herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 20 grudnia2018 r. od g.11.40 I rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości. Rafał Jakubcewicz 2018-10-30 11:27:15
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 20 grudnia2018 r. od g.10.00 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości. Rafał Jakubcewicz 2018-10-30 11:26:31
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 20 grudnia2018 r. od g.11.20 I rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości. Rafał Jakubcewicz 2018-10-30 11:25:21
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 20 grudnia2018 r. od g.11.00 I rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości. Rafał Jakubcewicz 2018-10-30 11:23:30
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 20 grudnia2018 r. od g.11.00 I rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości. Rafał Jakubcewicz 2018-10-30 11:23:15
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 20 grudnia2018 r. od g.10.00 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości. Rafał Jakubcewicz 2018-10-30 11:22:12
Przebudowa istniejących ciągów komunikacyjnych na terenie Parku Miejskiego i Parku Zamkowego w Płotach Iwona Majewska 2018-10-26 15:09:32
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Płotach z dnia 23 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-10-26 08:08:48
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Płotach z dnia 23 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-10-26 08:08:37
Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 108 w m. Sowno w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej Iwona Majewska 2018-10-25 13:45:55
Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 108 w m. Sowno w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej Iwona Majewska 2018-10-25 13:45:14
Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 108 w m. Sowno w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej Iwona Majewska 2018-10-25 13:44:45
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2018-10-25 10:45:00
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR VII Iwona Majewska 2018-10-24 12:04:39
Udzielenie i obsługa kredytu do kwoty 500 000,00 zł na spłatę planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Iwona Majewska 2018-10-23 13:21:05
Uproszczona oferta na realizacje zadania publicznego zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Sławomir Kwiatkowski 2018-10-23 11:20:25
Plan polowań zbiorowych w sezonie 2018-2019 Sławomir Kwiatkowski 2018-10-23 11:17:48
Polowania zbiorowe Sławomir Kwiatkowski 2018-10-23 11:16:47
Udzielenie i obsługa kredytu do kwoty 500 000,00 zł na spłatę planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Iwona Majewska 2018-10-23 09:39:04
Udzielenie i obsługa kredytu do kwoty 500 000,00 zł na spłatę planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Iwona Majewska 2018-10-22 12:11:15
Obwieszczenie Nr Burmistrza Płotów z dnia 18 października 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Makowice, gmina Płoty, powiat Gryfice (dz. nr 32/3, 32/8, 104 i 32/6). Sławomir Kwiatkowski 2018-10-18 14:59:35
Komisarz Wyborczy w Szczecinie I Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Sławomir Kwiatkowski 2018-10-18 10:08:26
Odwołanie I rokowań na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 121/10 o pow. 0,1447 ha, obręb 0017 Mechowo, ogłoszonych na dzięń 18 października 2018 r. o godz. 11.00 Rafał Jakubcewicz 2018-10-16 12:24:40
Odwołanie I rokowań na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 121/10 o pow. 0,1447 ha, obręb 0017 Mechowo, ogłoszonych na dzięń 18 października 2018 r. o godz. 11.00 Rafał Jakubcewicz 2018-10-16 12:24:05
Przebudowa istniejących ciągów komunikacyjnych na terenie Parku Miejskiego i Parku Zamkowego w Płotach Iwona Majewska 2018-10-11 10:12:34
Przebudowa istniejących ciągów komunikacyjnych na terenie Parku Miejskiego i Parku Zamkowego w Płotach Iwona Majewska 2018-10-11 10:11:37
Przebudowa istniejących ciągów komunikacyjnych na terenie Parku Miejskiego i Parku Zamkowego w Płotach Iwona Majewska 2018-10-11 10:11:29
Przebudowa istniejących ciągów komunikacyjnych na terenie Parku Miejskiego i Parku Zamkowego w Płotach Iwona Majewska 2018-10-11 10:11:18
Przebudowa istniejących ciągów komunikacyjnych na terenie Parku Miejskiego i Parku Zamkowego w Płotach Iwona Majewska 2018-10-11 10:11:03
Udzielenie i obsługa kredytu do kwoty 500 000,00 zł na spłatę planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Iwona Majewska 2018-10-10 15:11:11
Udzielenie i obsługa kredytu do kwoty 500 000,00 zł na spłatę planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Iwona Majewska 2018-10-10 15:10:54
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Słonko" w Płotach, obejmującego działki ewidencyjne nr: 190, 191, 192, 464/7 obręb 0003 Płoty oraz część działki ewidencyjnej nr 464/6 obręb 0003 Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2018-10-10 12:24:13
Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Płotów z dnia 9 października 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu Współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok?. Sławomir Kwiatkowski 2018-10-09 14:50:21
Uchwała Nr XLIX/332/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2018-2028 Sławomir Kwiatkowski 2018-10-09 08:51:10
Uchwała Nr XLIX/331/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-10-09 08:49:25
Uchwała Nr LXIX/330/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Sławomir Kwiatkowski 2018-10-09 08:47:44
Uchwała Nr LXIX/329 /2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat. Sławomir Kwiatkowski 2018-10-09 08:44:43
Uchwała Nr LXIX/329 /2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat. Sławomir Kwiatkowski 2018-10-09 08:44:30
Uchwała Nr XLIX/328/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej Sławomir Kwiatkowski 2018-10-09 08:42:44
Uchwała Nr XLIX/327/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2018-10-09 08:41:03