herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Płotów z dnia 25 kwietnia 2018 r.w spr. wykazu nr PUN/2/2018 Rafał Jakubcewicz 2018-04-25 11:01:02
Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Płotów z dnia 25 kwietnia 2018 r.w spr. wykazu nr BP/2/2018 Rafał Jakubcewicz 2018-04-25 10:58:09
Uchwała Nr XLIII/291/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2018-2028 Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 14:17:40
Uchwała Nr XLIII/290/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 14:15:25
Uchwała Nr XLIII/289/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny. Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 14:13:50
Uchwała Nr XLIII/288/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 14:11:18
Uchwała Nr XLIII/287/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przekształcenia publicznej szkoły podstawowej Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 14:09:01
Uchwała Nr XLIII/286/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Płoty na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 14:05:22
Uchwała Nr XLIII/284/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Płotów. Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 14:01:19
Uchwała Nr XLIII/285/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Płoty miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 14:01:04
Uchwała Nr XLIII/284/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Płotów. Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:58:21
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:46:00
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:45:17
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:44:35
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:43:34
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:43:33
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:43:23
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:40:41
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:40:14
Sprawozdania za 1 kwartał 2018 Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:38:30
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:37:52
Rachunek zysków i strat jednostki Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:36:45
BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina PŁOTY Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:35:27
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:33:44
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:31:26
Bilanse za 2017 Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:29:11
Bilanse za 2017 Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:29:00
PROTOKÓŁ Nr XLII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 marca 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-04-23 13:24:40
REJESTR DZIAŁALNOSCI REGULOWANEJ Sławomir Kwiatkowski 2018-04-18 14:12:01
REJESTR DZIAŁALNOSCI REGULOWANEJ Sławomir Kwiatkowski 2018-04-18 14:11:19
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 07 czerwca 2018 r. od g.10.00 I rokowania na sprzedaż działki nr 11/1, położonej w obrębie 0012 Karczewie, gm. Płoty. Rafał Jakubcewicz 2018-04-16 15:03:49
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 07 czerwca 2018 r. od g.10.00 I rokowania na sprzedaż działki nr 11/1, położonej w obrębie 0012 Karczewie, gm. Płoty. Rafał Jakubcewicz 2018-04-16 14:20:47
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 07 czerwca 2018 r. od g.10.30 pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości Rafał Jakubcewicz 2018-04-16 14:20:35
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 07 czerwca 2018 r. od g.11.00 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego. Rafał Jakubcewicz 2018-04-16 14:20:16
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 07 czerwca 2018 r. od g.11.00 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego. Rafał Jakubcewicz 2018-04-16 12:44:31
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 07 czerwca 2018 r. od g.10.30 pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości Rafał Jakubcewicz 2018-04-16 12:43:36
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 07 czerwca 2018 r. od g.10.00 I rokowania na sprzedaż działki nr 11/1, położonej w obrębie 0012 Karczewie, gm. Płoty. Rafał Jakubcewicz 2018-04-16 12:42:34
Zarządzenie nr 19/2018 Burmistrza Płotów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w spr. powołania komisji przetargowej. Rafał Jakubcewicz 2018-04-16 10:53:03
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/35). Sławomir Kwiatkowski 2018-04-16 10:19:37
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/11) Sławomir Kwiatkowski 2018-04-16 10:17:50