Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 90/2019 Burmistrza Płotów z dnia 11 października 2019 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. Rafał Jakubcewicz 2019-10-11 11:12:32
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2019-10-10 15:47:45
Na wniosek mieszkańców Burmistrz Gminy Płoty zapewnia jednokrotny dojazd do lokali wyborczych w dniu 13 października 2019 r. według poniższego harmonogramu Sławomir Kwiatkowski 2019-10-10 15:46:34
Na wniosek mieszkańców Burmistrz Gminy Płoty zapewnia jednokrotny dojazd do lokali wyborczych w dniu 13 października 2019 r. według poniższego harmonogramu - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2019-10-10 15:45:45
Na wniosek mieszkańców Burmistrz Gminy Płoty zapewnia jednokrotny dojazd do lokali wyborczych w dniu 13 października 2019 r. według poniższego harmonogramu - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2019-10-10 15:45:24
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Sławomir Kwiatkowski 2019-10-09 11:29:25
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2019-10-09 11:24:00
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2019-10-09 11:23:37
Plan polowań "knieja" Jaromin Sławomir Kwiatkowski 2019-10-08 14:18:13
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Gostyń Łobeski i Wyszobór w Gminie Płoty Iwona Majewska 2019-10-08 12:54:05
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Słudwia Gmina Płoty Iwona Majewska 2019-10-08 12:53:21
Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej Iwona Majewska 2019-10-07 16:26:04
Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej Iwona Majewska 2019-10-07 16:25:29
Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej Iwona Majewska 2019-10-07 16:25:14
Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej Iwona Majewska 2019-10-07 16:23:02
PROTOKÓŁ XI Sesja Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 sierpnia 2019 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-10-07 15:58:03
UCHWAŁA NR XII/105/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2019-2028 Sławomir Kwiatkowski 2019-10-07 15:54:51
UCHWAŁA NR XII/104/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2019 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-10-07 15:52:26
Uchwała XII-103-2019 z dnia 30.09.2019r. w spr. rozpatrz. skargi na dział. Burmistrza Sławomir Kwiatkowski 2019-10-07 15:50:45
UCHWAŁA NR XII/102/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia ?Planu Odnowy Miejscowości Czarne na lata 2019-2024? Sławomir Kwiatkowski 2019-10-07 15:49:06
UCHWAŁA NR XII/102/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia ?Planu Odnowy Miejscowości Czarne na lata 2019-2024? Sławomir Kwiatkowski 2019-10-07 15:48:49
UCHWAŁA NR XII/101/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Gostyń Łobeski na lata 2019-2024" Sławomir Kwiatkowski 2019-10-07 15:46:51
UCHWAŁA NR XII/98/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2019-10-07 15:28:47
UCHWAŁA NR XII/100/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2019-10-07 15:14:34
UCHWAŁA NR XII/100/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2019-10-07 15:12:06
UCHWAŁA NR XII/100/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2019-10-07 15:10:44
UCHWAŁA NR XII/100/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2019-10-07 15:09:26
UCHWAŁA NR XII/99/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr X/76/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty, zmienionej uchwałą Nr XI/88/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 sierpnia 2019 r. oraz uchwały Nr XLIX/327/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2019-10-07 14:57:35
UCHWAŁA NR XII/97/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania do składów: Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Przedsiębiorczości, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Przestrzennej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz zmiany uchwały Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018r. Sławomir Kwiatkowski 2019-10-07 14:53:04
UCHWAŁA NR XII/96/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2019-10-07 14:51:22
UCHWAŁA NR XII/95/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-10-07 14:50:07
UCHWAŁA NR XII/94/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryficach na kadencję 2020-2023. Sławomir Kwiatkowski 2019-10-07 14:48:46
Burmistrz Płotów ogłasza na dizń 28 listopada 2019 r. od godz. 10.30 I rokowania na zbycie działki nr 52/5, obręb 0002 miasta Płoty Rafał Jakubcewicz 2019-10-04 10:06:25
Burmistrz Płotów ogłasza na dizń 28 listopada 2019 r. od godz. 10.30 I rokowania na zbycie działki nr 52/5, obręb 0002 miasta Płoty Rafał Jakubcewicz 2019-10-04 10:05:16
Burmistrz Płotów ogłasza na dizń 28 listopada 2019 r. od godz. 10.00 I rokowania na zbycie działki nr 52/4, obręb 0002 miasta Płoty Rafał Jakubcewicz 2019-10-04 10:04:31
Burmistrz Płotów ogłasza na dizń 28 listopada 2019 r. od godz. 10.00 I rokowania na zbycie działki nr 52/4, obręb 0002 miasta Płoty Rafał Jakubcewicz 2019-10-04 10:04:11
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Słudwia Gmina Płoty Iwona Majewska 2019-10-03 15:22:30
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Gostyń Łobeski i Wyszobór w Gminie Płoty Iwona Majewska 2019-10-03 15:21:58
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty Iwona Majewska 2019-10-03 09:16:51
ZARZĄDZENIE NR 82 /2019 Burmistrza Płotów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Płoty miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Sławomir Kwiatkowski 2019-10-02 11:57:19