Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków w Płotach Iwona Majewska 2019-01-08 15:00:07
Budowa instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków w Płotach Iwona Majewska 2019-01-08 14:59:57
Budowa instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków w Płotach Iwona Majewska 2019-01-08 14:59:44
Zapytanie ofertowe Sławomir Kwiatkowski 2019-01-08 10:22:23
Świadczenie Usług Utrzymania oraz Usług Rozwoju oprogramowania PB_EWID oraz PB_EWID_SRP Sławomir Kwiatkowski 2019-01-08 10:14:38
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2019-01-08 10:11:51
Odbieranie i transport odpadów od mieszkańców Gminy Płoty Iwona Majewska 2019-01-04 14:55:31
WNIOSEK o uruchomienie środków z Funduszu Sołeckiego 2019 oraz rozliczenie finansowe Sławomir Kwiatkowski 2019-01-03 13:41:46
FUNDUSZ SOŁECKI 2019 Sławomir Kwiatkowski 2019-01-03 13:40:59
FUNDUSZ SOŁECKI 2019 Sławomir Kwiatkowski 2019-01-03 13:40:12
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2019-01-03 11:52:25
Zastępca Burmistrza Sławomir Kwiatkowski 2019-01-02 15:29:07
Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej Iwona Majewska 2019-01-02 14:26:12
Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach Iwona Majewska 2019-01-02 14:05:36
Zarządzenie Nr 91/2018 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 18.12.2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Płotów Sławomir Kwiatkowski 2019-01-02 10:39:59
ZARZĄDZENIE NR 77/2017 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2019-01-02 10:37:54
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Budowę sieci wodociągowej Dobiesław?Gostyń Łobeski oraz sieci wodociągowej w miejscowości Gostyń Łobeski, gmina Płoty, powiat Gryfice (obręb ewidencyjny Dobiesław, dz. nr: 18/4, 1/2, 3, 4/1 i 17; obręb ewidencyjny Gostyń Łobeski Sławomir Kwiatkowski 2019-01-02 10:31:52
Odbieranie i transport odpadów od mieszkańców Gminy Płoty Iwona Majewska 2018-12-31 13:46:58
Odbieranie i transport odpadów od mieszkańców Gminy Płoty Iwona Majewska 2018-12-31 13:46:50
Budowa instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków w Płotach Iwona Majewska 2018-12-31 13:23:57
Budowa instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków w Płotach Iwona Majewska 2018-12-31 13:23:52
Budowa instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków w Płotach Iwona Majewska 2018-12-31 13:23:40
Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach w ilości ok. 35 000 litrów rocznie i dla pojazdów stanowiących własność Gminy Płoty w ilości ok. 35 000 litrów rocznie Iwona Majewska 2018-12-28 14:54:33
Uchwała nr LXXXVII547.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Płoty na lata 2019-2028 Sławomir Kwiatkowski 2018-12-28 10:19:25
Uchwała nr LXXXVII.546.Z.2018 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Płoty na 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-12-28 10:16:45
Odbieranie i transport odpadów od mieszkańców Gminy Płoty Iwona Majewska 2018-12-27 14:50:51
WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH pn. Działalność oświatowo-kulturalna na teranie gminy Płoty, które przeznaczone są do realizacji w 2019 r. w drodze zlecenia. Sławomir Kwiatkowski 2018-12-27 14:39:06
WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH pn. Kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2019 r. w drodze zlecenia. Sławomir Kwiatkowski 2018-12-27 14:38:01
Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach w ilości ok. 35 000 litrów rocznie i dla pojazdów stanowiących własność Gminy Płoty w ilości ok. 35 000 litrów rocznie Iwona Majewska 2018-12-21 14:37:20
Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Płotów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2019 r. w drodze zlecenia. Sławomir Kwiatkowski 2018-12-19 13:24:35
Zarządzenie Nr 106/2018 Burmistrza Płotów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "działalność oświatowo-kulturalna", które przeznaczone są do realizacji w 2019 r. w drodze zlecenia. Sławomir Kwiatkowski 2018-12-19 13:23:14
Zarządzenie Nr 106/2018 Burmistrza Płotów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "działalność oświatowo-kulturalna", które przeznaczone są do realizacji w 2019 r. w drodze zlecenia. Sławomir Kwiatkowski 2018-12-19 13:21:50
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2018-12-17 14:44:15
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2018-12-17 14:42:29
Sprawozdania za 3 kwartał 2018 Sławomir Kwiatkowski 2018-12-17 13:10:38
Stawki podatków i opłat obowiązujące w 2019r. Sławomir Kwiatkowski 2018-12-17 13:04:39
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2018-12-17 13:01:40
Protokół z głosowań jawnych sesja Nr II z 7 grudnia 2018r Sławomir Kwiatkowski 2018-12-14 11:22:31
Protokół z głosowań jawnych sesja Nr II z 7 grudnia 2018r Sławomir Kwiatkowski 2018-12-14 11:20:49
Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2018-2028 Sławomir Kwiatkowski 2018-12-14 11:11:34