Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja zużycia paliwa w Gminie Płoty w latach 2017-2019 Sławomir Kwiatkowski 2020-05-12 11:43:53
Informacje (zakładka menu) Sławomir Kwiatkowski 2020-05-12 11:41:40
UCHWAŁA NR XX/167/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/107/2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2007 r. dot. uchwalenia "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2020-05-11 14:46:43
UCHWAŁA NR XX/166/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2020-05-11 14:45:57
UCHWAŁA NR XX/165/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2020-05-11 14:45:09
UCHWAŁA NR XX/164/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dobiesław na lata 2020-2025" Sławomir Kwiatkowski 2020-05-11 14:44:15
UCHWAŁA NR XX/163/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi Prokuratora Rejonowego w Gryficach na uchwałę Nr XXXII/300/13 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płoty wraz z odpowiedzią na skargę. Sławomir Kwiatkowski 2020-05-11 14:43:34
UCHWAŁA NR XX/162/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/300/13 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 września 2013r. Sławomir Kwiatkowski 2020-05-11 14:43:04
UCHWAŁA NR XX/161/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet za pełnienie funkcji Sołtysa w Gminie Płoty Sławomir Kwiatkowski 2020-05-11 14:40:30
UCHWAŁA NR XX/160/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Sławomir Kwiatkowski 2020-05-11 14:39:21
UCHWAŁA NR XX/159/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie : wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez właściciela nieruchomości. Sławomir Kwiatkowski 2020-05-11 14:38:05
UCHWAŁA NR XX/157/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Sławomir Kwiatkowski 2020-05-11 14:31:40
UCHWAŁA NR XX/158/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Sławomir Kwiatkowski 2020-05-11 14:31:00
UCHWAŁA NR XX/157/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Sławomir Kwiatkowski 2020-05-11 14:30:09
UCHWAŁA NR XX/156/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie: uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2020-05-11 14:29:10
UCHWAŁA NR XX/155/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Sławomir Kwiatkowski 2020-05-11 14:27:45
UCHWAŁA NR XX/154/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej z funkcji Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Sławomir Kwiatkowski 2020-05-11 14:26:27
PROTOKÓŁ XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2020 r. Sławomir Kwiatkowski 2020-05-11 14:24:38
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 25 czerwca 2020 r. od godz. 10.00 I przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości gminnych. Rafał Jakubcewicz 2020-05-11 13:46:39
Zarządzenie nr 35/2020 Burmistrza Płotów z dnia 11 maja 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr BP/2/2020 Rafał Jakubcewicz 2020-05-11 13:21:35
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2020 r. Sławomir Kwiatkowski 2020-05-11 12:11:36
Zarządzenie nr 37/2020 Burmistrza Płotów z dnia 11 maja 2020 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. Rafał Jakubcewicz 2020-05-11 11:51:13
Zarządzenie nr 36/2020 Burmistrza Płotów z dnia 11 maja 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr DZ/2/2020 Rafał Jakubcewicz 2020-05-11 11:44:08
Zarządzenie nr 35/2020 Burmistrza Płotów z dnia 11 maja 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr BP/2/2020 Rafał Jakubcewicz 2020-05-11 11:29:04
Zarządzenie nr 34/2020 Burmistrza Płotów z dnia 11 maja 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr PUN/2/2020 Rafał Jakubcewicz 2020-05-11 11:17:57
Wnioski i interpelacje Sławomir Kwiatkowski 2020-05-07 13:01:59
Wnioski i interpelacje Sławomir Kwiatkowski 2020-05-04 19:30:15
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2020-05-04 12:55:32
Rozporządzenia Wojewody w sprawie odstrzału sanitarnego dzików. Sławomir Kwiatkowski 2020-04-30 13:22:28
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2020-04-30 10:29:43
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2020-04-29 15:07:55
SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2019 r. Sławomir Kwiatkowski 2020-04-28 14:04:14
SPRAWOZDANIA ZE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Sławomir Kwiatkowski 2020-04-28 14:03:26
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 28.04.2020r., znak: PPiB.6733.02.2020.AK Sławomir Kwiatkowski 2020-04-28 11:40:00
Projekty uchwał Sławomir Kwiatkowski 2020-04-27 14:27:02
UCHWAŁA NR XXI.159.Z.2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Płoty za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Sławomir Kwiatkowski 2020-04-27 14:22:32
Projekty uchwał Sławomir Kwiatkowski 2020-04-24 13:59:45
Projekty uchwał Sławomir Kwiatkowski 2020-04-24 13:19:32
Projekty uchwał Sławomir Kwiatkowski 2020-04-24 13:17:59
Projekty uchwał Sławomir Kwiatkowski 2020-04-24 13:15:52