herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 106/2018 Burmistrza Płotów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "działalność oświatowo-kulturalna", które przeznaczone są do realizacji w 2019 r. w drodze zlecenia. Sławomir Kwiatkowski 2018-12-19 13:23:14
Zarządzenie Nr 106/2018 Burmistrza Płotów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "działalność oświatowo-kulturalna", które przeznaczone są do realizacji w 2019 r. w drodze zlecenia. Sławomir Kwiatkowski 2018-12-19 13:21:50
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2018-12-17 14:44:15
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2018-12-17 14:42:29
Sprawozdania za 3 kwartał 2018 Sławomir Kwiatkowski 2018-12-17 13:10:38
Stawki podatków i opłat obowiązujące w 2019r. Sławomir Kwiatkowski 2018-12-17 13:04:39
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2018-12-17 13:01:40
Protokół z głosowań jawnych sesja Nr II z 7 grudnia 2018r Sławomir Kwiatkowski 2018-12-14 11:22:31
Protokół z głosowań jawnych sesja Nr II z 7 grudnia 2018r Sławomir Kwiatkowski 2018-12-14 11:20:49
Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2018-2028 Sławomir Kwiatkowski 2018-12-14 11:11:34
Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-12-14 11:09:07
Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płoty". Sławomir Kwiatkowski 2018-12-14 11:07:04
Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023 Sławomir Kwiatkowski 2018-12-14 11:04:27
Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019?2023. Sławomir Kwiatkowski 2018-12-14 11:03:10
Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019. Sławomir Kwiatkowski 2018-12-14 11:01:32
Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2019" Sławomir Kwiatkowski 2018-12-14 10:57:57
Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: udzielenia bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2018-12-14 10:56:24
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w obrębie 0004 Wicimice, gm. Płoty oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Sławomir Kwiatkowski 2018-12-14 10:54:34
Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XV/135/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 8 lutego 2008 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-12-14 10:52:49
Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2018-12-14 10:51:21
Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: powołania do składów Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach. Sławomir Kwiatkowski 2018-12-14 10:49:54
Uchwała Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2018-12-14 10:48:15
II z dnia 7 grudnia 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-12-14 10:46:35
PROTOKÓŁ Nr I/2018 Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 listopada 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-12-14 10:10:32
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej. Sławomir Kwiatkowski 2018-12-14 10:08:26
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Sławomir Kwiatkowski 2018-12-14 10:08:07
I z dnia 22 listopada 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-12-14 10:05:25
Zarządzenie nr 90/2018 Burmistrza Płotów z dnia 14 grudnia 2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr DZ/5/2018 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawiania. Rafał Jakubcewicz 2018-12-14 08:59:40
Zarządzenie nr 90/2018 Burmistrza Płotów z dnia 14 grudnia 2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr DZ/5/2018 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawiania. Rafał Jakubcewicz 2018-12-14 08:54:34
Zarządzenie nr 90/2018 Burmistrza Płotów z dnia 14 grudnia 2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr DZ/5/2018 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawiania. Rafał Jakubcewicz 2018-12-14 08:54:06
Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach w ilości ok. 35 000 litrów rocznie i dla pojazdów stanowiących własność Gminy Płoty w ilości ok. 35 000 litrów rocznie Iwona Majewska 2018-12-13 15:28:32
Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach Iwona Majewska 2018-12-10 13:38:09
Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej Iwona Majewska 2018-12-10 13:01:58
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2018-12-07 19:29:05
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2018-12-07 19:26:05
ZARZĄDZENIE Nr 88/2018 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 07.12.2018 r. w sprawie: dnia wolnego Sławomir Kwiatkowski 2018-12-07 19:24:51
Odpowiedź na petycję Sławomir Kwiatkowski 2018-12-05 13:37:45
Petycja Sławomir Kwiatkowski 2018-12-05 13:37:04
Petycja sołectw Wytkok w sprawie budowy nowoczesnej swietlicy wiejskiej. Sławomir Kwiatkowski 2018-12-05 13:36:19
Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej Iwona Majewska 2018-12-04 14:45:11