herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 48/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowani wieczystego w prawo własności nieruchomości. Sławomir Kwiatkowski 2009-07-27 13:51:33
Decyzja środowiskowa - ul. Bajkowa w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2009-07-27 13:44:20
Decyzja środowiskowa - ul. Bajkowa w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2009-07-27 13:42:47
BURMISTRZ PŁOTÓW ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy PŁOTY Sławomir Kwiatkowski 2009-07-27 13:28:14
Zarządzenie nr 49/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 27 lipca 2009 r. w celu powołania komisji przetargowej Sławomir Kwiatkowski 2009-07-27 13:18:30
Zarządzenie Nr 48/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowani wieczystego w prawo własności nieruchomości. Sławomir Kwiatkowski 2009-07-27 13:16:08
WYKONANIE USŁUG TRANSPORTOWYCH - DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY PŁOTY ORAZ SPORTOWCÓW ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Sławomir Kwiatkowski 2009-07-23 13:53:44
WYKONANIE USŁUG TRANSPORTOWYCH - DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY PŁOTY W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 AUTOBUSEM SZKOLNYM STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ GMINY Sławomir Kwiatkowski 2009-07-23 11:45:43
Budowa Regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach - Etap II Zadanie 1 - Budowa boiska treningowego z instalacją oświetlenia terenu oraz systemem odwodnienia płyty boiska. Sławomir Kwiatkowski 2009-07-22 12:30:04
SESJA XXXI Marcin Janowski 2009-07-21 10:12:42
SESJA XXXI z 17 lipca 2009 r. Marcin Janowski 2009-07-21 10:12:06
SESJA XXXI z 17 lipca 2009 r. Marcin Janowski 2009-07-21 10:11:49
Budowa boiska sportowego w Oddziale Zamiejscowym Gimnazjum Publicznego w Modlimowie, Gmina Płoty Sławomir Kwiatkowski 2009-07-17 15:34:21
Termomodernizacja i kolorystyka elewacji Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Piastowej 8 w Płotach Numer ogłoszenia: 199428 - 2009; Sławomir Kwiatkowski 2009-07-16 15:15:48
Budowa Regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach - Etap II Zadanie 1 - Budowa boiska treningowego z instalacją oświetlenia terenu oraz systemem odwodnienia płyty boiska. Sławomir Kwiatkowski 2009-07-16 12:12:51
Wykaz nr 8/2009 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Sławomir Kwiatkowski 2009-07-15 14:46:58
Wykaz nr 8/2009 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Sławomir Kwiatkowski 2009-07-15 14:46:14
Wykaz nr 8/2009 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Sławomir Kwiatkowski 2009-07-15 14:45:49
Wykaz nr 8/2009 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Sławomir Kwiatkowski 2009-07-15 14:45:29
Wykaz nr 8/2009 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Sławomir Kwiatkowski 2009-07-15 14:43:28
Wykaz nr 8/2009 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Sławomir Kwiatkowski 2009-07-15 14:42:27
Wykaz nr 8/2009 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Sławomir Kwiatkowski 2009-07-15 14:42:13
Zarządzenie Nr 45/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do wydzierżawienia Sławomir Kwiatkowski 2009-07-15 14:36:35
Budowa Regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach - Etap II Zadanie 1 - Budowa boiska treningowego z instalacją oświetlenia terenu oraz systemem odwodnienia płyty boiska. Sławomir Kwiatkowski 2009-07-14 14:58:46
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2009-07-14 12:26:42
Ogłoszenie o zbieraniu informacji o wyrobach azbestowych Sławomir Kwiatkowski 2009-07-14 12:26:37
Ogłoszenie o zbieraniu informacji o wyrobach azbestowych Sławomir Kwiatkowski 2009-07-14 12:25:49
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2009-07-14 12:18:38
Budowa Regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach - Etap II Zadanie 1 - Budowa boiska treningowego z instalacją oświetlenia terenu oraz systemem odwodnienia płyty boiska. Sławomir Kwiatkowski 2009-07-10 15:46:39
Budowa Regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach - Etap II Zadanie 1 - Budowa boiska treningowego z instalacją oświetlenia terenu oraz systemem odwodnienia płyty boiska. Sławomir Kwiatkowski 2009-07-10 15:45:10
SESJA XXX Marcin Janowski 2009-07-07 10:42:41
SESJA XXX z 30 czerwca 2009 r. Marcin Janowski 2009-07-07 10:40:58
SESJA XXX z 30 czerwca 2009 r. Marcin Janowski 2009-07-07 10:40:46
Zarządzenie Nr 37/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Sławomir Kwiatkowski 2009-07-06 11:44:15
Zarządzenie Nr 38/2009 Burmistrza Płotów z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Płotach. Sławomir Kwiatkowski 2009-07-06 11:43:50
Zarządzenie Nr 1/09 Burmistrza Płotów z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009. Sławomir Kwiatkowski 2009-07-06 11:42:51
Zarządzenie Nr 2/09 Burmistrza Płotów z dnia 2 stycznia 2009r. w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek. Sławomir Kwiatkowski 2009-07-06 11:42:04
ZARZĄDZENIE Nr 3\2009 BURMISTRZA P ŁOTÓW z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. przygotowania i prowadzenia inwestycji samorządowych, pozyskiwania środków pomocowych, rozwoju gospodarczego i zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Płotach. Sławomir Kwiatkowski 2009-07-06 11:37:30
Zarządzenie Nr 4/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do wydzierżawienia Sławomir Kwiatkowski 2009-07-06 11:36:50
Zarządzenie Nr 6/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do wydzierżawienia Sławomir Kwiatkowski 2009-07-06 11:33:06