Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 71.2020 Burmistrza Płotów z dnia 16 września 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr PUN.4.2020 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Rafał Jakubcewicz 2020-09-16 13:26:55
P O S T A N O W I E N I E Nr ROŚiD.6220.10. 2020.WD Płoty, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Sławomir Kwiatkowski 2020-09-16 12:34:47
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2020-09-16 12:29:47
Zarządzenie nr 73.2020 Burmistrza Płotów z dnia 16 września 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr DZ.4.2020 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Rafał Jakubcewicz 2020-09-16 11:45:21
Zarządzenie nr 72.2020 Burmistrza Płotów z dnia 16 września 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr BP.4.2020 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Rafał Jakubcewicz 2020-09-16 11:45:06
Zarządzenie nr 71.2020 Burmistrza Płotów z dnia 16 września 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr PUN.4.2020 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Rafał Jakubcewicz 2020-09-16 11:44:51
Zarządzenie nr 73.2020 Burmistrza Płotów z dnia 16 września 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr DZ.4.2020 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Rafał Jakubcewicz 2020-09-16 11:44:35
Zarządzenie nr 74.2020 Burmistrza Płotów z dnia 16 września 2020 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. Rafał Jakubcewicz 2020-09-16 11:44:24
Zarządzenie nr 74.2020 Burmistrza Płotów z dnia 16 września 2020 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. Rafał Jakubcewicz 2020-09-16 11:43:35
Zarządzenie nr 73.2020 Burmistrza Płotów z dnia 16 września 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr DZ.4.2020 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Rafał Jakubcewicz 2020-09-16 11:40:25
Zarządzenie nr 72.2020 Burmistrza Płotów z dnia 16 września 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr BP.4.2020 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Rafał Jakubcewicz 2020-09-16 11:38:09
Zarządzenie nr 71.2020 Burmistrza Płotów z dnia 16 września 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr PUN.4.2020 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Rafał Jakubcewicz 2020-09-16 11:36:20
Zarządzenie nr 70.2020 Burmistrza Płotów w sprawie: powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty. Rafał Jakubcewicz 2020-09-16 11:33:53
Burmistrz Płotów ogłasza na dzien 29 października 2020 r. od godz. 10.00 pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty Rafał Jakubcewicz 2020-09-16 11:29:58
Wnioski i interpelacje Sławomir Kwiatkowski 2020-09-15 09:54:33
Wnioski i interpelacje Sławomir Kwiatkowski 2020-09-14 18:45:55
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.8.2020.WD z dnia  14 września 2020 r. w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym Sławomir Kwiatkowski 2020-09-14 18:40:54
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Sławomir Kwiatkowski 2020-09-11 14:16:35
ZARZĄDZENIE NR 67/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok Sławomir Kwiatkowski 2020-09-11 14:06:59
Polowania Dewizowe w dniach 13-16.09.2020 i 17-21.09.2020 Sławomir Kwiatkowski 2020-09-07 08:58:12
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. Sławomir Kwiatkowski 2020-09-07 08:45:22
ZARZĄDZENIE NR 65/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Płoty za I półrocze 2020 roku Sławomir Kwiatkowski 2020-09-07 08:38:58
UCHWAŁA NR XXIV/200/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2020-09-07 08:35:03
UCHWAŁA NR XXIV/199/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Płoty prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie. Sławomir Kwiatkowski 2020-09-07 08:34:13
UCHWAŁA NR XXIV/198/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Gminy Płoty na 2021 rok Sławomir Kwiatkowski 2020-09-07 08:33:29
UCHWAŁA NR XXIV/197/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: sprzedaży udziału Gminy Płoty w telekomunikacyjnej sieci szerokopasmowej zbudowanej wg projektu "Budowa infrastruktury technicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu". Sławomir Kwiatkowski 2020-09-07 08:32:31
UCHWAŁA NR XXIV/196/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/301/2009 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 maja 2009 r. w spr. określenia zasad prywatyzacji nieruchomości komunalnych położonych na terenie Gminy Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2020-09-07 08:31:26
UCHWAŁA NR XXIV/195/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2020-09-07 08:30:08
UCHWAŁA NR XXIV/194/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Płotach przy ul. Dworcowej 9. Sławomir Kwiatkowski 2020-09-07 08:28:14
UCHWAŁA NR XXIV/193/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w miejscowości Czarne 6. Sławomir Kwiatkowski 2020-09-07 08:27:17
UCHWAŁA NR XXIV/192/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Sławomir Kwiatkowski 2020-09-07 08:25:58
UCHWAŁA NR XXIV/191/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Sławomir Kwiatkowski 2020-09-07 08:23:50
UCHWAŁA NR XXIV/190/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenia części dz. nr 436/2, obręb 0003 m. Płoty i części dz. nr 47, obręb 0002 miasta Płoty o łącznej pow. 8.793,18 m2 na rzecz LZS "Lotnik" Czarne. Sławomir Kwiatkowski 2020-09-07 08:22:02
UCHWAŁA NR XXIV/189/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenia dz. nr 37/1 o pow. 0,89 ha, obręb 0018 Sowno, na rzecz LZS "Sowianka" Sowno. Sławomir Kwiatkowski 2020-09-07 08:19:54
UCHWAŁA NR XXIV/188/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenia dz. nr 85 o pow. 0,88 ha, obręb 0017 Mechowo, na rzecz LZS "Gardominka" Mechowo. Sławomir Kwiatkowski 2020-09-07 08:18:17
UCHWAŁA NR XXIV/187/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa DW 108 w m. Płoty ul. Grunwaldzka" obejmującego zakresem przebudowę wodociągu wraz z uzbrojeniem sieci w zawory i hydranty w miejscowości Płoty ul. Grunwaldzka Sławomir Kwiatkowski 2020-09-07 08:16:25
PROTOKÓŁ XXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2020 r. Sławomir Kwiatkowski 2020-09-07 08:12:34
Referat Budżetowy Sławomir Kwiatkowski 2020-09-02 09:51:57
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2020-09-02 09:50:36
OGŁOSZENIE ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU Sławomir Kwiatkowski 2020-09-01 11:41:10