Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE: Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Płotach oraz gminnych jednostkach organizacyjnych - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia podczas dożynek powiatowo-gminnych w Płotach - KATALOG -
katalog Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Płoty finansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - KATALOG -
katalog Przedłużenie ważności licencji na oprogramowanie antywirusowe 2020 - KATALOG -
katalog Wymian urządzenia FortiGate 60D na nowe FortiGate 60F - KATALOG -
katalog zakup czipów  dla zwierząt w ilości 1200 szt. - KATALOG -
katalog Zapytanie ofertowe "wycinka drzew oraz pozyskanie wyciętego drewna ze ścinki 54 drzew rosnących na terenie działki gminnej nr 29 obręb Lisowo stanowiącej własność Gminy Płoty" - KATALOG -
katalog Zakup i dostawa systemu do obsługi płatności masowych wraz z integracją z istniejącymi systemami dziedzinowymi - KATALOG -
katalog Zakup i dostawa systemu gospodarki odpadami wraz z usługą przeniesienia danych z istniejącego systemu - KATALOG -
katalog Dostawa łóżek piętrowych dwuosobowych na Halę Sportowo-Widowiskową w Płotach przy ul. Koszalińską 2A, 72-310 Płoty - KATALOG -
katalog Przedłużenie ważności licencji na oprogramowanie antywirusowe - KATALOG -
katalog Przedłużenie wsparcia dla produktu FortiGate 60D - KATALOG -
katalog Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. - KATALOG -
katalog Zakup i dostawa oprogramowania wraz ze sprzętem do obsługi sesji rady miejskiej - system głosowania dla 15 radnych. - KATALOG -
katalog Zakup i dostawa Systemu Rejestracji Czasu Pracy dla Urzędu Miejskiego w Płotach. - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE zakup i dostawa oprogramowania wraz ze sprzętem do obsługi biura rady ? system głosowania dla 15 radnych. - KATALOG -
katalog Świadczenie Usług Utrzymania oraz Usług Rozwoju oprogramowania PB_EWID oraz PB_EWID_SRP - KATALOG -
katalog Remont drogi gminnej na odcinku ok 2 km: Sowno ?Kolonia? (uzupełnienie wyrw w nawierzchni tłuczniem - dz. dr nr 111 )- POSTĘPOWANIE NR II - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE: Remont drogi gminnej na odcinku ok 3,5km: Czarne Kolonia i Czarne (uzupełnienie wyrw z nawierzchni tłuczniem cz. dz. dr nr 7, dz. dr nr 71, dz. dr nr 110/2 i wykonanie nawierzchni z materiału posiadanego przez Zamawiającego (destrukt asfaltowy) na cz. dz. dr nr 196) - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE: Remont drogi gminnej na odcinku ok 2 km: Sowno Kolonia (uzupełnienie wyrw w nawierzchni tłuczniem - dz. dr nr 111 ) - KATALOG -
katalog Wykonanie strony internetowej Gminy Płoty oraz usługi hostingu. - KATALOG -
katalog Zakup aluminiowej łodzi motorowej z silnikiem zaburtowym oraz przyczepy do jej przewozu - KATALOG -
katalog Zakup i dostawa aluminiowej łodzi motorowej z silnikiem zaburtowym oraz przyczepy do jej przewozu. - KATALOG -
katalog Dostawa urządzeń do sprzątania dla Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach - KATALOG -
katalog Dostawa artykułów pościelowych i higienicznych w ramach wyposażenia części hotelowej Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach - KATALOG -
dokument WYJAŚNIENIA dotyczące Zapytania ofertowego na: Opracowanie kompletnych wniosków o dofinansowanie w konkursie w ramach RPO WZ 2014-2020 Oś Priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł (nr konkursu RPZP.02.10.00-IP.01-32-KO1/16) 2016-05-05 11:26
dokument Zapytanie Ofertowe na Opracowanie kompletnych wniosków o dofinansowanie w konkursie w ramach RPO WZ 2014-2020 Oś Priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł (nr konkursu RPZP.02.10.00-IP.01-32-KO1/16) 2016-05-04 10:52
dokument Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu ?Nauka kluczem do lepszej przyszłości? finansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-05-22 17:09
dokument ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2013-09-23 12:54
dokument OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY PŁOTY WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW PRZETARGU 2013-08-27 09:35