Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR X/65/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Sławomir Kwiatkowski 2019-07-04 19:21:47
UCHWAŁA NR X/64/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Płotów wotum zaufania Sławomir Kwiatkowski 2019-07-04 19:20:43
X z dnia 28 czerwca 2019 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-07-04 19:19:57
PROTOKÓŁ IX Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2019 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-07-04 19:19:08
UCHWAŁA NR IX/63/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2019 Sławomir Kwiatkowski 2019-07-04 19:17:31
IX z dnia 13 czerwca 2019 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-07-04 19:16:44
PROTOKÓŁ VIII Sesja Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 maja 2019 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-07-04 19:09:54
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak: AP-1.747.8-9.2019.PM informujące o wydaniu rzez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: "Budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Dani - część lądowa: Etap 1, Etap 2 oraz Etap 3 (w zakresie przyłączenia do Węzła Płoty)". Sławomir Kwiatkowski 2019-07-02 18:33:04
Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn. "Budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa: Etap 3 i część Etapu 2". Sławomir Kwiatkowski 2019-06-28 11:32:17
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2019-06-26 13:43:57
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 12 września 2019 r. od godz. 10.30 przetargi ustne niieograniczone na zbycie nieruchomości gminnych. Rafał Jakubcewicz 2019-06-25 10:38:56
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 12 września 2019 r. od godz. 10.00 I rokowania na zbycie nieruchomości gminnej oznaczonej nr geodez. 184/11 o pow. 0,1477 ha, obręb 0001 m. Płoty.. Rafał Jakubcewicz 2019-06-25 10:37:21
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 12 września 2019 r. od godz. 10.00 I rokowania na zbycie nieruchomości gminnej oznaczonej nr geodez. 184/11 o pow. 0,1477 ha, obręb 0001 m. Płoty.. Rafał Jakubcewicz 2019-06-25 10:36:39
Zarządzenie nr 60/2019 Burmistrza Płotów z dnia 25 czerwca 2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr BP/3/2019 Rafał Jakubcewicz 2019-06-25 10:25:55
Zarządzenie nr 59/2019 Burmistrza Płotów z dnia 25 czerwca 2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr PUN/3/2019 Rafał Jakubcewicz 2019-06-25 10:23:55
Zarządzenie nr 58/2019 Burmistrza Płotów z dnia 25 czerwca 2019 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. Rafał Jakubcewicz 2019-06-25 10:18:44
Wyniki konkursu Sławomir Kwiatkowski 2019-06-24 15:20:29
ZARZĄDZENIE NR 57/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Modlimowie Sławomir Kwiatkowski 2019-06-19 14:07:33
ZARZĄDZENIE NR 56/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2019-06-19 14:06:07
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Sławomir Kwiatkowski 2019-06-12 13:26:32
Informacja o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Sławomir Kwiatkowski 2019-06-12 13:24:40
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Sławomir Kwiatkowski 2019-06-12 13:21:13
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Sławomir Kwiatkowski 2019-06-12 13:19:44
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2019-06-12 13:12:36
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2019-06-12 13:12:04
ZARZĄDZENIE NR 44/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego budżetu Gminy Płoty za 2018 rok Sławomir Kwiatkowski 2019-06-12 09:25:09
OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 10 czerwca 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Słonko? w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2019-06-10 12:04:27
OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 10 czerwca 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Słonko? w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2019-06-10 11:41:56
UCHWAŁA NR VIII/62/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2019-2028 Sławomir Kwiatkowski 2019-06-05 14:54:56
UCHWAŁA NR VIII/59/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat. Sławomir Kwiatkowski 2019-06-05 14:54:25
UCHWAŁA NR VIII/62/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2019-2028 Sławomir Kwiatkowski 2019-06-05 14:51:05
UCHWAŁA NR VIII/61/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2019 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-06-05 14:49:00
UCHWAŁA NR VIII/60/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku z budżetu gminy Płoty   dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Matki Boskiej Różańcowej w Żabowie Sławomir Kwiatkowski 2019-06-05 14:46:55
UCHWAŁA NR VIII/59/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat. Sławomir Kwiatkowski 2019-06-05 14:44:55
UCHWAŁA NR VIII/58/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku Sławomir Kwiatkowski 2019-06-05 14:42:13
UCHWAŁA NR VIII/57/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2019 r. W sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej nr 152 w miejscowości Makowiska i Czarne. Sławomir Kwiatkowski 2019-06-05 14:40:02
UCHWAŁA NR VIII/54/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Sławomir Kwiatkowski 2019-06-05 14:38:32
UCHWAŁA NR VIII/56/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2019 r. W sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 3146Z w miejscowości Bądkowo. Sławomir Kwiatkowski 2019-06-05 14:38:06
UCHWAŁA NR VIII/55/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez właściciela nieruchomości. Sławomir Kwiatkowski 2019-06-05 14:35:50
UCHWAŁA NR VIII/54/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Sławomir Kwiatkowski 2019-06-05 14:34:05