Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Petycja Sławomir Kwiatkowski 2021-04-09 13:48:39
Petycja w sprawie dobra wspólnoty, o zdrowie i edukację społeczeństwa, wspólnot, społeczności lokalnej. Sławomir Kwiatkowski 2021-04-09 13:48:17
UCHWAŁA NR XXXIV/266/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2029 Sławomir Kwiatkowski 2021-04-09 13:42:22
UCHWAŁA NR XXXIV/265/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2021 Sławomir Kwiatkowski 2021-04-09 13:41:53
UCHWAŁA NR XXXIV/264/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Sławomir Kwiatkowski 2021-04-09 13:41:09
UCHWAŁA NR XXXIV/263/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej działki nr 197/28 o pow. 0,0692 ha, położonej w obrębie 0001 m. Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2021-04-09 13:40:39
UCHWAŁA NR XXXIV/262/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie : uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2021-04-09 13:39:30
UCHWAŁA NR XXXIV/261/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Płoty na lata 2021 ? 2025 Sławomir Kwiatkowski 2021-04-09 13:38:46
UCHWAŁA NR XXXIV/260/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku Sławomir Kwiatkowski 2021-04-09 13:33:11
UCHWAŁA NR XXXIV/259/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Mechowie Sławomir Kwiatkowski 2021-04-09 13:31:08
UCHWAŁA NR XXXIV/258/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. Sławomir Kwiatkowski 2021-04-09 13:30:12
UCHWAŁA NR XXXIV/257/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. Sławomir Kwiatkowski 2021-04-09 13:29:20
PROTOKÓŁ XXXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 11 lutego 2021 r. Sławomir Kwiatkowski 2021-04-09 13:28:03
Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wicimice - POSTĘPOWANIE NR II Iwona Majewska 2021-04-07 14:34:55
Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wicimice - POSTĘPOWANIE NR II Iwona Majewska 2021-04-07 14:33:37
Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wicimice - POSTĘPOWANIE NR II Iwona Majewska 2021-04-07 11:47:24
Wynik konsultacji społecznych w spr. m. Kopaniny Rafał Jakubcewicz 2021-04-07 09:04:10
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2020 r. Sławomir Kwiatkowski 2021-04-02 12:11:26
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Płotach w okręgu wyborczym nr 3 - 9 maja 2021 Sławomir Kwiatkowski 2021-04-02 12:08:38
Zarządzenie nr 68/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających. Sławomir Kwiatkowski 2021-04-02 12:08:16
Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wicimice - POSTĘPOWANIE NR II Iwona Majewska 2021-04-02 12:00:56
Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wicimice - POSTĘPOWANIE NR II Iwona Majewska 2021-04-02 12:00:39
Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wicimice - POSTĘPOWANIE NR II Iwona Majewska 2021-04-02 11:14:33
Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wicimice - POSTĘPOWANIE NR II Iwona Majewska 2021-04-02 11:14:28
Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wicimice - POSTĘPOWANIE NR II Iwona Majewska 2021-04-02 11:14:17
Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wicimice - POSTĘPOWANIE NR II Iwona Majewska 2021-04-02 11:13:51
Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wicimice - POSTĘPOWANIE NR II Iwona Majewska 2021-04-02 10:38:22
Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wicimice - POSTĘPOWANIE NR II Iwona Majewska 2021-04-02 10:38:04
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2021-03-30 14:03:58
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Sławomir Kwiatkowski 2021-03-30 07:58:39
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2021-03-29 12:52:24
Informacja o zmianie miejsca Sesji Sławomir Kwiatkowski 2021-03-29 12:50:57
Zarzadzenie nr 28.2021 Burmistrza Płotów z dnia 26 marca 2021 r. w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu. Rafał Jakubcewicz 2021-03-29 11:02:33
Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2020 r. Rafał Jakubcewicz 2021-03-29 11:01:13
Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2019 r. Rafał Jakubcewicz 2021-03-29 11:00:17
Informacja o stanie mienia kumunalnego za okres 01.01.2020 r. -31.12.2020 r. - dokument usunięty Rafał Jakubcewicz 2021-03-29 10:59:04
Informacja o stanie mienia kumunalnego za okres 01.01.2020 r. -31.12.2020 r. - dokument usunięty Rafał Jakubcewicz 2021-03-29 10:58:50
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 24.03.2021r., znak: PPiB.6733.02.2021.AK Sławomir Kwiatkowski 2021-03-24 17:08:30
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2021-03-24 10:09:10
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2021-03-24 10:07:58