Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
polowanie dewizowe Sławomir Kwiatkowski 2019-04-25 10:55:36
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 24.04.2019r., znak: PPiB.6733.03.2019.AK Sławomir Kwiatkowski 2019-04-25 10:53:38
Wnioski i interpelacje Sławomir Kwiatkowski 2019-04-18 15:04:49
ZARZĄDZENIE NR 40/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach oraz powołania komisji konkursowej Sławomir Kwiatkowski 2019-04-18 14:54:16
ZARZĄDZENIE NR 40/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach oraz powołania komisji konkursowej - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2019-04-18 14:53:45
ZARZĄDZENIE NR 40/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach oraz powołania komisji konkursowej - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2019-04-18 14:53:33
ZARZĄDZENIE NR 40/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach oraz powołania komisji konkursowej - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2019-04-18 14:52:48
ZARZĄDZENIE NR 40/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach oraz powołania komisji konkursowej - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2019-04-18 14:51:20
Sprawozdania za 1 kwartał 2019 Sławomir Kwiatkowski 2019-04-18 12:28:43
Sprawozdania za 1 kwartał 2019 - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2019-04-18 12:26:24
Sprawozdania za 1 kwartał 2019 - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2019-04-18 12:26:12
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 06 czerwca 2019 r. 2019 r. od godz. 10.00 pierwsze przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości gminnych. Rafał Jakubcewicz 2019-04-17 09:02:15
Zarządzenie nr 39/2019 Burmistrza Płotów z dnia 17 kwietnia 2019 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. Rafał Jakubcewicz 2019-04-17 08:55:39
Zarządzenie nr 39/2019 Burmistrza Płotów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. - dokument usunięty Rafał Jakubcewicz 2019-04-17 08:54:32
Zarządzenie nr 39/2019 Burmistrza Płotów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. - dokument usunięty Rafał Jakubcewicz 2019-04-16 12:51:17
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak AP-1.7840.9.67-2.2019.KZ z 02.04.2019r. informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren działek w celu wykonania badań geologicznych w ramach przedsięwzięcia pn.: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa. Etap 2: gazociąg od Terminala Konarzewo do Węzła Płoty - DN1000 wraz z Węzłem Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2019-04-15 14:02:33
Wnioski i interpelacje Sławomir Kwiatkowski 2019-04-15 11:42:16
Wnioski i interpelacje Sławomir Kwiatkowski 2019-04-15 11:40:49
Wnioski i interpelacje Sławomir Kwiatkowski 2019-04-15 11:39:00
Petycja i odpowiedź Sławomir Kwiatkowski 2019-04-12 13:11:18
Petycja Sołtysa Sołectwa Wicimice w sprawie remontu nawierzchni drogi oraz zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników. Sławomir Kwiatkowski 2019-04-12 13:09:16
Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Płotów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie budowy oczyszczalni ścieków w Wicimicach Sławomir Kwiatkowski 2019-04-12 13:05:20
INFORMACJA Sławomir Kwiatkowski 2019-04-12 12:58:57
VII z dnia 25 kwietnia 2019 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-04-12 12:58:17
Rada Miejska VIII kadencji Sławomir Kwiatkowski 2019-04-12 12:57:23
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2019-04-12 12:56:21
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach, Podinspektor w referacie budżetowym Urzędu Miejskiego w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2019-04-12 12:53:45
Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej Halę Sportowo-Widowiskową w Płotach Iwona Majewska 2019-04-10 15:20:59
Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej Halę Sportowo-Widowiskową w Płotach Iwona Majewska 2019-04-10 15:20:34
Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej Halę Sportowo-Widowiskową w Płotach Iwona Majewska 2019-04-10 15:19:53
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach, Podinspektor w referacie budżetowym Urzędu Miejskiego w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2019-04-10 14:29:40
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach, Podinspektor w referacie budżetowym Urzędu Miejskiego w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2019-04-10 14:26:32
- dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2019-04-10 14:26:25
- dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2019-04-10 14:26:23
WYNIK OTWARTEGO KONKURSU Sławomir Kwiatkowski 2019-04-10 12:37:21
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Sławomir Kwiatkowski 2019-04-10 12:32:46
Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Płotów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów poszczególnych sołectw w Gminie Płoty Sławomir Kwiatkowski 2019-04-09 14:47:44
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOC PUBLICZNĄ W 2018 R. Sławomir Kwiatkowski 2019-04-09 14:43:43
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, UMORZEŃ WRAZ ZE WSKAZANIEM WYSOKOŚCI UMORZONYCH KWOT I PRZYCZYN UMORZEŃ W KWOCIE WYŻSZEJ NIŻ 500 ZŁ W 2018r. Sławomir Kwiatkowski 2019-04-09 14:39:52
Zarządzenie Nr /2019 Burmistrza Płotów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów poszczególnych sołectw w Gminie Płoty - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2019-04-08 15:28:30