herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Referat Budżetowy Sławomir Kwiatkowski 2018-01-03 14:06:33
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2018-01-03 08:37:01
Wniosek o uruchomienie środków z Funduszu Sołeckiego 2018 oraz rozliczenie finansowe Sławomir Kwiatkowski 2018-01-02 11:44:26
Wniosek o uruchomienie środków z Funduszu Sołeckiego 2018 oraz rozliczenie finansowe Sławomir Kwiatkowski 2018-01-02 11:42:31
Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wyszobór Iwona Majewska 2017-12-29 14:15:36
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 28.12.2017r., znak: PPiB.6730.45.2017.WD Rafał Jakubcewicz 2017-12-28 11:51:23
"Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 28.12.2017r., znak: PPiB.6730.44.2017.WD" Rafał Jakubcewicz 2017-12-28 11:50:39
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty Iwona Majewska 2017-12-27 15:16:30
Uchwała nr CXLVI.664.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie budżetu Gminy Płoty na 2018 rok Sławomir Kwiatkowski 2017-12-21 14:00:54
Uchwała nr CXLVI.664.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie budżetu Gminy Płoty na 2018 rok Sławomir Kwiatkowski 2017-12-21 14:00:23
Uchwała nr CXLVI.663.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o zmianie wieloletniej prognozie finansowej Gminy Płoty na lata 2018-2028 Sławomir Kwiatkowski 2017-12-21 13:58:26
Uchwała nr CXLVI.662.Z.2017 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Płoty na 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2017-12-21 13:57:16
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 21.12.2017r., znak: PPiB.6730.45.2017.WD Sławomir Kwiatkowski 2017-12-21 12:26:27
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 21.12.2017r., znak: PPiB.6730.44.2017.WD Sławomir Kwiatkowski 2017-12-21 12:25:24
WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH pn. Działalność oświatowo-kulturalna na teranie gminy Płoty, które przeznaczone są do realizacji w 2018 r. w drodze zlecenia. Sławomir Kwiatkowski 2017-12-21 10:20:51
WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH pn. Kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2018 r. w drodze zlecenia. Sławomir Kwiatkowski 2017-12-21 10:19:43
Wyniki Sławomir Kwiatkowski 2017-12-21 09:45:25
Wyniki Sławomir Kwiatkowski 2017-12-21 09:41:22
Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 646 810,72 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - PRZETARG NR 2 Iwona Majewska 2017-12-19 11:10:50
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty Iwona Majewska 2017-12-18 15:03:55
Ogłoszenie o zmianie nazwy ulicy Sławomir Kwiatkowski 2017-12-18 12:49:26
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08.12. 2017r. znak: GN-2.7570.387.9.2017.EK o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania z tytułu pozbawienia prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 34/3 i 34/22 z obrębu ewidencyjnego Karczewie, gmina Płoty. Tomasz Sać 2017-12-15 10:57:47
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 13.12.2017r., znak: PPiB.6733.11.2017.WD Tomasz Sać 2017-12-13 10:42:43
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty Iwona Majewska 2017-12-08 13:40:15
Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Płotów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2018 r. w drodze zlecenia. Tomasz Sać 2017-12-08 12:06:32
Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Płotów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2018 r. w drodze zlecenia. Tomasz Sać 2017-12-08 12:06:16
ZARZĄDZENIE NR 73/2017 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "działalność oświatowo-kulturalna", które przeznaczone są do realizacji w 2018 r. w drodze zlecenia. Tomasz Sać 2017-12-08 12:04:41
ZARZĄDZENIE NR 73/2017 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "działalność oświatowo-kulturalna", które przeznaczone są do realizacji w 2018 r. w drodze zlecenia. Tomasz Sać 2017-12-08 12:03:44
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Sławomir Kwiatkowski 2017-12-07 14:12:29
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Sławomir Kwiatkowski 2017-12-07 14:11:12
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Sławomir Kwiatkowski 2017-12-07 14:10:50
Referat Podatkowy Sławomir Kwiatkowski 2017-12-07 12:35:05
Referat Budżetowy Sławomir Kwiatkowski 2017-12-07 12:33:09
Dane teleadresowe Tomasz Sać 2017-12-06 11:54:43
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 04.12.2017r., znak: PPiB.6733.10.2017.WD Tomasz Sać 2017-12-05 09:37:55
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 04.12.2017r., znak: PPiB.6733.09.2017.WD Tomasz Sać 2017-12-05 09:37:39
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24.11.2017r. znak: AP-1.7820.139-7.2017.TT w sprawie wydania decyzji nr 18/2017 z dnia 24.11.2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty Tomasz Sać 2017-12-01 13:24:57
Protokół Nr XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 17 listopada 2017 r. Tomasz Sać 2017-12-01 11:45:12
Stawki podatków obowiązujące w 2018 roku Tomasz Sać 2017-11-28 15:28:21
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 18 stycznia 2018 r. od g.10.30 przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości stanowiących własność /będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Płoty. Rafał Jakubcewicz 2017-11-28 10:18:03