Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XVI/135/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Sławomir Kwiatkowski 2020-01-09 14:13:48
UCHWAŁA NR XVI/135/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Sławomir Kwiatkowski 2020-01-09 14:13:04
UCHWAŁA NR XVI/134/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Sławomir Kwiatkowski 2020-01-09 14:11:33
UCHWAŁA NR XVI/133/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegających na dofinansowaniu budowy studni na terenie Gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2020-01-09 14:09:31
UCHWAŁA NR XVI/133/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegających na dofinansowaniu budowy studni na terenie Gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2020-01-09 14:08:39
UCHWAŁA NR XVI/132/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Sławomir Kwiatkowski 2020-01-09 14:06:47
UCHWAŁA NR XVI/131/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020 Sławomir Kwiatkowski 2020-01-09 14:04:07
UCHWAŁA NR XVI/130/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów Sławomir Kwiatkowski 2020-01-09 14:01:39
UCHWAŁA NR XVI/128/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach. Sławomir Kwiatkowski 2020-01-09 13:59:22
UCHWAŁA NR XVI/129/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Sławomir Kwiatkowski 2020-01-09 13:55:50
PROTOKÓŁ XV Sesja Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 listopada 2019 r. Sławomir Kwiatkowski 2020-01-09 13:51:07
Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Płotów z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji  w 2020 r. w drodze zlecenia. Sławomir Kwiatkowski 2020-01-09 13:48:35
Zarządzenie Nr  4 /2020 Burmistrza Płotów z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. ?działalność oświatowo-kulturalna?, które przeznaczone są do realizacji w 2020 r. w drodze zlecenia. Sławomir Kwiatkowski 2020-01-09 13:46:41
2020 Sławomir Kwiatkowski 2020-01-09 13:45:00
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Płoty oraz podległych gminnych jednostek organizacyjnych Iwona Majewska 2020-01-09 12:58:39
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Płoty oraz podległych gminnych jednostek organizacyjnych Iwona Majewska 2020-01-08 15:34:58
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Płoty oraz podległych gminnych jednostek organizacyjnych Iwona Majewska 2020-01-08 15:25:36
WNIOSEK o uruchomienie środków z Funduszu Sołeckiego 2020 oraz rozliczenie finansowe Sławomir Kwiatkowski 2020-01-07 11:34:12
Stawki podatków i opłat obowiązujące w 2020r. Sławomir Kwiatkowski 2020-01-07 11:28:23
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2020-01-07 08:48:16
Zarządzenie nr 85/2016 z 30 grudnia 2016 r. w spr. przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Rafał Jakubcewicz 2020-01-03 12:22:16
Zarządzenie nr 1/2020 Burmistrza Płotów z dnia 2 stycznia 2020 r. w spr. planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020-2022. Rafał Jakubcewicz 2020-01-03 12:20:14
Zarządzenie nr 85/2016 z 30 grudnia 2016 r. w spr. przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Rafał Jakubcewicz 2020-01-03 12:19:35
Zarządzenie nr 1/2020 Burmistrza Płotów z dnia 2 stycznia 2020 r. w spr. planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020-2022. Rafał Jakubcewicz 2020-01-02 14:49:57
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Płoty oraz podległych gminnych jednostek organizacyjnych Iwona Majewska 2019-12-31 10:30:42
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Płoty oraz podległych gminnych jednostek organizacyjnych Iwona Majewska 2019-12-31 10:30:29
bwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód - odwodnienie gruntów w wykopach budowanych, szczególnie korzystania z wód na odprowadzenie wody z odwodnieniem do wód i urządzeń wodnych oraz na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych - wylotów służących do wprowadzanie wody do wód i urządzeń wodnych. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie powiatu gryfickiego i goleniowskiego w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa w zakresie: Etap 3: gazociąg Węzeł Płoty - Tłocznia Goleniów - DN1000. Sławomir Kwiatkowski 2019-12-30 11:27:00
Sukcesywny i bezgotówkowy zakup oleju napędowego na potrzeby Gminy Płoty i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach - PRZETARG NR II Iwona Majewska 2019-12-30 11:05:54
Odbieranie i transport odpadów z terenu Miasta i Gminy Płoty w roku 2020 Iwona Majewska 2019-12-30 11:04:44
Udzielenie i obsługa kredytu do kwoty 1.505.228,32zł na finansowanie zadań inwestycyjnych pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach, Budowa instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków w Płotach oraz Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej Halę Sportowo-Widowiskową w Płotach w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 Iwona Majewska 2019-12-30 11:03:07
Obwieszczenia o wszczęciu postępowania dot. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne: pobór wód powierzchniowych do celów technologicznych budowy gazociągu DN1000: próby hydraulicznej gazociągu, produkcji płuczki bentonitowej, płukania gazociągu oraz wprowadzanie do wód powierzchniowych i urządzeń wodnych oczyszczonych ścieków - wód zużytych na cele gospodarcze, powstałych po przeprowadzeniu prób hydraulicznych gazociągu a także na wykonanie urządzeń wodnych. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie powiatu gryfickiego oraz goleniowskiego w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa w zakresie: Etap 3: gazociąg Węzeł Płoty - Tłocznia Goleniów - DN1000. Sławomir Kwiatkowski 2019-12-30 10:28:14
Udzielenie i obsługa kredytu do kwoty 1.505.228,32zł na finansowanie zadań inwestycyjnych pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach, Budowa instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków w Płotach oraz Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej Halę Sportowo-Widowiskową w Płotach w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 Iwona Majewska 2019-12-23 15:34:49
Odbieranie i transport odpadów z terenu Miasta i Gminy Płoty w roku 2020 Iwona Majewska 2019-12-23 15:21:29
ogłoszenie Sławomir Kwiatkowski 2019-12-23 15:16:17
Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. działalność oświatowo-kulturalna, które przeznaczone są do realizacji w 2020 roku w drodze zlecenia Sławomir Kwiatkowski 2019-12-23 15:14:52
Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2020 roku w drodze zlecenia Sławomir Kwiatkowski 2019-12-23 15:14:32
Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. działalność oświatowo-kulturalna, które przeznaczone są do realizacji w 2020 roku w drodze zlecenia Sławomir Kwiatkowski 2019-12-23 15:14:20
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Płoty oraz podległych gminnych jednostek organizacyjnych Iwona Majewska 2019-12-23 15:14:03
ogłoszenie Sławomir Kwiatkowski 2019-12-23 15:10:11
Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2020 roku w drodze zlecenia Sławomir Kwiatkowski 2019-12-23 15:05:30