herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach 2018-10-31 17:27 W toku
Przebudowa istniejących ciągów komunikacyjnych na terenie Parku Miejskiego i Parku Zamkowego w Płotach 2018-10-11 10:11 Zakończone
Udzielenie i obsługa kredytu do kwoty 500 000,00 zł na spłatę planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2018-10-10 15:10 Zakończone
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR VII 2018-09-03 13:51 Zakończone
Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 108 w m. Sowno w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej - PRZETARG NR III 2018-08-24 09:53 Zakończone
Przygotowywanie, dostawa i wydawanie posiłków dla uczniów w placówkach szkolnych na terenie Miasta i Gminy Płoty oraz dostawa niezbędnego do realizacji zamówienia sprzętu 2018-08-17 14:40 Zakończone
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR VI 2018-08-13 14:24 Zakończone
Dostawa i montaż urządzeń w ramach realizacji zadania pn.: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie Parku Miejskiego w Płotach - PRZETARG NR II 2018-08-13 12:52 Zakończone
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Modlimowo w Gminie Płoty - PRZETARG NR II 2018-08-13 10:00 Zakończone
Dostawa i montaż urządzeń w ramach realizacji zadania pn.: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie Parku Miejskiego w Płotach 2018-08-02 15:23 Zakończone
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Modlimowo w Gminie Płoty 2018-08-02 14:51 Zakończone
Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 108 w m. Sowno w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej - PRZETARG NR II 2018-07-27 13:58 Zakończone
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR V 2018-07-26 10:36 Zakończone
Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 108 w m. Sowno w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 2018-07-04 13:35 Zakończone
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR IV 2018-07-04 09:49 Zakończone
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR III 2018-06-12 13:41 Zakończone
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) na dz. nr 210/22 w m. Czarne wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR II 2018-05-18 14:34 Zakończone
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR II 2018-05-18 14:05 Zakończone
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) na dz. nr 210/22 w m. Czarne wraz z wyposażeniem 2018-04-30 14:30 Zakończone
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem 2018-04-30 13:19 Zakończone
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty 2017-12-08 13:40 Zakończone
Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 646 810,72 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - PRZETARG NR 2 2017-10-30 11:10 Zakończone
Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wyszobór 2017-10-12 09:51 Zakończone
Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 646 810,72 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 2017-09-11 15:16 Zakończone
Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wyszobór 2017-09-07 14:14 Zakończone
Dowozy, odwozy uczniów do szkół na terenie Miasta Płoty autobusem stanowiącym własność Gminy Płoty 2017-08-11 13:44 Zakończone
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 2017-06-09 14:21 Zakończone
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty 2016-07-26 14:04 Zakończone
Udzielenie kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 2016-04-15 13:05 Zakończone
Udzielenie kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Płoty w kwocie 2 000 000,00 2015-11-24 14:58 Zakończone
Obsługa bankowa budżetu Gminy Płoty i gminnych jednostek organizacyjnych 2015-11-20 13:53 Zakończone
Odbieranie i transport odpadów od mieszkańców Gminy Płoty - PRZETARG NR II 2015-11-20 09:27 Zakończone
Odbieranie i transport odpadów od mieszkańców Gminy Płoty 2015-11-10 14:31 Zakończone
Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach w ilości ok. 35 000 litrów rocznie i dla pojazdów stanowiących własność Gminy Płoty w ilości ok. 35 000 litrów rocznie 2015-11-04 13:03 Zakończone
