Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
LOKALNY PROGRAM rewitalizacji Gminy Płoty na lata 2017 - 2023 Sławomir Kwiatkowski 2019-08-13 12:00:51
Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Płotów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Sławomir Kwiatkowski 2019-08-13 11:58:39
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2019-08-12 10:49:44
Informacja Sławomir Kwiatkowski 2019-08-12 10:49:00
Projekty uchwał Sławomir Kwiatkowski 2019-08-12 10:48:39
Projekty uchwał Sławomir Kwiatkowski 2019-08-12 10:48:20
Projekty uchwał Sławomir Kwiatkowski 2019-08-12 10:45:57
Informacja Sławomir Kwiatkowski 2019-08-12 10:42:09
XI z dnia 23 sierpnia 2019r. Sławomir Kwiatkowski 2019-08-12 10:40:46
19 sierpnia 2019 wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach. Sławomir Kwiatkowski 2019-08-12 10:34:48
2019 Sławomir Kwiatkowski 2019-08-12 10:31:55
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2019-08-12 10:30:12
ZARZĄDZENIE NR 69.2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Sławomir Kwiatkowski 2019-08-09 12:18:02
DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DT-1 Sławomir Kwiatkowski 2019-08-08 13:15:24
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 05.08.2019 w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym Sławomir Kwiatkowski 2019-08-08 13:13:07
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2019-08-08 13:00:14
Regina Pliszczak - Kierownik OPS do 2010 Sławomir Kwiatkowski 2019-08-07 14:58:22
Stanisława Lipska - Kierownik referatu Podatkowego Sławomir Kwiatkowski 2019-08-07 14:58:02
Elżbieta Stawicka - p.o. Dyrektora MGOK do 2010 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-08-07 14:57:49
Adam Ryszard Klimko - Dyrektor SP2 Płoty do 2005 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-08-07 14:57:41
Maria Czaboryk - Dyrektor SP3 Płoty Sławomir Kwiatkowski 2019-08-07 14:57:28
V kadencja od 2006 do 2010 Sławomir Kwiatkowski 2019-08-07 14:55:56
IV kadencja od 2003 do 2006 Sławomir Kwiatkowski 2019-08-07 14:55:54
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2019-08-07 14:49:25
Od 01 lipca 2019r. nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych Sławomir Kwiatkowski 2019-08-07 13:25:03
Obwieszczenie Burmistrza Płotów zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 w ul. Kolejowej w m. Płoty, obręb nr 1 (dz. dr nr 330i 154/3) Sławomir Kwiatkowski 2019-08-07 13:20:06
Wnioski i interpelacje Sławomir Kwiatkowski 2019-08-06 11:40:02
Obwieszczenie Burmistrza Płotów zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 w ul. Nowogardzkiej, Piaskowej, Ignacego Łukasiewicza i Marii Skłodowskiej Curie w m. Płoty, obręb nr 4 (dz. dr nr 293, 130, 234, 125 i 166) Sławomir Kwiatkowski 2019-08-06 11:32:56
BURMISTRZ PŁOTÓW informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sławomir Kwiatkowski 2019-08-01 13:21:43
Sprawozdania za 2 kwartał 2019 Sławomir Kwiatkowski 2019-08-01 13:18:47
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2019-07-29 14:27:42
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2019-07-29 14:05:50
Wnioski i interpelacje Sławomir Kwiatkowski 2019-07-26 13:37:10
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Sławomir Kwiatkowski 2019-07-26 13:33:27
FUNDUSZ SOŁECKI 2020 Sławomir Kwiatkowski 2019-07-24 13:59:00
Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2020 r. przypadających na poszczególne sołectwa Sławomir Kwiatkowski 2019-07-24 13:56:47
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2019-07-24 13:47:07
Burmistrz Płotów informuje, że Gmina Płoty będzie ubiegać się o dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu Miasta i Gminy Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2019-07-16 11:27:22
Obwieszczenie Burmistrza Płotów zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 w ul. Kolejowej w m. Płoty, obręb nr 1 (dz. dr nr 330 i 154/3). Sławomir Kwiatkowski 2019-07-16 11:25:44
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach Podinspektor ds. Inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych Sławomir Kwiatkowski 2019-07-12 11:52:26