herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXIX/263/17 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2018 - 2028 Sławomir Kwiatkowski 2018-02-16 10:44:51
2018 - WPF GMINY PŁOTY 2018 - 2028 Sławomir Kwiatkowski 2018-02-16 10:44:15
Uchwała Nr XXXIX/262/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2018 Sławomir Kwiatkowski 2018-02-16 10:42:09
Uchwała Nr XXXIX/262/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2018 Sławomir Kwiatkowski 2018-02-16 10:41:39
test - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2018-02-16 10:40:49
test - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2018-02-16 10:40:35
Uchwała Nr XXXIX/262/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2018 Sławomir Kwiatkowski 2018-02-16 10:40:22
test - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2018-02-16 10:36:52
2018 - BUDŻET Sławomir Kwiatkowski 2018-02-16 10:35:33
I N F O R M A C J A Sławomir Kwiatkowski 2018-02-16 10:33:56
XLI z dnia 27 luty 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-02-16 10:33:37
XLI z dnia 27 luty 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-02-16 10:33:26
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2018-02-16 10:32:25
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2018-02-16 10:32:12
Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Płotów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz terminu składania dokumentów do Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty na rok szkolny 2018/2019 Sławomir Kwiatkowski 2018-02-13 13:46:56
Zarządzenie nr 9/2018 Burmistrza Płotów z dnia 06 lutego 2018 r.w spr. wykazu nr BP/1/2018 Rafał Jakubcewicz 2018-02-07 09:11:51
Zarządzenie nr 6/2018 z 17 stycznia 2018 r. w spr. inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Sołectwie Krężel Rafał Jakubcewicz 2018-02-06 14:03:21
Zarządzenie nr 12/2018 Burmistrza Płotów z dnia 06 lutego 2018 r. w spr. powołania komisji przetargowej. Rafał Jakubcewicz 2018-02-06 09:25:37
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 22 marca 2018 r. od g.10.30 II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty. Rafał Jakubcewicz 2018-02-06 08:59:27
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 22 marca 2018 r. od g.10.00 II rokowania na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w m. Wicmice na dz. o nr. geodezyjnym 326/6. Rafał Jakubcewicz 2018-02-06 08:57:09
Zarządzenie nr 11/2018 Burmistrza Płotów z dnia 06 lutego 2018 r.w spr. wykazu nr PUN/1/2018 Rafał Jakubcewicz 2018-02-06 08:53:59
Zarządzenie nr 10/2018 Burmistrza Płotów z dnia 06 lutego 2018 r.w spr. wykazu nr DZ/1/2018 Rafał Jakubcewicz 2018-02-06 08:46:18
Zarządzenie nr 9/2018 Burmistrza Płotów z dnia 06 lutego 2018 r.w spr. wykazu nr BP/1/2018 Rafał Jakubcewicz 2018-02-06 08:42:29
Zarządzenie Nr 02/2018 Burmistrza Płotów z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek zgodnie z budżetem gminy na 2018 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-02-05 10:52:18
Zarządzenie Nr 01/2018 Burmistrza Płotów z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Finansowego dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2018 Sławomir Kwiatkowski 2018-02-05 10:51:22
Zarządzenie nr 85/2016 z 30 grudnia 2016 r. w spr. przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Rafał Jakubcewicz 2018-01-26 13:41:57
Uchwała Nr XL/270/18 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach, na dofinansowanie remontu pomieszczeń Sławomir Kwiatkowski 2018-01-26 12:52:50
Uchwała Nr XL/269/18 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wyszobór" Sławomir Kwiatkowski 2018-01-26 12:50:24
Uchwała Nr XL/268/18 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji dla instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2018-01-26 12:49:03
Uchwała Nr XL/267/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zamiaru przekształcenia publicznej szkoły podstawowej Sławomir Kwiatkowski 2018-01-26 12:47:54
Uchwała Nr XL/266/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie: uznania za ochronne lasów znajdujących się w Nadleśnictwie Resko, położonych w granicach administracyjnych miasta Płoty i gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2018-01-26 12:46:19
Uchwała Nr XL/266/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie: uznania za ochronne lasów znajdujących się w Nadleśnictwie Resko, położonych w granicach administracyjnych miasta Płoty i gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2018-01-26 12:45:48
XL z dnia 17 stycznia 2018r. Sławomir Kwiatkowski 2018-01-26 12:44:50
Rada Miejska VII kadencji - sesje 2017r. Sławomir Kwiatkowski 2018-01-26 12:43:07
Rada Miejska VII kadencji - sesje 2018r. Sławomir Kwiatkowski 2018-01-26 12:43:02
Rada Miejska VII kadencji - sesje 2018r. Sławomir Kwiatkowski 2018-01-26 12:42:49
PROTOKÓŁ Nr XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2017 r. Sławomir Kwiatkowski 2018-01-26 12:39:41
Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Miejsko -Gminnego Osrodka Kultury i Sportu w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2018-01-26 12:34:26
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty Iwona Majewska 2018-01-25 13:06:49
Zarządzenie nr 85/2016 z 30 grudnia 2016 r. w spr. przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Rafał Jakubcewicz 2018-01-25 09:41:53