Wykonanie robót wewnętrznych oraz wykończenie wewnętrzne obiektu w ramach zadania pn. Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej 2015-10-27 14:43 Zakończone
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z ociepleniem dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Płotach oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach 2015-08-18 15:17 Zakończone
Dostawa i montaż urządzeń elementów siłowni zewnętrznej w m. Karczewie i m. Płoty na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach przy ul. Batorego 15 2015-06-18 15:01 Zakończone
Sprzedaż, dostawa i montaż lamp solarnych w ramach realizacji operacji pn.: Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie miasta i gminy Płoty 2015-05-28 15:01 Zakończone
Sprzedaż, dostawa i montaż lamp solarnych w ramach realizacji operacji pn.: Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie miasta i gminy Płoty 2015-05-14 13:59 Zakończone
Wykonanie robót wewnętrznych oraz wykończenie wewnętrzne obiektu w ramach zadania pn. Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej 2015-05-08 14:51 Zakończone
Roboty remontowe budowlane w Szkole Podstawowej nr 2 w Płotach przy ul. Stefana Batorego 15, 72-310 Płoty 2015-05-07 09:56 Zakończone
Sprzedaż, dostawa i montaż 31 lamp ulicznych solarnych w ramach realizacji operacji pn.: Dostawa i montaż 31 ulicznych lamp solarnych na terenie miejscowości wiejskich w Gminie Płoty 2015-02-17 09:49 Zakończone
Sprzedaż, dostawa i montaż urządzeń 8 siłowni plenerowych w ramach realizacji operacji pn.: Fitness pod chmurką zakup i montaż siłowni plenerowej w miejscowościach: Słudwia, Modlimowo, Truskolas, Mechowo, Pniewo, Wicimice Czarne, Sowno, Gmina Płoty 2015-01-29 14:27 Zakończone
Odbieranie i transport odpadów od mieszkańców Miasta i Gminy Płoty przetarg nr II 2015-01-07 14:43 Zakończone
Odbieranie i transport odpadów od mieszkańców Miasta i Gminy Płoty 2014-12-19 14:46 Zakończone
Stworzenie selektywnego systemu zbiórki odpadów poprzez zakup pojemników dla Miasta i Gminy Płoty 2014-08-14 13:34 Zakończone
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 2014-08-12 13:57 Zakończone
Przygotowywanie, dostawa i wydawanie posiłków dla uczniów w placówkach szkolnych na terenie Miasta i Gminy Płoty oraz dostawa niezbędnego do realizacji zamówienia sprzętu 2014-08-08 14:13 Zakończone
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do szkół na terenie Miasta Płoty autobusem stanowiącym własność Gminy Płoty 2014-08-08 12:48 Zakończone
Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych 2014-07-30 12:29 Zakończone
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 2014-06-27 14:15 Zakończone
Remont dróg położonych w miejscowości Słudwia na dz. nr 42, 46, 50 ,53 i 62 oraz drogi na ulicy Lipowej w Płotach - dz. nr 38 obręb Płoty 2 2014-06-26 14:46 Zakończone
Remont dróg położnych w miejscowości Wyszobór na dz. nr 186/4, 186/8 i 198/4 2014-06-26 13:26 Zakończone
Wykonanie zagospodarowania terenu hali w ramach inwestycji pn. Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej. Zadanie nr 1 -Budowa części sportowej. Przetarg nr III 2014-06-18 13:32 Zakończone
Wykonanie zagospodarowania terenu hali w ramach inwestycji pn. Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej. Zadanie nr 1 Budowa części sportowej. Przetarg nr II. 2014-05-14 13:04 Zakończone
Remont nawierzchni utwardzonych na terenie cmentarza komunalnego w Płotach wraz z wykonaniem i montażem nowych bram i furtek 2014-04-30 14:29 Zakończone
Wykonanie zagospodarowania terenu hali w ramach inwestycji pn. Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej. Zadanie nr 1 - Budowa części sportowej 2014-04-17 13:37 Zakończone
Odbieranie i transport odpadów od mieszkańców Gminy Płoty - przetarg II 2013-12-18 12:03 Zakończone
Odbieranie i transport odpadów od mieszkańców Gminy Płoty 2013-12-05 20:34 Zakończone
Wykonanie elewacji i stolarki zewnętrznej hali w ramach inwestycji pn. Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej. Zadanie nr 1 ?Budowa części sportowej 2013-12-04 10:54 Zakończone
ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W PŁOTACH 2013-10-10 14:30 Zakończone
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej i terenu rekreacyjnego na pozostałej części działki w Płotach, ul. Słoneczna 2013-10-03 12:37 Zakończone
Realizacja III etapu Programu usuwania azbestu oraz wyrobow zawierajacych azbest na terenie Miasta i Gminy Płoty ? likwidacja azbestowych pokryc dachowych na terenie Miasta i Gminy Płoty 2013-09-26 13:56 Zakończone
Budowa ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Płotach 2013-08-29 22:19 Zakończone
Prowadzenie zajęć w ramach projektu pn.: Nauka kluczem do lepszej przyszłości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-08-29 21:41 Zakończone
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do Szkoły Podstawowej w Wicimicach z siedzibą w Modlimowie podczas zajęć weekendowych i popołudniowych 2013-08-29 20:53 Zakończone
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty w roku szkolnym 2013/2014 2013-08-15 22:41 Zakończone
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do szkół na terenie Miasta i Gminy Płoty w roku szkolnym 2013/2014 autobusem stanowiącym własność Gminy Płoty 2013-08-15 21:19 Zakończone
Budowa ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Płotach 2013-08-01 14:19 Zakończone
Odbieranie i transport odpadów od mieszkańców Gminy Płoty 2013-07-16 16:49 Zakończone
Odbieranie i transport odpadów od mieszkańców Gminy Płoty 2013-06-27 23:10 Zakończone
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do Szkoły Podstawowej w Wicimicach z siedzibą w Modlimowie podczas zajęć weekendowych i popołudniowych. 2013-05-29 21:22 Zakończone
Przygotowywanie i dostawa posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wicimicach z siedzibą w Modlimowie podczas zajęć weekendowych i popołudniowych 2013-05-29 20:13 Zakończone
Opracowanie i dostawa: szaty graficznej materiałów promocyjnych: plakat, ulotka, nalepki, teczka, notatnik, długopis, tabliczka informacyjna, logo projektu. 2013-05-27 22:36 Zakończone
Prowadzenie zajęć w ramach projektu pn.: Nauka kluczem do lepszej przyszłości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-05-27 21:39 Zakończone
Dostawa pomocy dydaktycznych pn. Nauka kluczem do lepszej przyszłości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2013-05-21 23:35 Zakończone
Dostawa pomocy dydaktycznych pn. Nauka kluczem do lepszej przyszłości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2013-04-19 23:32 Zakończone
Zarządzanie projektem oraz prowadzenie zajęć w ramach projektu pn.: Nauka kluczem do lepszej przyszłości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-04-19 15:53 Zakończone
Zarządzanie projektem pn. ?Nauka kluczem do lepszej przyszłości? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-03-27 19:38 Zakończone
Zakup i dostawa autobusu szkolnego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. 2013-02-11 09:33 Zakończone
Płoty: Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach w ilości ok. 35 000 litrów rocznie i dla pojazdów stanowiących własność Gminy Płoty w ilości ok. 35 000 litrów rocznie. 2012-11-27 14:06 Zakończone
Realizacja II etapu Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Płoty ? likwidacja azbestowych pokryć dachowych na terenie Miasta i Gminy Płoty 2012-10-22 13:25 Zakończone
Dostawa i montaż pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Mechowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa Szkoła 2012-10-19 13:41 Zakończone
Remont drogi położonej na dz. nr 16/2 w miejscowości Lisowo 2012-09-14 15:26 Zakończone
Remont drogi położonej na dz. nr 127/1 w miejscowości Mechowo 2012-09-14 15:08 Zakończone
Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowo, Gmina Płoty 2012-09-10 14:24 Zakończone
Przygotowywanie, dostawa i wydawanie posiłków dla uczniów w placówkach szkolnych na terenie Miasta i Gminy Płoty oraz dostawa niezbędnego do realizacji zamówienia sprzętu 2012-08-14 14:05 Zakończone
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty w roku szkolnym 2012/2013 2012-08-10 14:44 Zakończone
