Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Płoty oraz podległych gminnych jednostek organizacyjnych Iwona Majewska 2020-02-21 17:43:52
Zapytanie ofertowe Sławomir Kwiatkowski 2020-02-21 10:57:09
zakup czipów  dla zwierząt w ilości 1200 szt. Sławomir Kwiatkowski 2020-02-21 10:55:27
Projekty uchwał Sławomir Kwiatkowski 2020-02-20 14:40:56
Porządek obrad Sławomir Kwiatkowski 2020-02-20 14:39:16
21 lutego 2020 r. o godz. 16:00 wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach. Sławomir Kwiatkowski 2020-02-20 14:38:13
ZARZĄDZENIE NR 23/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie:  ustalenia przerwy w pracy w Urzędzie Miejskim w Płotach w dniu 20 lutego 2020 r. Sławomir Kwiatkowski 2020-02-19 15:26:09
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2020-02-18 13:08:58
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Sławomir Kwiatkowski 2020-02-18 11:47:27
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony że, udzielił na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa w ramach realizacji przedsięwzięcia : "Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa w zakresie Etap 2: gazociąg od Terminala Konarzewo do Węzła Płoty - DN 1000. Odnowienie wykopów wzdłuż trasy gazociągu DN 1000 oraz linii telemetrycznej światłowodowej" w dniu 11 lutego 2020 r. zgody wodnoprawnej poprzez wydanie pozwoleń na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzeń wodnych. Sławomir Kwiatkowski 2020-02-17 12:15:25
Projekty uchwał Sławomir Kwiatkowski 2020-02-17 12:14:53
Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert Iwona Majewska 2020-02-14 14:25:12
Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert - dokument usunięty Iwona Majewska 2020-02-14 14:24:21
Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert - dokument usunięty Iwona Majewska 2020-02-14 14:23:02
Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert - dokument usunięty Iwona Majewska 2020-02-14 14:22:03
Porządek obrad Sławomir Kwiatkowski 2020-02-14 12:53:59
Informacja o sesji Sławomir Kwiatkowski 2020-02-14 12:53:09
XIX z dnia 24 luty 2020 Sławomir Kwiatkowski 2020-02-14 12:52:09
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2020-02-14 12:51:00
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2020-02-14 12:44:16
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2020-02-14 12:43:36
21 lutego 2020 r. o godz. 16:00 wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach. Sławomir Kwiatkowski 2020-02-14 12:42:36
21 lutego 2020 r. o godz. 16:00 wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach. Sławomir Kwiatkowski 2020-02-14 12:42:20
Wnioski i interpelacje Sławomir Kwiatkowski 2020-02-13 14:37:03
Wnioski i interpelacje Sławomir Kwiatkowski 2020-02-13 14:35:33
Wnioski i interpelacje Sławomir Kwiatkowski 2020-02-13 14:27:12
Wnioski i interpelacje Sławomir Kwiatkowski 2020-02-13 12:58:57
Wnioski i interpelacje Sławomir Kwiatkowski 2020-02-13 12:57:53
Rok 2020 Sławomir Kwiatkowski 2020-02-13 12:54:55
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 12.02.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ?Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne wraz z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymii elektrycznymi w Szkole Podstawowej nr 2 w Płotach, dz. nr 62/2, obręb nr 0003 w m. Płoty Sławomir Kwiatkowski 2020-02-12 14:37:17
Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie działającego poprzez pełnomocnika Andrzeja Ożgę, Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 04.02.2020 r., o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do budowy obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa w zakresie CZĘŚĆ OBIEKTOWA - Etap 2: Węzeł Płoty". Sławomir Kwiatkowski 2020-02-12 14:24:12
Zapytanie ofertowe Sławomir Kwiatkowski 2020-02-10 10:44:28
Zapytanie ofertowe "wycinka drzew oraz pozyskanie wyciętego drewna ze ścinki 54 drzew rosnących na terenie działki gminnej nr 29 obręb Lisowo stanowiącej własność Gminy Płoty" Sławomir Kwiatkowski 2020-02-10 10:41:14
WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH pn. Kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2020 r. w drodze zlecenia. Sławomir Kwiatkowski 2020-02-10 09:43:37
Zarządzenie Burmistrza Płotów Nr 20/2020 z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia - Społeczno - Edukacyjno - Kulturalne Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Płotach. Sławomir Kwiatkowski 2020-02-07 13:41:20
Zarządzenie Burmistrza Płotów Nr 21/2020 z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia - Społeczno - Edukacyjno - Kulturalne Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Płotach. Sławomir Kwiatkowski 2020-02-07 13:40:08
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ jakie Gmina Płoty przewiduje przeprowadzić w 2020 roku Iwona Majewska 2020-02-06 14:49:15
UCHWAŁA NR XVIII/148/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2020-02-06 13:04:10
UCHWAŁA NR XVIII/149/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2020-02-06 13:02:37
UCHWAŁA NR XVIII/148/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2020-02-06 13:00:39