Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Radosław Mackiewicz - Burmistrz Sławomir Kwiatkowski 2019-06-05 13:04:06
Radosław Mackiewicz - Burmistrz - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2019-06-05 13:03:31
Radosław Mackiewicz - Burmistrz - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2019-06-05 13:02:36
Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej Halę Sportowo-Widowiskową w Płotach Iwona Majewska 2019-06-05 09:40:27
Raport o stanie Gminy Płoty za rok 2018 Sławomir Kwiatkowski 2019-06-04 13:33:34
Ogłoszenie z dnia 3 czerwca 2019 r. Burmistrza Gminy Płoty o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych Sławomir Kwiatkowski 2019-06-03 14:54:27
Zapytanie ofertowe Sławomir Kwiatkowski 2019-06-03 14:31:31
Przedłużenie ważności licencji na oprogramowanie antywirusowe Sławomir Kwiatkowski 2019-06-03 14:29:48
Zapytanie ofertowe Sławomir Kwiatkowski 2019-06-03 14:27:52
Zapytanie ofertowe Sławomir Kwiatkowski 2019-06-03 14:27:23
Przedłużenie wsparcia dla produktu FortiGate 60D Sławomir Kwiatkowski 2019-06-03 14:22:27
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Sławomir Kwiatkowski 2019-05-31 13:10:14
Uchwała nr LVI.233.Z.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Płotach w sprawie absolutorium. Sławomir Kwiatkowski 2019-05-29 11:04:31
Obwieszczenie Burmistrza Płotów zawiadamiające o wydaniu w dniu 27.05.2019r. decyzji nr 01/Li-g/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej /Budowę obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 w ul. Lipowej w m. Płoty (dz. nr 38 i 40/3) Sławomir Kwiatkowski 2019-05-29 10:53:32
Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Płotów z dnia 24 maja 2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr DZ/2/2019 Rafał Jakubcewicz 2019-05-24 09:29:05
Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Płotów z dnia 24 maja 2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr DZ/2/2019 - dokument usunięty Rafał Jakubcewicz 2019-05-24 09:27:10
Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Płotów z dnia 24 maja 2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr DZ/2/2019 - dokument usunięty Rafał Jakubcewicz 2019-05-24 09:23:56
Zarządzenie nr 49/2019 Burmistrza Płotów z dnia 24 maja 2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr BP/2/2019 Rafał Jakubcewicz 2019-05-24 09:19:55
Zarządzenie nr 48/2019 Burmistrza Płotów z dnia 24 maja 2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr PUN/2/2019 Rafał Jakubcewicz 2019-05-24 09:13:59
Zarządzenie nr 48/2019 Burmistrza Płotów z dnia 24 maja 2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr PUN/2/2019 - dokument usunięty Rafał Jakubcewicz 2019-05-24 09:11:01
Zarządzenie nr 48/2019 Burmistrza Płotów z dnia 24 maja 2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr PUN/2/2019 - dokument usunięty Rafał Jakubcewicz 2019-05-24 09:10:19
OBWIESZCZENIE ( wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych) informujące o wydaniu przez Ministra Inwestycji i Rozwoju decyzji z dnia 10.05.2019r. znak: DLI.1.6620.12.2017.IS.20 uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałym zakresie utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego N1 1/2017 z dnia 28.03.2017r., znak: AP-1.747.2-4.2017.PM, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów - Płoty" Sławomir Kwiatkowski 2019-05-23 14:57:29
BURMISTRZ PŁOTÓW informuje, iż w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sławomir Kwiatkowski 2019-05-21 12:47:56
- dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2019-05-21 12:44:57
- dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2019-05-21 12:44:42
Odpowiedź na petycję Mieszkańców Miasta i Gminy Płoty w sprawie działek nr 470/3 i 468/2 położonych w obrębie Sowno, gm. Płoty Sławomir Kwiatkowski 2019-05-21 09:54:41
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2019-05-16 15:14:40
Referat Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych Sławomir Kwiatkowski 2019-05-16 15:09:53
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2019-05-16 15:08:22
Jednostki Organizacyjne Sławomir Kwiatkowski 2019-05-16 15:05:43
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W PŁOTACH Sławomir Kwiatkowski 2019-05-16 09:41:28
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W PŁOTACH Sławomir Kwiatkowski 2019-05-16 09:37:40
Lista jednostek Sławomir Kwiatkowski 2019-05-15 13:27:43
Nieodpłatna pomoc prawna 2019 -informacja Sławomir Kwiatkowski 2019-05-15 13:26:58
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 15.05.2019r., znak: PPiB.6733.03.2019.AK zawiadamiające, że w dniu 15 maja 2019r. zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej Budowę obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 w ul. Lipowej w m. Płoty (dz. nr 38 i 40/3) Sławomir Kwiatkowski 2019-05-15 12:47:29
Zarządzenie nr 82/2017 Burmistrza Płotów z dnia 29 grudnia 2017 r. w spr. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Płotach. Sławomir Kwiatkowski 2019-05-15 09:06:08
Zarządzenie nr 82/2017 Burmistrza Płotów z dnia 29 grudnia 2017 r. w spr. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Płotach. Sławomir Kwiatkowski 2019-05-15 09:05:34
Wnioski i interpelacje Sławomir Kwiatkowski 2019-05-14 14:29:03
UCHWAŁA NR XXXV.169.Z.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Płotów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Płoty za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Sławomir Kwiatkowski 2019-05-14 13:31:34
SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego r. Gmina PŁOTY sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-05-13 15:14:39