Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XI/82 /2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Spacerowej 2/1 w Płotach. Sławomir Kwiatkowski 2019-08-30 11:15:25
UCHWAŁA NR XI/81/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. Sławomir Kwiatkowski 2019-08-30 11:13:20
UCHWAŁA NR XI/80/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników Sławomir Kwiatkowski 2019-08-30 11:11:04
Uchwała XI-79-2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2019-08-30 11:07:32
Rada Miejska w Płotach PROJEKT PROTOKOŁU X Sesja Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 czerwca 2019 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-08-30 11:03:37
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2019-08-29 14:00:11
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2019-08-28 13:16:17
Zarządzenie nr 79/2019 Burmistrza Płotów z dnia 28 sierpnia2019 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. Rafał Jakubcewicz 2019-08-28 10:37:51
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 17 października 2019 r. od godz. 10.00 przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości gminnych. Rafał Jakubcewicz 2019-08-28 10:24:29
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty Iwona Majewska 2019-08-27 12:44:51
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty Iwona Majewska 2019-08-27 11:37:01
Ogłoszenie Burmistrza Płotów zawiadamiające o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Słonko? w Płotach, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Płotach Nr XI/87/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-08-26 12:21:45
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOC PUBLICZNĄ W 2018 R. Sławomir Kwiatkowski 2019-08-26 12:15:35
Obwieszczenie Burmistrza Płotów zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 03/Li-g/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Budowę obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 w ul. Kolejowej w m. Płoty, obręb nr 1 (dz. dr nr 330 i 154/3) Sławomir Kwiatkowski 2019-08-22 11:08:50
Obwieszczenie Burmistrza Płotów zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 02/Li-g/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: /Budowę obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 w ul. Nowogardzkiej, Piaskowej, Ignacego Łukasiewicza i Marii Skłodowskiej Curie w m. Płoty, obręb nr 4 (//dz. dr nr 293, 130, 234, 125 i 166) Sławomir Kwiatkowski 2019-08-20 15:03:09
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2019-08-20 10:43:13
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2019-08-20 10:42:06
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2019-08-20 10:40:29
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2019-08-20 10:08:06
ZARZĄDZENIE Nr 71 /2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. ?kultura fizyczna i turystyka?, które przeznaczone są do realizacji w 2019 r. w drodze zlecenia. Sławomir Kwiatkowski 2019-08-19 14:40:19
Statut Gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2019-08-19 14:36:11
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty Iwona Majewska 2019-08-19 11:41:30
LOKALNY PROGRAM rewitalizacji Gminy Płoty na lata 2017 - 2023 Sławomir Kwiatkowski 2019-08-13 12:00:51
Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Płotów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Sławomir Kwiatkowski 2019-08-13 11:58:39
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2019-08-12 10:49:44
Informacja Sławomir Kwiatkowski 2019-08-12 10:49:00
Projekty uchwał Sławomir Kwiatkowski 2019-08-12 10:48:39
Projekty uchwał Sławomir Kwiatkowski 2019-08-12 10:48:20
Projekty uchwał Sławomir Kwiatkowski 2019-08-12 10:45:57
Informacja Sławomir Kwiatkowski 2019-08-12 10:42:09
XI z dnia 23 sierpnia 2019r. Sławomir Kwiatkowski 2019-08-12 10:40:46
19 sierpnia 2019 wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach. Sławomir Kwiatkowski 2019-08-12 10:34:48
2019 Sławomir Kwiatkowski 2019-08-12 10:31:55
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2019-08-12 10:30:12
ZARZĄDZENIE NR 69.2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Sławomir Kwiatkowski 2019-08-09 12:18:02
DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DT-1 Sławomir Kwiatkowski 2019-08-08 13:15:24
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 05.08.2019 w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym Sławomir Kwiatkowski 2019-08-08 13:13:07
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2019-08-08 13:00:14
Regina Pliszczak - Kierownik OPS do 2010 Sławomir Kwiatkowski 2019-08-07 14:58:22
Stanisława Lipska - Kierownik referatu Podatkowego Sławomir Kwiatkowski 2019-08-07 14:58:02