herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Płotów z dnia 21 czerwca 2018 r.w spr. wykazu nr PUN/3/2018 Rafał Jakubcewicz 2018-06-21 12:33:09
Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Płotów z dnia 21 czerwca 2018 r.w spr. wykazu nr DZ/3/2018 Rafał Jakubcewicz 2018-06-21 12:28:41
Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Płotów z dnia 21 czerwca 2018 r.w spr. wykazu nr PUN/3/2018 Rafał Jakubcewicz 2018-06-21 12:25:28
Zarządzenie nr 34/2018 Burmistrza Płotów z dnia 20 czerwca 2018 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. Rafał Jakubcewicz 2018-06-20 12:25:57
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 09 sierpnia 2018 r. od g.11.00 drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego. Rafał Jakubcewicz 2018-06-20 12:15:22
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 09 sierpnia 2018 r. od g.10.00 pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości Rafał Jakubcewicz 2018-06-20 12:14:04
Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Płotów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2018-06-20 08:33:14
Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Płotów z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2018-06-20 08:28:41
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z 19 czerwca 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rafał Jakubcewicz 2018-06-19 08:47:16
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z 19 czerwca 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rafał Jakubcewicz 2018-06-19 08:46:47
FORMULARZ OFERTOWY Iwona Majewska 2018-06-18 09:56:51
PRZEDMIAR ROBÓT Iwona Majewska 2018-06-18 09:56:36
ZAPYTANIE OFERTOWE Iwona Majewska 2018-06-18 09:56:04
Remont drogi gminnej na odcinku ok 2 km: Sowno ?Kolonia? (uzupełnienie wyrw w nawierzchni tłuczniem - dz. dr nr 111 )- POSTĘPOWANIE NR II Iwona Majewska 2018-06-18 09:55:36
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Iwona Majewska 2018-06-18 09:46:48
Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania Iwona Majewska 2018-06-18 09:37:03
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY BIBLIOTEKA PUBLICZNAGMINY I MIASTA W PŁOTACH Sławomir Kwiatkowski 2018-06-14 09:36:28
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY MIEJSKO ? GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PŁOTACH Sławomir Kwiatkowski 2018-06-14 09:34:29
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR III Iwona Majewska 2018-06-12 13:42:51
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR III Iwona Majewska 2018-06-12 13:42:05
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR III Iwona Majewska 2018-06-12 13:41:53
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym Kotwicai wbudowanym garażem, w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/37). Sławomir Kwiatkowski 2018-06-11 15:27:49
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR II Iwona Majewska 2018-06-08 14:38:37
Jednostki Organizacyjne Sławomir Kwiatkowski 2018-06-08 10:43:10
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2018-06-08 10:28:20
Uchwała nr XLI.240.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Płotach w sprawie absolutorium Sławomir Kwiatkowski 2018-06-07 11:02:33
Uchwała nr CXLVI.664.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie budżetu Gminy Płoty na 2018 rok Sławomir Kwiatkowski 2018-06-07 10:51:46
Uchwała nr CXLVI.663.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o zmianie wieloletniej prognozie finansowej Gminy Płoty na lata 2018-2028 Sławomir Kwiatkowski 2018-06-07 10:51:24
Uchwała nr CXLVI.662.Z.2017 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Płoty na 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-06-07 10:51:07
Uchwała nr XXXV.209.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Sczczecinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Płoty sprawozdania wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia. Sławomir Kwiatkowski 2018-06-07 10:48:51
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018 r. - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2018-06-07 10:45:43
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018 r. - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2018-06-07 10:45:29
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) na dz. nr 210/22 w m. Czarne wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR II Iwona Majewska 2018-06-07 10:28:07
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) na dz. nr 210/22 w m. Czarne wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR II Iwona Majewska 2018-06-06 15:06:50
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR II Iwona Majewska 2018-06-06 15:06:06
Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Płotów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego budżetu Gminy Płoty za 2017 rok Sławomir Kwiatkowski 2018-06-06 12:16:55
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) na dz. nr 210/22 w m. Czarne wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR II Iwona Majewska 2018-05-30 15:49:16
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) na dz. nr 210/22 w m. Czarne wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR II Iwona Majewska 2018-05-30 15:49:07
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) na dz. nr 210/22 w m. Czarne wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR II Iwona Majewska 2018-05-30 15:48:50
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR II Iwona Majewska 2018-05-30 15:40:25