Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zakup i dostawa systemu gospodarki odpadami wraz z usługą przeniesienia danych z istniejącego systemu - KATALOG -
Dostawa łóżek piętrowych dwuosobowych na Halę Sportowo-Widowiskową w Płotach przy ul. Koszalińską 2A, 72-310 Płoty - KATALOG -
Przedłużenie ważności licencji na oprogramowanie antywirusowe - KATALOG -
Przedłużenie wsparcia dla produktu FortiGate 60D - KATALOG -
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. - KATALOG -
Zakup i dostawa oprogramowania wraz ze sprzętem do obsługi sesji rady miejskiej - system głosowania dla 15 radnych. - KATALOG -
Zakup i dostawa Systemu Rejestracji Czasu Pracy dla Urzędu Miejskiego w Płotach. - KATALOG -
ZAPYTANIE OFERTOWE zakup i dostawa oprogramowania wraz ze sprzętem do obsługi biura rady ? system głosowania dla 15 radnych. - KATALOG -
Świadczenie Usług Utrzymania oraz Usług Rozwoju oprogramowania PB_EWID oraz PB_EWID_SRP - KATALOG -
Remont drogi gminnej na odcinku ok 2 km: Sowno ?Kolonia? (uzupełnienie wyrw w nawierzchni tłuczniem - dz. dr nr 111 )- POSTĘPOWANIE NR II - KATALOG -
ZAPYTANIE OFERTOWE: Remont drogi gminnej na odcinku ok 3,5km: Czarne Kolonia i Czarne (uzupełnienie wyrw z nawierzchni tłuczniem cz. dz. dr nr 7, dz. dr nr 71, dz. dr nr 110/2 i wykonanie nawierzchni z materiału posiadanego przez Zamawiającego (destrukt asfaltowy) na cz. dz. dr nr 196) - KATALOG -
ZAPYTANIE OFERTOWE: Remont drogi gminnej na odcinku ok 2 km: Sowno Kolonia (uzupełnienie wyrw w nawierzchni tłuczniem - dz. dr nr 111 ) - KATALOG -
Wykonanie strony internetowej Gminy Płoty oraz usługi hostingu. - KATALOG -
Zakup aluminiowej łodzi motorowej z silnikiem zaburtowym oraz przyczepy do jej przewozu - KATALOG -
Zakup i dostawa aluminiowej łodzi motorowej z silnikiem zaburtowym oraz przyczepy do jej przewozu. - KATALOG -
Dostawa urządzeń do sprzątania dla Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach - KATALOG -
Dostawa artykułów pościelowych i higienicznych w ramach wyposażenia części hotelowej Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach - KATALOG -
WYJAŚNIENIA dotyczące Zapytania ofertowego na: Opracowanie kompletnych wniosków o dofinansowanie w konkursie w ramach RPO WZ 2014-2020 Oś Priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł (nr konkursu RPZP.02.10.00-IP.01-32-KO1/16) 2016-05-05 11:26
Zapytanie Ofertowe na Opracowanie kompletnych wniosków o dofinansowanie w konkursie w ramach RPO WZ 2014-2020 Oś Priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł (nr konkursu RPZP.02.10.00-IP.01-32-KO1/16) 2016-05-04 10:52
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu ?Nauka kluczem do lepszej przyszłości? finansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-05-22 17:09
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2013-09-23 12:54
OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY PŁOTY WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW PRZETARGU 2013-08-27 09:35