herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dowozy, odwozy uczniów do szkół na terenie Miasta Płoty autobusem stanowiącym własność Gminy Płoty Iwona Majewska 2017-08-21 14:15:17
Dane teleadresowe Tomasz Sać 2017-08-17 14:20:17
Dowozy, odwozy uczniów do szkół na terenie Miasta Płoty autobusem stanowiącym własność Gminy Płoty Iwona Majewska 2017-08-17 13:58:15
Dowozy, odwozy uczniów do szkół na terenie Miasta Płoty autobusem stanowiącym własność Gminy Płoty Iwona Majewska 2017-08-11 14:09:44
Dowozy, odwozy uczniów do szkół na terenie Miasta Płoty autobusem stanowiącym własność Gminy Płoty Iwona Majewska 2017-08-11 14:08:21
Dowozy, odwozy uczniów do szkół na terenie Miasta Płoty autobusem stanowiącym własność Gminy Płoty Iwona Majewska 2017-08-11 13:44:31
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24.07.2017r znak: AP-1.7820.137-6.2017.PM w sprawie wydania decyzji nr 9/2017 z dnia 24.07.2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard - koniec obwodnicy m. Płoty) w km 66+400-68+470 Tomasz Sać 2017-07-28 13:39:00
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 27.07.2017r., znak: PPiB.6733.07.2017.WD Tomasz Sać 2017-07-27 12:42:08
Uchwała nr LXXXVII.352.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o mozliwości spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Płoty Tomasz Sać 2017-07-25 14:46:27
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Iwona Majewska 2017-07-25 11:46:56
FUNDUSZ SOŁECKI 2018 Tomasz Sać 2017-07-24 16:39:29
FUNDUSZ SOŁECKI 2018 Tomasz Sać 2017-07-24 16:38:29
ZARZĄDZENIE NR 34/2017 BURMISTRZA GMINY PŁOTY z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2018 r. przypadających na poszczególne sołectwa Tomasz Sać 2017-07-24 13:22:00
Ogłoszenie Burmistrza Płotów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Czarne Tomasz Sać 2017-07-24 12:13:28
Uchwała Nr XXXII/227/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Tomasz Sać 2017-07-21 12:56:45
UCHWAŁA NR XXXII/227/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. - dokument usunięty Tomasz Sać 2017-07-21 12:46:35
Uchwała Nr XXXII/224/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: użytków ekologicznych położonych na terenie Gminy Płoty w obrębie Potuliniec, będących w zarządzie Nadleśnictwa Resko Tomasz Sać 2017-07-21 11:51:44
Uchwała Nr XXXII/223/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: użytków ekologicznych położonych na terenie Gminy Płoty, w obrębie Wyszobór, będących w zarządzie Nadleśnictwa Resko Tomasz Sać 2017-07-21 11:51:29
Uchwała Nr XXXII/222/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: użytków ekologicznych położonych na terenie Gminy Płoty w obrębie Kocierz, będących w zarządzie Nadleśnictwa Resko Tomasz Sać 2017-07-21 11:50:58
XXXII z dnia 30 czerwca 2017 r. Tomasz Sać 2017-07-21 11:49:52
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 20.07.2017r., znak: PPiB.6733.05.2017.AP Tomasz Sać 2017-07-20 16:02:58
Zarządzenie nr 33/2017 Burmistrza Płotów z dnia 20 lipca 2017 r. w spr. powołania komisji w celu przejęcia nieruchomości. Rafał Jakubcewicz 2017-07-20 10:36:26
Zarządzenie nr 33/2017 Burmistrza Płotów z dnia 20 lipca 2017 r. w spr. powołania komisji w celu przejęcia nieruchomości. Rafał Jakubcewicz 2017-07-20 10:36:14
Obwieszczenie nr ROŚiD.6220.5.2017.BK Burmistrza Płotów z 14 lipca 2017 r. Tomasz Sać 2017-07-14 14:11:34
UCHWAŁA NR XXXII/225/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie miasta i gminy Płoty - dokument usunięty Tomasz Sać 2017-07-14 09:37:50
UCHWAŁA NR XXXII/224/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: użytków ekologicznych położonych na terenie Gminy Płoty w obrębie Potuliniec, będących w zarządzie Nadleśnictwa Resko - dokument usunięty Tomasz Sać 2017-07-14 09:37:47
UCHWAŁA NR XXXII/223/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: użytków ekologicznych położonych na terenie Gminy Płoty, w obrębie Wyszobór, będących w zarządzie Nadleśnictwa Resko - dokument usunięty Tomasz Sać 2017-07-14 09:37:45
UCHWAŁA NR XXXII/222/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: użytków ekologicznych położonych na terenie Gminy Płoty w obrębie Kocierz, będących w zarządzie Nadleśnictwa Resko - dokument usunięty Tomasz Sać 2017-07-14 09:37:42
UCHWAŁA NR XXXII/227/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. - dokument usunięty Tomasz Sać 2017-07-10 15:01:55
UCHWAŁA NR XXXII/227/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. - dokument usunięty Tomasz Sać 2017-07-10 15:01:31
UCHWAŁA NR XXXII/226/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XXV/208/2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2000r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Płotach. Tomasz Sać 2017-07-10 15:01:05
UCHWAŁA NR XXXII/226/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XXV/208/2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2000r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Płotach. Tomasz Sać 2017-07-10 15:00:49
UCHWAŁA NR XXXII/225/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie miasta i gminy Płoty - dokument usunięty Tomasz Sać 2017-07-10 15:00:19
UCHWAŁA NR XXXII/224/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: użytków ekologicznych położonych na terenie Gminy Płoty w obrębie Potuliniec, będących w zarządzie Nadleśnictwa Resko - dokument usunięty Tomasz Sać 2017-07-10 14:59:56
UCHWAŁA NR XXXII/223/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: użytków ekologicznych położonych na terenie Gminy Płoty, w obrębie Wyszobór, będących w zarządzie Nadleśnictwa Resko - dokument usunięty Tomasz Sać 2017-07-10 14:59:07
UCHWAŁA NR XXXII/223/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: użytków ekologicznych położonych na terenie Gminy Płoty, w obrębie Wyszobór, będących w zarządzie Nadleśnictwa Resko - dokument usunięty Tomasz Sać 2017-07-10 14:58:44
UCHWAŁA NR XXXII/222/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: użytków ekologicznych położonych na terenie Gminy Płoty w obrębie Kocierz, będących w zarządzie Nadleśnictwa Resko - dokument usunięty Tomasz Sać 2017-07-10 14:58:11
UCHWAŁA NR XXXII/222/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: użytków ekologicznych położonych na terenie Gminy Płoty w obrębie Kocierz, będących w zarządzie Nadleśnictwa Resko - dokument usunięty Tomasz Sać 2017-07-10 14:57:33
XXXII z dnia 30 czerwca 2017 r. Tomasz Sać 2017-07-10 14:57:05
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 6 lipca 2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: ?Budowa gazociągu niskiego ciśnienia dn 90PE w ul. Kolejowej i ul. Ogrodowej w m. Płoty (działki nr 303, 330)?. w m. Modlimowo, gm. Płoty (dz. nr 43/2). Tomasz Sać 2017-07-10 14:49:32