herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:46:00
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:45:17
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:44:35
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:43:34
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:43:33
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:43:23
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:40:41
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:40:14
Sprawozdania za 1 kwartał 2018 Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:38:30
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:37:52
Rachunek zysków i strat jednostki Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:36:45
BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina PŁOTY Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:35:27
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:33:44
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:31:26
Bilanse za 2017 Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:29:11
Bilanse za 2017 Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:29:00
PROTOKÓŁ Nr XLII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 marca 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:24:40
REJESTR DZIAŁALNOSCI REGULOWANEJ Sławomir Kwiatkowski 2018-04-18 14:12:01
REJESTR DZIAŁALNOSCI REGULOWANEJ Sławomir Kwiatkowski 2018-04-18 14:11:19
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 07 czerwca 2018 r. od g.10.00 I rokowania na sprzedaż działki nr 11/1, położonej w obrębie 0012 Karczewie, gm. Płoty. Rafał Jakubcewicz 2018-04-16 15:03:49
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 07 czerwca 2018 r. od g.10.00 I rokowania na sprzedaż działki nr 11/1, położonej w obrębie 0012 Karczewie, gm. Płoty. Rafał Jakubcewicz 2018-04-16 14:20:47
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 07 czerwca 2018 r. od g.10.30 pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości Rafał Jakubcewicz 2018-04-16 14:20:35
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 07 czerwca 2018 r. od g.11.00 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego. Rafał Jakubcewicz 2018-04-16 14:20:16
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 07 czerwca 2018 r. od g.11.00 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego. Rafał Jakubcewicz 2018-04-16 12:44:31
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 07 czerwca 2018 r. od g.10.30 pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości Rafał Jakubcewicz 2018-04-16 12:43:36
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 07 czerwca 2018 r. od g.10.00 I rokowania na sprzedaż działki nr 11/1, położonej w obrębie 0012 Karczewie, gm. Płoty. Rafał Jakubcewicz 2018-04-16 12:42:34
Zarządzenie nr 19/2018 Burmistrza Płotów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w spr. powołania komisji przetargowej. Rafał Jakubcewicz 2018-04-16 10:53:03
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/35). Sławomir Kwiatkowski 2018-04-16 10:19:37
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/11) Sławomir Kwiatkowski 2018-04-16 10:17:50
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/10) Sławomir Kwiatkowski 2018-04-16 10:16:19
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/9) Sławomir Kwiatkowski 2018-04-16 10:14:28
I N F O R M A C J A Sławomir Kwiatkowski 2018-04-16 09:16:17
XLIII z dnia 19 kwietnia 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-04-16 09:15:22
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2018-04-16 09:14:12
ZARZĄDZENIE Nr 18/2018 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 11.04.2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święta przypadające w soboty. Sławomir Kwiatkowski 2018-04-13 14:06:22
ZARZĄDZENIE Nr 17/2018 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 11.04.2018 r. w sprawie:  dnia wolnego Sławomir Kwiatkowski 2018-04-13 14:02:54
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 6 kwietnia 2018 r. Kotwica zawiadamiam strony postępowania Kotwica że w dniu 06.04.2018r. została wydana decyzja nr 12/Wz/2018 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych parterowych z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonych z wbudowanymi garażami, wraz z budową dwóch studni oraz dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska, gm. Płoty (dz. nr 7/33). Sławomir Kwiatkowski 2018-04-06 13:13:23
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 6 kwietnia 2018 r. zawiadamiam strony postępowania Kotwica że w dniu 06.04.2018r. została wydana decyzja nr 11/Wz/2018 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych parterowych z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonych z wbudowanymi garażami, wraz z budową dwóch studni oraz dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska, gm. Płoty (dz. nr 7/32). Sławomir Kwiatkowski 2018-04-06 13:12:03
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 6 kwietnia 2018 r. zawiadamiam strony postępowania Kotwica że w dniu 06.04.2018r. została wydana decyzja nr 10/Wz/2018 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych parterowych z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonych z wbudowanymi garażami, wraz z budową dwóch studni oraz dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska, gm. Płoty (dz. nr 7/31). Sławomir Kwiatkowski 2018-04-06 13:10:25
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 6 kwietnia 2018 r. zawiadamiam strony postępowania Kotwica że w dniu 06.04.2018r. została wydana decyzja nr 09/Wz/2018 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych parterowych z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonych z wbudowanymi garażami, wraz z budową dwóch studni oraz dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska, gm. Płoty (dz. nr 7/30). Sławomir Kwiatkowski 2018-04-06 13:09:03