Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXIII/177/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Płotów wotum zaufania. Sławomir Kwiatkowski 2020-07-07 08:28:49
PROTOKÓŁ XXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020 r Sławomir Kwiatkowski 2020-07-07 08:25:12
Protokół Nr XXII -3.06.2020r Sławomir Kwiatkowski 2020-07-07 08:22:24
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Iwona Majewska 2020-07-06 14:52:39
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Iwona Majewska 2020-07-06 13:37:15
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Iwona Majewska 2020-07-06 13:37:03
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Iwona Majewska 2020-07-02 13:19:49
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Iwona Majewska 2020-07-01 14:44:32
Udzielenie i obsługa kredytu do kwoty 2 650 000,00 zł na spłatę planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Iwona Majewska 2020-07-01 08:56:58
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 30.06.2020r., znak: PPiB.6733.04.2020.AK Sławomir Kwiatkowski 2020-06-30 09:05:02
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. Sławomir Kwiatkowski 2020-06-30 09:03:07
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Iwona Majewska 2020-06-26 14:33:39
dot. postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie znak: SZ.RUZ.421.75-7.2018.AL z dnia 27 lutego 2019 r. sprostowanego postanowieniem znak: SZ.RUZ.421.75-8.2018.AL z dnia 24 lipca 2019 r. Sławomir Kwiatkowski 2020-06-25 15:08:44
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.8.2020.WD z dnia  22 czerwca 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną Sławomir Kwiatkowski 2020-06-25 15:06:38
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 24.06.2020r., znak: PPiB.6730.23.2020.AK Sławomir Kwiatkowski 2020-06-25 15:05:06
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.06.2020r., znak: PPiB.6730.23.2020.AK Sławomir Kwiatkowski 2020-06-25 15:03:19
Przebudowa drogi w m. Mechowo wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3140Z Umowa nr 32/2020/A/26 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych z dnia 08.05.2020r. wraz z remontem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i zabezpieczeniem sieci TP Iwona Majewska 2020-06-23 14:54:03
Ogłoszenie o naborze Sławomir Kwiatkowski 2020-06-22 14:59:47
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.4.2020.WD z dnia  19 czerwca 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Instalacja techniczna wytwórcza energii elektrycznej ? PV-EW LIKOWO o mocy do 1,5 MW Sławomir Kwiatkowski 2020-06-19 14:44:15
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 19.06.2020r., znak: PPiB.6730.17.2020.AK Sławomir Kwiatkowski 2020-06-19 14:42:54
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 19.06.2020r., znak: PPiB.6730.18.2020.AK Sławomir Kwiatkowski 2020-06-19 14:40:45
Ogłoszenie o naborze Sławomir Kwiatkowski 2020-06-19 14:35:40
projekty uchwał Sławomir Kwiatkowski 2020-06-19 12:42:11
a - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2020-06-19 12:41:47
a - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2020-06-19 12:41:36
a - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2020-06-19 12:41:16
projekty uchwał Sławomir Kwiatkowski 2020-06-19 11:02:59
informacja o sesji Sławomir Kwiatkowski 2020-06-19 11:02:05
porządek obrad Sławomir Kwiatkowski 2020-06-19 11:01:52
Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 czerwca 2020 r. Sławomir Kwiatkowski 2020-06-18 12:35:45
2020 Sławomir Kwiatkowski 2020-06-18 12:30:38
Przebudowa drogi w m. Mechowo wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3140Z Umowa nr 32/2020/A/26 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych z dnia 08.05.2020r. wraz z remontem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i zabezpieczeniem sieci TP Iwona Majewska 2020-06-17 14:33:31
Przebudowa drogi w m. Mechowo wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3140Z Umowa nr 32/2020/A/26 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych z dnia 08.05.2020r. wraz z remontem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i zabezpieczeniem sieci TP Iwona Majewska 2020-06-17 14:33:08
Wnioski i interpelacje Sławomir Kwiatkowski 2020-06-17 14:07:28
informacja o sesji Sławomir Kwiatkowski 2020-06-17 11:26:53
XXIII z dnia 26 czerwca 2020 Sławomir Kwiatkowski 2020-06-17 11:25:57
26 czerwca 2020 r. o godz. 14:00 wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach. Sławomir Kwiatkowski 2020-06-17 11:25:15
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2020-06-17 11:22:45
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 17.06.2020r., znak: PPiB.6733.04.2020.AK Sławomir Kwiatkowski 2020-06-17 10:30:07
Przebudowa drogi w m. Mechowo wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3140Z Umowa nr 32/2020/A/26 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych z dnia 08.05.2020r. wraz z remontem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i zabezpieczeniem sieci TP Iwona Majewska 2020-06-16 14:52:53