herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wyjaśnienia nr 1 treści ZAPYTANIA OFERTOWEGO na realizację zadania pn.:?Zakup aluminiowej łodzi motorowej z silnikiem zaburtowym oraz przyczepy do jej przewozu? Tomasz Sać 2017-04-21 14:41:28
Zapytanie ofertowe Tomasz Sać 2017-04-20 15:30:01
- dokument usunięty Tomasz Sać 2017-04-20 15:26:19
- dokument usunięty Tomasz Sać 2017-04-20 15:25:50
Zapytanie ofertowe Tomasz Sać 2017-04-20 15:17:49
Zakup aluminiowej łodzi motorowej z silnikiem zaburtowym oraz przyczepy do jej przewozu Tomasz Sać 2017-04-20 15:17:05
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego Tomasz Sać 2017-04-19 15:50:19
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 18.04.2017 r. Tomasz Sać 2017-04-18 15:48:56
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 18.04.2017 r. Tomasz Sać 2017-04-18 15:48:46
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 18.04.2017 r. Tomasz Sać 2017-04-18 15:48:02
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 18.04.2017 r. Tomasz Sać 2017-04-18 15:47:28
Wyjaśnienia nr 2 treści ZAPYTANIA OFERTOWEGO na realizację zadania pn.:"Zakup i dostawa aluminiowej łodzi motorowej z silnikiem zaburtowym oraz przyczepy do jej przewozu" Tomasz Sać 2017-04-18 14:18:57
Wyjaśnienia nr 2 treści ZAPYTANIA OFERTOWEGO na realizację zadania pn.:"Zakup i dostawa aluminiowej łodzi motorowej z silnikiem zaburtowym oraz przyczepy do jej przewozu" Tomasz Sać 2017-04-18 14:18:36
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawa aluminiowej łodzi motorowej z silnikiem zaburtowym oraz przyczepy do jej przewozu. Tomasz Sać 2017-04-14 11:48:29
Zakup i dostawa aluminiowej łodzi motorowej z silnikiem zaburtowym oraz przyczepy do jej przewozu Tomasz Sać 2017-04-14 11:47:56
Zakup i dostawa aluminiowej łodzi motorowej z silnikiem zaburtowym oraz przyczepy do jej przewozu. Tomasz Sać 2017-04-14 11:46:17
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Płot oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Tomasz Sać 2017-04-14 08:34:24
Dane teleadresowe Tomasz Sać 2017-04-13 14:45:33
Dane teleadresowe Tomasz Sać 2017-04-13 14:44:10
Zarządzenie nr 20/2017 Burmistrza Płotów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w spr. wykazu BP/3/2017 Rafał Jakubcewicz 2017-04-13 11:38:39
Zarządzenie nr 18/2017 Burmistrza Płotów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w spr. wykazu DZ/4/2017 Rafał Jakubcewicz 2017-04-13 11:35:20
Zarządzenie nr 19/2017 Burmistrza Płotów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w spr. wykazu PUN/2/2017 Rafał Jakubcewicz 2017-04-13 11:34:16
Zarządzenie nr 18/2017 Burmistrza Płotów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w spr. wykazu DZ/4/2017 Rafał Jakubcewicz 2017-04-13 11:30:34
Zarządzenie nr 18/2017 Burmistrza Płotów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w spr. wykazu DZ/4/2017 Rafał Jakubcewicz 2017-04-13 11:30:18
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawa aluminiowej łodzi motorowej z silnikiem zaburtowym oraz przyczepy do jej przewozu. Tomasz Sać 2017-04-12 14:56:24
Dane teleadresowe Tomasz Sać 2017-04-12 13:01:14
P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 marca 2017 r. Tomasz Sać 2017-04-07 16:12:15
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2017-04-07 12:39:23
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29.03.2017.znak: AP-1.747.2-6.2017.PM informujące o wydaniu w dniu 28.03.2017r. decyzji nr 1/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: "Budowa gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów - Płoty" Tomasz Sać 2017-04-06 11:22:06
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28032017.znak WOŚ.III.7440.2.2017.PW zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Dodatku do Projketu robót geologicznych - Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia pn.: Budowa gazociągu DN 700 szczecin - Gdańsk Etap V Goleniów - Płoty" w powiatach goleniowskim i gryfickim w województwie zachodniopomorskim" Tomasz Sać 2017-04-05 13:16:10
UCHWAŁA NR XXVIII/205/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2017 - 2028 Tomasz Sać 2017-04-04 15:35:05
UCHWAŁA NR XXVIII/204/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2017 r. Tomasz Sać 2017-04-04 15:34:56
UCHWAŁA NR XXVIII/203/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019r. Tomasz Sać 2017-04-04 15:34:45
UCHWAŁA NR XXVIII/203/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019r. Tomasz Sać 2017-04-04 15:34:38
UCHWAŁA NR XXVIII/202/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoty Tomasz Sać 2017-04-04 15:34:07
UCHWAŁA NR XXVIII/201/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01.05.2017r. do dnia 30.04.2018r. Tomasz Sać 2017-04-04 15:33:57
UCHWAŁA NR XXVIII/201/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01.05.2017r. do dnia 30.04.2018r. Tomasz Sać 2017-04-04 15:33:49
UCHWAŁA NR XXVIII/ 200 /2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: kupna na rzecz Gminy Płoty nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr. geodezyjnym 184/4, położonej w obrębie 0018 Sowno. Tomasz Sać 2017-04-04 15:33:36
UCHWAŁA NR XXVIII/ 199/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Tomasz Sać 2017-04-04 15:33:25
UCHWAŁA NR XXVIII/ 199/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Tomasz Sać 2017-04-04 15:33:15