Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Płoty Sławomir Kwiatkowski 2022-01-20 14:27:51
intrpelacje i zapytania Sławomir Kwiatkowski 2022-01-20 14:23:33
Obwieszczenie Burmistrza Płotów, dot. wszczęcia postępowania dla przedsięwzięcia fotowoltaicznego Sławomir Kwiatkowski 2022-01-20 14:20:01
Obwieszczenie Wójta Brojc OŚ.6220.09.58.2020.AŁ Sławomir Kwiatkowski 2022-01-20 14:07:34
ZARZĄDZENIE NR 7/2022 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Płoty, które przeznaczone są do realizacji w 2022 r. w drodze zlecenia. Sławomir Kwiatkowski 2022-01-19 14:39:06
ZARZĄDZENIE NR 8/2022 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalność kulturalnej wśród mieszkańców Gminy Płoty, które przeznaczone są do realizacji w 2022 r. w drodze zlecenia. Sławomir Kwiatkowski 2022-01-19 14:38:18
Obwieszczenie Burmistrza Płotów o zakończeniu postępowania dot. budowy farmy fotowoltaicznej w obrębie Bądkowo oraz Gostyń Łobeski dla firmy Projekt - Solartechnik Development Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim. Sławomir Kwiatkowski 2022-01-17 14:56:09
Zarządzenie nr 3.2022 Burmistrza Płotów z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty. Rafał Jakubcewicz 2022-01-17 14:54:12
Zarządzenie nr 3.2022 Burmistrza Płotów z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty. - dokument usunięty Rafał Jakubcewicz 2022-01-17 14:53:41
Zarządzenie nr 3.2022 Burmistrza Płotów z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty. - dokument usunięty Rafał Jakubcewicz 2022-01-17 14:53:05
ZARZĄDZENIE NR 6/2022 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Sławomir Kwiatkowski 2022-01-17 12:22:13
2022 Sławomir Kwiatkowski 2022-01-17 12:16:13
Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarne POSTĘPOWANIE NR III Iwona Majewska 2022-01-17 11:39:39
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Płotach Iwona Majewska 2022-01-17 11:30:44
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Płotach Iwona Majewska 2022-01-17 11:30:25
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Płotach Iwona Majewska 2022-01-17 11:30:15
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Płotach Iwona Majewska 2022-01-17 11:30:05
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Płotach Iwona Majewska 2022-01-17 11:29:52
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Płotach Iwona Majewska 2022-01-17 11:29:12
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Płotach Iwona Majewska 2022-01-17 11:29:03
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Płotach Iwona Majewska 2022-01-17 11:28:53
Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarne POSTĘPOWANIE NR III Iwona Majewska 2022-01-17 10:43:32
Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarne POSTĘPOWANIE NR III Iwona Majewska 2022-01-14 13:02:36
Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarne POSTĘPOWANIE NR III Iwona Majewska 2022-01-14 13:02:26
Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarne POSTĘPOWANIE NR III Iwona Majewska 2022-01-14 13:02:16
Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarne POSTĘPOWANIE NR III Iwona Majewska 2022-01-14 13:02:05
Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarne POSTĘPOWANIE NR III Iwona Majewska 2022-01-14 13:01:51
Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarne POSTĘPOWANIE NR III Iwona Majewska 2022-01-14 13:01:40
INRORMACJA o adresie poczty elektronicznej oraz numerze telefonu, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, (tryb uproszczony) Sławomir Kwiatkowski 2022-01-14 12:35:17
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2022 Iwona Majewska 2022-01-14 10:50:59
Informacja o zgromadzeniu 18.01.2022 Sławomir Kwiatkowski 2022-01-13 14:04:23
INRORMACJA o adresie poczty elektronicznej oraz numerze faksu, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. Sławomir Kwiatkowski 2022-01-13 14:02:42
INRORMACJA o adresie poczty elektronicznej oraz numerze telefonu, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, (tryb uproszczony) Sławomir Kwiatkowski 2022-01-13 14:00:26
INFORMACJE O ZGROMADZENIACH PUBLICZNYCH (zakładka menu) Sławomir Kwiatkowski 2022-01-13 13:57:29
UCHWAŁA NR XLV/345/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2022-2033 Sławomir Kwiatkowski 2022-01-11 13:43:48
UCHWAŁA NR XLV/344/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2022 Sławomir Kwiatkowski 2022-01-11 13:43:10
UCHWAŁA NR XLV/343/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego Sławomir Kwiatkowski 2022-01-11 13:42:14
UCHWAŁA NR XLV/342/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2032 Sławomir Kwiatkowski 2022-01-11 13:41:13
UCHWAŁA NR XLV/341/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2021 Sławomir Kwiatkowski 2022-01-11 13:40:17
UCHWAŁA NR XLV/340/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Gryfickiego zadań w zakresie całorocznego utrzymania ulic powiatowych w obrębie miasta Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2022-01-11 13:39:31