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do szkół na ternie Miasta i Gminy Płoty w roku szkolnym 2012/2013 autobusem stanowiącym własność Gminy Płoty 2012-08-10 13:48 Zakończone
Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0145 Z Natolewice - Brojce 2012-08-10 13:19 Zakończone
Remont i modernizacja obiektów sportowych na terenie miasta i gminy Płoty - etap I - Remont skoczni w dal oraz bieżni czterotorowej przy boisku wielofunkcyjnym Orlik 2012 w Płotach ul. Stefana Batorego wraz z dostarczeniem wyposażenia bieżni i skoczni 2012-07-25 12:06 Zakończone
Budowa i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Płoty 2012-07-17 16:09 Zakończone
Zakup i dostawa samochodu (tzw. mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim 2012-07-16 15:06 Zakończone
Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych 2012-06-18 14:21 Zakończone
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2012 oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2012-06-04 13:45 Zakończone
Zakup sprzętu komputerowego do świetlic wiejskich i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach 2012-04-06 12:26 Zakończone
Obsługa bankowa budżetu Gminy Płoty i gminnych jednostek organizacyjnych 2012-01-25 15:30 Zakończone
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach - Etap II - Zadanie 2 - Budowa kompleksu boisk (ORLIK 2012) - postępowanie przetargowe nr 5. 2011-12-28 14:07 Zakończone
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach Etap II Zadanie 2 Budowa kompleksu boisk (ORLIK 2012) postępowanie przetargowe nr 4 2011-12-16 14:13 Zakończone
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Instalacja lodowiska składanego sezonowego pn.: Biały Orlik na boisku wielofunkcyjnym Moje Boisko Orlik 2012 w Płotach przy ul. Stefana Batorego 15 oraz dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2025 - postępowanie przetargowe nr 2 2011-12-05 14:33 Zakończone
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach - Etap II - Zadanie 2 - Budowa kompleksu boisk (ORLIK 2012) - postępowanie przetargowe nr 3 2011-11-29 13:21 Zakończone
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Instalacja lodowiska składanego sezonowego pn.: Biały Orlik na boisku wielofunkcyjnym Moje Boisko Orlik 2012 w Płotach przy ul. Stefana Batorego 15 oraz dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2025 2011-11-22 09:54 Zakończone
Dostawa i montaż urządzeń sezonowego składanego lodowiska pn.: Biały Orlik w Płotach przy Szkole Podstawowej nr 2, ul. Stefana Batorego 15, 72-310 Płoty 2011-11-17 14:22 Zakończone
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach - Etap II - Zadanie 2 - Budowa kompleksu boisk (ORLIK 2012) - postępowanie przetargowe nr 2 2011-11-08 13:46 Zakończone
Dostawa komputera przenośnego i projektora multimedialnego w ramach projektu: Indywidualizacja nauczania w szkołach z terenu Gminy Płoty - postępowanie przetargowe nr 2 2011-11-08 12:46 Zakończone
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach - Etap II - Zadanie 2 - Budowa kompleksu boisk (ORLIK 2012) 2011-10-27 10:06 Zakończone
Dostawa komputera przenośnego i projektora multimedialnego w ramach projektu: Indywidualizacja nauczania w szkołach z terenu Gminy Płoty 2011-10-25 14:04 Zakończone
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Projektu Indywidualizacja nauczania w szkołach z terenu Gminy Płoty - przetarg nr II 2011-10-07 14:46 Zakończone
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Projektu Indywidualizacja nauczania w szkołach z terenu Gminy Płoty 2011-09-26 15:25 Zakończone
Realizacja zajęć dodatkowych w ramach projektu pn.: Indywidualizacja nauczania w szkołach z terenu Gminy Płoty 2011-09-23 15:22 Zakończone
Pełnienie kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej. Zadanie nr 1 -Budowa części sportowej 2011-07-27 16:11 Zakończone
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do szkół na ternie Miasta i Gminy Płoty w roku szkolnym 2011)2012 autobusem stanowiącym własność Gminy Płoty 2011-07-26 15:10 Zakończone
