Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:44:06
Uchwała Nr XVIII/173/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Płotów. Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:43:31
Uchwała Nr XVIII/ 172 /08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:42:36
UCHWAŁA NR XVIII/ 171/ 08 RADY MIEJSKIEJ W Płotach z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie urzędowych nazw miejscowości Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:40:04
UCHWAŁA Nr XVIII/170/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2008r. W sprawie: nadania nazwy urzędowej nowej ulicy. Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:38:05
UCHWAŁA Nr XVIII /169 /2008 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2008 roku Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:37:38
UCHWAŁA NR XVIII/168/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania. Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:37:15
UCHWAŁA Nr XVIII /169 /2008 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Płoty. - dokument usunięty Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:35:03
UCHWAŁA Nr XVIII /169 /2008 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Płoty. - dokument usunięty Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:34:35
Uchwała Nr XIX/193/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:31:46
Uchwała Nr XIX / 192 / 2008 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie: zmian planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:29:56
Uchwała Nr XIX/191/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:29:29
Uchwała Nr XIX/190/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:29:00
Uchwała Nr XIX/189/2008 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu bankowego Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:27:36
Uchwała Nr XIX/188 /08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenach będących własnością Gminy Płoty Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:24:52
Uchwała Nr XVIII /187/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejsko ? Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:21:39
Uchwała Nr XVIII /187/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejsko ? Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:20:37
Uchwała Nr XIX/186/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie podziału sołectwa Wyszogóra Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:18:36
Uchwała Nr XIX/185 /08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do ?Celowego Związku Gmin R-XXI? i przyjęcia jego Statutu. Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:14:14
UCHWAŁA Nr XX/ 202 /2008 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 5 września 2008 r. w sprawie: upoważnienia do reprezentowania Rady Miejskiej w Płotach w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:11:36
U C H W A Ł A Nr XX/201/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 5 września 2008 r. w sprawie: zniesienia współwłasności nieruchomości. Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:10:56
UCHWAŁA Nr XX/200/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 5 września 2008 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze bezprzetargowej. Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:10:40
Uchwała Nr XX/198/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 5 września 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:10:07
UCHWAŁA Nr XX /199/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 5 września 2008 r. W sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:07:03
Uchwała Nr XX/198/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 5 września 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:06:20