herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa istniejących ciągów komunikacyjnych na terenie Parku Miejskiego i Parku Zamkowego w Płotach Iwona Majewska 2018-10-11 10:11:37
Przebudowa istniejących ciągów komunikacyjnych na terenie Parku Miejskiego i Parku Zamkowego w Płotach Iwona Majewska 2018-10-11 10:11:29
Przebudowa istniejących ciągów komunikacyjnych na terenie Parku Miejskiego i Parku Zamkowego w Płotach Iwona Majewska 2018-10-11 10:11:18
Przebudowa istniejących ciągów komunikacyjnych na terenie Parku Miejskiego i Parku Zamkowego w Płotach Iwona Majewska 2018-10-11 10:11:03
Udzielenie i obsługa kredytu do kwoty 500 000,00 zł na spłatę planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Iwona Majewska 2018-10-10 15:11:11
Udzielenie i obsługa kredytu do kwoty 500 000,00 zł na spłatę planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Iwona Majewska 2018-10-10 15:10:54
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Słonko" w Płotach, obejmującego działki ewidencyjne nr: 190, 191, 192, 464/7 obręb 0003 Płoty oraz część działki ewidencyjnej nr 464/6 obręb 0003 Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2018-10-10 12:24:13
Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Płotów z dnia 9 października 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu Współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok?. Sławomir Kwiatkowski 2018-10-09 14:50:21
Uchwała Nr XLIX/332/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2018-2028 Sławomir Kwiatkowski 2018-10-09 08:51:10
Uchwała Nr XLIX/331/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-10-09 08:49:25
Uchwała Nr LXIX/330/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Sławomir Kwiatkowski 2018-10-09 08:47:44
Uchwała Nr LXIX/329 /2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat. Sławomir Kwiatkowski 2018-10-09 08:44:43
Uchwała Nr LXIX/329 /2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat. Sławomir Kwiatkowski 2018-10-09 08:44:30
Uchwała Nr XLIX/328/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej Sławomir Kwiatkowski 2018-10-09 08:42:44
Uchwała Nr XLIX/327/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2018-10-09 08:41:03
XLIX z dnia 28 września 2018r. Sławomir Kwiatkowski 2018-10-09 08:37:28
P R O T O K Ó Ł Nr XLVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 września 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-10-09 08:35:20
Szkolenie obwodowych komisji wyborczych Sławomir Kwiatkowski 2018-10-09 08:26:22
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Płotach z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Płotach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-10-09 08:19:43
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie Parku Miejskiego w Płotach Iwona Majewska 2018-10-05 15:01:29
Przygotowywanie, dostawa i wydawanie posiłków dla uczniów w placówkach szkolnych na terenie Miasta i Gminy Płoty oraz dostawa niezbędnego do realizacji zamówienia sprzętu Iwona Majewska 2018-10-04 15:00:46
Oficjalna petycja na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy o Petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art 241 KPA Sławomir Kwiatkowski 2018-10-04 12:14:02
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Modlimowo w Gminie Płoty - PRZETARG NR II Iwona Majewska 2018-10-04 10:34:49
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Modlimowo w Gminie Płoty - PRZETARG NR II Iwona Majewska 2018-10-04 10:33:27
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Płoty Sławomir Kwiatkowski 2018-10-03 14:42:21
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Płotach z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Płotach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-10-03 14:03:24
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sławomir Kwiatkowski 2018-10-02 13:49:30
Uchwała nr 8 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 02 października 2018 r.w spr. skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów. Rafał Jakubcewicz 2018-10-02 13:35:45
Uchwała nr 8 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 02 października 2018 r.w spr. skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów. Rafał Jakubcewicz 2018-10-02 13:35:35
Zarządzenie nr 51/2018 Burmistrza Płotów z dnia 7 sierpnia 2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawiania. Rafał Jakubcewicz 2018-10-02 10:53:57
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców Sławomir Kwiatkowski 2018-10-02 10:18:33
UCHWAŁA NR LX.369.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płoty za pierwsze półrocze 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-10-02 10:15:32
Uchwała nr 7 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 01 października 2018 r.w spr. przyznania numerów listom kandydatów. Rafał Jakubcewicz 2018-10-02 08:09:47
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach list kandydatów Rafał Jakubcewicz 2018-10-01 10:51:05
Uchwała nr 7 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 01 października 2018 r.w spr. przyznania numerów listom kandydatów. Rafał Jakubcewicz 2018-10-01 10:50:22
Uchwała nr 7 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 01 października 2018 r.w spr. przyznania numerów listom kandydatów. Rafał Jakubcewicz 2018-10-01 10:49:53
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR VII Iwona Majewska 2018-09-28 14:23:15
Informacja Gminnej Komisji wyborczej o losowaniu numerów Sławomir Kwiatkowski 2018-09-28 12:42:02
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Płotach z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Płotów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-09-27 09:13:09
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 24 września 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-09-24 15:06:56