Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
USC-VIII Zmiany w aktach stanu cywilnego - uzupełnienie Sławomir Kwiatkowski 2020-07-15 14:27:58
USC-VII Zmiany w aktach stanu cywilnego - sprostowanie Sławomir Kwiatkowski 2020-07-15 14:27:11
USC-VI Rejestracja zgonu Sławomir Kwiatkowski 2020-07-15 14:26:25
USC-V Zgłoszenie urodzenia dziecka Sławomir Kwiatkowski 2020-07-15 14:25:37
USC-IV Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa za granicą Sławomir Kwiatkowski 2020-07-15 14:23:58
USC-III Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przed duchownym) Sławomir Kwiatkowski 2020-07-15 14:23:07
USC-II Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego Sławomir Kwiatkowski 2020-07-15 14:21:53
USC-I Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Sławomir Kwiatkowski 2020-07-15 14:20:27
Urząd Stanu Cywilnego (zakładka menu) Sławomir Kwiatkowski 2020-07-15 14:16:43
Poradnik Interesanta (zakładka menu) Sławomir Kwiatkowski 2020-07-15 14:15:07
Polowania Dewizowe w dniach 27-30.07.2020 i 06-09.08.2020 Sławomir Kwiatkowski 2020-07-14 09:18:05
Wnioski i interpelacje Sławomir Kwiatkowski 2020-07-13 15:53:11
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Iwona Majewska 2020-07-10 13:37:19
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Słudwia Gmina Płoty Iwona Majewska 2020-07-10 09:51:45
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Słudwia Gmina Płoty Iwona Majewska 2020-07-10 09:50:30
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Słudwia Gmina Płoty Iwona Majewska 2020-07-10 09:50:06
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Słudwia Gmina Płoty Iwona Majewska 2020-07-10 09:49:54
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Gostyń Łobeski i Wyszobór w Gminie Płoty Iwona Majewska 2020-07-10 09:19:10
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Gostyń Łobeski i Wyszobór w Gminie Płoty Iwona Majewska 2020-07-10 09:18:35
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Gostyń Łobeski i Wyszobór w Gminie Płoty Iwona Majewska 2020-07-10 09:17:49
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Gostyń Łobeski i Wyszobór w Gminie Płoty Iwona Majewska 2020-07-10 09:17:07
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Gostyń Łobeski i Wyszobór w Gminie Płoty Iwona Majewska 2020-07-10 09:16:30
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Gostyń Łobeski i Wyszobór w Gminie Płoty Iwona Majewska 2020-07-10 09:16:13
Zapytanie ofertowe Iwona Majewska 2020-07-08 14:21:36
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Płoty finansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Iwona Majewska 2020-07-08 14:19:41
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 08.07.2020r., znak: PPiB.6730.23.2020.AK Sławomir Kwiatkowski 2020-07-08 11:14:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Brojce o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa 12 budynków inwentarskich - kurników przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie do 75 000 szt. każdy (do 300 JDP) na dz. nr 20/7 m. Stołąż, gm. Brojce". Sławomir Kwiatkowski 2020-07-08 11:12:45
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w roku 2019 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia Sławomir Kwiatkowski 2020-07-08 11:10:55
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2019 udzielono pomocy publicznej Sławomir Kwiatkowski 2020-07-08 11:09:13
ZARZĄDZENIE NR 49/2020 BURMISTRZA GMINY PŁOTY z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2021 r. przypadających na poszczególne sołectwa Sławomir Kwiatkowski 2020-07-07 08:40:28
UCHWAŁA NR XXIII/186/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2020-2029 Sławomir Kwiatkowski 2020-07-07 08:38:11
UCHWAŁA NR XXIII/185/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2020 r. Sławomir Kwiatkowski 2020-07-07 08:37:19
UCHWAŁA NR XXIII/184/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty na 2020 rok dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlimowie Sławomir Kwiatkowski 2020-07-07 08:36:07
UCHWAŁA NR XXIII/183/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty na 2020 rok dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie Sławomir Kwiatkowski 2020-07-07 08:34:44
UCHWAŁA NR XXIII/182/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia w 2020 r. pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w m. Czarne gm. Płoty Sławomir Kwiatkowski 2020-07-07 08:33:48
UCHWAŁA NR XXIII/181/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa DW 109 w m. Płoty ul. Grunwaldzka" obejmującego zakresem przebudowę wodociągu wraz z uzbrojeniem sieci w zawory i hydranty w miejscowości Płoty ul. Grunwaldzka Sławomir Kwiatkowski 2020-07-07 08:32:47
UCHWAŁA NR XXIII/181/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa DW 109 w m. Płoty ul. Grunwaldzka" obejmującego zakresem przebudowę wodociągu wraz z uzbrojeniem sieci w zawory i hydranty w miejscowości Płoty ul. Grunwaldzka Sławomir Kwiatkowski 2020-07-07 08:32:31
UCHWAŁA NR XXIII/180/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Płotów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Sławomir Kwiatkowski 2020-07-07 08:31:24
UCHWAŁA NR XXIII/179/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok Sławomir Kwiatkowski 2020-07-07 08:30:37
UCHWAŁA NR XXIII/178/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Sławomir Kwiatkowski 2020-07-07 08:29:29