herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie nr ROŚiD.6220.12.16.2017.BK Burmistrza Płotów z dnia 24 maja 2017 r. Tomasz Sać 2017-05-24 13:43:35
Obwieszczenie nr ROŚiD.6220.5.15.16.2017.BK Burmistrza Płotów z dnia 23 maja 2017 r. Tomasz Sać 2017-05-23 14:45:29
Dane teleadresowe Tomasz Sać 2017-05-22 12:21:07
Dane teleadresowe Tomasz Sać 2017-05-22 12:20:56
Zarządzenie nr 24/2017 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 22.05.2017 r. w sprawie: dnia wolnego Tomasz Sać 2017-05-22 12:19:17
Zarządzenie nr 24/2017 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 22.05.2017 r. w sprawie: dnia wolnego Tomasz Sać 2017-05-22 12:18:31
Uchwała nr LVII.250.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Miasto i Gminę Płoty. Tomasz Sać 2017-05-19 12:07:05
Uchwała nr LVII.254.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Płotach w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok Tomasz Sać 2017-05-19 10:27:49
Obwieszczenie nr ROŚiD.6220.8.16.2017.BK Burmistrza Płotów z dnia 18 maja 2017 r. Tomasz Sać 2017-05-18 14:42:43
Zarządzenie nr 23/2017 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Płotach. Tomasz Sać 2017-05-17 14:30:35
Dane teleadresowe Tomasz Sać 2017-05-16 14:17:53
Dane teleadresowe Tomasz Sać 2017-05-16 14:16:18
Ogłoszenie o usuwaniu wyrobów azbestowych z terenu Miasta i Gminy Płoty Tomasz Sać 2017-05-16 12:53:30
Ogłoszenie o usuwaniu wyrobów azbestowych z terenu Miasta i Gminy Płoty Tomasz Sać 2017-05-16 12:52:16
Uchwała nr LV.245.Z.2017 Składu Orzekającego Regionanej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 09 maja 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Płoty na 2017 rok Tomasz Sać 2017-05-16 11:05:27
Ogłoszenie o naborze Tomasz Sać 2017-05-15 14:03:08
Dane teleadresowe Tomasz Sać 2017-05-15 14:02:05
Ogłoszenie o naborze Tomasz Sać 2017-05-15 14:01:09
Ogłoszenie o naborze Tomasz Sać 2017-05-15 14:00:45
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach - Podinspektor w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Płotach Tomasz Sać 2017-05-15 14:00:13
Obwieszczenie Burmistrza Płotów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bądkowo" z dnia 12.05.2017 r. Tomasz Sać 2017-05-12 10:48:59
Obwieszczenie Burmistrza Płotów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bądkowo" z dnia 12.05.2017 r. Tomasz Sać 2017-05-12 10:48:19
Informacja z wykonania budżetu Gminy Płoty - I kwartał 2017 Tomasz Sać 2017-05-11 07:52:36
Informacja z wykonania budżetu Gminy Płoty - I kwartał 2017 Tomasz Sać 2017-05-11 07:51:29
Informacja z wykonania budżetu Gminy Płoty - I kwartał 2017 Tomasz Sać 2017-05-11 07:51:05
ZARZĄDZENIE NR 22/2017 BURMISTRZA GMINY PŁOTY z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie : przedłożenia sprawozdania finansowego budżetu Gminy Płoty za 2016 rok Tomasz Sać 2017-05-10 15:33:49
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 09.05.2017 r. Tomasz Sać 2017-05-09 15:36:57
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 09.05.2017 r. Tomasz Sać 2017-05-09 15:35:38
Obwieszczenie Marszałka Województa Zachodniopomorskiego z dn. 28 kwietnia 2017 r. znak: WOŚ.III.7440.2.2017.PW Tomasz Sać 2017-05-08 14:20:15
Uchwała nr XL.172.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Płoty sprawozdania wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Tomasz Sać 2017-05-04 14:21:03
UCHWAŁA NR XXIX/209/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach w Szkole Podstawowej nr 1 w Płotach Tomasz Sać 2017-04-28 16:09:33
UCHWAŁA NR XXIX/208/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy III Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach w Szkole Podstawowej nr 1 w Płotach w latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 Tomasz Sać 2017-04-28 16:09:15
UCHWAŁA NR XXIX/207/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/203/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Tomasz Sać 2017-04-28 16:08:44
UCHWAŁA NR XXIX/ 206 /2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Tomasz Sać 2017-04-28 16:08:29
UCHWAŁA NR XXIX/ 206 /2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Tomasz Sać 2017-04-28 16:08:15
XXIX z dnia 27 kwietnia 2017 r. Tomasz Sać 2017-04-28 16:07:40
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Sać 2017-04-26 12:01:39
Wyjaśnienia nr 1 treści ZAPYTANIA OFERTOWEGO na realizację zadania pn.:?Zakup aluminiowej łodzi motorowej z silnikiem zaburtowym oraz przyczepy do jej przewozu? Tomasz Sać 2017-04-21 14:41:28
Zapytanie ofertowe Tomasz Sać 2017-04-20 15:30:01
- dokument usunięty Tomasz Sać 2017-04-20 15:26:19