herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXXVII/249/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie: przyjęcia ,, Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2018" Tomasz Sać 2017-11-24 10:15:51
UCHWAŁA NR XXXVII/256/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2017 - 2028 Tomasz Sać 2017-11-24 10:15:32
UCHWAŁA NR XXXVII/255/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2017 r. Tomasz Sać 2017-11-24 10:14:50
UCHWAŁA NR XXXVII/ 254 /2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy w Płotach. Tomasz Sać 2017-11-24 10:14:05
UCHWAŁA NR XXXVII/253/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/227/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2017 r. Tomasz Sać 2017-11-24 10:13:42
UCHWAŁA NR XXXVII/252/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów Tomasz Sać 2017-11-24 10:13:02
UCHWAŁA NR XXXVII/251/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Tomasz Sać 2017-11-24 10:12:27
UCHWAŁA NR XXXVII/250/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2018. Tomasz Sać 2017-11-24 10:12:07
UCHWAŁA NR XXXVII/249/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie: przyjęcia ,, Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2018" Tomasz Sać 2017-11-24 10:11:27
XXXVII z dnia 17 listopada 2017 r. Tomasz Sać 2017-11-24 10:10:48
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 17.11.2017 r., znak: AP-1.7820.143-6.2017.PM Tomasz Sać 2017-11-24 10:09:47
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 17.11.2017 r., znak: AP-1.7820.143-6.2017.PM Tomasz Sać 2017-11-24 10:09:22
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.11.2017r., znak: PPiB.6733.10.2017.WD Tomasz Sać 2017-11-23 11:40:49
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.11.2017r., znak: PPiB.6733.09.2017.WD Tomasz Sać 2017-11-23 11:40:17
Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wyszobór Iwona Majewska 2017-11-22 14:55:24
Informacja z wykonania budżetu Gminy Płoty - III kwartał 2017 Tomasz Sać 2017-11-21 15:40:36
Zarządzenie Nr 65 / 2017 Burmistrza Płotów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych do budżetu na 2018 r. Tomasz Sać 2017-11-21 15:23:14
Zarządzenie Nr 65 / 2017 Burmistrza Płotów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych do budżetu na 2018 r. Tomasz Sać 2017-11-21 15:20:41
ZARZĄDZENIE Nr 66 /2017 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. ?kultura fizyczna i turystyka?, które przeznaczone są do realizacji w 2018 r. w drodze zlecenia. Tomasz Sać 2017-11-21 14:13:54
ZARZĄDZENIE Nr 67/2017 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. ?działalność oświatowo-kulturalna?, które przeznaczone są do realizacji w 2018 r. w drodze zlecenia. Tomasz Sać 2017-11-21 14:10:58
P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 października 2017 r. Tomasz Sać 2017-11-20 09:29:57
P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 października 2017 r. Tomasz Sać 2017-11-20 09:29:08
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w PłotachReferent w referacie budżetowym Urzędu Miejskiego w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2017-11-16 14:06:40
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach Referent w referacie budżetowym Urzędu Miejskiego w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2017-11-16 14:02:16
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach Referent w referacie podatkowym Urzędu Miejskiego w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2017-11-16 13:57:53
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach Referent w referacie podatkowym Urzędu Miejskiego w Płotach - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2017-11-16 13:37:36
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach Referent w referacie podatkowym Urzędu Miejskiego w Płotach - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2017-11-16 13:37:19
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach Referent w referacie podatkowym Urzędu Miejskiego w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2017-11-16 13:34:04
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak: AP-1.7840.1.211-11.2017.PM informujące o wydaniu w dniu 10.11.2017r. decyzji nr 209/2017 o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu pn.: "Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów - Płoty" Tomasz Sać 2017-11-16 10:53:03
ZARZĄDZENIE NR 64/2017 BURMISTRZA GMINY PŁOTY z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Płoty na rok 2018 oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2018 -2028 Tomasz Sać 2017-11-15 08:28:02
Informacja z wykonania budżetu Gminy Płoty za I półrocze 2017 r. Tomasz Sać 2017-11-15 08:27:10
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.11.2017r., znak: PPiB.6733.09.2017.WD Tomasz Sać 2017-11-14 14:49:22
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.11.2017r., znak: PPiB.6733.10.2017.WD Tomasz Sać 2017-11-14 14:48:58
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.11.2017r., znak: PPiB.6733.11.2017.WD Tomasz Sać 2017-11-14 14:48:01
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.11.2017r., znak: PPiB.6733.11.2017.WD Tomasz Sać 2017-11-14 14:11:15
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.11.2017r., znak: PPiB.6733.09.2017.WD Tomasz Sać 2017-11-14 14:10:41
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.11.2017r., znak: PPiB.6733.10.2017.WD Tomasz Sać 2017-11-14 14:10:07
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.11.2017r., znak: PPiB.6733.10.2017.WD Tomasz Sać 2017-11-14 14:09:33
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.11.2017r., znak: PPiB.6733.09.2017.WD Tomasz Sać 2017-11-14 14:09:24
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.11.2017r., znak: PPiB.6733.11.2017.WD Tomasz Sać 2017-11-14 14:09:13