Usługi przewozowe: PAKIET I ? Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty w roku szkolnym 2011)2012 PAKIET II ? przewóz sportowców 2011-07-26 14:36 Zakończone
UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO 2011-07-06 14:08 Zakończone
WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO ? ORLIK 2012 2011-06-30 14:25 Zakończone
Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej. Zadanie nr 1 - Budowa części sportowej - postępowanie przetargowe nr 2 2011-06-07 13:18 Zakończone
Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej. Zadanie nr 1 Budowa części sportowej 2011-02-18 15:08 Zakończone
Zaciągnięcie kredytu na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ul. Łukasiewicza, Curie-Skłodowskiej i Piaskowej w Płotach oraz Rozbudowa i modernizacja systemu dróg gminnych w gminie Płoty 2010-12-15 14:39 Zakończone
Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0145 Z Natolewice - Brojce 2010-11-18 15:36 Zakończone
Udzielenie kredytu komercyjnego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Płoty w kwocie 1 561 933,00 zł 2010-09-07 14:09 Zakończone
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ulic: Łukasiewicza, Curie-Skłodowskiej i Piaskowej w Płotach, jako realizacja I etapu Programu rozbudowy i modernizacji dróg gminnych w gminie Płoty w kwocie 861 226,05 zł - przetarg II 2010-09-01 09:00 Zakończone
Przygotowywanie, dostawa i wydawanie posiłków dla uczniów w placówkach szkolnych na terenie Miasta i Gminy Płoty oraz dostawa niezbędnego do realizacji zamówienia sprzętu 2010-08-10 11:08 Zakończone
Usługi przewozowe: PAKIET I - Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty w roku szkolnym 2010/2011 PAKIET II - przewóz sportowców 2010-08-06 10:34 Zakończone
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do szkół na terenie Miasta i Gminy Płoty w roku szkolnym 2010/2011 autobusem stanowiącym własność Gminy Płoty 2010-08-06 09:27 Zakończone
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: ?Budowa ulic: Łukasiewicza, Curie-Skłodowskiej i Piaskowej w Płotach, jako realizacja I etapu Programu rozbudowy i modernizacji dróg gminnych w gminie Płoty w kwocie 861 226,05 zł 2010-08-03 09:20 Zakończone
Realizacja Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Płoty ? przetarg nr II 2010-07-01 13:38 Zakończone
Realizacja Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Płoty 2010-05-12 14:03 Zakończone
Budowa ulic Łukasiewicza, Curie-Skłodowskiej i Piaskowej w Płotach jako realizacja I etapu Programu rozbudowy i modernizacji dróg gminnych w Gminie Płoty 2010-05-06 14:51 Zakończone
Udzielenie kredytu długoterminowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ul. Parkowej w Płotach, jako realizacja I etapu Programu rozbudowy i modernizacji dróg gminnych w gminie Płoty w kwocie 929 300,00 zł 2010-04-20 14:11 Zakończone
Udzielenie kredytu długoterminowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ośrodka kulturalno-sportowego w Sownie - I etap - Budowa świetlicy i zaplecza sanitarnego dla LZS Sowianka Sowno w kwocie 490 000,00 zł 2010-04-20 13:48 Zakończone
Udzielenie kredytu długoterminowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ul. Parkowej w Płotach, jako realizacja I etapu Programu rozbudowy i modernizacji dróg gminnych w gminie Płoty w kwocie 929 300,00 zł 2010-03-26 14:29 Zakończone
Udzielenie kredytu długoterminowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ośrodka kulturalno-sportowego w Sownie I etap Budowa świetlicy i zaplecza sanitarnego dla LZS Sowianka Sowno? w kwocie 490 000,00 zł 2010-03-26 14:11 Zakończone
Zakup i dostawa sprzętu do konserwacji boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią 2010-03-23 14:27 Zakończone
Budowa ulicy Parkowej w Płotach jako realizacja I etapu Programu rozbudowy i modernizacji dróg gminnych w Gminie Płoty 2010-01-08 15:35 Zakończone
Budowa ośrodka kulturalno-sportowego w Sownie - I etap- Budowa świetlicy i zaplecza sanitarnego dla LZS Sowianka Sowno 2010-01-08 15:14 Zakończone
