herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 03/2018 Burmistrza Gminy Płotów z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielenia pożyczek dla samorządowych instytucji kultury z terenu gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2018-01-15 14:51:53
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej dz. nr 121/10, obręb 0017 Mechowo, gm. Płoty Rafał Jakubcewicz 2018-01-15 10:44:02
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej dz. nr 121/10, obręb 0017 Mechowo, gm. Płoty Rafał Jakubcewicz 2018-01-15 10:43:39
Uchwała Nr XXXIX/259/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2017 r. wycofana Sławomir Kwiatkowski 2018-01-15 09:29:08
Uchwała Nr XXXIX/259/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2017 r. wycofana Sławomir Kwiatkowski 2018-01-15 09:28:35
Mariola Teresa Kordacz - Dyrektor Przedszkola Sławomir Kwiatkowski 2018-01-15 09:05:01
Zarządzenie Nr 02/2018 Burmistrza Płotów z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek zgodnie z budżetem gminy na 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-01-12 10:41:52
Zarządzenie Nr 02/2018 Burmistrza Płotów z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek zgodnie z budżetem gminy na 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-01-12 10:41:22
Zarządzenie Nr 01/2018 Burmistrza Płotów z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Finansowego dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2018 Sławomir Kwiatkowski 2018-01-12 10:39:54
2018 Sławomir Kwiatkowski 2018-01-12 10:38:06
Uchwała Nr XXXVIII/257/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 w Płotach, ul. I Armii Wojska Polskiego 17 Sławomir Kwiatkowski 2018-01-12 10:37:29
Zarządzenie nr 1A/2016 Burmistrza Płotów w spr. zaliczenia nakładów na poczet ceny nabycia. Rafał Jakubcewicz 2018-01-10 11:23:03
Uchwała Nr XXXIX/265/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2017 - 2028 Sławomir Kwiatkowski 2018-01-09 16:16:32
Uchwała Nr XXXIX/264/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2017 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-01-09 16:13:16
Uchwała Nr XXXIX/263/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2018 - 2028 Sławomir Kwiatkowski 2018-01-09 16:10:16
Uchwała Nr XXXIX/263/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2018 - 2028 Sławomir Kwiatkowski 2018-01-09 16:10:03
Uchwała Nr XXXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo - księgowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2018-01-09 16:08:24
Uchwała Nr XXXIX/258/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 - 2022 Sławomir Kwiatkowski 2018-01-09 16:07:50
Uchwała Nr XXXIX/262/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2018 Sławomir Kwiatkowski 2018-01-09 16:07:30
Uchwała Nr XXXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo - księgowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2018-01-09 16:07:20
Uchwała Nr XXXIX/262/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2018 Sławomir Kwiatkowski 2018-01-09 16:06:46
Uchwała Nr XXXIX/262/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2018 Sławomir Kwiatkowski 2018-01-09 16:06:32
Uchwała Nr XXXIX/262/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2018 Sławomir Kwiatkowski 2018-01-09 16:05:58
Uchwała Nr XXXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo - księgowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2018-01-09 16:02:47
Uchwała Nr XXXIX/260/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia "Programu Wspierania Rodziny w Gminie Płoty na lata 2018 - 2020". Sławomir Kwiatkowski 2018-01-09 16:01:34
Uchwała Nr XXXIX/260/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia "Programu Wspierania Rodziny w Gminie Płoty na lata 2018 - 2020". Sławomir Kwiatkowski 2018-01-09 16:01:11
Uchwała Nr XXXIX/259/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2017 r. wycofana Sławomir Kwiatkowski 2018-01-09 16:00:09
Uchwała Nr XXXIX/258/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 - 2022 Sławomir Kwiatkowski 2018-01-09 15:57:47
XXXIX z dnia 29 grudnia 2017 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-01-09 15:54:42
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2017 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-01-09 15:52:33
XXXVIII z dnia 29 listopada 2017 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-01-09 15:49:08
Referat Budżetowy Sławomir Kwiatkowski 2018-01-03 14:06:33
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2018-01-03 08:37:01
Wniosek o uruchomienie środków z Funduszu Sołeckiego 2018 oraz rozliczenie finansowe Sławomir Kwiatkowski 2018-01-02 11:44:26
Wniosek o uruchomienie środków z Funduszu Sołeckiego 2018 oraz rozliczenie finansowe Sławomir Kwiatkowski 2018-01-02 11:42:31
Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wyszobór Iwona Majewska 2017-12-29 14:15:36
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 28.12.2017r., znak: PPiB.6730.45.2017.WD Rafał Jakubcewicz 2017-12-28 11:51:23
"Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 28.12.2017r., znak: PPiB.6730.44.2017.WD" Rafał Jakubcewicz 2017-12-28 11:50:39
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty Iwona Majewska 2017-12-27 15:16:30
Uchwała nr CXLVI.664.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie budżetu Gminy Płoty na 2018 rok Sławomir Kwiatkowski 2017-12-21 14:00:54