herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół Nr XXX Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 maja 2017 r. Tomasz Sać 2017-07-04 10:03:14
Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa informujące o wydaniu przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa decyzji z 22.06.2017r. znak: DLI.1.21.2017.SG.5 umarzającej postępowanie odwoławcze od decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 4/2017 z dnia 07.03.2017r. znak: AP-1.7820.121-14.2016.PM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. : "Budowa drogo S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard - koniec obwodnicy m. Płoty)" Tomasz Sać 2017-07-04 09:46:39
Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26.06.2017r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard - koniec obwodnicy m. Płoty) w km 69+300,85 - 69+460,56 Tomasz Sać 2017-07-03 11:09:40
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Iwona Majewska 2017-06-30 12:57:19
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Iwona Majewska 2017-06-22 15:13:45
Dane teleadresowe Tomasz Sać 2017-06-20 15:52:38
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Iwona Majewska 2017-06-19 15:06:50
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Iwona Majewska 2017-06-19 15:05:46
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Iwona Majewska 2017-06-14 15:05:44
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 06.06.2017 r. Tomasz Sać 2017-06-13 15:53:42
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 06.06.2017 r. Tomasz Sać 2017-06-13 15:53:21
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Iwona Majewska 2017-06-13 14:47:11
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Iwona Majewska 2017-06-13 14:44:54
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Iwona Majewska 2017-06-13 14:44:21
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Iwona Majewska 2017-06-13 14:43:43
Zarządzenie nr 26/2017 Burmistrza Płotów z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Tomasz Sać 2017-06-13 12:44:14
Zarządzenie nr 27/2017 Burmistrza Płotów z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie powołania biegłego Tomasz Sać 2017-06-13 10:51:10
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Iwona Majewska 2017-06-09 14:28:45
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Iwona Majewska 2017-06-09 14:28:05
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Iwona Majewska 2017-06-09 14:27:28
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Iwona Majewska 2017-06-09 14:21:33
Nowak Sławomr - Zastępca burmistrza Sławomir Kwiatkowski 2017-06-09 13:09:26
Charkiewicz Elżbieta - Skarbnik Sławomir Kwiatkowski 2017-06-09 13:08:45
Charkiewicz Elżbieta - Skarbnik Sławomir Kwiatkowski 2017-06-09 13:07:53
Charkiewicz Elżbieta - Skarbnik Sławomir Kwiatkowski 2017-06-09 13:05:18
Charkiewicz Elżbieta - Skarbnik Sławomir Kwiatkowski 2017-06-09 13:04:57
Nowak Sławomr - Zastępca burmistrza Sławomir Kwiatkowski 2017-06-09 13:03:57
Wyniki naboru Tomasz Sać 2017-06-09 10:05:17
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 7 września 2017 r. od godz. 11.00 drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoty. Rafał Jakubcewicz 2017-06-08 10:18:54
UCHWAŁA NR XXXI/221/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Płoty. Tomasz Sać 2017-06-07 15:56:17
XXXI z dnia 01 czerwca 2017 r. Tomasz Sać 2017-06-07 15:56:08
XXXI z dnia 01 czerwca 2017 r. - dokument usunięty Tomasz Sać 2017-06-07 15:56:02
XXXI z dnia 01 czerwca 2017 r. - dokument usunięty Tomasz Sać 2017-06-07 15:55:53
UCHWAŁA NR XXX/220/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2017 - 2028 Tomasz Sać 2017-06-07 15:55:13
UCHWAŁA NR XXX/219/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2017 r. Tomasz Sać 2017-06-07 15:54:48
UCHWAŁA NR XXX/219/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2017 r. Tomasz Sać 2017-06-07 15:54:40
UCHWAŁA NR XXX/218/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: ?Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wyszobór? Tomasz Sać 2017-06-07 15:54:06
UCHWAŁA NR XXX/ 217 /2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie 0003 m. Płoty. Tomasz Sać 2017-06-07 15:53:44
UCHWAŁA NR XXX/ 217 /2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie 0003 m. Płoty. Tomasz Sać 2017-06-07 15:53:34
UCHWAŁA NR XXX/ 216 /2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Tomasz Sać 2017-06-07 15:53:15