herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XVI/141/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 marca 2008r. W sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 12:40:06
UCHWAŁA Nr XVI/140/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 marca 2008r. W sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 12:39:27
UCHWAŁA Nr XVI/139/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 marca 2008r. W sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 12:38:31
UCHWAŁA Nr XVI/138/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 marca 2008r. W sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 12:38:12
Uchwala nr XVI/137/08 Rady Miejskiej w Plotach z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie: ustalenia zasad oraz stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie gminy. Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 12:37:41
UCHWAŁA NR XVI/136/08 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zmiany ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty?. Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 12:35:33
UCHWAŁA NR XVI/136/08 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zmiany ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty?. Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 12:35:06
Uchwała Nr XVII/167/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Płoty. Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 12:29:24
Uchwała Nr XVII/165/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres 12 m-cy od 1 maja 2008r. do 30 kwietnia 2009r. Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 12:28:31
Uchwała Nr XVII/166/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008r.w sprawie: przyjęcia ?Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok? Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 12:28:14
Uchwała Nr XVII/166/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008r.w sprawie: przyjęcia ?Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok? Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 12:27:57
Uchwała Nr XVII/166/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008r.w sprawie: przyjęcia ?Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok? Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 12:27:31
Uchwała Nr XVII/165/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres 12 m-cy od 1 maja 2008r. do 30 kwietnia 2009r. Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 12:25:41
Uchwała Nr XVII/165/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres 12 m-cy od 1 maja 2008r. do 30 kwietnia 2009r. Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 12:25:27
Uchwała Nr XVII/164/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XV/135/08 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie: 1. przystąpienia Gminy Płoty do tworzonej Lokalnej Grupy Działania tworzonej w na terenie następujących gmin wchodzących w skład Powiatu Gryfickiego: Brojce, Gryfice, Karnice, Płoty, Trzebiatów. 2. udzielenia pełnomocnictwa Panu Marianowi Malińskiemu, Burmistrzowi Płotów do pełnego reprezentowania Gminy Płoty w w/w Lokalnej Grupie Działania Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 12:24:10
Uchwała Nr XVII/164/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XV/135/08 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie: 1. przystąpienia Gminy Płoty do tworzonej Lokalnej Grupy Działania tworzonej w na terenie następujących gmin wchodzących w skład Powiatu Gryfickiego: Brojce, Gryfice, Karnice, Płoty, Trzebiatów. 2. udzielenia pełnomocnictwa Panu Marianowi Malińskiemu, Burmistrzowi Płotów do pełnego reprezentowania Gminy Płoty w w/w Lokalnej Grupie Działania Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 12:23:08
Uchwała Nr XVII/163/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008r.w sprawie: bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz od ceny sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia stawki oprocentowania rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 12:21:07
Uchwała Nr XVII/163/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008r.w sprawie: bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz od ceny sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia stawki oprocentowania rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 12:20:34
UCHWAŁA Nr XVII / 162 / 2008 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie: uznania za pomnik przyrody drzewa z gat. dąb szypułkowy, rosnącego na terenie przykościelnym w m. Wicimice. Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 12:19:36
Uchwała Nr XVII / 161 /08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 12:19:01
Uchwała Nr XVII / 160 /08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 12:17:06
UCHWAŁA Nr XVII/159/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008r. W sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 12:15:22
UCHWAŁA Nr XVII/158/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008r. W sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 12:14:15
UCHWAŁA Nr XVII/157/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008r. W sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 12:13:50
UCHWAŁA Nr XVII/156/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008r. W sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 12:13:20
UCHWAŁA Nr XVII/155/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008r. W sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 12:12:02
UCHWAŁA Nr XVII/154 /08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008r.. W sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 12:11:42
UCHWAŁA Nr XVII/153/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008r.. W sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 12:11:11
UCHWALA Nr XVII/152/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnego użytkowania gruntu. Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 12:10:48
UCHWAŁA Nr XVII/151/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie: przejęcia nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna ? Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie w zamian za zaległości podatkowe Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 12:10:16
Uchwała Nr XVII /149 / 08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Płotów za 2007 rok Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 12:09:47
Uchwała Nr XVIII/184/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 12:02:00
Uchwała Nr XVIII/183/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:59:32
UCHWAŁA Nr XVIII/182/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2008r. w sprawie: uchylenia Uchwały nr XXVII/267/2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie sprzedaży mienia gminnego w trybie przetargu ustnego ograniczonego tylko dla mieszkańców wsi Truskolas. Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:59:10
UCHWAŁA Nr XVIII/181/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2008r.. W sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:57:17
UCHWAŁA Nr XVIII/180/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2008r.. W sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:56:49
UCHWAŁA NrXVIII/179/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2008r. W sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:56:14
UCHWAŁA Nr XVIII/178/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2008r. W sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:55:00
UCHWAŁA NR XVIII/177/2008 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kocierz Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:54:25
Uchwała Nr XVIII/176/2008 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Tomasz Haraszczuk 2009-10-21 11:48:53