Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 86/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 14 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. Sławomir Kwiatkowski 2020-10-14 18:52:45
DECYZJA Nr ROŚiD.6220.13.2020.WD z dnia 08 października 2020 r. Sławomir Kwiatkowski 2020-10-13 14:45:46
D E C Y Z J A Nr ROŚiD.6220.12.2020.WD z dnia 08 października 2020 r. Sławomir Kwiatkowski 2020-10-13 14:42:57
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 13.10.2020r., znak: PPiB.6730.39.2020.AK Sławomir Kwiatkowski 2020-10-13 14:39:32
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 13.10.2020r., znak: PPiB.6730.38.2020.AK Sławomir Kwiatkowski 2020-10-13 14:37:15
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 13.10.2020r., znak: PPiB.6733.10.2020.AK Sławomir Kwiatkowski 2020-10-13 14:35:28
ZARZĄDZENIE Nr 83/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 30.09.2020 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze  - sekretarz gminy w Urzędzie Miejskim w Płotach. Sławomir Kwiatkowski 2020-10-12 14:42:22
ZARZĄDZENIE Nr 83/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 30.09.2020 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze  - sekretarz gminy w Urzędzie Miejskim w Płotach. Sławomir Kwiatkowski 2020-10-12 14:42:05
Wnioski i interpelacje Sławomir Kwiatkowski 2020-10-12 13:55:15
Budowa obiektów rekreacyjnych w Gminie Płoty Iwona Majewska 2020-10-12 13:07:44
UCHWAŁA NR XXVI/210/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na 2020 rok Sławomir Kwiatkowski 2020-10-12 11:59:43
UCHWAŁA NR XXVI/209/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 8 października 2020 r. w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Płoty w roku szkolnym 2020/2021. Sławomir Kwiatkowski 2020-10-12 11:59:01
XXVI z dnia 8 października 2020 (nadzwyczajna) Sławomir Kwiatkowski 2020-10-12 11:58:11
XXVI z dnia 8 października 2020 (nadzwyczajna) Sławomir Kwiatkowski 2020-10-12 11:57:53
XXVI z dnia 8 października 2020 (nadzwyczajna) Sławomir Kwiatkowski 2020-10-12 11:57:41
PROTOKÓŁ XXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 września 2020 r. Sławomir Kwiatkowski 2020-10-12 11:56:02
UCHWAŁA NR XXV/208/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2020-2029 Sławomir Kwiatkowski 2020-10-12 11:29:36
UCHWAŁA NR XXV/207/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na 2020 rok Sławomir Kwiatkowski 2020-10-12 11:28:27
UCHWAŁA NR XXV/206/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym części działki nr 190, położonej w obrębie 0018 Sowno. Sławomir Kwiatkowski 2020-10-12 11:27:19
UCHWAŁA NR XXV/205/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: kupna na rzecz Gminy Płoty prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym 121/10 o pow. 0,1447 ha, położonej w obrębie 0017 Mechowo, gm. Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2020-10-12 11:26:21
UCHWAŁA NR XXV/204/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: kupna na rzecz Gminy Płoty prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym 121/7 o pow. 0,2980 ha, położonej w obrębie 0017 Mechowo, gm. Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2020-10-12 11:07:40
UCHWAŁA NR XXV/203/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2020-10-12 11:05:20
UCHWAŁA NR XXV/202/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/301/2009 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad prywatyzacji nieruchomości komunalnych położonych na terenie Gminy Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2020-10-12 11:04:12
UCHWAŁA NR XXV/201/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: ustanowienia tytułów ?Honorowy Obywatel Gminy Płoty? i ?Zasłużony Mieszkaniec Gminy Płoty? oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb nadawania tych tytułów. Sławomir Kwiatkowski 2020-10-12 11:03:20
PROTOKÓŁ XXIV Sesji Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2020 r. Sławomir Kwiatkowski 2020-10-12 10:59:59
ZARZĄDZENIE Nr 83/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 30.09.2020 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze  - sekretarz gminy w Urzędzie Miejskim w Płotach. - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2020-10-09 13:20:03
Plan Polowań Zbiorowych koła łowieckiego ESKULAP w Stargardzie na rok 2020/2021 Sławomir Kwiatkowski 2020-10-09 12:53:52
Plan Polowań Zbiorowych koła łowieckiego WKŁ Knieja Jaromin na rok 2020/2021 Sławomir Kwiatkowski 2020-10-09 11:30:15
DECYZJA Nr ROŚiD.6220.11.2020.WD z dnia 07 października 2020 r Sławomir Kwiatkowski 2020-10-09 11:27:36
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2020-10-08 14:52:13
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2020-10-08 14:50:59
Samodzielne stanowisko ds. promocji, sportu, OC i spraw wojskowych, bhp i OSP Sławomir Kwiatkowski 2020-10-08 11:59:10
Samodzielne stanowisko ds. promocji, sportu, OC i spraw wojskowych, bhp i OSP Sławomir Kwiatkowski 2020-10-08 11:58:32
Klauzula o ochronie danych osobowych Sławomir Kwiatkowski 2020-10-06 14:58:28
Polowania zbiorowe Żubr Szczecin 9-10.10.2020r. Sławomir Kwiatkowski 2020-10-06 14:35:40
Plan Polowań Zbiorowych koła łowieckiego DZIK na rok 2020 miesiące X - XII 2020 Sławomir Kwiatkowski 2020-10-05 14:21:22
PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH KOŁO ŁOWIECKIE ?RYŚ? NOWOGARD W SEZONIE ŁOWIECKIM 2020/2021 NA TERENIE OBWODU ŁOWIECKIEGO Nr 110 Sławomir Kwiatkowski 2020-10-05 14:18:05
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 października 2020 roku. Sławomir Kwiatkowski 2020-10-05 14:14:43
ZARZĄDZENIE Nr 83/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 30.09.2020 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze  - sekretarz gminy w Urzędzie Miejskim w Płotach. - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2020-10-05 13:18:29
Ogłoszenie Sławomir Kwiatkowski 2020-10-05 13:15:02