herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 października 2017 r. Tomasz Sać 2017-11-20 09:29:08
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w PłotachReferent w referacie budżetowym Urzędu Miejskiego w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2017-11-16 14:06:40
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach Referent w referacie budżetowym Urzędu Miejskiego w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2017-11-16 14:02:16
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach Referent w referacie podatkowym Urzędu Miejskiego w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2017-11-16 13:57:53
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach Referent w referacie podatkowym Urzędu Miejskiego w Płotach - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2017-11-16 13:37:36
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach Referent w referacie podatkowym Urzędu Miejskiego w Płotach - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2017-11-16 13:37:19
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach Referent w referacie podatkowym Urzędu Miejskiego w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2017-11-16 13:34:04
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak: AP-1.7840.1.211-11.2017.PM informujące o wydaniu w dniu 10.11.2017r. decyzji nr 209/2017 o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu pn.: "Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów - Płoty" Tomasz Sać 2017-11-16 10:53:03
ZARZĄDZENIE NR 64/2017 BURMISTRZA GMINY PŁOTY z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Płoty na rok 2018 oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2018 -2028 Tomasz Sać 2017-11-15 08:28:02
Informacja z wykonania budżetu Gminy Płoty za I półrocze 2017 r. Tomasz Sać 2017-11-15 08:27:10
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.11.2017r., znak: PPiB.6733.09.2017.WD Tomasz Sać 2017-11-14 14:49:22
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.11.2017r., znak: PPiB.6733.10.2017.WD Tomasz Sać 2017-11-14 14:48:58
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.11.2017r., znak: PPiB.6733.11.2017.WD Tomasz Sać 2017-11-14 14:48:01
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.11.2017r., znak: PPiB.6733.11.2017.WD Tomasz Sać 2017-11-14 14:11:15
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.11.2017r., znak: PPiB.6733.09.2017.WD Tomasz Sać 2017-11-14 14:10:41
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.11.2017r., znak: PPiB.6733.10.2017.WD Tomasz Sać 2017-11-14 14:10:07
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.11.2017r., znak: PPiB.6733.10.2017.WD Tomasz Sać 2017-11-14 14:09:33
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.11.2017r., znak: PPiB.6733.09.2017.WD Tomasz Sać 2017-11-14 14:09:24
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.11.2017r., znak: PPiB.6733.11.2017.WD Tomasz Sać 2017-11-14 14:09:13
Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 646 810,72 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - PRZETARG NR 2 Iwona Majewska 2017-11-10 14:05:07
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 02.11.2017r. dotyczące postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 4/2017 z dnia 07.03.2017r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard - koniec obwodnicy m.Płoty) w zakresie zatwierdzenia zamiennego projektu podziału nieruchomości i zamiennego projektu zagospodarowania terenu. Tomasz Sać 2017-11-07 08:36:16
Dane teleadresowe Tomasz Sać 2017-11-06 15:16:04
Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 646 810,72 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - PRZETARG NR 2 Iwona Majewska 2017-11-06 10:37:02
Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 646 810,72 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - PRZETARG NR 2 Iwona Majewska 2017-11-06 10:36:51
SPRAWOZDANIE z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok? Tomasz Sać 2017-11-02 09:45:20
UCHWAŁA NR XXXVI/248/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2017 r. Tomasz Sać 2017-10-31 09:48:23
UCHWAŁA NR XXXVI/248/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2017 r. Tomasz Sać 2017-10-31 09:47:58
UCHWAŁA NR XXXVI/247/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 października 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płotach Tomasz Sać 2017-10-31 09:47:28
XXXVI z dnia 27 października 2017 r. Tomasz Sać 2017-10-31 09:45:56
Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 646 810,72 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - PRZETARG NR 2 Iwona Majewska 2017-10-30 11:10:51
Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 646 810,72 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - PRZETARG NR 2 Iwona Majewska 2017-10-30 11:10:20
Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wyszobór Iwona Majewska 2017-10-27 14:58:08
Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wyszobór Iwona Majewska 2017-10-27 14:12:55
Uchwała nr CXXIV.481.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Płoty na rok 2017 r. Tomasz Sać 2017-10-24 14:13:15
Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 646 810,72 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów Iwona Majewska 2017-10-24 11:45:47
Zapytanie ofertowe Sławomir Kwiatkowski 2017-10-19 14:18:19
Zapytanie ofertowe - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2017-10-19 14:17:48
Zapytanie ofertowe - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2017-10-19 14:17:32
Wykonanie strony internetowej Gminy Płoty oraz usługi hostingu. Sławomir Kwiatkowski 2017-10-19 14:15:57
OBWIESZCZENIE Burmistrza Płotów z dnia 12 października 2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. ?Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Płoty na lata 2017-2023? Iwona Majewska 2017-10-12 14:53:21