herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OGŁOSZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa - dokument usunięty Tomasz Sać 2017-10-11 13:16:15
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w Zachodniopomorskiem Tomasz Sać 2017-10-11 13:14:49
Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w woj. zachodniopomorskim Tomasz Sać 2017-10-11 13:14:19
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Płotach Tomasz Sać 2017-10-11 13:13:52
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Płotach Tomasz Sać 2017-10-11 13:13:25
PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH w sprawie przyjęcia ,, Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2018" Tomasz Sać 2017-10-09 13:52:29
Zarządzenie Nr 57 /2017 Burmistrza Płotów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu Współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok?. Tomasz Sać 2017-10-09 13:50:06
Obwieszczenie nr ROŚiD.6220.8.2017.BK Burmistrza Płotów z dnia 06 października 2017 r. w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym. Tomasz Sać 2017-10-06 14:29:19
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak: AP-1.7840.1.211-2.2017.PM informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu pn.: " Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów - Płoty" Tomasz Sać 2017-10-06 11:05:01
UCHWAŁA NR XXXV/246/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2017 - 2028 Tomasz Sać 2017-10-05 16:20:59
UCHWAŁA NR XXXV/246/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2017 - 2028 Tomasz Sać 2017-10-05 16:18:13
UCHWAŁA NR XXXV/245/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2017 r. Tomasz Sać 2017-10-05 16:17:18
UCHWAŁA NR XXXV/245/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2017 r. Tomasz Sać 2017-10-05 16:15:53
UCHWAŁA NR XXXV/244/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszoborze Tomasz Sać 2017-10-05 16:15:01
UCHWAŁA NR XXXV/243/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie Tomasz Sać 2017-10-05 16:14:40
UCHWAŁA NR XXXV/242/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych Tomasz Sać 2017-10-05 16:07:19
UCHWAŁA NR XXXV/242/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych Tomasz Sać 2017-10-05 16:05:32
UCHWAŁA NR XXXV/241/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu. Tomasz Sać 2017-10-05 16:05:05
UCHWAŁA NR XXXV/241/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu. Tomasz Sać 2017-10-05 16:04:58
UCHWAŁA NR XXXV/240/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia ?Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Płoty na lata 2017 ? 2023? Tomasz Sać 2017-10-05 15:46:51
UCHWAŁA NR XXXV/240/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia ?Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Płoty na lata 2017 ? 2023? Tomasz Sać 2017-10-05 15:46:35
Zarządzenie Nr 42/A/2017 Burmistrza Płotów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Sać 2017-10-04 10:54:35
Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Płotów z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Sać 2017-10-04 10:54:19
Zarządzenie Nr 29/B/2017 Burmistrza Płotów z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Sać 2017-10-04 10:54:04
Zarządzenie Nr 29/A/2017 Burmistrza Płotów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Sać 2017-10-04 10:53:53
Zarządzenie Nr 24/B/2017 Burmistrza Płotów z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Sać 2017-10-04 10:53:38
Zarządzenie Nr 24/A/2017 Burmistrza Płotów z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Sać 2017-10-04 10:53:25
Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Płotów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Sać 2017-10-04 10:52:59
Zarządzenie Nr 16/B/2017 Burmistrza Płotów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Sać 2017-10-04 10:51:37
Zarządzenie Nr 16/A/2017 Burmistrza Płotów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Sać 2017-10-04 10:51:19
Zarządzenie Nr 9/B/2017 Burmistrza Płotów z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Sać 2017-10-04 10:51:08
2017 - Uchwały w spr. zmian w budżecie Gminy Płoty Tomasz Sać 2017-10-04 10:50:38
Zarządzenie Nr 42/A/2017 Burmistrza Płotów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Sać 2017-10-04 10:49:30
Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Płotów z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Sać 2017-10-04 10:49:16
Zarządzenie Nr 29/B/2017 Burmistrza Płotów z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Sać 2017-10-04 10:49:04
Zarządzenie Nr 29/A/2017 Burmistrza Płotów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Sać 2017-10-04 10:48:40
Zarządzenie Nr 24/A/2017 Burmistrza Płotów z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Sać 2017-10-04 10:47:29
Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Płotów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Sać 2017-10-04 10:46:49
Zarządzenie Nr 16/B/2017 Burmistrza Płotów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Sać 2017-10-04 10:46:24
Zarządzenie Nr 16/A/2017 Burmistrza Płotów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Sać 2017-10-04 10:45:50