Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR XI/90/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty na 2019 rok dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Natolewicach

UCHWAŁA NR XI/90/2019
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH
z dnia 23 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty na 2019 rok dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Natolewicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1372).
Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:
§ 1. Z budżetu Gminy Płoty na 2019 rok udziela się dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Natolewicach na kwotę 4.852,00 (słownie: cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa 00/100), z przeznaczeniem na zakup sprzętu, uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego.
§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady jej wykorzystania i zwrotu określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Płoty, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Natolewicach.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Płotów do zawarcia stosownej umowy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Płotach


Iwona Taśmińska
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 30-08-2019 11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Taśmińska 23-08-2019
Ostatnia aktualizacja: - 30-08-2019 11:38