herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Płotach oraz siedziba urzędowania Sławomir Kwiatkowski 2018-09-13 08:48:05
Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Płotach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Płotach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-09-12 15:21:34
Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Płotach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Płotach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-09-12 15:21:11
Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 108 w m. Sowno w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej - PRZETARG NR III Iwona Majewska 2018-09-12 15:16:57
Uchwała Nr XLVII/323/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2018-2028 Sławomir Kwiatkowski 2018-09-12 12:03:46
Uchwała Nr XLVII/322/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-09-12 12:00:46
Uchwała Nr XLVII/321/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Natolewicach Sławomir Kwiatkowski 2018-09-12 11:59:33
Uchwała Nr XLVII/320/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie Sławomir Kwiatkowski 2018-09-12 11:58:30
Uchwała Nr XLVII/319/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszoborze Sławomir Kwiatkowski 2018-09-12 11:57:21
Uchwała Nr XLVII/318/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ?Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach?. Sławomir Kwiatkowski 2018-09-12 11:55:42
Uchwała Nr XLVII/317/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ?Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w miejscowości Sowno? Sławomir Kwiatkowski 2018-09-12 11:54:39
Uchwała Nr XLVII/316/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ?Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) na dz. nr 210/22 w m. Czarne wraz z wyposażeniem? Sławomir Kwiatkowski 2018-09-12 11:53:29
Uchwała Nr XLVII/315/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia założeń polityki budżetowej na rok 2019 Sławomir Kwiatkowski 2018-09-12 10:53:13
Uchwała Nr XLVII/314/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: ustanowienia na czas nieokreślony służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość położną w obrębie 0001 m. Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2018-09-12 10:51:29
Uchwała Nr XLVII/313/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bądkowo" Sławomir Kwiatkowski 2018-09-12 10:49:19
Uchwała Nr XLVII/312/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2018-09-12 10:49:10
Uchwała Nr XLVII/313/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bądkowo" Sławomir Kwiatkowski 2018-09-12 10:48:59
Uchwała Nr XLVII/313/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bądkowo" - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2018-09-12 10:45:58
Uchwała Nr XLVII/313/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bądkowo" - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2018-09-12 10:45:50
Uchwała Nr XLVII/312/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2018-09-12 10:42:57
XLVII z dnia 31 sierpnia 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-09-12 10:41:06
P R O T O K Ó Ł Nr XLVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 11 lipca 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-09-12 10:37:23
Informacja z wykonania budżetu Gminy Płoty za I półrocze 2018 Sławomir Kwiatkowski 2018-09-12 10:34:08
Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Płotów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Płoty na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Sławomir Kwiatkowski 2018-09-12 10:30:45
Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 108 w m. Sowno w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej - PRZETARG NR III Iwona Majewska 2018-09-10 14:24:14
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach Referent w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych Urzędu Miejskiego w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2018-09-05 14:52:09
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach Referent w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych Urzędu Miejskiego w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2018-09-05 14:51:05
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach Referent w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych Urzędu Miejskiego w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2018-09-05 14:49:28
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach Referent w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych Urzędu Miejskiego w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2018-09-05 14:48:51
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach Referent w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych Urzędu Miejskiego w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2018-09-05 14:47:29
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach Referent w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych Urzędu Miejskiego w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2018-09-05 14:46:18
Zarządzenie nr 58/2018 Burmistrza Płotów z dnia 03 września 2018 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. Rafał Jakubcewicz 2018-09-04 13:54:20
OGŁOSZENIE Burmistrza Płotów o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa zawiadamiające o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Bądkowo?, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Płotach Nr XLVII/313/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-09-04 09:33:24
OGŁOSZENIE Burmistrza Płotów o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa zawiadamiające o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Bądkowo?, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Płotach Nr XLVII/313/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2018-09-04 09:29:54
OGŁOSZENIE Burmistrza Płotów o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa zawiadamiające o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Bądkowo?, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Płotach Nr XLVII/313/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2018-09-04 09:29:47
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR VII Iwona Majewska 2018-09-03 13:51:31
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR VII Iwona Majewska 2018-09-03 13:51:23
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR VII Iwona Majewska 2018-09-03 13:51:10
Przygotowywanie, dostawa i wydawanie posiłków dla uczniów w placówkach szkolnych na terenie Miasta i Gminy Płoty oraz dostawa niezbędnego do realizacji zamówienia sprzętu Iwona Majewska 2018-09-03 13:09:19
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR VI Iwona Majewska 2018-09-03 13:08:15