herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wyszobór Iwona Majewska 2017-10-12 09:51:07
Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wyszobór Iwona Majewska 2017-10-11 14:46:08
Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w woj. zachodniopomorskim Tomasz Sać 2017-10-11 13:25:33
Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w woj. zachodniopomorskim Tomasz Sać 2017-10-11 13:25:12
Wykaz przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych Tomasz Sać 2017-10-11 13:24:23
OGŁOSZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia. Tomasz Sać 2017-10-11 13:23:46
OGŁOSZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia. Tomasz Sać 2017-10-11 13:23:10
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w Zachodniopomorskiem Tomasz Sać 2017-10-11 13:22:27
Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w woj. zachodniopomorskim Tomasz Sać 2017-10-11 13:21:54
OGŁOSZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa - dokument usunięty Tomasz Sać 2017-10-11 13:21:23
OGŁOSZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa - dokument usunięty Tomasz Sać 2017-10-11 13:21:21
OGŁOSZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa Tomasz Sać 2017-10-11 13:21:15
OGŁOSZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa Tomasz Sać 2017-10-11 13:20:55
OGŁOSZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa Tomasz Sać 2017-10-11 13:20:28
OGŁOSZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa Tomasz Sać 2017-10-11 13:20:13
OGŁOSZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa - dokument usunięty Tomasz Sać 2017-10-11 13:18:30
- dokument usunięty Tomasz Sać 2017-10-11 13:18:10
- dokument usunięty Tomasz Sać 2017-10-11 13:17:47
OGŁOSZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa - dokument usunięty Tomasz Sać 2017-10-11 13:17:01
OGŁOSZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa - dokument usunięty Tomasz Sać 2017-10-11 13:16:15
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w Zachodniopomorskiem Tomasz Sać 2017-10-11 13:14:49
Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w woj. zachodniopomorskim Tomasz Sać 2017-10-11 13:14:19
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Płotach Tomasz Sać 2017-10-11 13:13:52
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Płotach Tomasz Sać 2017-10-11 13:13:25
PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH w sprawie przyjęcia ,, Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2018" Tomasz Sać 2017-10-09 13:52:29
Zarządzenie Nr 57 /2017 Burmistrza Płotów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu Współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok?. Tomasz Sać 2017-10-09 13:50:06
Obwieszczenie nr ROŚiD.6220.8.2017.BK Burmistrza Płotów z dnia 06 października 2017 r. w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym. Tomasz Sać 2017-10-06 14:29:19
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak: AP-1.7840.1.211-2.2017.PM informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu pn.: " Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów - Płoty" Tomasz Sać 2017-10-06 11:05:01
UCHWAŁA NR XXXV/246/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2017 - 2028 Tomasz Sać 2017-10-05 16:20:59
UCHWAŁA NR XXXV/246/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2017 - 2028 Tomasz Sać 2017-10-05 16:18:13
UCHWAŁA NR XXXV/245/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2017 r. Tomasz Sać 2017-10-05 16:17:18
UCHWAŁA NR XXXV/245/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2017 r. Tomasz Sać 2017-10-05 16:15:53
UCHWAŁA NR XXXV/244/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszoborze Tomasz Sać 2017-10-05 16:15:01
UCHWAŁA NR XXXV/243/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie Tomasz Sać 2017-10-05 16:14:40
UCHWAŁA NR XXXV/242/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych Tomasz Sać 2017-10-05 16:07:19
UCHWAŁA NR XXXV/242/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych Tomasz Sać 2017-10-05 16:05:32
UCHWAŁA NR XXXV/241/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu. Tomasz Sać 2017-10-05 16:05:05
UCHWAŁA NR XXXV/241/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu. Tomasz Sać 2017-10-05 16:04:58
UCHWAŁA NR XXXV/240/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia ?Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Płoty na lata 2017 ? 2023? Tomasz Sać 2017-10-05 15:46:51
UCHWAŁA NR XXXV/240/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia ?Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Płoty na lata 2017 ? 2023? Tomasz Sać 2017-10-05 15:46:35