herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2019 Sławomir Kwiatkowski 2019-01-22 11:31:46
Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2019 Sławomir Kwiatkowski 2019-01-22 11:31:32
Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2019 Sławomir Kwiatkowski 2019-01-22 11:31:04
Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. Sławomir Kwiatkowski 2019-01-22 11:28:02
Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. Sławomir Kwiatkowski 2019-01-22 11:26:06
Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 maja 2015r. Sławomir Kwiatkowski 2019-01-22 11:24:34
Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zaopiniowania projektu lasów ochronnych Nadleśnictwa Gryfice, położonych w granicach administracyjnych gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2019-01-22 11:21:48
III z dnia 28 grudnia 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-01-22 10:19:28
PROTOKÓŁ Nr II/2018 Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-01-22 10:15:36
Zarządzenie Nr 01/2019 Burmistrza Płotów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2019 Sławomir Kwiatkowski 2019-01-22 10:05:30
Zarządzenie Nr 6.2019 Burmistrza Płotów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz określenia jej kompetencji Sławomir Kwiatkowski 2019-01-22 10:01:02
Zarządzenie Nr 02/2019 Burmistrza Płotów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek zgodnie z budżetem gminy na 2019 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-01-22 09:56:45
Zarządzenie Nr 02/2019 Burmistrza Płotów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek zgodnie z budżetem gminy na 2019 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-01-22 09:56:14
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: ?Budowę sieci wodociągowej Dobiesław?Gostyń Łobeski oraz sieci wodociągowej w miejscowości Gostyń Łobeski Sławomir Kwiatkowski 2019-01-22 09:51:21
Budowa instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków w Płotach Iwona Majewska 2019-01-21 14:55:04
Budowa instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków w Płotach Iwona Majewska 2019-01-21 14:48:29
Zapytanie ofertowe Sławomir Kwiatkowski 2019-01-21 08:34:10
Zakup i dostawa oprogramowania wraz ze sprzętem do obsługi sesji rady miejskiej - system głosowania dla 15 radnych. Sławomir Kwiatkowski 2019-01-21 08:30:56
Zakup i dostawa oprogramowania wraz ze sprzętem do obsługi sesji rady miejskiej - system głosowania dla 15 radnych. Sławomir Kwiatkowski 2019-01-21 08:30:45
Odbieranie i transport odpadów od mieszkańców Gminy Płoty - PRZETARG NR II Iwona Majewska 2019-01-18 14:14:20
Zarządzenie Burmistrza Płotów Nr 9/2019 z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie uruchomienia syren alarmowych. Sławomir Kwiatkowski 2019-01-18 10:30:16
2019 Sławomir Kwiatkowski 2019-01-18 10:28:45
Budowa instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków w Płotach Iwona Majewska 2019-01-16 11:21:19
Budowa instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków w Płotach Iwona Majewska 2019-01-16 11:21:05
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Sławomir Kwiatkowski 2019-01-15 13:39:06
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 07 marca 2019 r. od g.10.00 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości. Rafał Jakubcewicz 2019-01-15 11:45:03
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 07 marca 2019 r. od g.10.00 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości. Rafał Jakubcewicz 2019-01-15 11:38:23
PLAN AUDYTU NA ROK 2019 Sławomir Kwiatkowski 2019-01-15 11:28:37
2019 Sławomir Kwiatkowski 2019-01-15 11:27:21
Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa Systemu Rejestracji Czasu Pracy dla Urzędu Miejskiego w Płotach. Sławomir Kwiatkowski 2019-01-15 10:05:16
Zakup i dostawa Systemu Rejestracji Czasu Pracy dla Urzędu Miejskiego w Płotach. Sławomir Kwiatkowski 2019-01-15 10:01:43
Odbieranie i transport odpadów od mieszkańców Gminy Płoty - PRZETARG NR II Iwona Majewska 2019-01-14 15:18:28
Odbieranie i transport odpadów od mieszkańców Gminy Płoty - PRZETARG NR II Iwona Majewska 2019-01-14 15:17:16
Odbieranie i transport odpadów od mieszkańców Gminy Płoty - PRZETARG NR II Iwona Majewska 2019-01-14 15:17:08
Odbieranie i transport odpadów od mieszkańców Gminy Płoty - PRZETARG NR II Iwona Majewska 2019-01-14 15:16:56
Zapytanie ofertowe Sławomir Kwiatkowski 2019-01-11 13:38:51
Zapytanie ofertowe Sławomir Kwiatkowski 2019-01-11 13:36:51
ZAPYTANIE OFERTOWE zakup i dostawa oprogramowania wraz ze sprzętem do obsługi biura rady ? system głosowania dla 15 radnych. Sławomir Kwiatkowski 2019-01-11 13:35:24
Budowa instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków w Płotach Iwona Majewska 2019-01-11 13:13:47
Budowa instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków w Płotach Iwona Majewska 2019-01-11 11:30:58