herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 13\2009 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19.02.2009 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Płoty do wydawania zaświadczeń w imieniu Burmistrza. Sławomir Kwiatkowski 2009-07-03 11:21:49
ZARZĄDZENIE Nr 13\2009 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19.02.2009 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Płoty do wydawania zaświadczeń w imieniu Burmistrza. Sławomir Kwiatkowski 2009-07-03 11:21:13
Zarządzenie Nr 11/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Sławomir Kwiatkowski 2009-07-03 11:19:30
ZARZĄDZENIE NR 5 / 2009 z dnia l4.01.2009r. W związku z rozpoczęciem prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku oraz Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku Sławomir Kwiatkowski 2009-07-03 11:16:30
Samodzielne stanowisko ds. promocji, sportu, OC i spraw wojskowych, bhp i OSP Sławomir Kwiatkowski 2009-07-02 13:22:34
Samodzielne Stanowisko ds. kadr i szkoleń i spraw socjalnych Sławomir Kwiatkowski 2009-07-02 13:20:35
Samodzielne stanowisko ds.oświaty i kierownik kancelarii tajnej Sławomir Kwiatkowski 2009-07-02 13:19:01
Samodzielne stanowisko ds.oświaty i kierownik kancelarii tajnej Sławomir Kwiatkowski 2009-07-02 13:18:01
Samodzielne stanowisko ds.oświaty i kierownik kancelarii tajnej Sławomir Kwiatkowski 2009-07-02 13:17:12
Samodzielne stanowisko ds.oświaty i kierownik kancelarii tajnej Sławomir Kwiatkowski 2009-07-02 13:13:21
Samodzielne stanowisko ds.oświaty i kierownik kancelarii tajnej Sławomir Kwiatkowski 2009-07-02 13:11:44
Samodzielne stanowisko ds.oświaty i kierownik kancelarii tajnej Sławomir Kwiatkowski 2009-07-02 13:11:21
Samodzielne Stanowisko ds. kadr i szkoleń i spraw socjalnych Sławomir Kwiatkowski 2009-07-02 13:10:51
Samodzielne stanowisko ds. promocji, sportu, OC i spraw wojskowych, bhp i OSP Sławomir Kwiatkowski 2009-07-02 13:09:43
Samodzielne stanowisko ds.oświaty i kierownik kancelarii tajnej Sławomir Kwiatkowski 2009-07-02 13:09:09
Samodzielne stanowisko ds.oświaty i kierownik kancelarii tajnej Sławomir Kwiatkowski 2009-07-02 13:08:44
Samodzielne stanowisko ds. promocji, sportu, OC i spraw wojskowych, bhp i OSP Sławomir Kwiatkowski 2009-07-02 13:05:29
Samodzielne Stanowisko ds. kadr i szkoleń i spraw socjalnych Sławomir Kwiatkowski 2009-07-02 13:03:14
Referat Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich Sławomir Kwiatkowski 2009-07-02 12:56:57
Sławomir Kwiatkowski 2009-07-02 12:52:51
Sławomir Kwiatkowski 2009-07-02 11:38:05
DECYZJA Nr ROŚiD.7610/ 3 /2009 Sławomir Kwiatkowski 2009-07-02 11:22:52
Decyzje środowiskowe Sławomir Kwiatkowski 2009-07-02 11:00:25
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ,,Modernizacja kanału Kucerz Sławomir Kwiatkowski 2009-07-01 10:24:44
Nr konkursu: 1 / 2009 BURMISTRZ PŁOTÓW ogłasza otwarty konkurs ofert na: Realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży Sławomir Kwiatkowski 2009-06-30 15:29:55
Konkurs ofert i oferty realizacji zadania celu publicznego Sławomir Kwiatkowski 2009-06-30 15:28:08
SESJA XXIX Marcin Janowski 2009-06-29 11:35:20
SESJA XXIX z 25 czerwca 2009 r. Marcin Janowski 2009-06-29 11:23:17
ZARZĄDZENIE nr 20\2009 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19.02.2009 r. w sprawie upoważnienia Pana Mirosława Kolanicy - kierownika referatu planowania przestrzennego i budownictwa, geodezji i gospodarki gruntami, rolnictwa, ochrony środowiska oraz drogownictwa Urzędu Miejskiego w Płotach do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień świadczeń w imieniu Burmistrza Sławomir Kwiatkowski 2009-06-25 11:36:18
ZARZĄDZENIE Nr  21\2009 BURMISTRZA PŁOTÓW w sprawie upoważnienia Pana Mirosława Kolanicy - kierownika referatu planowania przestrzennego i budownictwa, geodezji i gospodarki gruntami, rolnictwa, ochrony środowiska oraz drogownictwa Urzędu Miejskiego w Plotach do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień świadczeń w imieniu Burmistrza Sławomir Kwiatkowski 2009-06-25 11:33:40
Zarządzenie Nr 22 / 09 Burmistrza Płotów z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2009-06-25 11:30:48
Zarządzenie nr 23/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej Sławomir Kwiatkowski 2009-06-25 11:12:47
Zarządzenie Nr 24/ 09 Burmistrza Płotów z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 40/08 Burmistrza Płotów z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urzędu Miejskiego w Płotach oraz jednostki organizacyjne gminy. Sławomir Kwiatkowski 2009-06-25 11:07:58
Zarządzenie Nr 25/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Sławomir Kwiatkowski 2009-06-25 11:04:56
Zarządzenie Nr 26/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Sławomir Kwiatkowski 2009-06-25 11:01:17
Zarządzenie nr 27 /2009 Burmistrza Płotów z dnia23 marca 2009 roku w sprawie : powołania Gminnej Komisji do spraw przeglądu wiosennego oraz utrzymania czystości na terenie miasta i gminy Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2009-06-25 10:56:28
Zarządzenie nr 27 /2009 Burmistrza Płotów z dnia23 marca 2009 roku w sprawie : powołania Gminnej Komisji do spraw przeglądu wiosennego oraz utrzymania czystości na terenie miasta i gminy Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2009-06-25 10:55:39
Zarządzenie Nr 28 / 09 Burmistrza Płotów z dnia 31 marca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2009-06-25 10:44:08
Zarządzenie Nr 29/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Sławomir Kwiatkowski 2009-06-25 10:29:02
Zarządzenie Nr 30 / 09 Burmistrza Płotów z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2009-06-25 10:25:48