Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR XI/82 /2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Spacerowej 2/1 w Płotach.

UCHWAŁA NR XI/82 /2019
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH
z dnia 23 sierpnia 2019 r.
w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Spacerowej 2/1 w Płotach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz.U.z 2018 r. poz. 2204, zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1509, Dz.U. z 2018 r. poz. 2348, Dz.U. z 2019 r. poz. 270, 492 i 801) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje :
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w obrębie 0004 miasta Płoty przy ul. Spacerowej 2, na działce o nr. geodezyjnym 308/4, składającego się z: 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc o łącznej pow. użytkowej 45,30 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym, tj. komórką o pow. 8,30 m2.
§ 2. Traci moc uchwała nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 lutego 2019 r. w spr. wyrażenia opinii w przedmiocie najmu lokalu mieszkalnego związanego ze stosunkiem pracy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej


Iwona Taśmińska
 
 
Uzasadnienie
Do wyłącznej właściwości rady gminy zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506) należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości (...).
Uchwała dotyczy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w obrębie 0004 miasta Płoty przy ul. Spacerowej 2, na działce o nr. geodezyjnym 308/4, składającego się z: 2 pokoi, kuchni, przedpokoju 
i łazienki z wc o łącznej pow. użytkowej 45,30 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym, tj. komórką 
o pow. 8,30 m2.
Dochodem gminy będzie cena nieruchomości uzyskana w przetargu.
W przedstawionym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 30-08-2019 11:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Taśmińska 23-08-2019
Ostatnia aktualizacja: - 30-08-2019 11:15