herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach

Realizacja zamówienia współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowanie Projektu nr RPZP.02.10.00-32-A034/16-00 pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPZP.02.10.00-32-A034/16-00 z dnia 20.12.2016 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 31.10.2018.17.27.39_OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU.pdf 2018-10-31 17:27:39 707,0KB
2 31.10.2018.17.29.46_Klauzula_informacyjna_z_art._13_RODO_do_zastosowania_przez_zamawiaj__cych_w_celu_zwi__zanym_z_post_apowaniem_o_udzielenie_zamaiwienia_publicznego.pdf 2018-10-31 17:29:46 460,0KB
3 13.11.2018.13.11.45_OGLOSZENIE_O_ZMIANIE_OGLOSZENIA.pdf 2018-11-13 13:11:45 262,5KB
4 15.11.2018.13.03.39_OGLOSZENIE_O_ZMIANIE_OGLOSZENIA_NR_2.pdf 2018-11-15 13:03:40 286,9KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 31.10.2018.17.27.39_SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-10-31 17:27:39 1,7MB 58 razy
2 31.10.2018.17.27.49_DOKUMENTACJA_BUDOWLANO-WYKONAWCZA.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-10-31 17:27:49 14,4MB 47 razy
3 02.11.2018.11.48.31_PRZEDMIAR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-11-02 11:48:31 1,0MB 30 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 13.11.2018.13.11.45_ZP.271.22.01.2018.IM_-_Zmiana_nr_1_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-11-13 13:11:45 531,5KB
2 15.11.2018.13.03.40_ZP.271.22.03.2018.IM_-_Wyjasnienia_nr_1_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-11-15 13:03:40 490,7KB
3 15.11.2018.13.03.53_ZALACZNIK_NR_1_DO_WYJSNIEN_NR_1_TRESCI_SIWZ_-_Warunki_przylaczenia_do_sieci.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-11-15 13:03:53 1,0MB
4 15.11.2018.13.04.12_ZP.271.22.04.2018.IM_-_Zmiana_nr_2_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-11-15 13:04:12 591,2KB
5 15.11.2018.13.05.01_UJEDNOLICOWNA_SIWZ_-_ZALACZNIK_NR_1_DO_ZMIANY_NR_2_SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-11-15 13:05:01 1,9MB
6 16.11.2018.08.35.22_ZP.271.22.05.2018.IM_-_Wyjasnienia_nr_2_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-11-16 08:35:22 358,0KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 13.11.2018.13.11.45_ZP.271.22.02.2018.IM_-_Przedluzenie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf 2018-11-13 13:11:45 494,7KB
Wynik postępowania
1 10.12.2018.13.38.09_ZP.271.22.08.2018.IM_-_z_10.12.2018_r._Zawiaodminie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2018-12-10 13:38:09 740,3KB
Udzielenie zamówienia
1 02.01.2019.14.05.36_OGLOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMOWIENIA.pdf 2019-01-02 14:05:36 391,8KB
Informacja z otwarcia ofert
1 20.11.2018.15.15.36_ZP.271.22.06.2018.IM_-_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT.pdf 2018-11-20 15:15:36 307,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Majewska 31-10-2018 17:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Iwona Majewska 02-01-2019 14:05