Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 27/2020 BURMISTRZA GMINY PŁOTY z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płoty za 2019 rok Sławomir Kwiatkowski 2020-04-02 12:06:14
ZARZĄDZENIE NR 28/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 02 kwietnia 2020 r. w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2020-04-02 12:04:29
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 marca 2020 r. znak AP-4.7840.1.4-7.2020.JR Sławomir Kwiatkowski 2020-03-30 13:15:53
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 marca 2020 r. znak AP-4.7840.1.3-7.2020.PM Sławomir Kwiatkowski 2020-03-30 13:15:10
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 26.03.2020r., znak: PPiB.6733.02.2020.AK Sławomir Kwiatkowski 2020-03-27 16:27:47
ZARZĄDZENIE NR 26/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia  26 marca 2020 r. w sprawie   skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2020-03-26 15:02:40
WNIOSEK o wydanie odpisu aktu cywilnego Sławomir Kwiatkowski 2020-03-25 16:52:41
KATALOG USŁUG GOV.PL Sławomir Kwiatkowski 2020-03-25 16:51:46
Usługi dla obywatela (zakładka menu) Sławomir Kwiatkowski 2020-03-25 16:48:32
Usługi dla obywatela (zakładka menu) Sławomir Kwiatkowski 2020-03-25 16:48:05
Usługi dla obywatela (zakładka menu) Sławomir Kwiatkowski 2020-03-25 16:47:08
Usługi dla obywatela (zakładka menu) Sławomir Kwiatkowski 2020-03-25 16:45:51
Usługi dla obywatela (zakładka menu) Sławomir Kwiatkowski 2020-03-25 16:44:42
Urząd Stanu Cywilnego Sławomir Kwiatkowski 2020-03-25 12:47:20
Burmistrz Płotów odwołuje II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. nr 354/12, obręb 0004 m. Płoty, ul. Bajkowa 4, ogłoszony na dzień 19 marca 2020 r. od godz. 10.00 Rafał Jakubcewicz 2020-03-16 09:55:51
Burmistrz Płotów odwołuje II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. nr 354/12, obręb 0004 m. Płoty, ul. Bajkowa 4, ogłoszony na dzień 19 marca 2020 r. od godz. 10.00 Rafał Jakubcewicz 2020-03-16 09:55:34
Wnioski i interpelacje Sławomir Kwiatkowski 2020-03-13 10:28:16
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2020-03-12 12:06:55
UCHWAŁA NR X/67/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Płotów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Sławomir Kwiatkowski 2020-03-11 12:40:43
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego sygn. AP-4.7840.1.4-2.2020.JR z dnia 28 lutego 2020 r. dla inwestycji pn. "Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypopolitej Polskiej i Królestwa Danii, Etap 3: gazociąg Węzeł Płoty - Tłocznia Goleniów - DN1000". Rafał Jakubcewicz 2020-03-11 10:00:41
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego sygn. AP-4.7840.1.4-2.2020.JR z dnia 28 lutego 2020 r. dla inwestycji pn. "Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypopolitej Polskiej i Królestwa Danii, Etap 3: gazociąg Węzeł Płoty - Tłocznia Goleniów - DN1000". Rafał Jakubcewicz 2020-03-11 09:57:08
Wnioski i interpelacje Sławomir Kwiatkowski 2020-03-10 14:52:49
Wnioski i interpelacje Sławomir Kwiatkowski 2020-03-09 09:17:08
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2020-03-09 09:05:09
Sprawozdania za 4 kwartał 2019 Sławomir Kwiatkowski 2020-03-06 14:28:18
Sprawozdania za 4 kwartał 2019 Sławomir Kwiatkowski 2020-03-06 14:28:05
Sprawozdania za 3 kwartał 2019 Sławomir Kwiatkowski 2020-03-06 14:26:06
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie gazociągu realizowanego przez GAZ-SYSTEM S.A. Sławomir Kwiatkowski 2020-03-06 14:05:45
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 02.03.2020r., znak: PPiB.6730.11.2020.AK Sławomir Kwiatkowski 2020-03-02 13:05:09
UCHWAŁA NR XIX/153/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2020-2029 Sławomir Kwiatkowski 2020-03-02 12:43:13
UCHWAŁA NR XIX/152/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2020 r. Sławomir Kwiatkowski 2020-03-02 12:41:36
UCHWAŁA NR XIX/151/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia w 2020 roku z budżetu gminy Płoty   dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Matki Boskiej Różańcowej w Żabowie Sławomir Kwiatkowski 2020-03-02 12:39:59
UCHWAŁA NR XIX/150/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Modlimowie Sławomir Kwiatkowski 2020-03-02 12:38:11
PROTOKÓŁ XVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2020 r. Sławomir Kwiatkowski 2020-03-02 12:35:18
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 28.02.2020r., znak: PPiB.6730.11.2020.AK o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy Sławomir Kwiatkowski 2020-02-28 14:04:39
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Sławomir Kwiatkowski 2020-02-28 13:59:09
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2020 z dnia 19 lutego 2020 roku /w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Sławomir Kwiatkowski 2020-02-25 14:27:29
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Płoty oraz podległych gminnych jednostek organizacyjnych Iwona Majewska 2020-02-21 17:43:52
Zapytanie ofertowe Sławomir Kwiatkowski 2020-02-21 10:57:09
zakup czipów  dla zwierząt w ilości 1200 szt. Sławomir Kwiatkowski 2020-02-21 10:55:27