herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/10) PPiB.6730.16.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-26 12:37:59
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/9). PPiB.6730.15.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-26 12:35:45
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/9). PPiB.6730.15.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-26 12:35:30
Zarządzenie nr 9/2018 Burmistrza Płotów z dnia 06 lutego 2018 r.w spr. wykazu nr BP/1/2018 Rafał Jakubcewicz 2018-03-26 10:34:10
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.03.2018r. PPiB.6730.12.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-23 13:20:00
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.03.2018r. PPiB.6730.11.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-23 13:18:18
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.03.2018r. PPiB.6730.10.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-23 13:15:47
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.03.2018r. PPiB.6730.09.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-23 13:13:11
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.03.2018r. PPiB.6730.08.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-23 13:11:54
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.03.2018r. PPiB.6730.07.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-23 13:10:33
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.03.2018r. PPiB.6730.06.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-23 13:08:51
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.03.2018r. PPiB.6730.05.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-23 13:07:07
Zarządzenie Nr 8/A/2018 Burmistrza Płotów z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2018-03-23 12:37:12
Zarządzenie Nr 8/A/2018 Burmistrza Płotów z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2018-03-23 12:36:49
Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Płotów z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2018-03-23 12:35:24
Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Płotów z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2018-03-23 11:40:01
Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Płotów z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2018-03-23 11:35:58
Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Płotów z dnia 30 listopad 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2018-03-23 11:32:38
Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Płotów z dnia 31 października 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2018-03-23 11:29:34
Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Płotów z dnia 27 października 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2018-03-23 11:26:02
Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Płotów z dnia 29 wrzesień 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy. Sławomir Kwiatkowski 2018-03-23 11:22:41
Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Płotów z dnia 29 wrzesień 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy. Sławomir Kwiatkowski 2018-03-23 11:21:58
Zarządzenie Nr 24/B/2017 Burmistrza Płotów z dnia 31 maja 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2018-03-22 10:34:00
Uchwała Nr XLI/277/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami na lata 2018-2022 Sławomir Kwiatkowski 2018-03-19 10:51:39
Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Płotów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz terminu składania dokumentów do Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty na rok szkolny 2018/2019 Sławomir Kwiatkowski 2018-03-19 10:24:58
Burmistrz Płotów odwołuje II rokowania na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w m. Wicimice, gm. Płoty, ogłoszone na dzień 22 marca 2018 r. od godz. 10.00 Rafał Jakubcewicz 2018-03-13 11:02:29
Burmistrz Płotów odwołuje II rokowania na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w m. Wicimice, gm. Płoty, ogłoszone na dzień 22 marca 2018 r. od godz. 10.00 Rafał Jakubcewicz 2018-03-13 11:00:21
Burmistrz Płotów odwołuje II rokowania na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w m. Wicimice, gm. Płoty, ogłoszone na dzień 22 marca 2018 r. od godz. 10.00 Rafał Jakubcewicz 2018-03-13 10:59:36
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28.02.2018 r. informujące o wydaniu przez Ministra Inwestycji i Rozwoju decyzji z dnia 22.02.2018 r. znak DAB.1.6631.6.2017.MD.2 utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10.11.2017 r. nr 2009/2017 znak AP-1.7840.1.211-8.2017.PM zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA z siedzibą w Warszawie, pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. "Budowa gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów-Płoty" Iwona Majewska 2018-03-09 15:13:10
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28.02.2018 r. informujące o wydaniu przez Ministra Inwestycji i Rozwoju decyzji z dnia 22.02.2018 r. znak DAB.1.6631.6.2017.MD.2 utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10.11.2017 r. nr 2009/2017 znak AP-1.7840.1.211-8.2017.PM zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA z siedzibą w Warszawie, pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. "Budowa gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów-Płoty" - dokument usunięty Iwona Majewska 2018-03-09 15:12:00
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28.02.2018 r. informujące o wydaniu przez Ministra Inwestycji i Rozwoju decyzji z dnia 22.02.2018 r. znak DAB.1.6631.6.2017.MD.2 utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10.11.2017 r. nr 2009/2017 znak AP-1.7840.1.211-8.2017.PM zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA z siedzibą w Warszawie, pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. "Budowa gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów-Płoty" - dokument usunięty Iwona Majewska 2018-03-09 15:11:20
Uchwała Nr XLI/281/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2018-2028 Sławomir Kwiatkowski 2018-03-08 13:42:44
Uchwała Nr XLI/281/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2018-2028 Sławomir Kwiatkowski 2018-03-08 13:42:20
Uchwała Nr XLI/279/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach, na dofinansowanie bieżącego remontu pomieszczeń Sławomir Kwiatkowski 2018-03-08 13:40:24
Uchwała Nr XLI/280/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-03-08 13:40:15
Uchwała Nr XLI/278/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Płoty instrumentem płatniczym Sławomir Kwiatkowski 2018-03-08 13:36:44
Uchwała Nr XLI/279/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach, na dofinansowanie bieżącego remontu pomieszczeń Sławomir Kwiatkowski 2018-03-08 13:34:42
Uchwała Nr XLI/277/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami na lata 2018-2022 Sławomir Kwiatkowski 2018-03-08 13:32:51
Uchwała Nr XLI/276/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czarne na lata 2018-2023 Sławomir Kwiatkowski 2018-03-08 13:31:01
Uchwała Nr XLI/275/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXIV/165/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2016 r. w spr. warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będących własnością Gminy Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2018-03-08 13:29:15