herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XLI/275/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXIV/165/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2016 r. w spr. warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będących własnością Gminy Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2018-03-08 13:29:01
Uchwała Nr XLI/274/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Sławomir Kwiatkowski 2018-03-08 13:27:08
Uchwała Nr XLI/274/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Sławomir Kwiatkowski 2018-03-08 13:26:46
Uchwała Nr XLI/273/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Płoty na lata 2017 - 2023 Sławomir Kwiatkowski 2018-03-08 13:25:12
Uchwała Nr XLI/273/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Płoty na lata 2017 - 2023 Sławomir Kwiatkowski 2018-03-08 13:24:50
Uchwała Nr XLI/271/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Płotach na rok 2018. Sławomir Kwiatkowski 2018-03-08 12:44:49
Uchwała Nr XLI/271/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Płotach na rok 2018. Sławomir Kwiatkowski 2018-03-08 12:43:45
Uchwała Nr XLI/272/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018. Sławomir Kwiatkowski 2018-03-08 12:43:13
Uchwała Nr XLI/272/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018. Sławomir Kwiatkowski 2018-03-08 12:43:03
Uchwała Nr XLI/271/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Płotach na rok 2018. Sławomir Kwiatkowski 2018-03-08 12:38:31
P R O T O K Ó Ł Nr XL nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 17 stycznia 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-03-08 12:32:22
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 05.03.2018 r. PPiB.6730.07.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-05 13:24:36
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 05.03.2018 r. PPiB.6730.06.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-05 13:22:26
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 05.03.2018 r. PPiB.6730.05.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-05 13:20:41
KOMUNIKAT Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje o obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych Sławomir Kwiatkowski 2018-03-01 15:08:41
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.03.2018r. PPiB.6730.09.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-01 14:59:13
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.03.2018r. PPiB.6730.09.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-01 14:58:39
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.03.2018r. PPiB.6730.12.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-01 14:58:20
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.03.2018r. PPiB.6730.11.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-01 14:57:02
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.03.2018r. PPiB.6730.10.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-01 14:55:52
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.03.2018r. PPiB.6730.09.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-01 14:54:37
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.03.2018r. PPiB.6730.09.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-01 14:54:27
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.03.2018r. PPiB.6730.09.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-01 14:54:06
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.03.2018r. PPiB.6730.08.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-01 14:52:29
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Sławomir Kwiatkowski 2018-02-28 13:54:34
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego Sławomir Kwiatkowski 2018-02-28 13:52:53
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH Sławomir Kwiatkowski 2018-02-28 13:51:16
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Sławomir Kwiatkowski 2018-02-28 13:50:22
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Sławomir Kwiatkowski 2018-02-28 13:49:54
Sprawozdania za 4 kwartał 2017 Sławomir Kwiatkowski 2018-02-28 13:48:56
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2018-02-23 07:51:01
Uchwała Nr XXXIX/263/17 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2018 - 2028 Sławomir Kwiatkowski 2018-02-16 10:44:51
2018 - WPF GMINY PŁOTY 2018 - 2028 Sławomir Kwiatkowski 2018-02-16 10:44:15
Uchwała Nr XXXIX/262/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2018 Sławomir Kwiatkowski 2018-02-16 10:42:09
Uchwała Nr XXXIX/262/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2018 Sławomir Kwiatkowski 2018-02-16 10:41:39
test - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2018-02-16 10:40:49
test - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2018-02-16 10:40:35
Uchwała Nr XXXIX/262/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2018 Sławomir Kwiatkowski 2018-02-16 10:40:22
test - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2018-02-16 10:36:52
2018 - BUDŻET Sławomir Kwiatkowski 2018-02-16 10:35:33