Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Danuta Krystyna Majeran - Dyrektor SP Wyszobór - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2019-11-05 10:10:52
Oświadczenie złożone w 2016 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-11-05 09:52:11
Oświadczenie złożone w 2015 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-11-05 09:51:30
Oświadczenie złożone w 2014 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-11-05 09:48:07
Danuta Krystyna Majeran - Dyrektor SP Wyszobór Sławomir Kwiatkowski 2019-11-05 09:31:41
SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2016 r Sławomir Kwiatkowski 2019-11-05 09:28:57
SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2017 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-11-05 09:28:46
SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-11-05 09:28:31
Sprawozdania z realizacji programu współpracy z org. pozarządowymi Sławomir Kwiatkowski 2019-11-05 09:27:38
SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-11-05 09:25:23
SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2017 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-11-05 09:24:15
SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2017 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-11-05 09:23:59
Sprawozdania z realizacji programu współpracy z org. pozarządowymi - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2019-11-05 09:23:05
SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2016 r Sławomir Kwiatkowski 2019-11-05 09:22:16
Sprawozdania z realizacji programu współpracy z org. pozarządowymi - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2019-11-05 09:19:29
Organizacje pozarządowe (zakładka menu) Sławomir Kwiatkowski 2019-11-05 09:18:24
7 listopada 2019 posiedzenie Komisji Budżetu Sławomir Kwiatkowski 2019-11-04 13:02:37
6 listopada 2019 r posiedzenie Komisji Oświaty Sławomir Kwiatkowski 2019-11-04 13:01:16
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2019-11-04 12:57:41
ZARZĄDZENIE NR 91 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu Współpracy Gminy Płoty  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok?. Sławomir Kwiatkowski 2019-11-04 12:52:10
UCHWAŁA NR XIII/108/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2019-2028 Sławomir Kwiatkowski 2019-11-04 12:49:36
UCHWAŁA NR XIII/107/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2019 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-11-04 12:47:14
UCHWAŁA NR XIII/106/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 października 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i ustalania wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2019-11-04 12:41:06
PROTOKÓŁ XII Sesja Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2019 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-11-04 12:35:12
PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH 2019/20 KOŁO ŁOWIECKIE ,,KNIEJA" W RESKU Sławomir Kwiatkowski 2019-10-31 14:36:21
oświadczenie złożone w 2019 roku Sławomir Kwiatkowski 2019-10-31 12:20:54
Marzena Stępień - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Modlimowie Sławomir Kwiatkowski 2019-10-31 12:19:32
V kadencja od 2006 do 2010 - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2019-10-30 14:18:30
IV kadencja od 2003 do 2006 - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2019-10-30 14:18:26
Adam Ryszard Klimko - Dyrektor SP2 Płoty do 2005 r. - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2019-10-30 14:17:51
Stanisława Lipska - Kierownik referatu Podatkowego - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2019-10-30 14:17:42
Elżbieta Stawicka - p.o. Dyrektora MGOK do 2010 r. - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2019-10-30 14:17:32
Regina Pliszczak - Kierownik OPS do 2010 - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2019-10-30 14:17:24
Maria Czaboryk - Dyrektor SP3 Płoty - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2019-10-30 14:17:11
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Sławomir Kwiatkowski 2019-10-24 14:17:26
Informacja o odrzuceniu oferty Sławomir Kwiatkowski 2019-10-24 14:16:40
Plan polowań zbiorowych ŻUBR w Szczecinie Sławomir Kwiatkowski 2019-10-24 14:15:16
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY III kwartał 2019 Sławomir Kwiatkowski 2019-10-24 09:12:26
porządek sesji Sławomir Kwiatkowski 2019-10-22 15:04:10
projekty uchwał Sławomir Kwiatkowski 2019-10-22 15:03:46