herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 6 kwietnia 2018 r. zawiadamiam strony postępowania Kotwica że w dniu 06.04.2018r. została wydana decyzja nr 05/Wz/2018 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych parterowych z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonych z wbudowanymi garażami, wraz z budową dwóch studni oraz dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska, gm. Płoty (dz. nr 7/20). Sławomir Kwiatkowski 2018-04-06 13:00:34
Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Płotów z dnia 30 marca 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2018-04-06 12:46:47
Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Płotów z dnia 30 marca 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2018-04-06 12:42:48
Uchwała Nr XLII/283/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2018-03-29 12:47:47
Uchwała Nr XLII/283/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2018-03-29 12:44:32
Uchwała Nr XLII/282/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Płoty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Sławomir Kwiatkowski 2018-03-29 12:39:25
XL z dnia 17 stycznia 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-03-29 12:38:19
XLI z dnia 27 luty 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-03-29 12:38:14
XLII z dnia 27 marca 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-03-29 12:38:08
XLI z dnia 27 luty 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-03-29 12:37:29
XLII z dnia 27 marca 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-03-29 12:37:22
XLII z dnia 27 marca 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-03-29 12:37:13
PROTOKÓŁ Nr XLI Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. Na stan 15 radnych obecnych było 11. Sławomir Kwiatkowski 2018-03-29 12:34:12
WYKAZ PODATNIKÓW, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT LOKALNYCH UDZIELONO ULGI ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA SPŁATY NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 zł w 2017r. Sławomir Kwiatkowski 2018-03-29 12:27:39
WYKAZ PODATNIKÓW, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT LOKALNYCH UDZIELONO ULGI ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA SPŁATY NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 zł w 2017r. Sławomir Kwiatkowski 2018-03-29 12:27:21
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOC PUBLICZNĄ W 2017 R. Sławomir Kwiatkowski 2018-03-29 12:23:53
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, UMORZEŃ WRAZ ZE WSKAZANIEM WYSOKOŚCI UMORZONYCH KWOT I PRZYCZYN UMORZEŃ W KWOCIE WYŻSZEJ NIŻ 500 ZŁ W 2017r. Sławomir Kwiatkowski 2018-03-29 12:20:21
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, UMORZEŃ WRAZ ZE WSKAZANIEM WYSOKOŚCI UMORZONYCH KWOT I PRZYCZYN UMORZEŃ W KWOCIE WYŻSZEJ NIŻ 500 ZŁ W 2017r. Sławomir Kwiatkowski 2018-03-29 12:18:03
WYKAZY Sławomir Kwiatkowski 2018-03-29 12:12:44
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płoty za 2017 Sławomir Kwiatkowski 2018-03-27 10:09:06
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płoty za 2017 Sławomir Kwiatkowski 2018-03-27 10:06:48
Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płoty za 2017 rok Sławomir Kwiatkowski 2018-03-27 10:04:51
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/35). PPiB.6730.18.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-26 12:42:43
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/11). PPiB.6730.17.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-26 12:40:43
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/10) PPiB.6730.16.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-26 12:37:59
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/9). PPiB.6730.15.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-26 12:35:45
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/9). PPiB.6730.15.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-26 12:35:30
Zarządzenie nr 9/2018 Burmistrza Płotów z dnia 06 lutego 2018 r.w spr. wykazu nr BP/1/2018 Rafał Jakubcewicz 2018-03-26 10:34:10
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.03.2018r. PPiB.6730.12.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-23 13:20:00
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.03.2018r. PPiB.6730.11.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-23 13:18:18
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.03.2018r. PPiB.6730.10.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-23 13:15:47
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.03.2018r. PPiB.6730.09.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-23 13:13:11
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.03.2018r. PPiB.6730.08.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-23 13:11:54
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.03.2018r. PPiB.6730.07.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-23 13:10:33
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.03.2018r. PPiB.6730.06.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-23 13:08:51
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.03.2018r. PPiB.6730.05.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-23 13:07:07
Zarządzenie Nr 8/A/2018 Burmistrza Płotów z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2018-03-23 12:37:12
Zarządzenie Nr 8/A/2018 Burmistrza Płotów z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2018-03-23 12:36:49
Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Płotów z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2018-03-23 12:35:24
Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Płotów z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2018-03-23 11:40:01