Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR XI/85/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jagiellonów w Płotach

UCHWAŁA NR XI/85/2019
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jagiellonów w Płotach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz 506 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.), Rada Miejska w Płotach na wniosek Burmistrza Płotów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jagiellonów w Płotach, obejmującego obszar określony w ust. 2.

2. Plan miejscowy obejmuje obszar w rejonie ulicy Jagiellonów w Płotach, obręb geodezyjny                         nr 0001 w mieście Płoty.

3. Obszar objęty planem miejscowym przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do uchwały.

4. Załącznik stanowi integralną część uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczaca Rady Miejskiej


Iwona Taśmińska

 

 

 

Uzasadnienie

Główny celem sporządzenia planu miejscowego jest weryfikacja i dostosowanie stanu prawno-planistycznego do nowych potrzeb przestrzenno-użytkowych, do których ma być dostosowany fragment przestrzeni miasta Płoty, służący rozwojowi działalności gospodarczej. W nowym planie miejscowym ustalone zostanie przeznaczenie, które umożliwi dokonanie pożądanych przekształceń. Nadto będą sformułowane warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania, a także warunki ochrony środowiska. Koncepcję planistyczną nowego planu miejscowego należy opracować zwracając szczególną uwagę na miejski charakter obszaru oraz potrzebę kształtowania przestrzeni wg współczesnych standardów urbanistycznych.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 30-08-2019 11:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Taśmińska 23-08-2019
Ostatnia aktualizacja: - 30-08-2019 11:24