herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 22.03.2017 r. Tomasz Sać 2017-03-22 14:39:24
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 22.03.2017 r. Tomasz Sać 2017-03-22 14:39:12
Wykaz podatników - ulgi umorzenia - ponad 500 zł - 2016 Tomasz Sać 2017-03-21 13:02:01
Dane teleadresowe Tomasz Sać 2017-03-20 11:00:31
Dane teleadresowe Tomasz Sać 2017-03-20 11:00:14
Sprawozdanie z wykonania WPF za 2016 rok Tomasz Sać 2017-03-16 08:23:44
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Płoty za 2016 rok Tomasz Sać 2017-03-16 08:17:28
Zarządzenie nr 15/2017 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płoty za 2016 rok Tomasz Sać 2017-03-16 08:15:51
Zarządzenie nr 15/2017 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płoty za 2016 rok Tomasz Sać 2017-03-16 08:14:57
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie realizacji inwestycji drogowej znak: AP-1.7820.121-16.2016.PM Rafał Jakubcewicz 2017-03-15 07:26:44
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie realizacji inwestycji drogowej znak: AP-1.7820.121-16.2016.PM Rafał Jakubcewicz 2017-03-15 07:17:22
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie realizacji inwestycji drogowej znak: AP-1.7820.121-16.2016.PM Rafał Jakubcewicz 2017-03-15 07:13:41
Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów - Płoty Tomasz Sać 2017-03-14 10:28:21
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 27 kwietnia 2017 r. od godz. 10.30 pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoty. Rafał Jakubcewicz 2017-03-13 12:17:31
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 27 kwietnia 2017 r. od godz. 10.00 pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty. - dokument usunięty Rafał Jakubcewicz 2017-03-13 12:16:34
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 27 kwietnia 2017 r. od godz. 10.00 pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty. - dokument usunięty Rafał Jakubcewicz 2017-03-13 12:16:19
- dokument usunięty Rafał Jakubcewicz 2017-03-13 12:15:16
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 27 kwietnia 2017 r. od godz. 10.00 pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty. Rafał Jakubcewicz 2017-03-13 12:15:11
Zarządzenie nr 14/2017 Burmistrza Płotów z dnia 13 marca 2017 r. w spr. wykazu BP/2/2017 Rafał Jakubcewicz 2017-03-13 12:13:06
Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Płotów z dnia 13 marca 2017 r. w spr. wykazu DZ/3/2017 Rafał Jakubcewicz 2017-03-13 12:12:16
Zarządzenie nr 12/2017 Burmistrza Płotów z dnia 13 marca 2017 r. w spr. powołania komisji przetargowej. Rafał Jakubcewicz 2017-03-13 12:11:01
Zarządzenie nr 12.2017 Burmistrza Płotów z dnia 13 marca 2017 r. w spr. powołania komisji przetargowej. - dokument usunięty Rafał Jakubcewicz 2017-03-13 12:10:30
Zarządzenie nr 12.2017 Burmistrza Płotów z dnia 13 marca 2017 r. w spr. powołania komisji przetargowej. - dokument usunięty Rafał Jakubcewicz 2017-03-13 12:10:09
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 09.03.2017 r., znak: PPiB.6733.02.2017.AK Tomasz Sać 2017-03-09 14:31:27
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 09.03.2017 r., znak: PPiB.6733.02.2017.AK Tomasz Sać 2017-03-09 14:31:17
Wniosek o uruchomienie środków z Funduszu Sołeckiego 2017 oraz rozliczenie finansowe Tomasz Sać 2017-03-09 08:57:33
Wniosek o uruchomienie srodkow przyznanych solectwu w ramach funduszu soleckiego Tomasz Sać 2017-03-09 08:56:55
Rozliczenie finansowe z wykonania wydatkow w ramach funduszu soleckiego Tomasz Sać 2017-03-09 08:56:51
Uchwała nr XXVI.119.Z.2017 Składu Orzekającego Regionanej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Płoty na 2017 rok Tomasz Sać 2017-03-08 07:33:03
Wyniki naboru Tomasz Sać 2017-03-07 13:13:55
Wyniki naboru Tomasz Sać 2017-03-07 13:13:46
Dane teleadresowe Sławomir Kwiatkowski 2017-03-06 12:48:55
Zastępca Burmistrza Sławomir Kwiatkowski 2017-02-27 14:19:03
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Tomasz Sać 2017-02-22 12:44:07
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Tomasz Sać 2017-02-22 12:43:38
Wyniki naboru Tomasz Sać 2017-02-16 15:25:52
UCHWAŁA NR XXVII/195/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2017 - 2028 Tomasz Sać 2017-02-15 15:05:53
UCHWAŁA NR XXVII/195/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2017 - 2028 Tomasz Sać 2017-02-15 15:05:45
UCHWAŁA NR XXVII/194/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2017 r. Tomasz Sać 2017-02-15 15:05:21
UCHWAŁA NR XXVII/194/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2017 r. Tomasz Sać 2017-02-15 15:05:12