herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR II Iwona Majewska 2018-05-18 14:05:57
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR II Iwona Majewska 2018-05-18 14:05:48
P R O T O K Ó Ł Nr XLIII Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-05-17 09:03:42
Uchwała nr XXXV.209.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Sczczecinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Płoty sprawozdania wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia. Sławomir Kwiatkowski 2018-05-17 08:56:30
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) na dz. nr 210/22 w m. Czarne wraz z wyposażeniem Iwona Majewska 2018-05-16 15:18:16
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem Iwona Majewska 2018-05-16 15:16:33
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) na dz. nr 210/22 w m. Czarne wraz z wyposażeniem Iwona Majewska 2018-05-15 14:47:23
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem Iwona Majewska 2018-05-15 14:47:05
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem Iwona Majewska 2018-05-10 15:00:50
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) na dz. nr 210/22 w m. Czarne wraz z wyposażeniem Iwona Majewska 2018-05-10 14:58:24
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/35). Sławomir Kwiatkowski 2018-05-07 09:19:47
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/11). Sławomir Kwiatkowski 2018-05-07 09:18:04
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/10). Sławomir Kwiatkowski 2018-05-07 09:16:18
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/9 Sławomir Kwiatkowski 2018-05-07 09:06:20
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/9 Sławomir Kwiatkowski 2018-05-07 09:06:00
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) na dz. nr 210/22 w m. Czarne wraz z wyposażeniem Iwona Majewska 2018-04-30 14:30:14
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) na dz. nr 210/22 w m. Czarne wraz z wyposażeniem Iwona Majewska 2018-04-30 14:30:01
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem Iwona Majewska 2018-04-30 13:20:35
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem Iwona Majewska 2018-04-30 13:20:07
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem Iwona Majewska 2018-04-30 13:19:58
Zarządzenie nr 24/2018 Burmistrza Płotów z dnia 30 kwietnia 2018 r.w spr. wykazu nr BP/3/2018 Rafał Jakubcewicz 2018-04-30 10:00:49
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-04-27 14:13:41
Informacja z wykonania budżetu Gminy Płoty - III kwartał 2017 Sławomir Kwiatkowski 2018-04-27 14:13:02
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-04-27 14:12:32
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym i wbudowanym garażem w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/37). Sławomir Kwiatkowski 2018-04-26 14:09:18
Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Płotów z dnia 25 kwietnia 2018 r.w spr. wykazu nr PUN/2/2018 Rafał Jakubcewicz 2018-04-25 13:36:11
Zarządzenie nr 23/2018 Burmistrza Płotów z dnia 25 kwietnia 2018 r.w spr. wykazu nr DZ/2/2018 Rafał Jakubcewicz 2018-04-25 11:02:35
Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Płotów z dnia 25 kwietnia 2018 r.w spr. wykazu nr PUN/2/2018 Rafał Jakubcewicz 2018-04-25 11:01:02
Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Płotów z dnia 25 kwietnia 2018 r.w spr. wykazu nr BP/2/2018 Rafał Jakubcewicz 2018-04-25 10:58:09
Uchwała Nr XLIII/291/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2018-2028 Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 14:17:40
Uchwała Nr XLIII/290/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 14:15:25
Uchwała Nr XLIII/289/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny. Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 14:13:50
Uchwała Nr XLIII/288/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 14:11:18
Uchwała Nr XLIII/287/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przekształcenia publicznej szkoły podstawowej Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 14:09:01
Uchwała Nr XLIII/286/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Płoty na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 14:05:22
Uchwała Nr XLIII/284/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Płotów. Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 14:01:19
Uchwała Nr XLIII/285/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Płoty miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 14:01:04
Uchwała Nr XLIII/284/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Płotów. Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:58:21
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:46:00
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:45:17