herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach Referent w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych Urzędu Miejskiego w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2018-09-05 14:52:09
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach Referent w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych Urzędu Miejskiego w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2018-09-05 14:51:05
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach Referent w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych Urzędu Miejskiego w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2018-09-05 14:49:28
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach Referent w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych Urzędu Miejskiego w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2018-09-05 14:48:51
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach Referent w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych Urzędu Miejskiego w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2018-09-05 14:47:29
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach Referent w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych Urzędu Miejskiego w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2018-09-05 14:46:18
Zarządzenie nr 58/2018 Burmistrza Płotów z dnia 03 września 2018 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. Rafał Jakubcewicz 2018-09-04 13:54:20
OGŁOSZENIE Burmistrza Płotów o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa zawiadamiające o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Bądkowo?, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Płotach Nr XLVII/313/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-09-04 09:33:24
OGŁOSZENIE Burmistrza Płotów o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa zawiadamiające o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Bądkowo?, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Płotach Nr XLVII/313/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2018-09-04 09:29:54
OGŁOSZENIE Burmistrza Płotów o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa zawiadamiające o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Bądkowo?, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Płotach Nr XLVII/313/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2018-09-04 09:29:47
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR VII Iwona Majewska 2018-09-03 13:51:31
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR VII Iwona Majewska 2018-09-03 13:51:23
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR VII Iwona Majewska 2018-09-03 13:51:10
Przygotowywanie, dostawa i wydawanie posiłków dla uczniów w placówkach szkolnych na terenie Miasta i Gminy Płoty oraz dostawa niezbędnego do realizacji zamówienia sprzętu Iwona Majewska 2018-09-03 13:09:19
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR VI Iwona Majewska 2018-09-03 13:08:15
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 18 października 2018 r. od g.11.30 I rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości. Rafał Jakubcewicz 2018-09-03 10:59:16
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 18 października 2018 r. od g.10.00 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości. Rafał Jakubcewicz 2018-09-03 10:58:17
Zarządzenie nr 58/2018 Burmistrza Płotów z dnia 03 września 2018 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. Rafał Jakubcewicz 2018-09-03 10:54:56
Informacja o podmiotach jakie wystąpiły w ciągu ostatnich o 24 miesięcy - licząc od dnia otrzymania przedmiotowego wniosku - o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Sławomir Kwiatkowski 2018-09-03 09:01:46
Informacja o podmiotach jakie wystąpiły w ciągu ostatnich o 24 miesięcy - licząc od dnia otrzymania przedmiotowego wniosku - o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Sławomir Kwiatkowski 2018-09-03 09:00:56
OGŁOSZENIE Burmistrza Płotów o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa zawiadamiające o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Bądkowo?, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Płotach Nr XLVII/313/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2018-09-03 08:49:04
WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH pn. Kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2018 r. w drodze zlecenia. Sławomir Kwiatkowski 2018-08-31 12:45:02
Sprawozdania za 2 kwartał 2018 Sławomir Kwiatkowski 2018-08-31 10:44:24
Sprawozdania za 2 kwartał 2018 Sławomir Kwiatkowski 2018-08-31 10:44:04
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Modlimowo w Gminie Płoty - PRZETARG NR II Iwona Majewska 2018-08-28 12:32:41
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR VI Iwona Majewska 2018-08-28 11:34:24
OBWIESZCZENIE Burmistrza Płotów z dnia 21 sierpnia 2018 roku informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Płotach w wyborach do Rady Miejskiej w Płotach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-08-27 13:58:24
O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Powiatu Gryfickiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz siedziby Powiatowej Komisji Wyborczej w Gryficach do przeprowadzenia wyborów samorządowych do Rady Powiatu Gryfickiego w 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-08-27 13:55:21
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 20 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze Sławomir Kwiatkowski 2018-08-27 13:54:45
Wybory samorządowe 2018 Sławomir Kwiatkowski 2018-08-27 13:49:40
Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Płotów z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Płoty za I półrocze 2018 roku Sławomir Kwiatkowski 2018-08-27 13:48:18
Przygotowywanie, dostawa i wydawanie posiłków dla uczniów w placówkach szkolnych na terenie Miasta i Gminy Płoty oraz dostawa niezbędnego do realizacji zamówienia sprzętu Iwona Majewska 2018-08-27 12:05:27
Przygotowywanie, dostawa i wydawanie posiłków dla uczniów w placówkach szkolnych na terenie Miasta i Gminy Płoty oraz dostawa niezbędnego do realizacji zamówienia sprzętu Iwona Majewska 2018-08-27 12:02:47
Przygotowywanie, dostawa i wydawanie posiłków dla uczniów w placówkach szkolnych na terenie Miasta i Gminy Płoty oraz dostawa niezbędnego do realizacji zamówienia sprzętu Iwona Majewska 2018-08-27 11:07:02
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22.08.2018r. znak: WST-K.420.20.2018.MK.20 - zawiadomienie stron postępowania o o wydaniu decyzji nr 24/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22.08.2018r. znak: WST-K.420.20.2018.MK.17 dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej Dobiesław - Gostyń Łobeski oraz sieci wodociągowej w miejscowości Gostyń Łobeski, Gmina Płoty" Sławomir Kwiatkowski 2018-08-24 10:57:23
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22.08.2018r. znak: WST-K.420.20.2018.MK.19 - zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji nr 24/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22.08.2018r. znak: WST-K.420.20.2018.MK.17 dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej Dobiesław - Gostyń Łobeski oraz sieci wodociągowej w miejscowości Gostyń Łobeski, Gmina Płoty" Sławomir Kwiatkowski 2018-08-24 10:56:59
Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 108 w m. Sowno w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej - PRZETARG NR III Iwona Majewska 2018-08-24 09:53:51
Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 108 w m. Sowno w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej - PRZETARG NR III Iwona Majewska 2018-08-24 09:53:37
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2018-08-21 14:27:09
Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Płotów z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadania z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2018 r. w drodze zlecenia. Sławomir Kwiatkowski 2018-08-21 14:17:16