Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR XI/86/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Kościuszki-skwer? w Płotach

UCHWAŁA NR XI/86/2019
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH
z dnia 23 sierpnia 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kościuszki-skwer” w Płotach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz 506 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.), Rada Miejska w Płotach na wniosek Burmistrza Płotów uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kościuszki-skwer” w Płotach, obejmującego obszar określony w ust. 2.
2. Plan miejscowy obejmuje działkę ewidencyjną nr: 280 obręb 0003 Płoty.
3. Obszar objęty planem miejscowym przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do uchwały.
4. Załącznik stanowi integralną część uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej


Iwona Taśmińska
 
 
 
 
Uzasadnienie
Główny celem sporządzenia planu miejscowego jest weryfikacja i dostosowanie stanu prawno-planistycznego do nowych potrzeb przestrzenno-użytkowych, do których ma być dostosowany obiekt funkcjonującego ośrodka kultury, w centrum miasta Płoty. W nowym planie miejscowym ustalone zostanie przeznaczenie, które umożliwi dokonanie przekształcenia obiektu na potrzebną dla społeczności lokalnej funkcję. Nadto będą sformułowane warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania, a także warunki ochrony konserwatorskiej budynku ujętego w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Koncepcję planistyczną nowego planu miejscowego należy opracować uwzględniając stwierdzone wartości architektoniczno-krajobrazowe, zwracając szczególną uwagę na miejski charakter obszaru oraz potrzebę kształtowania przestrzeni wg współczesnych standardów urbanistycznych.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 30-08-2019 11:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Taśmińska 23-08-2019
Ostatnia aktualizacja: - 30-08-2019 11:27