Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Dane teleadresowe

 
INFORMACJA
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Płotach informuje, że w dniu 30 września 2020 r. o godz. 1500 w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. St. Batorego 15 odbędzie się XXV posiedzenie Sesji Rady Miejskiej  w Płotach.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Iwona Taśmińska        

 

INFORMACJA
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Płotach informuje, że w dniu 24 września 2020 r. o godz. 1600 w Sali posiedzeń Rady Miejskiej w Płotach przy ul. Plac Konstytucji 3 Maja 1 odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Iwona Taśmińska        
  
      
 

W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem zarażenia koronawirusem zachęcamy państwa aby wszystkie sprawy kierować do Urzędu telefonicznie lub korespondencyjnie w formie papierowej lub elektronicznej (email, epuap).

Od 26.01.2020r. następuje zmiana rachunków bankowych
 
Budżet Gminy Płoty – podatki i opłaty lokalne
02 9393 1023 3900 0257 2000 0490
 
Opłata za odpady komunalne
23 9393 1023 3900 0257 2000 0500
 
Jednocześnie z dniem 27.01.2020r. w budynku Urzędu Miejskiego w Płotach nie będzie funkcjonowała kasa, wszystkie wpłaty należy uiszczać przelewem lub w kasie Banku Spółdzielczego w Płotach ul. Grunwaldzka 2 (bez prowizji)
 
   
 
INFORMACJE
Informujemy, że Urząd Miejski w Płotach nie wysyła droga pocztową żadnych materiałów promocyjnych ani reklamowych
 
 

 

Od stycznia 2020 roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w każdy poniedziałek w godzinach od 800 do 1600

DYŻUR NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE GMINY PŁOTY ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO PRZY PLACU KONSTYTUCJI 3 MAJA 1 W PŁOTACH (pokój nr 10)

 

herb

 

 

Urząd Miejski w Płotach Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty
Dni i godziny otwarcia Urzędu

od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00 - 16:00

Obsługa Interesantów
w godz. 8:00 - 15:00

Tel. (91) 385 14 15
Fax (91) 385 18 66
E-mail: um@ploty.pl
Adres strony internetowej www.ploty.pl
e-puap /c9bp2l57es/skrytka
Numer rachunku bankowego
Bank Spółdzielczy w Wolinie
02 9393 1023 3900 0257 2000 0490
Regon Urzędu 000529730
Regon Gminy 811684479
NIP Urzędu 857-10-02-410
NIP Gminy 857-18-23-242
Burmistrz

Radosław Mackiewicz

BURMISTRZ PŁOTÓW PRZYJMUJE INTERESANTÓW
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW W KAŻDY PONIEDZIAŁEK W GODZINACH OD 14:30 DO 16:30.  
Z-ca Burmistrza Edyta Podgórska
Sekretarz Elżbieta Ziółkowska
Skarbnik Małgorzata Gołąb

 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO  W PŁOTACH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Burmistrz Płotów z siedzibą Urzędu Miejskiego w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty. Kontakt telefoniczny: +48 91 3851415 lub adres mailowy: um@ploty.pl
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iodo@ploty.pl lub nr tel. +48 91 3851415
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miejski w Płotach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. c i g Rozporządzenia;
  • zawarcia umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Burmistrzowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miejski w Płotach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urządzie Miejskim w Płotach. Przy czym podanie danych jest:
  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 09-04-2009 09:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Kwiatkowski 09-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 09-04-2009 09:28