Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 10/2021 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 25.01.2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Płotach. Sławomir Kwiatkowski 2021-01-26 15:38:47
ogłoszenie o naborze Sławomir Kwiatkowski 2021-01-26 15:09:49
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach Podinspektor ds. Inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych Urzędu Miejskiego w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2021-01-26 15:09:02
Rostrzygnięcie przetargów ustnych nieograniczonych ogłoszonych na dzień 16 stycznia 2020 r. - dokument usunięty Rafał Jakubcewicz 2021-01-26 11:25:55
Rostrzygnięcie przetargów ustnych nieograniczonych ogłoszonych na dzień 25 czerwca 2020 r. - dokument usunięty Rafał Jakubcewicz 2021-01-26 11:25:53
Rostrzygnięcie przetargów ustnych nieograniczonych ogłoszonych na dzień 17 września 2020 r. - dokument usunięty Rafał Jakubcewicz 2021-01-26 11:25:50
Rostrzygnięcie przetargów ustnych nieograniczonych ogłoszonych na dzień 16 stycznia 2020 r. - dokument usunięty Rafał Jakubcewicz 2021-01-26 11:20:00
Rostrzygnięcie przetargów ustnych nieograniczonych ogłoszonych na dzień 25 czerwca 2020 r. - dokument usunięty Rafał Jakubcewicz 2021-01-26 11:15:44
Rostrzygnięcie przetargów ustnych nieograniczonych ogłoszonych na dzień 17 września 2020 r. - dokument usunięty Rafał Jakubcewicz 2021-01-26 11:14:12
Rostrzygnięcie przetargów ustnych nieograniczonych ogłoszonych na dzień 29 października 2020 r. Rafał Jakubcewicz 2021-01-26 11:13:55
Rostrzygnięcie przetargów ustnych nieograniczonych ogłoszonych na dzień 17 września 2020 r. - dokument usunięty Rafał Jakubcewicz 2021-01-26 11:13:29
Rostrzygnięcie przetargów ustnych nieograniczonych ogłoszonych na dzień 29 października 2020 r. Rafał Jakubcewicz 2021-01-26 11:11:10
Odbieranie i transport odpadów z terenu Miasta i Gminy Płoty w roku 2021- PRZETARG NR III Iwona Majewska 2021-01-22 14:52:40
Sukcesywny i bezgotówkowy zakup oleju napędowego na potrzeby Gminy Płoty i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach Iwona Majewska 2021-01-21 14:50:45
ZARZĄDZENIE NR 9/2021 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. działalność oświatowo-kulturalna, które przeznaczone są do realizacji w 2021 r. w drodze zlecenia. Sławomir Kwiatkowski 2021-01-21 14:01:48
ZARZĄDZENIE NR 8/2021 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2021 r. w drodze zlecenia. Sławomir Kwiatkowski 2021-01-21 13:59:06
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Sławomir Kwiatkowski 2021-01-21 11:40:23
UCHWAŁA NR XXXII/244/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mechowie. Sławomir Kwiatkowski 2021-01-20 12:58:57
UCHWAŁA NR XXXII/243/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2029 Sławomir Kwiatkowski 2021-01-20 12:58:15
UCHWAŁA NR XXXII/242/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2021 Sławomir Kwiatkowski 2021-01-20 12:57:25
PROTOKÓŁ XXXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2020 r. Sławomir Kwiatkowski 2021-01-20 12:56:33
Ogłoszenie - Konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "kultura fizyczna i turystyka?, które przeznaczone są do realizacji w 2021 r. Sławomir Kwiatkowski 2021-01-19 14:42:43
Konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "kultura fizyczna i turystyka", które przeznaczone są do realizacji w 2021 r. Sławomir Kwiatkowski 2021-01-19 14:40:48
ZARZĄDZENIE Nr 6/2021 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. ?kultura fizyczna i turystyka?, które przeznaczone są do realizacji w 2021 r. w drodze zlecenia. Sławomir Kwiatkowski 2021-01-19 14:38:00
Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Sławomir Kwiatkowski 2021-01-19 10:59:05
Referat Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich (zakładka menu) Sławomir Kwiatkowski 2021-01-19 10:56:41
KOMUNIKATKOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE Iz dnia 18 stycznia 2021 r.o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Płotach zarządzonych na dzień 14 marca 2021 r. Sławomir Kwiatkowski 2021-01-19 10:50:05
OBWIESZCZENIE Burmistrza Płotów z dnia 15 stycznia 2021 roku Burmistrz Płotów podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Płotach w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Płotach zarządzonych na dzień 14 marca 2021 r. Sławomir Kwiatkowski 2021-01-18 09:04:59
PUNKT NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH W PŁOTACH Sławomir Kwiatkowski 2021-01-14 12:32:04
Zapytanie ofertowe Sławomir Kwiatkowski 2021-01-14 11:17:18
ZAPYTANIE OFERTOWE Przygotowywanie, dostawa posiłków dla uczniów w placówkach szkolnych na terenie Miasta i Gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2021-01-14 11:16:20
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarne, Gmina Płoty Iwona Majewska 2021-01-13 13:45:25
Nieodpłatna pomoc prawna w 2021r. w powiecie gryfickim Sławomir Kwiatkowski 2021-01-13 12:47:07
Referat Budżetowy Sławomir Kwiatkowski 2021-01-13 09:36:12
Referat Budżetowy Sławomir Kwiatkowski 2021-01-13 09:35:55
Referat Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich Sławomir Kwiatkowski 2021-01-13 09:29:33
projekty uchwał Sławomir Kwiatkowski 2021-01-12 15:04:47
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 11.01.2021r., znak: PPiB.6730.51.2020.AK Sławomir Kwiatkowski 2021-01-12 15:03:50
Interpelacje i zapytania Sławomir Kwiatkowski 2021-01-12 15:02:13
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w art. 4 pkt 33. Sławomir Kwiatkowski 2021-01-12 14:49:40