Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR XI/80/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

UCHWAŁA NR XI/80/2019
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH
z dnia 23 sierpnia 2019 r.
w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60 i 125) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję od 2020 r. do 2023 r. w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:
1) Franciszek Bogdan Gródecki
2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Płotach do przesłania, łącznie z uchwałą, danych osobowych kandydatów, o których mowa w ust. 1:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) nazwisko rodowe;
3) imiona rodziców wraz z nazwiskiem rodowym matki;
4) data i miejsce urodzenia;
5) nr PESEL.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Płotach.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej bip.ploty.pl.
 
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej


Iwona Taśmińska
 
 
Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,  art. 162 § 9 wskazuje Radę Gminy jako organ zasięgający od Komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informację o kandydacie uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest niezbędne w celu prawidłowego dokonania wyboru ławników.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 30-08-2019 11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Taśmińska 23-08-2019
Ostatnia aktualizacja: - 30-08-2019 11:11