Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR XI/88/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/76/2019 Rady Miejskiej w Płotach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty

UCHWAŁA NR XI/88/2019
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH
z dnia 23 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr X/76/2019 Rady Miejskiej w Płotach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                     (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.                          o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), Rada Miejska w Płotach na wniosek Burmistrza Płotów uchwala, co następuje :
§ 1. W §1 ust. 2 skreśla się pkt 2.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
 
 
 
Przewodniczaca Rady Miejskiej


Iwona Taśmińska
 
 
Uzasadnienie
Celem podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/76/2019 Rady Miejskiej
w Płotach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty jest rezygnacja z korekty tego dokumentu               w zakresie dyspozycji przestrzennych odnoszących się do działki ewid. nr 55/11 obręb 0002 Płoty.
W pozostałych punktach uchwała nie podlega zmianie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 30-08-2019 11:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Taśmińska 23-08-2019
Ostatnia aktualizacja: - 30-08-2019 11:33