Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XV/116/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 3150Z w miejscowości Słudwia oraz przy drodze powiatowej nr 3151Z   w miejscowości Gostyń Łobeski. Sławomir Kwiatkowski 2019-12-03 14:56:36
UCHWAŁA NR XV/115/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2019-12-03 14:53:40
UCHWAŁA NR XV/114/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2020. Sławomir Kwiatkowski 2019-12-03 14:52:12
UCHWAŁA NR XV/113/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2020" Sławomir Kwiatkowski 2019-12-03 14:50:40
PROTOKÓŁ XIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej z dnia 13 listopada 2019 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-12-03 14:45:09
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa, Etap 2: gazociąg od terminala Konarzewo do Węzła Płoty - DN1000 wraz z Węzłem Płoty oraz Etap 1: gazociąg od ZZ (Zespołu Zaporowego) do Terminala Konarzewo - DN900 wraz z Terminalem Konarzewo. Sławomir Kwiatkowski 2019-12-03 14:40:42
ZARZĄDZENIE NR 099/2019 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie aktualizacji dokumentacji ochrony danych osobowych Sławomir Kwiatkowski 2019-12-03 14:39:25
ZARZĄDZENIE  NR  100 /2019 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2019-12-03 14:37:34
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP Sławomir Kwiatkowski 2019-11-29 15:05:18
Sukcesywny i bezgotówkowy zakup oleju napędowego na potrzeby Gminy Płoty i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach Iwona Majewska 2019-11-29 13:30:40
WPF 2020-2029 Sławomir Kwiatkowski 2019-11-29 09:45:15
2020 - WPF 2020-2029 Sławomir Kwiatkowski 2019-11-29 09:43:42
2020 - WPF 2020-2029 Sławomir Kwiatkowski 2019-11-29 09:43:20
2020 - BUDŻET PROJEKT Sławomir Kwiatkowski 2019-11-29 09:42:36
2020 - BUDŻET PROJEKT Sławomir Kwiatkowski 2019-11-29 09:40:58
Burmistrz Płotów Sławomir Kwiatkowski 2019-11-29 09:30:50
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2019-11-29 09:29:58
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2019-11-29 09:29:33
ZARZĄDZENIE NR 98/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Płotach. Sławomir Kwiatkowski 2019-11-29 09:27:33
Wnioski i interpelacje Sławomir Kwiatkowski 2019-11-29 09:23:22
Zarządzenie nr 87A/2019 Burmistrza Płotów z dnia 02 października 2019 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. Rafał Jakubcewicz 2019-11-28 16:21:59
Zarządzenie nr 97/2019 Burmistrza Płotów z dnia 26 listopada2019 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. Rafał Jakubcewicz 2019-11-26 12:31:15
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 16 stycznia 2020 r. od godz. 10.00 I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnej. Rafał Jakubcewicz 2019-11-26 12:26:36
Zarządzenie nr 97/2019 Burmistrza Płotów z dnia 26 listopada2019 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. Rafał Jakubcewicz 2019-11-26 12:18:44
ZARZĄDZENIE NR 95/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych do budżetu na 2020 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-11-26 10:39:28
Wnioski i interpelacje Sławomir Kwiatkowski 2019-11-21 14:57:51
Sukcesywny i bezgotówkowy zakup oleju napędowego na potrzeby Gminy Płoty i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach Iwona Majewska 2019-11-21 12:44:28
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.4.2019.WD z dnia  19 listopada 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do  2 MW na działce nr 127/102 w obrębie 0027 Mechowo, gmina Płoty?. Sławomir Kwiatkowski 2019-11-19 13:42:14
Dotyczy:postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych- odbudowa rowów i urządzeń drenarskich będących w kolizji z projektowanym gazociągiem DN1000 na terenie powiatu gryfickiego oraz goleniowskiego w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędna do obsługi międzynarodowych Gazociągów Bałtyckiego ( Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Danii- część lądowa w zakresie : Etap 3: gazociąg Węzeł Płoty- Tłocznia Goleniów- DN1000. Sławomir Kwiatkowski 2019-11-19 13:40:00
Wnioski i interpelacje Sławomir Kwiatkowski 2019-11-19 13:38:33
UCHWAŁA NR XIV/112/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2019-2028 Sławomir Kwiatkowski 2019-11-18 14:35:52
UCHWAŁA NR XIV/111/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2019 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-11-18 14:33:34
UCHWAŁA NR XIV/110/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków z Unii Europejskiej pn.: ?Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach?, "Budowa instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków w Płotach" oraz "Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej Halę Sportowo-Widowiskową w Płotach" w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 Sławomir Kwiatkowski 2019-11-18 14:31:32
UCHWAŁA NR XIV/109/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2019 zmienionej uchwałą nr IX/63/2019 z dnia 13 czerwca 2019  roku Sławomir Kwiatkowski 2019-11-18 14:28:55
UCHWAŁA NR XIV/109/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2019 zmienionej uchwałą nr IX/63/2019 z dnia 13 czerwca 2019  roku Sławomir Kwiatkowski 2019-11-18 14:28:29
XIV z dnia 13 listopada 2019 Sławomir Kwiatkowski 2019-11-18 14:25:04
PROTOKÓŁ XIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 października 2019 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-11-18 14:23:07
25 listopada 2019 wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach. Sławomir Kwiatkowski 2019-11-18 13:28:35
I N F O R M A C J A Sławomir Kwiatkowski 2019-11-18 13:27:00
XV z dnia 27 listopada 2019 Sławomir Kwiatkowski 2019-11-18 13:24:46