Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach Podinspektor ds. Inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych Sławomir Kwiatkowski 2019-07-12 11:50:35
Wnioski i interpelacje Sławomir Kwiatkowski 2019-07-10 10:35:43
Zapytanie ofertowe Sławomir Kwiatkowski 2019-07-10 10:27:15
Dostawa łóżek piętrowych dwuosobowych na Halę Sportowo-Widowiskową w Płotach przy ul. Koszalińską 2A, 72-310 Płoty Sławomir Kwiatkowski 2019-07-10 10:24:48
Obwieszczenie Burmistrza Płotów zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ?Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6w ul. Nowogardzkiej, Piaskowej, Ignacego Łukasiewicza i Marii Skłodowskiej Curiew m. Płoty, obręb nr 4 (dz. dr nr 293, 130, 234, 125 i 166) Sławomir Kwiatkowski 2019-07-08 13:59:32
UCHWAŁA NR X/78/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2019-2028 Sławomir Kwiatkowski 2019-07-04 19:34:02
UCHWAŁA NR X/77/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2019 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-07-04 19:32:50
UCHWAŁA NR X/76/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2019-07-04 19:32:15
UCHWAŁA NR X/75/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/118/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2019-07-04 19:31:32
UCHWAŁA NR X/74/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/107/2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2007r. dot. uchwalenia "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2019-07-04 19:30:37
UCHWAŁA NR X/73/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego, położonego w m. Wicimice 11/4, gm. Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2019-07-04 19:28:48
UCHWAŁA NR X/72/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dz. nr 170 o pow. 0,60 ha, położonej w obrębie 0003 Pniewo, gm. Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2019-07-04 19:28:08
UCHWAŁA NR X/71/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektorów szkół i przedszkola Gminy Płoty z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Sławomir Kwiatkowski 2019-07-04 19:27:30
UCHWAŁA NR X/70/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 3148Z w miejscowości Wicimice. Sławomir Kwiatkowski 2019-07-04 19:26:43
UCHWAŁA NR X/69/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Sławomir Kwiatkowski 2019-07-04 19:25:44
UCHWAŁA NR X/68/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2019-07-04 19:24:28
UCHWAŁA NR X/67/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Płotów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Sławomir Kwiatkowski 2019-07-04 19:23:29
UCHWAŁA NR X/66/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok Sławomir Kwiatkowski 2019-07-04 19:22:46
UCHWAŁA NR X/65/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Sławomir Kwiatkowski 2019-07-04 19:21:47
UCHWAŁA NR X/64/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Płotów wotum zaufania Sławomir Kwiatkowski 2019-07-04 19:20:43
X z dnia 28 czerwca 2019 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-07-04 19:19:57
PROTOKÓŁ IX Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2019 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-07-04 19:19:08
UCHWAŁA NR IX/63/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2019 Sławomir Kwiatkowski 2019-07-04 19:17:31
IX z dnia 13 czerwca 2019 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-07-04 19:16:44
PROTOKÓŁ VIII Sesja Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 maja 2019 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-07-04 19:09:54
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak: AP-1.747.8-9.2019.PM informujące o wydaniu rzez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: "Budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Dani - część lądowa: Etap 1, Etap 2 oraz Etap 3 (w zakresie przyłączenia do Węzła Płoty)". Sławomir Kwiatkowski 2019-07-02 18:33:04
Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn. "Budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa: Etap 3 i część Etapu 2". Sławomir Kwiatkowski 2019-06-28 11:32:17
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2019-06-26 13:43:57
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 12 września 2019 r. od godz. 10.30 przetargi ustne niieograniczone na zbycie nieruchomości gminnych. Rafał Jakubcewicz 2019-06-25 10:38:56
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 12 września 2019 r. od godz. 10.00 I rokowania na zbycie nieruchomości gminnej oznaczonej nr geodez. 184/11 o pow. 0,1477 ha, obręb 0001 m. Płoty.. Rafał Jakubcewicz 2019-06-25 10:37:21
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 12 września 2019 r. od godz. 10.00 I rokowania na zbycie nieruchomości gminnej oznaczonej nr geodez. 184/11 o pow. 0,1477 ha, obręb 0001 m. Płoty.. Rafał Jakubcewicz 2019-06-25 10:36:39
Zarządzenie nr 60/2019 Burmistrza Płotów z dnia 25 czerwca 2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr BP/3/2019 Rafał Jakubcewicz 2019-06-25 10:25:55
Zarządzenie nr 59/2019 Burmistrza Płotów z dnia 25 czerwca 2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr PUN/3/2019 Rafał Jakubcewicz 2019-06-25 10:23:55
Zarządzenie nr 58/2019 Burmistrza Płotów z dnia 25 czerwca 2019 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. Rafał Jakubcewicz 2019-06-25 10:18:44
Wyniki konkursu Sławomir Kwiatkowski 2019-06-24 15:20:29
ZARZĄDZENIE NR 57/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Modlimowie Sławomir Kwiatkowski 2019-06-19 14:07:33
ZARZĄDZENIE NR 56/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2019-06-19 14:06:07
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Sławomir Kwiatkowski 2019-06-12 13:26:32
Informacja o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Sławomir Kwiatkowski 2019-06-12 13:24:40
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Sławomir Kwiatkowski 2019-06-12 13:21:13