Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Informacja o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-06-12 13:24
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2019-06-12 13:26
Ogłoszenie o usuwaniu wyrobów azbestowych z terenu Miasta i Gminy Płoty 2017-05-16 12:53
OGŁOSZENIE 2014-12-09 11:14
INFORMACJA 2013-12-06 14:44
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA PŁOTY 2013-10-21 08:44
Informacja dla mieszkańców miasta i gminy Płoty 2013-10-17 11:56
OGŁOSZENIE - MIEJSCOWOŚCI WIEJSKIE 2013-10-17 11:55
OGŁOSZENIE - MIASTO 2013-10-17 11:54
Informacja o terminie płatności za odpady komunalne 2013-08-13 10:56
Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Płotach 2013-08-12 12:45
SPOSÓB SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE PŁOTY - aktualizacja na 31.07.2013 2013-08-01 09:11
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH ORAZ PAPIERU, PLASTIKU I SZŁA W OKRESIE OD SIERPNIA DO GRUDNIA 2013 R. 2013-08-01 08:29
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH I ZMIESZANYCH W OKRESIE OD SIERPNIA DO GRUDNIA 2013 R. 2013-08-01 08:28
SPOSÓB SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE PŁOTY 2013-08-01 09:10
PYTANIA I ODPOWIEDZI 2013-07-23 12:05
INFORMACJA dla mieszkańców miasta i gminy Płoty dot. terminów wywozu odpadów zbieranych selektywnie oraz odpadów ulegających biodegradacji 2013-07-11 13:40
Lokalizacja gniazd pojemnikowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (szkło, papier, plastik): 2013-10-07 14:57
Informacja o możliwości stosowania worków zamiast pojemników 2013-07-09 15:36
Informacja o tymczasowym braku "gniazd" na terenie wiejskim gminy Płoty 2013-07-09 15:34
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płoty 2013-07-09 15:31