herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
XXXIII z dnia 29 sierpnia 2017 r. - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2017-09-14 12:27:49
Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 646 810,72 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów Iwona Majewska 2017-09-11 15:16:51
Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Płotów Nr 78/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Płoty i jej jednostkach organizacyjnych Sławomir Kwiatkowski 2017-09-11 12:40:12
Uchwała Nr XXXIV/239/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 2 września 2017 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2017-09-08 14:25:11
Uchwała Nr XXXIV/238/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 2 września 2017 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2017-09-08 14:24:10
Uchwała Nr XXXIV/237/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 2 września 2017 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2017-09-08 14:22:54
Uchwała Nr XXXIV/236/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 2 września 2017 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2017-09-08 14:21:33
XXXIV z dnia 2 września 2017 r. Sławomir Kwiatkowski 2017-09-08 14:21:05
XXXIV z dnia 2 września 2017 r. Sławomir Kwiatkowski 2017-09-08 14:20:54
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Sławomir Kwiatkowski 2017-09-08 12:14:56
Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wyszobór Iwona Majewska 2017-09-07 14:14:47
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja nr 04/Li-g/2017 Sławomir Kwiatkowski 2017-09-07 11:12:01
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w spr. wydania decyzji nr 12/2017 z dnia 28.08.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi s-6 na odcinku Nowogard-Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard-koniec obwodnicy m. Płoty) w km. 69+300.85-69+460.56. Iwona Majewska 2017-09-05 14:24:51
Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Płoty na 2018 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Tomasz Sać 2017-09-01 08:13:10
Protokół Nr XXXII Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2017 r Tomasz Sać 2017-08-31 08:18:37
Protokół Nr XXXII Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2017 r Tomasz Sać 2017-08-31 08:17:39
Dowozy, odwozy uczniów do szkół na terenie Miasta Płoty autobusem stanowiącym własność Gminy Płoty Iwona Majewska 2017-08-28 13:10:10
Dane teleadresowe Tomasz Sać 2017-08-25 11:02:48
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 24.08.2017r., znak: PPiB.6733.07.2017.WD Tomasz Sać 2017-08-25 11:00:32
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 24.08.2017r., znak: PPiB.6733.07.2017.WD Tomasz Sać 2017-08-25 11:00:09
Sławomir Kwiatkowski 2017-08-22 11:56:31
Sławomir Kwiatkowski 2017-08-22 11:53:27
Samodzielne stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki Sławomir Kwiatkowski 2017-08-22 11:51:43
Samodzielne stanowisko pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Sławomir Kwiatkowski 2017-08-22 11:45:17
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Drogownictwa Sławomir Kwiatkowski 2017-08-22 11:44:28
Referat Budżetowy Sławomir Kwiatkowski 2017-08-22 11:39:54
Referat Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich Sławomir Kwiatkowski 2017-08-22 11:35:39
Biuro Rady Miejskiej Sławomir Kwiatkowski 2017-08-22 11:26:27
Straż Miejska - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2017-08-22 11:23:46
Referat Podatkowy Sławomir Kwiatkowski 2017-08-22 11:23:21
Dowozy, odwozy uczniów do szkół na terenie Miasta Płoty autobusem stanowiącym własność Gminy Płoty Iwona Majewska 2017-08-21 14:15:17
Dane teleadresowe Tomasz Sać 2017-08-17 14:20:17
Dowozy, odwozy uczniów do szkół na terenie Miasta Płoty autobusem stanowiącym własność Gminy Płoty Iwona Majewska 2017-08-17 13:58:15
Dowozy, odwozy uczniów do szkół na terenie Miasta Płoty autobusem stanowiącym własność Gminy Płoty Iwona Majewska 2017-08-11 14:09:44
Dowozy, odwozy uczniów do szkół na terenie Miasta Płoty autobusem stanowiącym własność Gminy Płoty Iwona Majewska 2017-08-11 14:08:21
Dowozy, odwozy uczniów do szkół na terenie Miasta Płoty autobusem stanowiącym własność Gminy Płoty Iwona Majewska 2017-08-11 13:44:31
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24.07.2017r znak: AP-1.7820.137-6.2017.PM w sprawie wydania decyzji nr 9/2017 z dnia 24.07.2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard - koniec obwodnicy m. Płoty) w km 66+400-68+470 Tomasz Sać 2017-07-28 13:39:00
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 27.07.2017r., znak: PPiB.6733.07.2017.WD Tomasz Sać 2017-07-27 12:42:08
Uchwała nr LXXXVII.352.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o mozliwości spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Płoty Tomasz Sać 2017-07-25 14:46:27
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Iwona Majewska 2017-07-25 11:46:56