herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Wykonanie strony internetowej Gminy Płoty oraz usługi hostingu. - KATALOG -
Zakup aluminiowej łodzi motorowej z silnikiem zaburtowym oraz przyczepy do jej przewozu - KATALOG -
Zakup i dostawa aluminiowej łodzi motorowej z silnikiem zaburtowym oraz przyczepy do jej przewozu. - KATALOG -
Dostawa urządzeń do sprzątania dla Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach - KATALOG -
Dostawa artykułów pościelowych i higienicznych w ramach wyposażenia części hotelowej Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach - KATALOG -
WYJAŚNIENIA dotyczące Zapytania ofertowego na: Opracowanie kompletnych wniosków o dofinansowanie w konkursie w ramach RPO WZ 2014-2020 Oś Priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł (nr konkursu RPZP.02.10.00-IP.01-32-KO1/16) 2016-05-05 11:26
Zapytanie Ofertowe na Opracowanie kompletnych wniosków o dofinansowanie w konkursie w ramach RPO WZ 2014-2020 Oś Priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł (nr konkursu RPZP.02.10.00-IP.01-32-KO1/16) 2016-05-04 10:52
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu ?Nauka kluczem do lepszej przyszłości? finansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-05-22 17:09
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2013-09-23 12:54
OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY PŁOTY WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW PRZETARGU 2013-08-27 09:35