herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 646 810,72 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - PRZETARG NR 2 Iwona Majewska 2017-11-10 14:05:07
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 02.11.2017r. dotyczące postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 4/2017 z dnia 07.03.2017r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard - koniec obwodnicy m.Płoty) w zakresie zatwierdzenia zamiennego projektu podziału nieruchomości i zamiennego projektu zagospodarowania terenu. Tomasz Sać 2017-11-07 08:36:16
Dane teleadresowe Tomasz Sać 2017-11-06 15:16:04
Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 646 810,72 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - PRZETARG NR 2 Iwona Majewska 2017-11-06 10:37:02
Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 646 810,72 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - PRZETARG NR 2 Iwona Majewska 2017-11-06 10:36:51
SPRAWOZDANIE z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok? Tomasz Sać 2017-11-02 09:45:20
UCHWAŁA NR XXXVI/248/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2017 r. Tomasz Sać 2017-10-31 09:48:23
UCHWAŁA NR XXXVI/248/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2017 r. Tomasz Sać 2017-10-31 09:47:58
UCHWAŁA NR XXXVI/247/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 października 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płotach Tomasz Sać 2017-10-31 09:47:28
XXXVI z dnia 27 października 2017 r. Tomasz Sać 2017-10-31 09:45:56
Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 646 810,72 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - PRZETARG NR 2 Iwona Majewska 2017-10-30 11:10:51
Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 646 810,72 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - PRZETARG NR 2 Iwona Majewska 2017-10-30 11:10:20
Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wyszobór Iwona Majewska 2017-10-27 14:58:08
Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wyszobór Iwona Majewska 2017-10-27 14:12:55
Uchwała nr CXXIV.481.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Płoty na rok 2017 r. Tomasz Sać 2017-10-24 14:13:15
Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 646 810,72 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów Iwona Majewska 2017-10-24 11:45:47
Zapytanie ofertowe Sławomir Kwiatkowski 2017-10-19 14:18:19
Zapytanie ofertowe - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2017-10-19 14:17:48
Zapytanie ofertowe - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2017-10-19 14:17:32
Wykonanie strony internetowej Gminy Płoty oraz usługi hostingu. Sławomir Kwiatkowski 2017-10-19 14:15:57
OBWIESZCZENIE Burmistrza Płotów z dnia 12 października 2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. ?Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Płoty na lata 2017-2023? Iwona Majewska 2017-10-12 14:53:21
Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wyszobór Iwona Majewska 2017-10-12 09:51:07
Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wyszobór Iwona Majewska 2017-10-11 14:46:08
Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w woj. zachodniopomorskim Tomasz Sać 2017-10-11 13:25:33
Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w woj. zachodniopomorskim Tomasz Sać 2017-10-11 13:25:12
Wykaz przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych Tomasz Sać 2017-10-11 13:24:23
OGŁOSZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia. Tomasz Sać 2017-10-11 13:23:46
OGŁOSZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia. Tomasz Sać 2017-10-11 13:23:10
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w Zachodniopomorskiem Tomasz Sać 2017-10-11 13:22:27
Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w woj. zachodniopomorskim Tomasz Sać 2017-10-11 13:21:54
OGŁOSZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa - dokument usunięty Tomasz Sać 2017-10-11 13:21:23
OGŁOSZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa - dokument usunięty Tomasz Sać 2017-10-11 13:21:21
OGŁOSZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa Tomasz Sać 2017-10-11 13:21:15
OGŁOSZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa Tomasz Sać 2017-10-11 13:20:55
OGŁOSZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa Tomasz Sać 2017-10-11 13:20:28
OGŁOSZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa Tomasz Sać 2017-10-11 13:20:13
OGŁOSZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa - dokument usunięty Tomasz Sać 2017-10-11 13:18:30
- dokument usunięty Tomasz Sać 2017-10-11 13:18:10
- dokument usunięty Tomasz Sać 2017-10-11 13:17:47
OGŁOSZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa - dokument usunięty Tomasz Sać 2017-10-11 13:17:01