herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 108 w m. Sowno w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej - PRZETARG NR II Iwona Majewska 2018-08-21 13:35:04
Dostawa i montaż urządzeń w ramach realizacji zadania pn.: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie Parku Miejskiego w Płotach - PRZETARG NR II Iwona Majewska 2018-08-21 12:48:51
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Modlimowo w Gminie Płoty - PRZETARG NR II Iwona Majewska 2018-08-21 12:47:31
Dostawa i montaż urządzeń w ramach realizacji zadania pn.: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie Parku Miejskiego w Płotach - PRZETARG NR II Iwona Majewska 2018-08-21 12:46:58
Przygotowywanie, dostawa i wydawanie posiłków dla uczniów w placówkach szkolnych na terenie Miasta i Gminy Płoty oraz dostawa niezbędnego do realizacji zamówienia sprzętu Iwona Majewska 2018-08-17 14:40:55
Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 108 w m. Sowno w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej - PRZETARG NR II Iwona Majewska 2018-08-14 13:42:33
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR VI Iwona Majewska 2018-08-13 14:29:36
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR VI Iwona Majewska 2018-08-13 14:25:12
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR VI Iwona Majewska 2018-08-13 14:24:44
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR V Iwona Majewska 2018-08-13 13:22:11
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Modlimowo w Gminie Płoty - PRZETARG NR II Iwona Majewska 2018-08-13 13:12:45
Dostawa i montaż urządzeń w ramach realizacji zadania pn.: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie Parku Miejskiego w Płotach - PRZETARG NR II Iwona Majewska 2018-08-13 12:52:39
Dostawa i montaż urządzeń w ramach realizacji zadania pn.: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie Parku Miejskiego w Płotach - PRZETARG NR II Iwona Majewska 2018-08-13 12:52:29
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Modlimowo w Gminie Płoty - PRZETARG NR II Iwona Majewska 2018-08-13 10:01:22
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Modlimowo w Gminie Płoty - PRZETARG NR II Iwona Majewska 2018-08-13 10:01:05
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Modlimowo w Gminie Płoty - PRZETARG NR II Iwona Majewska 2018-08-13 10:00:55
Dostawa i montaż urządzeń w ramach realizacji zadania pn.: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie Parku Miejskiego w Płotach Iwona Majewska 2018-08-13 09:21:05
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Modlimowo w Gminie Płoty Iwona Majewska 2018-08-13 09:15:20
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Modlimowo w Gminie Płoty Iwona Majewska 2018-08-13 09:13:57
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Modlimowo w Gminie Płoty Iwona Majewska 2018-08-13 09:12:46
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2018-08-10 14:19:55
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR V Iwona Majewska 2018-08-10 12:52:12
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Modlimowo w Gminie Płoty Iwona Majewska 2018-08-10 12:51:24
Dostawa i montaż urządzeń w ramach realizacji zadania pn.: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie Parku Miejskiego w Płotach Iwona Majewska 2018-08-10 12:50:12
Burmistrz Płotów ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone jest do realizacji w 2018 roku w drodze zlecenia Sławomir Kwiatkowski 2018-08-08 13:57:36
KONKURS OFERT Burmistrz Płotów ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone jest do realizacji w 2018 roku w drodze zlecenia: Sławomir Kwiatkowski 2018-08-08 13:56:14
ZARZĄDZENIE Nr 52 /2018 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu oferty na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. ?kultura fizyczna i turystyka?, które przeznaczone są do realizacji w 2018 r. w drodze zlecenia. Sławomir Kwiatkowski 2018-08-08 13:53:57
Uchwała Nr XLVI/311/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2018-2028 Sławomir Kwiatkowski 2018-08-08 09:39:21
Uchwała Nr XLVI/310/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-08-08 09:37:36
Uchwała Nr XLVI/309/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu dotyczącego remontu modernizacyjnego Parku Zamkowego i Miejskiego w Płotach. Sławomir Kwiatkowski 2018-08-08 09:33:49
Uchwała Nr XLVI/308/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2018-08-08 09:32:04
Uchwała Nr XLVI/307/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie: o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Płoty na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Sławomir Kwiatkowski 2018-08-08 09:30:23
Uchwała Nr XLVI/306/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie: o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Płoty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Sławomir Kwiatkowski 2018-08-08 09:21:02
XLVI z dnia 11 lipca 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-08-08 09:19:50
P R O T O K Ó Ł Nr XLV Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-08-08 09:11:19
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2018-08-08 09:08:50
Zarządzenie nr 51/2018 Burmistrza Płotów z dnia 7 sierpnia 2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawiania. Rafał Jakubcewicz 2018-08-07 10:36:01
Zarządzenie nr 50/2018 Burmistrza Płotów z dnia 7 sierpnia 2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Rafał Jakubcewicz 2018-08-07 10:32:48
Zarządzenie nr 49/2018 Burmistrza Płotów z dnia 7 sierpnia 2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej. Rafał Jakubcewicz 2018-08-07 10:28:42
Zarządzenie nr 48/2018 Burmistrza Płotów z dnia 06 sierpnia 2018 r. w spr. powołania komisji przetargowej. Rafał Jakubcewicz 2018-08-06 13:13:43