herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach

Realizacja zamówienia współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowanie Projektu nr RPZP.02.10.00-32-A034/16-00 pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPZP.02.10.00-32-A034/16-00 z dnia 20.12.2016 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 31.10.2018.17.27.39_OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU.pdf 2018-10-31 17:27:39 707,0KB
2 31.10.2018.17.29.46_Klauzula_informacyjna_z_art._13_RODO_do_zastosowania_przez_zamawiaj__cych_w_celu_zwi__zanym_z_post_apowaniem_o_udzielenie_zamaiwienia_publicznego.pdf 2018-10-31 17:29:46 460,0KB
3 13.11.2018.13.11.45_OGLOSZENIE_O_ZMIANIE_OGLOSZENIA.pdf 2018-11-13 13:11:45 262,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 31.10.2018.17.27.39_SIWZ.zip 2018-10-31 17:27:39 1,7MB 46 razy
2 31.10.2018.17.27.49_DOKUMENTACJA_BUDOWLANO-WYKONAWCZA.zip 2018-10-31 17:27:49 14,4MB 40 razy
3 02.11.2018.11.48.31_PRZEDMIAR.pdf 2018-11-02 11:48:31 1,0MB 21 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 13.11.2018.13.11.45_ZP.271.22.01.2018.IM_-_Zmiana_nr_1_SIWZ.pdf 2018-11-13 13:11:45 531,5KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 13.11.2018.13.11.45_ZP.271.22.02.2018.IM_-_Przedluzenie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf 2018-11-13 13:11:45 494,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Majewska 31-10-2018 17:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Iwona Majewska 13-11-2018 13:11