Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 01 CZERWCA 2020 ROKU 2020-06-02 11:49
dokument Odbiór odpadów produkcji rolniczej 2020-05-27 13:12
dokument Informacja o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-06-12 13:24
dokument DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2020-09-11 14:16
dokument Ogłoszenie o usuwaniu wyrobów azbestowych z terenu Miasta i Gminy Płoty 2017-05-16 12:53
dokument OGŁOSZENIE 2014-12-09 11:14
dokument INFORMACJA 2013-12-06 14:44
dokument INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA PŁOTY 2013-10-21 08:44
dokument Informacja dla mieszkańców miasta i gminy Płoty 2013-10-17 11:56
dokument OGŁOSZENIE - MIEJSCOWOŚCI WIEJSKIE 2013-10-17 11:55
dokument OGŁOSZENIE - MIASTO 2013-10-17 11:54
dokument Informacja o terminie płatności za odpady komunalne 2013-08-13 10:56
dokument Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Płotach 2013-08-12 12:45
dokument SPOSÓB SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE PŁOTY - aktualizacja na 31.07.2013 2013-08-01 09:11
dokument HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH ORAZ PAPIERU, PLASTIKU I SZŁA W OKRESIE OD SIERPNIA DO GRUDNIA 2013 R. 2013-08-01 08:29
dokument HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH I ZMIESZANYCH W OKRESIE OD SIERPNIA DO GRUDNIA 2013 R. 2013-08-01 08:28
dokument SPOSÓB SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE PŁOTY 2013-08-01 09:10
dokument PYTANIA I ODPOWIEDZI 2013-07-23 12:05
dokument INFORMACJA dla mieszkańców miasta i gminy Płoty dot. terminów wywozu odpadów zbieranych selektywnie oraz odpadów ulegających biodegradacji 2013-07-11 13:40
dokument Lokalizacja gniazd pojemnikowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (szkło, papier, plastik): 2013-10-07 14:57
dokument Informacja o możliwości stosowania worków zamiast pojemników 2013-07-09 15:36
dokument Informacja o tymczasowym braku "gniazd" na terenie wiejskim gminy Płoty 2013-07-09 15:34
dokument Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płoty 2013-07-09 15:31