herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Stanisław Rusin - Radny Sławomir Kwiatkowski 2018-06-27 13:05:21
Dorota Tarczyńska - Radna Sławomir Kwiatkowski 2018-06-27 13:04:55
Charkiewicz Elżbieta - Skarbnik Sławomir Kwiatkowski 2018-06-27 13:03:57
Nowak Sławomr - Zastępca burmistrza do 18.12.2018 Sławomir Kwiatkowski 2018-06-27 13:03:37
Maliński Marian - Burmistrz do 22 listopada 2018r. Sławomir Kwiatkowski 2018-06-27 13:03:08
Uchwała Nr XLV/305/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Sławomir Kwiatkowski 2018-06-25 13:55:16
Uchwała Nr XLV/304/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2018-2028 Sławomir Kwiatkowski 2018-06-25 13:54:15
Uchwała Nr XLV/303/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-06-25 13:52:59
Uchwała Nr XLV/303/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-06-25 13:52:37
Uchwała Nr XLV/302/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Słonko? w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2018-06-25 13:50:37
Uchwała Nr XLV/301/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie: zniesienia współwłasności nieruchomości. Sławomir Kwiatkowski 2018-06-25 13:48:52
Uchwała Nr XLV/301/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie: zniesienia współwłasności nieruchomości. Sławomir Kwiatkowski 2018-06-25 13:48:43
Uchwała Nr XLV/300/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie: zniesienia współwłasności nieruchomości. Sławomir Kwiatkowski 2018-06-25 13:40:09
Uchwała Nr XLV/299/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/95/2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Sławomir Kwiatkowski 2018-06-25 13:38:49
Uchwała Nr XLV/298/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie : przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2018-06-25 13:37:13
Uchwała Nr XLV/297/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Sławomir Kwiatkowski 2018-06-25 13:34:05
Uchwała Nr XLV/296/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Płotów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Sławomir Kwiatkowski 2018-06-25 13:31:56
Uchwała Nr XLV/295/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok Sławomir Kwiatkowski 2018-06-25 13:30:54
Uchwała Nr XLV/294/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Sławomir Kwiatkowski 2018-06-25 13:29:15
P R O T O K Ó Ł Nr XLIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 maja 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-06-25 13:27:23
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) na dz. nr 210/22 w m. Czarne wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR II Iwona Majewska 2018-06-21 15:10:09
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 20.06.2018r. znak: WST-K.420.20.2018.MK.8 Sławomir Kwiatkowski 2018-06-21 14:18:29
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju znak: DLI.2.6621.1.2018.MLi.7 informujące o wydaniu przez Ministra Inwestycji i Rozwoju decyzji z dnia 28.05.2018r. znak: DLI.2.6621.1.2018.MLi.5 utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2018 z dnia 24.11.2017r. znak: AP-1.7820.139-5.2017.TT o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów Płoty" Sławomir Kwiatkowski 2018-06-21 12:57:54
Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Płotów z dnia 21 czerwca 2018 r.w spr. wykazu nr DZ/3/2018 Rafał Jakubcewicz 2018-06-21 12:33:37
Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Płotów z dnia 21 czerwca 2018 r.w spr. wykazu nr PUN/3/2018 Rafał Jakubcewicz 2018-06-21 12:33:09
Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Płotów z dnia 21 czerwca 2018 r.w spr. wykazu nr DZ/3/2018 Rafał Jakubcewicz 2018-06-21 12:28:41
Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Płotów z dnia 21 czerwca 2018 r.w spr. wykazu nr PUN/3/2018 Rafał Jakubcewicz 2018-06-21 12:25:28
Zarządzenie nr 34/2018 Burmistrza Płotów z dnia 20 czerwca 2018 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. Rafał Jakubcewicz 2018-06-20 12:25:57
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 09 sierpnia 2018 r. od g.11.00 drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego. Rafał Jakubcewicz 2018-06-20 12:15:22
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 09 sierpnia 2018 r. od g.10.00 pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości Rafał Jakubcewicz 2018-06-20 12:14:04
Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Płotów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2018-06-20 08:33:14
Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Płotów z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2018-06-20 08:28:41
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z 19 czerwca 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rafał Jakubcewicz 2018-06-19 08:47:16
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z 19 czerwca 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rafał Jakubcewicz 2018-06-19 08:46:47
FORMULARZ OFERTOWY Iwona Majewska 2018-06-18 09:56:51
PRZEDMIAR ROBÓT Iwona Majewska 2018-06-18 09:56:36
ZAPYTANIE OFERTOWE Iwona Majewska 2018-06-18 09:56:04
Remont drogi gminnej na odcinku ok 2 km: Sowno ?Kolonia? (uzupełnienie wyrw w nawierzchni tłuczniem - dz. dr nr 111 )- POSTĘPOWANIE NR II Iwona Majewska 2018-06-18 09:55:36
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Iwona Majewska 2018-06-18 09:46:48
Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania Iwona Majewska 2018-06-18 09:37:03