Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Raport o stanie Gminy Płoty za rok 2019 Sławomir Kwiatkowski 2020-06-02 12:31:46
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 01 CZERWCA 2020 ROKU Sławomir Kwiatkowski 2020-06-02 11:49:45
Projekty uchwał Sławomir Kwiatkowski 2020-06-02 10:24:42
Proponowany porządek Sławomir Kwiatkowski 2020-06-02 10:24:21
informacja o sesji Sławomir Kwiatkowski 2020-06-02 10:19:06
XXII z dnia 3 czerwca 2020 Sławomir Kwiatkowski 2020-06-02 10:17:39
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2020-06-02 10:16:31
Bilanse za 2019 Sławomir Kwiatkowski 2020-06-02 10:13:55
Bilanse za 2019 Sławomir Kwiatkowski 2020-06-02 10:13:39
ZARZĄDZENIE NR 40/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego budżetu Gminy Płoty za 2019 rok Sławomir Kwiatkowski 2020-06-02 10:07:54
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 27.05.2020r., znak: PPiB.6730.18.2020.AK Sławomir Kwiatkowski 2020-06-01 12:32:08
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 27.05.2020r., znak: PPiB.6730.17.2020.AK Sławomir Kwiatkowski 2020-06-01 12:29:39
UCHWAŁA NR XXI/175/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie odwołania Radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2020-06-01 12:24:59
UCHWAŁA NR XXI/174/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/144/2020 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2020-06-01 12:23:58
UCHWAŁA NR XXI/173/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Płoty, jak również gminnym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg. Sławomir Kwiatkowski 2020-06-01 12:22:57
UCHWAŁA NR XXI/172/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2020-06-01 12:22:03
UCHWAŁA NR XXI/171/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Płotach oraz zmiany uchwały Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie powołania składów Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach. Sławomir Kwiatkowski 2020-06-01 12:20:59
UCHWAŁA NR XXI/170/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Sławomir Kwiatkowski 2020-06-01 12:19:46
UCHWAŁA NR XXI/169/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2020-06-01 12:17:50
UCHWAŁA NR XXI/168/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2020-06-01 12:16:51
Protokół XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 04 maja 2020 r. Sławomir Kwiatkowski 2020-06-01 12:15:44
Odbiór odpadów produkcji rolniczej Sławomir Kwiatkowski 2020-05-27 13:12:08
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 25.05.2020r., znak: PPiB.6730.18.2020.AK Sławomir Kwiatkowski 2020-05-27 13:03:49
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 25.05.2020r., znak: PPiB.6730.17.2020.AK Sławomir Kwiatkowski 2020-05-27 13:01:39
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 25.05.2020r., znak: PPiB.6733.04.2020.AK Sławomir Kwiatkowski 2020-05-25 14:56:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Brojce z dn. 20.05.2020r., znak: OŚ.6220.09.4.2020.AŁ Sławomir Kwiatkowski 2020-05-25 14:54:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Brojce z dn. 20.05.2020r., znak: OŚ.6220.09.4.2020.AŁ Sławomir Kwiatkowski 2020-05-25 11:44:48
ZARZĄDZENIE Nr 33/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. wniosków i dotacji w ramach dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegających na dofinansowaniu budowy studni na terenie Gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2020-05-21 12:04:37
Projekty uchwał Sławomir Kwiatkowski 2020-05-20 12:57:38
Projekty uchwał Sławomir Kwiatkowski 2020-05-20 12:57:12
Porządek obrad Sławomir Kwiatkowski 2020-05-20 12:56:20
ZARZĄDZENIE NR 39/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Iwona Majewska 2020-05-20 09:54:43
INFORMACJA Sławomir Kwiatkowski 2020-05-19 10:56:26
XXI z dnia 28 maja 2020 Sławomir Kwiatkowski 2020-05-19 10:55:36
28 maja 2020 r. o godz. 11:30 spólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach. Sławomir Kwiatkowski 2020-05-19 10:55:05
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2020-05-19 10:53:21
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 18.05.2020r., znak: PPiB.6730.11.2020.AK Sławomir Kwiatkowski 2020-05-18 21:44:07
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.05.2020r., znak: PPiB.6733.02.2020.AK Sławomir Kwiatkowski 2020-05-18 13:14:36
Udzielenie i obsługa kredytu do kwoty 2 650 000,00 zł na spłatę planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Iwona Majewska 2020-05-14 11:15:14
Sprawozdania za 1 kwartał 2020 Sławomir Kwiatkowski 2020-05-14 09:13:11