Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr 8 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 02 października 2018 r.w spr. skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów. Rafał Jakubcewicz 2018-10-02 13:35:45
Uchwała nr 8 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 02 października 2018 r.w spr. skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów. Rafał Jakubcewicz 2018-10-02 13:35:35
Zarządzenie nr 51/2018 Burmistrza Płotów z dnia 7 sierpnia 2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawiania. Rafał Jakubcewicz 2018-10-02 10:53:57
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców Sławomir Kwiatkowski 2018-10-02 10:18:33
UCHWAŁA NR LX.369.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płoty za pierwsze półrocze 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-10-02 10:15:32
Uchwała nr 7 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 01 października 2018 r.w spr. przyznania numerów listom kandydatów. Rafał Jakubcewicz 2018-10-02 08:09:47
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach list kandydatów Rafał Jakubcewicz 2018-10-01 10:51:05
Uchwała nr 7 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 01 października 2018 r.w spr. przyznania numerów listom kandydatów. Rafał Jakubcewicz 2018-10-01 10:50:22
Uchwała nr 7 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 01 października 2018 r.w spr. przyznania numerów listom kandydatów. Rafał Jakubcewicz 2018-10-01 10:49:53
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR VII Iwona Majewska 2018-09-28 14:23:15
Informacja Gminnej Komisji wyborczej o losowaniu numerów Sławomir Kwiatkowski 2018-09-28 12:42:02
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Płotach z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Płotów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-09-27 09:13:09
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 24 września 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-09-24 15:06:56
Uchwał nr 6 Gminej Komisji Wyborczej w Płotach z dnia 18 września 2018 Sławomir Kwiatkowski 2018-09-21 14:58:07
Uchwał nr 5 Gminej Komisji Wyborczej w Płotach z dnia 18 września 2018 Sławomir Kwiatkowski 2018-09-19 12:17:38
Uchwał nr 4 Gminej Komisji Wyborczej w Płotach z dnia 18 września 2018 Sławomir Kwiatkowski 2018-09-19 12:17:16
OBWIESZCZENIE Burmistrza Płotów z dnia 18 września 2018 roku Sławomir Kwiatkowski 2018-09-19 12:11:52
Ogłoszenie o wywozie odpadów wielkogabarytowych Sławomir Kwiatkowski 2018-09-19 11:22:43
ZARZĄDZENIE Nr 60/2018 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 04.09.2018 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozwoju Gospodarczegoi Inwestycji Samorządowych Urzędu Miejskiego w Płotach. Sławomir Kwiatkowski 2018-09-19 11:15:06
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR VII Iwona Majewska 2018-09-17 15:07:33
Uchwała Nr XLVIII/326/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 września 2018 r. w sprawie : o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Płoty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Sławomir Kwiatkowski 2018-09-17 14:54:06
Uchwała Nr XLVIII/325/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 września 2018 r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Płoty na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Sławomir Kwiatkowski 2018-09-17 14:53:07
Uchwała Nr XLVIII/324/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Płotach, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i Burmistrza Płotów. Sławomir Kwiatkowski 2018-09-17 14:51:38
XLVIII z dnia 13 września 2018 Sławomir Kwiatkowski 2018-09-17 14:50:48
P R O T O K Ó Ł Nr XLVII Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-09-17 14:49:12
Uchwała Nr XLVII/313/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bądkowo" Sławomir Kwiatkowski 2018-09-17 14:46:45
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2018-09-13 12:54:57
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Płotach oraz siedziba urzędowania Sławomir Kwiatkowski 2018-09-13 08:48:18
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Płotach oraz siedziba urzędowania Sławomir Kwiatkowski 2018-09-13 08:48:05
Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Płotach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Płotach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-09-12 15:21:34
Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Płotach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Płotach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-09-12 15:21:11
Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 108 w m. Sowno w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej - PRZETARG NR III Iwona Majewska 2018-09-12 15:16:57
Uchwała Nr XLVII/323/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2018-2028 Sławomir Kwiatkowski 2018-09-12 12:03:46
Uchwała Nr XLVII/322/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-09-12 12:00:46
Uchwała Nr XLVII/321/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Natolewicach Sławomir Kwiatkowski 2018-09-12 11:59:33
Uchwała Nr XLVII/320/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie Sławomir Kwiatkowski 2018-09-12 11:58:30
Uchwała Nr XLVII/319/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszoborze Sławomir Kwiatkowski 2018-09-12 11:57:21
Uchwała Nr XLVII/318/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ?Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach?. Sławomir Kwiatkowski 2018-09-12 11:55:42
Uchwała Nr XLVII/317/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ?Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w miejscowości Sowno? Sławomir Kwiatkowski 2018-09-12 11:54:39
Uchwała Nr XLVII/316/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ?Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) na dz. nr 210/22 w m. Czarne wraz z wyposażeniem? Sławomir Kwiatkowski 2018-09-12 11:53:29