Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR XI/84/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z placów zabaw i plenerowych siłowni zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Płoty

UCHWAŁA NR XI/84/2019
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH
z dnia 23 sierpnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z placów zabaw i plenerowych siłowni zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Płoty
Na podstawie  art. 40 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.         z 2019r., poz.506), Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z placów zabaw, zlokalizowanych na terenie miasta i gminy, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz Regulamin korzystania z plenerowych siłowni, zlokalizowanych na terenie miasta i gminy, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały
§ 2. Korzystający z placów zabaw i plenerowych siłowni zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIX/188/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30.06.2008r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw na terenach będących własnością Gminy Płoty  oraz Uchwała nr XLIV/409/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30.09.2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placu zabaw przy ul. Słonecznej w Płotach w ramach projektu "Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej i terenu rekreacyjnego na pozostałej części działki w Płotach ul. Słoneczna"
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
  
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej


Iwona Taśmińska
 
 
 
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ,rada gminy ma prawo stanowić przepisy ustrojowo - organizacyjne określające zasady i tryb korzystania z gminnych urządzeń i obiektów użyteczności publicznej.Do obiektów użyteczności publicznej należy  zaliczyć place zabaw i siłownie plenerowe znajdujące na terenie Miasta i Gminy Płoty. Są one wyposażone
w urządzenia do zabaw i ćwiczeń fizycznych  i pełnią funkcję rekreacyjno-wypoczynkową i sportową. Regulaminy korzystania z urządzeń i obiektów użyteczności publicznej są gminnymi aktami prawa miejscowego, które podlegają publikacji w dzienniku urzędowym województwa na obszarze, którego położona jest dana gmina. Powyższa uchwała na  celu  określenie zasad korzystania z placów zabaw i siłowni plenerowych, które będą miały charakter aktów normatywnych powszechnie obowiązujących

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 30-08-2019 11:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Taśmińska 23-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 30-08-2019 11:50