Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Zamówienia publiczne - tryby

Tryb zamówienia Ilość Ostatnio opublikowano
Tryb podstawowy - (bez negocjacji) na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych. 8 2021-08-11 10:41:30
Przetarg nieograniczony do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 185 2020-12-30 12:39:27
Przetarg nieograniczony powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 2 2011-11-30 09:45:48
Przetarg ograniczony do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Przetarg ograniczony powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Zapytanie o cenę do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 2 2009-09-11 16:28:36
Negocjacje z ogłoszeniem do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Negocjacje z ogłoszeniem powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Negocjacje bez ogłoszenia kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Negocjacje bez ogłoszenia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Zamówienie z wolnej ręki 12 2021-05-13 13:42:26
Dialog konkurencyjny
Licytacja elektroniczna
Przetarg ograniczony - roboty budowlane poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Partnerstwo innowacyjne
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8