herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty Iwona Majewska 2017-12-18 15:03:55
Ogłoszenie o zmianie nazwy ulicy Sławomir Kwiatkowski 2017-12-18 12:49:26
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08.12. 2017r. znak: GN-2.7570.387.9.2017.EK o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania z tytułu pozbawienia prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 34/3 i 34/22 z obrębu ewidencyjnego Karczewie, gmina Płoty. Tomasz Sać 2017-12-15 10:57:47
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 13.12.2017r., znak: PPiB.6733.11.2017.WD Tomasz Sać 2017-12-13 10:42:43
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty Iwona Majewska 2017-12-08 13:40:15
Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Płotów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2018 r. w drodze zlecenia. Tomasz Sać 2017-12-08 12:06:32
Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Płotów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2018 r. w drodze zlecenia. Tomasz Sać 2017-12-08 12:06:16
ZARZĄDZENIE NR 73/2017 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "działalność oświatowo-kulturalna", które przeznaczone są do realizacji w 2018 r. w drodze zlecenia. Tomasz Sać 2017-12-08 12:04:41
ZARZĄDZENIE NR 73/2017 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "działalność oświatowo-kulturalna", które przeznaczone są do realizacji w 2018 r. w drodze zlecenia. Tomasz Sać 2017-12-08 12:03:44
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Sławomir Kwiatkowski 2017-12-07 14:12:29
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Sławomir Kwiatkowski 2017-12-07 14:11:12
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Sławomir Kwiatkowski 2017-12-07 14:10:50
Referat Podatkowy Sławomir Kwiatkowski 2017-12-07 12:35:05
Referat Budżetowy Sławomir Kwiatkowski 2017-12-07 12:33:09
Dane teleadresowe Tomasz Sać 2017-12-06 11:54:43
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 04.12.2017r., znak: PPiB.6733.10.2017.WD Tomasz Sać 2017-12-05 09:37:55
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 04.12.2017r., znak: PPiB.6733.09.2017.WD Tomasz Sać 2017-12-05 09:37:39
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24.11.2017r. znak: AP-1.7820.139-7.2017.TT w sprawie wydania decyzji nr 18/2017 z dnia 24.11.2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty Tomasz Sać 2017-12-01 13:24:57
Protokół Nr XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 17 listopada 2017 r. Tomasz Sać 2017-12-01 11:45:12
Stawki podatków obowiązujące w 2018 roku Tomasz Sać 2017-11-28 15:28:21
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 18 stycznia 2018 r. od g.10.30 przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości stanowiących własność /będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Płoty. Rafał Jakubcewicz 2017-11-28 10:18:03
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 18 stycznia 2018 r. od g.10.30 przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości stanowiących własność /będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Płoty. Rafał Jakubcewicz 2017-11-28 10:17:28
Zarządzenie nr 70/2017 Burmistrza Płotów z dnia 28 listopada 2017 r. w spr. powołania komisji przetargowej. Rafał Jakubcewicz 2017-11-28 10:03:42
Zarządzenie nr 70/2017 Burmistrza Płotów z dnia 28 listopada 2017 r. w spr. powołania komisji przetargowej. Rafał Jakubcewicz 2017-11-28 10:03:29
Zarządzenie nr 69/2017 Burmistrza Płotów z dnia 28 listopada 2017 r.w spr. wykazu nr Dz/7/2017 Rafał Jakubcewicz 2017-11-28 10:00:04
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 18 stycznia 2018 r. od g.10.30 przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości stanowiących własność /będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Płoty. Rafał Jakubcewicz 2017-11-28 09:50:28
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 18 stycznia 2018 r. od g.10.30 przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości stanowiących własność /będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Płoty. Rafał Jakubcewicz 2017-11-28 09:49:34
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 18 stycznia 2018 r. od g.10.00 I rokowania na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w m. Wicmice na dz. o nr. geodezyjnym 326/6. Rafał Jakubcewicz 2017-11-28 09:48:27
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 18 stycznia 2018 r. od g.10.00 I rokowania na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w m. Wicmice na dz. o nr. geodezyjnym 326/6. Rafał Jakubcewicz 2017-11-28 09:48:04
Zarządzenie nr 69/2017 Burmistrza Płotów z dnia 28 listopada 2017 r.w spr. wykazu nr Dz/7/2017 Rafał Jakubcewicz 2017-11-28 09:45:31
Zarządzenie nr 69/2017 Burmistrza Płotów z dnia 28 listopada 2017 r.w spr. wykazu nr Dz/7/2017 Rafał Jakubcewicz 2017-11-28 09:45:14
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dn. 21 listopada 2017 r. znak: WOPN-ON.6320.14.2017.RCh Tomasz Sać 2017-11-27 15:33:13
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.11.2017r., znak: PPiB.6733.10.2017.WD Tomasz Sać 2017-11-27 11:56:37
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 27.11.2017r., znak: PPiB.6733.11.2017.WD Tomasz Sać 2017-11-27 11:56:26
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 27.11.2017r., znak: PPiB.6733.11.2017.WD Tomasz Sać 2017-11-27 11:54:44
Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 646 810,72 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - PRZETARG NR 2 Iwona Majewska 2017-11-27 11:30:22
UCHWAŁA NR XXXVII/256/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2017 - 2028 Tomasz Sać 2017-11-24 10:17:09
UCHWAŁA NR XXXVII/255/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2017 r. Tomasz Sać 2017-11-24 10:16:53
UCHWAŁA NR XXXVII/ 254 /2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy w Płotach. Tomasz Sać 2017-11-24 10:16:39
UCHWAŁA NR XXXVII/250/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2018. Tomasz Sać 2017-11-24 10:16:08