Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Burmistrz Płotów ogłasza na dizń 28 listopada 2019 r. od godz. 10.30 I rokowania na zbycie działki nr 52/5, obręb 0002 miasta Płoty Rafał Jakubcewicz 2019-10-04 10:06:25
Burmistrz Płotów ogłasza na dizń 28 listopada 2019 r. od godz. 10.30 I rokowania na zbycie działki nr 52/5, obręb 0002 miasta Płoty Rafał Jakubcewicz 2019-10-04 10:05:16
Burmistrz Płotów ogłasza na dizń 28 listopada 2019 r. od godz. 10.00 I rokowania na zbycie działki nr 52/4, obręb 0002 miasta Płoty Rafał Jakubcewicz 2019-10-04 10:04:31
Burmistrz Płotów ogłasza na dizń 28 listopada 2019 r. od godz. 10.00 I rokowania na zbycie działki nr 52/4, obręb 0002 miasta Płoty Rafał Jakubcewicz 2019-10-04 10:04:11
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Słudwia Gmina Płoty Iwona Majewska 2019-10-03 15:22:30
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Gostyń Łobeski i Wyszobór w Gminie Płoty Iwona Majewska 2019-10-03 15:21:58
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty Iwona Majewska 2019-10-03 09:16:51
ZARZĄDZENIE NR 82 /2019 Burmistrza Płotów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Płoty miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-10-02 11:57:19
ZARZĄDZENIE NR 82 /2019 Burmistrza Płotów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Płoty miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-10-02 11:55:30
Zarządzenie nr 87/2019 Burmistrza Płotów z dnia 2 października 2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr BP/4/2019 Rafał Jakubcewicz 2019-10-02 11:28:24
Zarządzenie nr 86/2019 Burmistrza Płotów z dnia 2 października 2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr DZ/3/2019 Rafał Jakubcewicz 2019-10-02 10:24:51
Zarządzenie nr 85/2019 Burmistrza Płotów z dnia 2 października 2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr PUN/4/2019 Rafał Jakubcewicz 2019-10-02 10:14:58
Obwieszczenie Burmistrza Płotów zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Rozbudowa sieci oświetleniowej przy ul. Przechodniej w Płotach polegająca na budowie słupów oświetleniowych wraz z oprawami (dz. nr 454/4 i 300) Sławomir Kwiatkowski 2019-10-01 15:10:30
UCHWAŁA NR XCVI.377.Z.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płoty za pierwsze półrocze 2019 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-10-01 13:54:09
Zapytanie ofertowe Sławomir Kwiatkowski 2019-10-01 13:34:44
Zakup i dostawa systemu gospodarki odpadami wraz z usługą przeniesienia danych z istniejącego systemu Sławomir Kwiatkowski 2019-10-01 13:33:38
Obwieszczenie Burmistrza Płotów zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ?Rozbudowa sieci oświetleniowej przyul. Przechodniej w Płotach polegająca na budowie słupów oświetleniowych wraz z oprawami (dz. nr 454/4 i 300)? Sławomir Kwiatkowski 2019-09-27 10:08:02
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców Sławomir Kwiatkowski 2019-09-27 10:04:26
POSTANOWIENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I W SPRAWIE POWOŁANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Sławomir Kwiatkowski 2019-09-26 08:36:33
POSTANOWIENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I W SPRAWIE POWOŁANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Sławomir Kwiatkowski 2019-09-26 08:35:39
Burmistrz Płotów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-09-26 08:34:24
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Gostyń Łobeski i Wyszobór w Gminie Płoty Iwona Majewska 2019-09-25 12:10:24
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Gostyń Łobeski i Wyszobór w Gminie Płoty Iwona Majewska 2019-09-25 12:10:20
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Gostyń Łobeski i Wyszobór w Gminie Płoty Iwona Majewska 2019-09-25 12:09:11
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Gostyń Łobeski i Wyszobór w Gminie Płoty Iwona Majewska 2019-09-25 12:08:57
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Gostyń Łobeski i Wyszobór w Gminie Płoty Iwona Majewska 2019-09-25 12:07:36
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Gostyń Łobeski i Wyszobór w Gminie Płoty Iwona Majewska 2019-09-25 12:07:25
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Gostyń Łobeski i Wyszobór w Gminie Płoty Iwona Majewska 2019-09-25 12:03:11
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Słudwia Gmina Płoty Iwona Majewska 2019-09-24 15:10:53
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Słudwia Gmina Płoty Iwona Majewska 2019-09-24 15:10:46
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Słudwia Gmina Płoty Iwona Majewska 2019-09-24 15:10:38
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Słudwia Gmina Płoty Iwona Majewska 2019-09-24 15:09:10
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Słudwia Gmina Płoty Iwona Majewska 2019-09-24 15:08:58
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Słudwia Gmina Płoty Iwona Majewska 2019-09-24 15:08:26
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Gostyń Łobeski i Wyszobór w Gminie Płoty Iwona Majewska 2019-09-24 14:54:10
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Gostyń Łobeski i Wyszobór w Gminie Płoty Iwona Majewska 2019-09-24 14:53:42
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Gostyń Łobeski i Wyszobór w Gminie Płoty Iwona Majewska 2019-09-24 14:52:57
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Gostyń Łobeski i Wyszobór w Gminie Płoty Iwona Majewska 2019-09-24 14:52:42
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Gostyń Łobeski i Wyszobór w Gminie Płoty Iwona Majewska 2019-09-24 14:52:31
Projekty uchwał Sławomir Kwiatkowski 2019-09-24 12:19:35