Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego r. Gmina PŁOTY sporządzony na na dzień 31-12-2020 r. Sławomir Kwiatkowski 2021-06-11 09:40:53
Procedura udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Sławomir Kwiatkowski 2021-06-10 09:07:39
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 10.06.2021r., znak: PPiB.6720.SO.01.2021 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2021-06-10 09:04:51
Budowa infrastruktury sportowo ? rekreacyjnej w miejscowości Makowice - POSTĘPOWANIE NR II Iwona Majewska 2021-06-09 10:19:26
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚ .6220 0 7 .20 2 1 MW z dnia 01 czerwca 20 2 1 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 30,3 MW ze stacjami transformatorowymi SN WN , stacjami nn /SN i infrastrukturą towarzyszącą oraz magazynów energii o mocy do 30,3 MW i pojemności do 121,2 MWh na działce nr Sławomir Kwiatkowski 2021-06-09 08:47:50
Bilanse za 2020 Sławomir Kwiatkowski 2021-06-09 08:42:44
Sprawozdanie jednostek organizacyjnych Sławomir Kwiatkowski 2021-06-07 15:16:47
Sprawozdanie jednostek organizacyjnych Sławomir Kwiatkowski 2021-06-07 15:15:26
Sprawozdanie jednostek organizacyjnych Sławomir Kwiatkowski 2021-06-07 15:14:48
Sprawozdanie jednostek organizacyjnych Sławomir Kwiatkowski 2021-06-07 15:13:51
Raport o stanie Gminy Płoty za rok 2020 Sławomir Kwiatkowski 2021-06-07 15:08:43
Raport o stanie Gminy Płoty za rok 2020 Sławomir Kwiatkowski 2021-06-07 15:06:24
Budowa infrastruktury sportowo ? rekreacyjnej w miejscowości Makowice - POSTĘPOWANIE NR II Iwona Majewska 2021-06-07 15:02:46
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2021-06-01 13:15:38
Budowa infrastruktury sportowo ? rekreacyjnej w miejscowości Makowice - POSTĘPOWANIE NR II Iwona Majewska 2021-05-28 13:14:43
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2021-05-28 13:09:43
projekty uchwał Sławomir Kwiatkowski 2021-05-28 13:07:19
Porządek Sesji nadzwyczajnej Sławomir Kwiatkowski 2021-05-28 13:05:34
Informacja o sesji Sławomir Kwiatkowski 2021-05-28 13:04:30
XXXVI z dnia 7 czerwca 2021 (nadzwyczajna) Sławomir Kwiatkowski 2021-05-28 13:03:32
XXXVI z dnia 7 czerwca 2021 (nadzwyczajna) Sławomir Kwiatkowski 2021-05-28 13:03:13
ROZPORZĄDZENIE NR 16/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa Sławomir Kwiatkowski 2021-05-28 12:50:19
Budowa infrastruktury sportowo ? rekreacyjnej w miejscowości Makowice - POSTĘPOWANIE NR II Iwona Majewska 2021-05-28 11:54:06
Budowa infrastruktury sportowo ? rekreacyjnej w miejscowości Makowice - POSTĘPOWANIE NR II Iwona Majewska 2021-05-28 11:52:00
UCHWAŁA NR XXXI/240/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2021 Sławomir Kwiatkowski 2021-05-26 13:16:12
UCHWAŁA NR XVII/140/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2020 Sławomir Kwiatkowski 2021-05-26 13:15:24
Burmistrz Płotów podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w roku 2020 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł Sławomir Kwiatkowski 2021-05-25 12:59:02
Burmistrz Płotów podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2020 udzielono pomocy publicznej Sławomir Kwiatkowski 2021-05-25 12:55:45
ZARZĄDZENIE NR 50/2021 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2021 z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Sławomir Kwiatkowski 2021-05-25 12:52:01
ZARZĄDZENIE NR 23/2021 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania w Urzędzie Miejskim w Płotach zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 złotych. Sławomir Kwiatkowski 2021-05-25 12:49:23
ZARZĄDZENIE NR 22/2021 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Sławomir Kwiatkowski 2021-05-25 12:48:32
Bilanse za 2020 Sławomir Kwiatkowski 2021-05-25 08:36:40
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego - istniejącej studni zlokalizowanej na ujęciu wód podziemnych, położonym na dz. nr 32/3 obręb 0031 Makowice w m. Makowice, gmina Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2021-05-24 14:46:03
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚ.6220.06.2021.MW z dnia 17 maja 2021r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Sławomir Kwiatkowski 2021-05-21 09:41:44
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚ.6220.05.2021WD.MW Sławomir Kwiatkowski 2021-05-19 14:04:45
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.02.2021WD.MW z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zakończenia postępowania Sławomir Kwiatkowski 2021-05-19 14:03:25
Oświadczenie majątkowe złożone w 2021 roku Sławomir Kwiatkowski 2021-05-19 14:02:01
Oświadczenie majątkowe złożone w 2021 roku Sławomir Kwiatkowski 2021-05-19 14:01:41
Oświadczenie majątkowe złożone w 2021 roku Sławomir Kwiatkowski 2021-05-19 14:01:19
Oświadczenie majątkowe złożone w 2021 roku Sławomir Kwiatkowski 2021-05-19 14:01:03