Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
VII kadencja od 2014 do 2018 Sławomir Kwiatkowski 2019-01-31 13:38:43
VI kadencja od 2010 do 2014 Sławomir Kwiatkowski 2019-01-31 13:38:28
Radosław Mackiewicz - Burmistrz Sławomir Kwiatkowski 2019-01-31 12:30:54
Nowak Sławomr - Zastępca burmistrza do 18.12.2018 Sławomir Kwiatkowski 2019-01-31 12:21:02
Zarządzenie Nr 12.2019 Burmistrza Płotów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz terminu składania dokumentów do Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty na rok szkolny 2019/2020 Sławomir Kwiatkowski 2019-01-30 10:48:01
Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Płotów z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Sławomir Kwiatkowski 2019-01-30 10:43:56
ZARZĄDZENIE Nr 8/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Płotach w 2019 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-01-28 15:03:10
ZARZĄDZENIE NR 82/2018 Burmistrza Płotów z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2019-01-28 15:01:18
Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach w ilości ok. 35 000 litrów rocznie i dla pojazdów stanowiących własność Gminy Płoty w ilości ok. 35 000 litrów rocznie Iwona Majewska 2019-01-25 11:57:50
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Sławomir Kwiatkowski 2019-01-24 15:06:07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Sławomir Kwiatkowski 2019-01-24 15:05:37
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17.01.2019r. znak: AP-1.7840.1.9-2.2019.MM informujące o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 209/2017 z dnia 10.11.2017r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego . Etap V Goleniów - Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2019-01-24 15:01:10
Iwona Majewska 2019-01-23 14:25:39
Iwona Majewska 2019-01-23 14:24:47
Iwona Majewska 2019-01-23 14:23:15
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ GMINY PŁOTY NA ROK 2019 Iwona Majewska 2019-01-23 14:22:46
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2019-01-23 10:40:39
Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2019 - 2028 Sławomir Kwiatkowski 2019-01-23 09:21:09
2019 - WPF GMINY PŁOTY 2019 - 2028 Sławomir Kwiatkowski 2019-01-23 09:19:54
Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2019 Sławomir Kwiatkowski 2019-01-23 09:17:12
Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2019 Sławomir Kwiatkowski 2019-01-23 09:16:20
Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2019 Sławomir Kwiatkowski 2019-01-23 09:15:46
2019 - BUDŻET Sławomir Kwiatkowski 2019-01-23 09:08:47
2019 - BUDŻET - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2019-01-23 09:08:20
2019 - BUDŻET - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2019-01-23 09:08:04
Protokół z głosowań jawnych imiennych. Sesja Nr III z 28 grudnia 2018r. Sławomir Kwiatkowski 2019-01-22 14:13:59
REJESTR DZIAŁALNOSCI REGULOWANEJ Sławomir Kwiatkowski 2019-01-22 13:43:28
Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2018-2028 Sławomir Kwiatkowski 2019-01-22 13:30:44
Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-01-22 13:25:30
Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2019 - 2028 Sławomir Kwiatkowski 2019-01-22 11:34:03
Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2019 Sławomir Kwiatkowski 2019-01-22 11:31:46
Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2019 Sławomir Kwiatkowski 2019-01-22 11:31:32
Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2019 Sławomir Kwiatkowski 2019-01-22 11:31:04
Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. Sławomir Kwiatkowski 2019-01-22 11:28:02
Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. Sławomir Kwiatkowski 2019-01-22 11:26:06
Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 maja 2015r. Sławomir Kwiatkowski 2019-01-22 11:24:34
Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zaopiniowania projektu lasów ochronnych Nadleśnictwa Gryfice, położonych w granicach administracyjnych gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2019-01-22 11:21:48
III z dnia 28 grudnia 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-01-22 10:19:28
PROTOKÓŁ Nr II/2018 Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-01-22 10:15:36
Zarządzenie Nr 01/2019 Burmistrza Płotów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2019 Sławomir Kwiatkowski 2019-01-22 10:05:30