Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XVIII/144/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2020-02-06 12:51:55
UCHWAŁA NR XVIII/143/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020. Sławomir Kwiatkowski 2020-02-06 12:50:09
UCHWAŁA NR XVIII/142/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Płotach na rok  2020. Sławomir Kwiatkowski 2020-02-06 12:48:13
Rada Miejska w Płotach PROTOKÓŁ XVII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej z dnia 08 stycznia 2020 r. Sławomir Kwiatkowski 2020-02-06 12:44:42
ZARZĄDZENIE Nr 22/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 14.03.2019 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na  wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Budżetowym Urzędu Miejskiego w Płotach. Sławomir Kwiatkowski 2020-02-04 14:36:11
ZARZĄDZENIE Nr 65/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 10.07.2019 r. w sprawie:    powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na  wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych Urzędu Miejskiego w Płotach. Sławomir Kwiatkowski 2020-02-04 14:32:33
ZARZĄDZENIE Nr 27/2019 Burmistrza Płotów z dnia 19 marca 2019 r. Sławomir Kwiatkowski 2020-02-04 14:29:40
ZARZĄDZENIE Nr 15/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 01.02.2019 r. w sprawie: upoważnienia dla Sekretarza Gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2020-02-04 14:25:57
ZARZĄDZENIE nr 30/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie: odwołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2020-02-04 14:18:51
Zarządzenie Nr 112/2019 Burmistrza Płotów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania dyrektora Miejsko ? Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach. Sławomir Kwiatkowski 2020-02-04 14:10:21
Zarządzenie Nr 57B/2019 Burmistrza Płotów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania dyrektora Miejsko ? Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach. Sławomir Kwiatkowski 2020-02-04 14:07:50
ZARZĄDZENIE nr 31/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: powołania  p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i  Sportu w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2020-02-04 14:04:54
ZARZĄDZENIE Nr 57A/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 24.06.2019 r. w sprawie: maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów (kierowników) i  zastępców dyrektorów (zastępców kierowników) jednostek budżetowych Gminy Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2020-02-04 13:55:43
ZARZĄDZENIE Nr 5/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 02.01.2019 R. w sprawie:     upoważnienia dla Zastępcy Burmistrza Płotów Sławomir Kwiatkowski 2020-02-04 13:50:44
Zarządzenie nr 4/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie  wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Płotów Sławomir Kwiatkowski 2020-02-04 13:42:18
ZARZĄDZENIE Nr  3/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie powołania na stanowisko Zastępcy Burmistrza Płotów Panią Edytę Podgórską Sławomir Kwiatkowski 2020-02-04 13:36:39
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony o wydaniu publicznego obwieszczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji dot. pozwoleń wodnoprawnych udzielonych na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. na szczególne korzystanie z wód - odwodnienie gruntów w wykopach budowlanych , odprowadzenie wody z odwodnienia do wód i urządzeń wodnych oraz na wykonanie i likwidacje urządzeń wodnych w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa w zakresie: Etap 3: gazociąg Węzeł Płoty - Tłocznia Goleniów- DN 1000. Sławomir Kwiatkowski 2020-02-04 13:33:31
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony że, udzielił na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa w ramach realizacji inwestycji pod nazwą : Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa, etap 3: gazociąg Węzeł Płoty - Tłocznia Goleniów - DN1000, w dniu 31 stycznia 2020 r. zgody wodnoprawnej poprzez wydanie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne i wykonanie urządzeń wodnych. Sławomir Kwiatkowski 2020-02-04 13:32:41
Minister Rozwoju zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 20 grudnia 2019 r. znak: DLI.I.4620.17.2019.PS9 uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utzrymującą w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 9/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. znak: AP-1.747.9-5.2019.PM, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: "Budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa: Etap 3 i część etapu 2" Sławomir Kwiatkowski 2020-02-04 10:37:18
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 03.02.2020r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne wraz z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymii elektrycznymi w Szkole Podstawowej nr 2 w Płotach, dz. nr 62/2, obręb nr 0003 w m. Płoty Sławomir Kwiatkowski 2020-02-03 10:31:08
ZARZĄDZENIE NR 16.2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz terminu składania dokumentów do Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty na rok szkolny 2020/2021 Sławomir Kwiatkowski 2020-02-03 09:47:32
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2020-02-03 08:16:33
UCHWAŁA NR V.76.Z.2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Płoty na 2020 rok Sławomir Kwiatkowski 2020-01-31 13:33:20
UCHWAŁA NR V.75.Z.2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Płotyia 22 stycznia 2020 r. Sławomir Kwiatkowski 2020-01-31 13:32:47
2020 Sławomir Kwiatkowski 2020-01-31 13:29:58
ZARZĄDZENIE Nr 17/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 31.01.2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2020-01-31 13:26:35
Zarządzenie Nr 18 /2020 Burmistrza Płotów z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji  w 2020 r. w drodze zlecenia. Sławomir Kwiatkowski 2020-01-31 13:23:27
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.4.2019.2020.WD z dnia  30 stycznia 2020 r. w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym Sławomir Kwiatkowski 2020-01-30 15:07:42
Nieodpłatna pomoc prawna 2019 -informacja Sławomir Kwiatkowski 2020-01-27 12:54:40
Nieodpłatna pomoc prawna 2019 -informacja Sławomir Kwiatkowski 2020-01-27 12:54:11
Nieodpłatna pomoc prawna 2019 -informacja Sławomir Kwiatkowski 2020-01-27 12:48:48
Nieodpłatna pomoc prawna 2019 -informacja Sławomir Kwiatkowski 2020-01-27 12:48:15
ZARZĄDZENIE NR 11/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW Z dnia 21.01.2020r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia pożyczek organizacjom pozarządowym oraz instytucjom będących organizatorami działań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz z innych środków pomocowych o charakterze refundacji Sławomir Kwiatkowski 2020-01-24 13:42:18
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji pod nazwą: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa Etap 2: gazociąg od Terminala Konarzewo do Węzła Płoty - DN 1000. Sławomir Kwiatkowski 2020-01-24 12:45:22
29 stycznia 2020 r. wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach. Sławomir Kwiatkowski 2020-01-24 12:44:02
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2020-01-24 12:41:44
Zarządzenie nr 15/2019 Burmistrza Płotów z dnia 23 stycznia 2020 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. Rafał Jakubcewicz 2020-01-24 11:20:05
OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 23 stycznia 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2020-01-23 14:23:47
Projekty uchwał Sławomir Kwiatkowski 2020-01-23 13:25:49
Projekty uchwał Sławomir Kwiatkowski 2020-01-23 13:25:18