herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 18 stycznia 2018 r. od g.10.30 przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości stanowiących własność /będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Płoty. Rafał Jakubcewicz 2017-11-28 10:17:28
Zarządzenie nr 70/2017 Burmistrza Płotów z dnia 28 listopada 2017 r. w spr. powołania komisji przetargowej. Rafał Jakubcewicz 2017-11-28 10:03:42
Zarządzenie nr 70/2017 Burmistrza Płotów z dnia 28 listopada 2017 r. w spr. powołania komisji przetargowej. Rafał Jakubcewicz 2017-11-28 10:03:29
Zarządzenie nr 69/2017 Burmistrza Płotów z dnia 28 listopada 2017 r.w spr. wykazu nr Dz/7/2017 Rafał Jakubcewicz 2017-11-28 10:00:04
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 18 stycznia 2018 r. od g.10.30 przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości stanowiących własność /będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Płoty. Rafał Jakubcewicz 2017-11-28 09:50:28
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 18 stycznia 2018 r. od g.10.30 przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości stanowiących własność /będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Płoty. Rafał Jakubcewicz 2017-11-28 09:49:34
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 18 stycznia 2018 r. od g.10.00 I rokowania na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w m. Wicmice na dz. o nr. geodezyjnym 326/6. Rafał Jakubcewicz 2017-11-28 09:48:27
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 18 stycznia 2018 r. od g.10.00 I rokowania na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w m. Wicmice na dz. o nr. geodezyjnym 326/6. Rafał Jakubcewicz 2017-11-28 09:48:04
Zarządzenie nr 69/2017 Burmistrza Płotów z dnia 28 listopada 2017 r.w spr. wykazu nr Dz/7/2017 Rafał Jakubcewicz 2017-11-28 09:45:31
Zarządzenie nr 69/2017 Burmistrza Płotów z dnia 28 listopada 2017 r.w spr. wykazu nr Dz/7/2017 Rafał Jakubcewicz 2017-11-28 09:45:14
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dn. 21 listopada 2017 r. znak: WOPN-ON.6320.14.2017.RCh Tomasz Sać 2017-11-27 15:33:13
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.11.2017r., znak: PPiB.6733.10.2017.WD Tomasz Sać 2017-11-27 11:56:37
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 27.11.2017r., znak: PPiB.6733.11.2017.WD Tomasz Sać 2017-11-27 11:56:26
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 27.11.2017r., znak: PPiB.6733.11.2017.WD Tomasz Sać 2017-11-27 11:54:44
Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 646 810,72 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - PRZETARG NR 2 Iwona Majewska 2017-11-27 11:30:22
UCHWAŁA NR XXXVII/256/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2017 - 2028 Tomasz Sać 2017-11-24 10:17:09
UCHWAŁA NR XXXVII/255/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2017 r. Tomasz Sać 2017-11-24 10:16:53
UCHWAŁA NR XXXVII/ 254 /2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy w Płotach. Tomasz Sać 2017-11-24 10:16:39
UCHWAŁA NR XXXVII/250/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2018. Tomasz Sać 2017-11-24 10:16:08
UCHWAŁA NR XXXVII/249/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie: przyjęcia ,, Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2018" Tomasz Sać 2017-11-24 10:15:51
UCHWAŁA NR XXXVII/256/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2017 - 2028 Tomasz Sać 2017-11-24 10:15:32
UCHWAŁA NR XXXVII/255/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2017 r. Tomasz Sać 2017-11-24 10:14:50
UCHWAŁA NR XXXVII/ 254 /2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy w Płotach. Tomasz Sać 2017-11-24 10:14:05
UCHWAŁA NR XXXVII/253/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/227/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2017 r. Tomasz Sać 2017-11-24 10:13:42
UCHWAŁA NR XXXVII/252/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów Tomasz Sać 2017-11-24 10:13:02
UCHWAŁA NR XXXVII/251/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Tomasz Sać 2017-11-24 10:12:27
UCHWAŁA NR XXXVII/250/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2018. Tomasz Sać 2017-11-24 10:12:07
UCHWAŁA NR XXXVII/249/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie: przyjęcia ,, Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2018" Tomasz Sać 2017-11-24 10:11:27
XXXVII z dnia 17 listopada 2017 r. Tomasz Sać 2017-11-24 10:10:48
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 17.11.2017 r., znak: AP-1.7820.143-6.2017.PM Tomasz Sać 2017-11-24 10:09:47
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 17.11.2017 r., znak: AP-1.7820.143-6.2017.PM Tomasz Sać 2017-11-24 10:09:22
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.11.2017r., znak: PPiB.6733.10.2017.WD Tomasz Sać 2017-11-23 11:40:49
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.11.2017r., znak: PPiB.6733.09.2017.WD Tomasz Sać 2017-11-23 11:40:17
Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wyszobór Iwona Majewska 2017-11-22 14:55:24
Informacja z wykonania budżetu Gminy Płoty - III kwartał 2017 Tomasz Sać 2017-11-21 15:40:36
Zarządzenie Nr 65 / 2017 Burmistrza Płotów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych do budżetu na 2018 r. Tomasz Sać 2017-11-21 15:23:14
Zarządzenie Nr 65 / 2017 Burmistrza Płotów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych do budżetu na 2018 r. Tomasz Sać 2017-11-21 15:20:41
ZARZĄDZENIE Nr 66 /2017 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. ?kultura fizyczna i turystyka?, które przeznaczone są do realizacji w 2018 r. w drodze zlecenia. Tomasz Sać 2017-11-21 14:13:54
ZARZĄDZENIE Nr 67/2017 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. ?działalność oświatowo-kulturalna?, które przeznaczone są do realizacji w 2018 r. w drodze zlecenia. Tomasz Sać 2017-11-21 14:10:58
P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 października 2017 r. Tomasz Sać 2017-11-20 09:29:57