herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Tomasz Sać 2017-02-22 12:44:07
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Tomasz Sać 2017-02-22 12:43:38
Wyniki naboru Tomasz Sać 2017-02-16 15:25:52
UCHWAŁA NR XXVII/195/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2017 - 2028 Tomasz Sać 2017-02-15 15:05:53
UCHWAŁA NR XXVII/195/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2017 - 2028 Tomasz Sać 2017-02-15 15:05:45
UCHWAŁA NR XXVII/194/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2017 r. Tomasz Sać 2017-02-15 15:05:21
UCHWAŁA NR XXVII/194/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2017 r. Tomasz Sać 2017-02-15 15:05:12
UCHWAŁA NR XXVII/193/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płotach Tomasz Sać 2017-02-15 15:04:41
UCHWAŁA NR XXVII/193/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płotach Tomasz Sać 2017-02-15 15:04:33
UCHWAŁA NR XXVII/192/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Tomasz Sać 2017-02-15 15:04:14
XXVII z dnia 10 lutego 2017 r. Tomasz Sać 2017-02-15 15:03:49
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 9 lutego 2017 r. od godz. 10.30 I rokowania na zbycie dz. nr 480/4 położonej w obrębie 3 miasta Płoty przy ul. Jana III Sobieskiego 5. Rafał Jakubcewicz 2017-02-09 11:27:25
Rafał Jakubcewicz 2017-02-09 11:26:33
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 9 lutego 2017 r. od godz. 10.00 I rokowania na zbycie dz. nr 56/2, położonej w m. Wyszogóra, gm. Płoty. Rafał Jakubcewicz 2017-02-09 11:25:16
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Tomasz Sać 2017-02-09 11:16:48
Zarządzenie nr 9A/2017 Burmistrza Płotów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolnestanowisko urzędnicze w Referacie Budżetowym Urzędu Miejskiego w Płotach. Tomasz Sać 2017-02-08 11:21:52
Zarządzenie nr 9A/2017 Burmistrza Płotów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolnestanowisko urzędnicze w Referacie Budżetowym Urzędu Miejskiego w Płotach. Tomasz Sać 2017-02-08 11:21:33
Zarządzenie nr 11/2017 Burmistrza Płotów z dnia 07 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych Urzędu Miejskiego w Płotach Tomasz Sać 2017-02-08 11:19:45
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach Tomasz Sać 2017-02-08 10:02:21
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach Tomasz Sać 2017-02-08 10:01:46
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach - Podinspektor w referacie rozwoju gospodarczego i inwestycji samorządowych Urzędu Miejskiego w Płotach Tomasz Sać 2017-02-08 10:01:00
Zarządzenie nr 10/2017 Burmistrza Płotów w spr. zmiany Zarządzenia nr 83/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. Rafał Jakubcewicz 2017-02-06 09:24:49
Dane teleadresowe Tomasz Sać 2017-02-03 09:49:47
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 26 stycznia 2017 r. ws. zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych - Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia pn.: "Budowa gazociągu DN 700 Szczecin-Gdańsk Etap V Goleniów Płoty" w powiatach goleniowskim i gryfickim w województwie zachodniopomorskim Tomasz Sać 2017-02-01 13:01:17
UCHWAŁA NR XXVI/ 191 /2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie: przyjęcia Stanowiska dotyczącego projektu zmian ustawy Prawo ochrony środowiska Tomasz Sać 2017-01-31 14:04:41
UCHWAŁA NR XXVI/190/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017. Tomasz Sać 2017-01-31 14:04:25
UCHWAŁA NR XXVI/190/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017. Tomasz Sać 2017-01-31 14:04:17
UCHWAŁA NR XXVI/189/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Płotach na rok 2017. Tomasz Sać 2017-01-31 14:03:58
UCHWAŁA NR XXVI/189/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Płotach na rok 2017. Tomasz Sać 2017-01-31 14:03:49
XXVI z dnia 27 stycznia 2017 r. Tomasz Sać 2017-01-31 14:03:20
Rada Miejska VII kadencji - sesje 2017 r. Tomasz Sać 2017-01-31 14:01:47
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach Tomasz Sać 2017-01-27 11:58:29
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach - Podinspektor w referacie księgowości budżetowej Urzędu Miejskiego w Płotach Tomasz Sać 2017-01-27 11:57:43
Uchwała nr XII.85.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Płoty na 2017 rok Tomasz Sać 2017-01-26 09:40:13
Uchwała nr XII.84.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Płoty Tomasz Sać 2017-01-26 09:39:06
Zarządzenie nr 9/2017 Burmistrza Płotów z dnia 23 stycznia 2017 r. w spr. wykazu BP/1/2017 Rafał Jakubcewicz 2017-01-23 12:08:17
Zarządzenie nr 8/2017 Burmistrza Płotów z dnia 23 stycznia 2017 r. w spr. wykazu PUO/1/2017 Rafał Jakubcewicz 2017-01-23 12:05:43
Zarządzenie nr 7/2017 Burmistrza Płotów z dnia 23 stycznia 2017 r. w spr. wykazu PUN/1/2017 Rafał Jakubcewicz 2017-01-23 12:03:14
Zarządzenie nr 6/2017 Burmistrza Płotów z dnia 23 stycznia 2017 r. w spr. wykazu DZ/2/2017 Rafał Jakubcewicz 2017-01-23 11:57:55
Dane teleadresowe Tomasz Sać 2017-01-19 07:42:18