herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
P R O T O K Ó Ł Nr XL nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 17 stycznia 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-03-08 12:32:22
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 05.03.2018 r. PPiB.6730.07.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-05 13:24:36
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 05.03.2018 r. PPiB.6730.06.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-05 13:22:26
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 05.03.2018 r. PPiB.6730.05.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-05 13:20:41
KOMUNIKAT Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje o obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych Sławomir Kwiatkowski 2018-03-01 15:08:41
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.03.2018r. PPiB.6730.09.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-01 14:59:13
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.03.2018r. PPiB.6730.09.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-01 14:58:39
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.03.2018r. PPiB.6730.12.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-01 14:58:20
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.03.2018r. PPiB.6730.11.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-01 14:57:02
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.03.2018r. PPiB.6730.10.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-01 14:55:52
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.03.2018r. PPiB.6730.09.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-01 14:54:37
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.03.2018r. PPiB.6730.09.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-01 14:54:27
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.03.2018r. PPiB.6730.09.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-01 14:54:06
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.03.2018r. PPiB.6730.08.2018.WD Sławomir Kwiatkowski 2018-03-01 14:52:29
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Sławomir Kwiatkowski 2018-02-28 13:54:34
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego Sławomir Kwiatkowski 2018-02-28 13:52:53
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH Sławomir Kwiatkowski 2018-02-28 13:51:16
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Sławomir Kwiatkowski 2018-02-28 13:50:22
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Sławomir Kwiatkowski 2018-02-28 13:49:54
Sprawozdania za 4 kwartał 2017 Sławomir Kwiatkowski 2018-02-28 13:48:56
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2018-02-23 07:51:01
Uchwała Nr XXXIX/263/17 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2018 - 2028 Sławomir Kwiatkowski 2018-02-16 10:44:51
2018 - WPF GMINY PŁOTY 2018 - 2028 Sławomir Kwiatkowski 2018-02-16 10:44:15
Uchwała Nr XXXIX/262/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2018 Sławomir Kwiatkowski 2018-02-16 10:42:09
Uchwała Nr XXXIX/262/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2018 Sławomir Kwiatkowski 2018-02-16 10:41:39
test - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2018-02-16 10:40:49
test - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2018-02-16 10:40:35
Uchwała Nr XXXIX/262/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2018 Sławomir Kwiatkowski 2018-02-16 10:40:22
test - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2018-02-16 10:36:52
2018 - BUDŻET Sławomir Kwiatkowski 2018-02-16 10:35:33
I N F O R M A C J A Sławomir Kwiatkowski 2018-02-16 10:33:56
XLI z dnia 27 luty 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-02-16 10:33:37
XLI z dnia 27 luty 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-02-16 10:33:26
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2018-02-16 10:32:25
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2018-02-16 10:32:12
Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Płotów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz terminu składania dokumentów do Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty na rok szkolny 2018/2019 Sławomir Kwiatkowski 2018-02-13 13:46:56
Zarządzenie nr 9/2018 Burmistrza Płotów z dnia 06 lutego 2018 r.w spr. wykazu nr BP/1/2018 Rafał Jakubcewicz 2018-02-07 09:11:51
Zarządzenie nr 6/2018 z 17 stycznia 2018 r. w spr. inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Sołectwie Krężel Rafał Jakubcewicz 2018-02-06 14:03:21
Zarządzenie nr 12/2018 Burmistrza Płotów z dnia 06 lutego 2018 r. w spr. powołania komisji przetargowej. Rafał Jakubcewicz 2018-02-06 09:25:37
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 22 marca 2018 r. od g.10.30 II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty. Rafał Jakubcewicz 2018-02-06 08:59:27