Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr /2019 Burmistrza Płotów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów poszczególnych sołectw w Gminie Płoty - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2019-04-08 15:28:28
Zarządzenie Nr /2019 Burmistrza Płotów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów poszczególnych sołectw w Gminie Płoty - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2019-04-08 15:28:14
Wnioski i interpelacje Sławomir Kwiatkowski 2019-04-04 13:50:42
Wnioski i interpelacje Sławomir Kwiatkowski 2019-04-04 13:50:09
Wnioski i interpelacje Sławomir Kwiatkowski 2019-04-04 13:35:01
Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2019-2028 Sławomir Kwiatkowski 2019-04-04 13:24:24
Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2019 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-04-04 13:22:34
Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2019 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-04-04 13:22:13
Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie współdziałania miedzy jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2019-04-04 13:20:34
Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie współdziałania miedzy jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2019-04-04 13:20:17
Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku Sławomir Kwiatkowski 2019-04-04 13:19:04
Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Płoty na lata 2019 - 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026. Sławomir Kwiatkowski 2019-04-04 13:17:41
Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie : uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2019-04-04 13:11:55
Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: powołania Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej. Sławomir Kwiatkowski 2019-04-04 13:10:32
Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-04-04 13:09:19
Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Płoty za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym. Sławomir Kwiatkowski 2019-04-04 13:07:43
Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Płoty do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Sławomir Kwiatkowski 2019-04-04 13:06:21
VI z dnia 29 marca 2019 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-04-04 13:04:40
PROTOKÓŁ Nr V/2019 Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 lutego 2019 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-04-04 13:03:22
Uchwała Nr XII.79.K.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 marca 2019 r. w spr. stwierdzenia nieważności uchwały Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 lutego 2019 r. w spr. zaciągniecia zobowiązania na finansowanie planowanego deficytu jednostki samorzadu terytorialnego w 2019 r. Rafał Jakubcewicz 2019-04-03 14:46:49
Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Płotów z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2019 r. w drodze zlecenia. Sławomir Kwiatkowski 2019-04-02 13:12:06
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płoty za 2018 Sławomir Kwiatkowski 2019-04-02 13:09:31
wyniki Sławomir Kwiatkowski 2019-04-02 11:24:48
Obwieszczenie decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27.03.2019r. zatwierdzającą Projekt robót geologicznych w celu ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji pn.: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego gazociągu bałtyckiego (BALTIC PIPE) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii w zakresie gazociągu DN1000 relacji Płoty - Goleniów w powiecie gryfickim i goleniowskim w województwie zachodniopomorskim Sławomir Kwiatkowski 2019-04-01 13:00:46
Obwieszczenie z dnia 25.03.2019r. o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanej inwestycji stanowiącej infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego gazociągu bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii: Etap 1 od ZZ Niechorze do terminala Konarzewo - DN900, Etap 2 od terminala Konarzewo do węzła Płoty - DN1000. Sławomir Kwiatkowski 2019-04-01 12:59:58
Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płoty za 2018 rok Sławomir Kwiatkowski 2019-04-01 12:58:02
Zapytanie ofertowe Sławomir Kwiatkowski 2019-04-01 12:54:20
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Sławomir Kwiatkowski 2019-04-01 12:49:47
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2019-03-29 11:18:00
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2019-03-29 11:17:38
Odbieranie i transport odpadów od mieszkańców Gminy Płoty - PRZETARG NR III Iwona Majewska 2019-03-26 14:56:47
Odbieranie i transport odpadów od mieszkańców Gminy Płoty - PRZETARG NR III Iwona Majewska 2019-03-26 14:55:47
Odbieranie i transport odpadów od mieszkańców Gminy Płoty - PRZETARG NR III Iwona Majewska 2019-03-25 11:39:37
Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2012 r. Rafał Jakubcewicz 2019-03-22 11:10:25
Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2013 r. Rafał Jakubcewicz 2019-03-22 11:10:19
Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2014 r. Rafał Jakubcewicz 2019-03-22 11:10:12
Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2015 r. Rafał Jakubcewicz 2019-03-22 11:10:04
Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2016 r. Rafał Jakubcewicz 2019-03-22 11:09:56
Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2017 r. Rafał Jakubcewicz 2019-03-22 11:09:46
Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2012 r. Rafał Jakubcewicz 2019-03-22 11:09:15