herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 42/A/2017 Burmistrza Płotów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Sać 2017-10-04 10:54:35
Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Płotów z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Sać 2017-10-04 10:54:19
Zarządzenie Nr 29/B/2017 Burmistrza Płotów z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Sać 2017-10-04 10:54:04
Zarządzenie Nr 29/A/2017 Burmistrza Płotów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Sać 2017-10-04 10:53:53
Zarządzenie Nr 24/B/2017 Burmistrza Płotów z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Sać 2017-10-04 10:53:38
Zarządzenie Nr 24/A/2017 Burmistrza Płotów z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Sać 2017-10-04 10:53:25
Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Płotów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Sać 2017-10-04 10:52:59
Zarządzenie Nr 16/B/2017 Burmistrza Płotów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Sać 2017-10-04 10:51:37
Zarządzenie Nr 16/A/2017 Burmistrza Płotów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Sać 2017-10-04 10:51:19
Zarządzenie Nr 9/B/2017 Burmistrza Płotów z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Sać 2017-10-04 10:51:08
2017 - Uchwały w spr. zmian w budżecie Gminy Płoty Tomasz Sać 2017-10-04 10:50:38
Zarządzenie Nr 42/A/2017 Burmistrza Płotów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Sać 2017-10-04 10:49:30
Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Płotów z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Sać 2017-10-04 10:49:16
Zarządzenie Nr 29/B/2017 Burmistrza Płotów z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Sać 2017-10-04 10:49:04
Zarządzenie Nr 29/A/2017 Burmistrza Płotów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Sać 2017-10-04 10:48:40
Zarządzenie Nr 24/A/2017 Burmistrza Płotów z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Sać 2017-10-04 10:47:29
Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Płotów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Sać 2017-10-04 10:46:49
Zarządzenie Nr 16/B/2017 Burmistrza Płotów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Sać 2017-10-04 10:46:24
Zarządzenie Nr 16/A/2017 Burmistrza Płotów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Sać 2017-10-04 10:45:50
Zarządzenie Nr 9/B/2017 Burmistrza Płotów z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Tomasz Sać 2017-10-04 10:45:34
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28.09.2017r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty. Tomasz Sać 2017-10-04 09:22:35
P R O T O K Ó Ł Nr XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 2 września 2017 r. Tomasz Sać 2017-10-03 09:04:10
P R O T O K Ó Ł Nr XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 sierpnia 2017 r. Tomasz Sać 2017-10-03 09:03:22
Dowozy, odwozy uczniów do szkół na terenie Miasta Płoty autobusem stanowiącym własność Gminy Płoty Iwona Majewska 2017-09-29 14:59:42
OBWIESZCZENIE NR ROŚiD.6220.7.2017.BK BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 27 września 2017r. w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym Sławomir Kwiatkowski 2017-09-27 12:47:00
Zarządzenie nr 52/2017 Burmistrza Płotów z dnia 25 września 2017 r.w spr. wykazu nr BP/5/2017 Rafał Jakubcewicz 2017-09-26 14:01:14
Zarządzenie nr 51/2017 Burmistrza Płotów z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2017-09-26 13:33:27
Zarządzenie nr 49/2017 Burmistrza Płotów z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2017-09-26 13:31:27
Zarządzenie nr 50/2017 Burmistrza Płotów z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2017-09-26 13:31:08
Zarządzenie nr 49/2017 Burmistrza Płotów z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2017-09-26 13:29:34
Zarządzenie nr 52/2017 Burmistrza Płotów z dnia 25 września 2017 r.w spr. wykazu nr BP/5/2017 Rafał Jakubcewicz 2017-09-25 15:07:39
Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wyszobór Iwona Majewska 2017-09-25 14:47:23
Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 646 810,72 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów Iwona Majewska 2017-09-25 12:57:15
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 09 listopada 2017 r. od g. 10.30 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty. Rafał Jakubcewicz 2017-09-25 11:27:09
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 09 listopada 2017 r. od g. 10.30 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty. Rafał Jakubcewicz 2017-09-25 11:26:23
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 09 listopada 2017 r. od godz. 10.15 I rokowania na sprzedaż pokoju z aneksem kuchennym położonym w Płotach przy ul. I AWP 5/5. Rafał Jakubcewicz 2017-09-25 11:25:29
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 09 listopada 2017 r. od g. 10.00 I rokowania na sprzedaż działki nr 105, położonej w obrębie 0014 Słudwia. Rafał Jakubcewicz 2017-09-25 11:25:19
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 09 listopada 2017 r. od godz. 10.15 I rokowania na sprzedaż pokoju z aneksem kuchennym położonym w Płotach przy ul. I AWP 5/5. Rafał Jakubcewicz 2017-09-25 11:16:58
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 09 listopada 2017 r. od g. 10.00 I rokowania na sprzedaż działki nr 105, położonej w obrębie 0014 Słudwia. Rafał Jakubcewicz 2017-09-25 11:10:26
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 09 listopada 2017 r. od g. 10.00 I rokowania na sprzedaż działki nr 105, położonej w obrębie 0014 Słudwia. Rafał Jakubcewicz 2017-09-25 11:10:03