Realizacja I etapu rewitalizacji obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską o dużym znaczeniu kulturalnym i historycznym - Konserwacja elewacji kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Płotach. 2009-12-29 14:10 Zakończone
Zakup, transport i rozładunek następującego asortymentu: 1. obrzeża betonowe Ø 6 szare o dł. 1 mb w ilości 271 mb 2. krawężnik betonowy Ø 15 w ilości 701 mb 2009-12-18 13:13 Zakończone
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Płotach 2009-12-07 15:33 Zakończone
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Płotach 2009-11-24 15:27 Zakończone
Realizacja I etapu rewitalizacji obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską o dużym znaczeniu kulturalnym i historycznym - Konserwacja elewacji kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Płotach 2009-11-19 15:21 Zakończone
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego Budowa regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach - Etap II - Zadanie 1 - Budowa boiska treningowego do piłki nożnej w kwocie 1 300 000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) 2009-10-30 13:33 Zakończone
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego II etap budowy, remontu i modernizacji boisk sportowych na terenie wiejskim Gminy Płoty - Budowa boiska w Oddziale Zamiejscowym Gimnazjum Publicznego w Modlimowie w kwocie 280 000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 2009-10-30 13:12 Zakończone
Sporządzanie projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz sporządzenie zmian decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy 2009-10-22 15:15 Zakończone
Zakup, transport i rozładunek płyt typu JUMBO o wymiarach min. 100 cm x 70 cm x 12 cm zbrojone w ilości 3 500 szt. 2009-10-21 13:43 Zakończone
OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu muzycznego i estradowego na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach 2009-10-16 13:36 Zakończone
Dostawy oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach w ilości 35 000 litrów rocznie i dla pojazdów stanowiących własność Gminy Płoty w ilości 25 000 litrów rocznie. 2009-09-24 14:44 Zakończone
Zakup, transport i rozładunek następującego asortymentu: PAKIET I: kostka betonowa typu POLBRUK Ø 6 szara w ilości: 2 156 m2 PAKIET II: kostka betonowa typu POLBRUK Ø 6 czerwona w ilości: 607 m2 PAKIET III: kostka betonowa typu POLBRUK Ø 8 szara w ilości: 350 m2 PAKIET IV: kostka betonowa typu POLBRUK Ø 8 czerwona w ilości: 80 m2 PAKIET V: obrzeża betonowe w ilości 1 586 mb PAKIET VI: krawężnik betonowy Ø 15 w ilości 875 mb 2009-09-18 15:48 Zakończone
Zakup, transport i rozładunek płyt typu JUMBO o wymiarach min. 100 cm x 70 cm x 12 cm zbrojone w ilości 6 500 szt. 2009-09-18 15:36 Zakończone
Rozliczane bezgotówkowo dostawy paliw płynnych do środków transportu Urzędu Miejskiego w Płotach 2009-07-30 13:38 Zakończone
WYKONANIE USŁUG TRANSPORTOWYCH - DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY PŁOTY ORAZ SPORTOWCÓW ROKU SZKOLNYM 2009/2010 2009-07-23 13:53 Zakończone
WYKONANIE USŁUG TRANSPORTOWYCH - DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY PŁOTY W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 AUTOBUSEM SZKOLNYM STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ GMINY 2009-07-23 11:45 Zakończone
Budowa boiska sportowego w Oddziale Zamiejscowym Gimnazjum Publicznego w Modlimowie, Gmina Płoty 2009-07-17 15:34 Zakończone
Budowa Regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach - Etap II Zadanie 1 - Budowa boiska treningowego z instalacją oświetlenia terenu oraz systemem odwodnienia płyty boiska. 2009-07-10 15:45 Zakończone
1.Sporządzenie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty, 2.Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty obejmujących: a)teren pod lokalizację cmentarza komunalnego, b)teren w rejonie ulicy Parkowej, c)teren w rejonie ulicy Bajkowej, d)teren w rejonie ulic Osiedle 700-lecia i Górnej, 2009-07-03 15:39 Zakończone
Termomodernizacja i kolorystyka elewacji Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Piastowej 8 w Płotach Numer ogłoszenia: 199428 - 2009; 2009-06-18 15:24 Zakończone