Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog 2021 - KATALOG -
katalog 2020 - KATALOG -
dokument Uchwała nr CXXI.517.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie opinii do projektu uchwały zmiany wieloletniej prognozie finansowej Gminy Płoty na lata 2020-2029 2019-12-18 07:42
dokument Uchwała CXXI.516.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 4 grudnia 2019 r. w spr. wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Płoty na 2020 r. 2019-12-18 07:41
dokument Uchwała nr CXXI.515.Z.2019 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Płoty na 2020 r. 2019-12-18 07:42
dokument Uchwała CXXI.487.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2019 r. w spr. wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Płoty. 2019-12-18 07:42
dokument Uchwała CXXI.488.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2019 r. w spr. wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Płoty. 2019-12-18 07:43
dokument UCHWAŁA NR XCVI.377.Z.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płoty za pierwsze półrocze 2019 r. 2019-10-01 13:54
dokument Uchwała nr LVI.233.Z.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Płotach w sprawie absolutorium. 2019-05-29 11:04
dokument UCHWAŁA NR XXXV.169.Z.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Płotów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Płoty za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 2019-05-14 13:31
dokument Uchwała Nr XII.79.K.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 marca 2019 r. w spr. stwierdzenia nieważności uchwały Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 lutego 2019 r. w spr. zaciągniecia zobowiązania na finansowanie planowanego deficytu jednostki samorzadu terytorialnego w 2019 r. 2019-04-03 14:46
dokument Uchwała nr LXXXVII547.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Płoty na lata 2019-2028 2018-12-28 10:19
dokument Uchwała nr LXXXVII.546.Z.2018 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Płoty na 2018 r. 2018-12-28 10:16
dokument UCHWAŁA NR LX.369.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płoty za pierwsze półrocze 2018 r. 2018-10-02 10:15
dokument Uchwała LI.306.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 czerwca 2018 r. w spr. wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Płoty na 2018 r. 2018-07-09 12:28
dokument Uchwała LI.305.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2018 r. w spr. wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Płoty. 2018-07-09 12:26
dokument Uchwała LI.304.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2018 r. w spr. wydania opinii o możliwości spłaty planowanego do zaciągnięcia kredydtu długoterminowego przez Miasto i Gminę Płoty. 2018-07-09 12:27
dokument Uchwała nr XLI.240.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Płotach w sprawie absolutorium 2018-06-07 11:02
dokument Uchwała nr XXXV.209.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Sczczecinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Płoty sprawozdania wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia. 2018-06-07 10:48
dokument Uchwała nr CXLVI.664.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie budżetu Gminy Płoty na 2018 rok 2018-06-07 10:51
dokument Uchwała nr CXLVI.663.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o zmianie wieloletniej prognozie finansowej Gminy Płoty na lata 2018-2028 2018-06-07 10:51
dokument Uchwała nr CXLVI.662.Z.2017 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Płoty na 2018 r. 2018-06-07 10:51
dokument Uchwała nr CXXIV.481.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Płoty na rok 2017 r. 2017-10-24 14:13
dokument Uchwała nr LXXXVII.352.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o mozliwości spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Płoty 2017-07-25 14:46
dokument Uchwała nr LVII.254.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Płotach w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok 2017-05-19 10:27
dokument Uchwała nr LVII.250.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Miasto i Gminę Płoty. 2017-05-19 12:07
dokument Uchwała nr LV.245.Z.2017 Składu Orzekającego Regionanej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 09 maja 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Płoty na 2017 rok 2017-05-16 11:05
dokument Uchwała nr XL.172.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Płoty sprawozdania wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia 2017-05-04 14:21
dokument Uchwała nr XXVI.119.Z.2017 Składu Orzekającego Regionanej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Płoty na 2017 rok 2017-03-08 07:33
dokument Uchwała nr XII.85.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Płoty na 2017 rok 2017-01-26 09:40
dokument Uchwała nr XII.84.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Płoty 2017-01-26 09:39
dokument Uchwała nr CXXX.565.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie budżetu Gminy Płoty na 2017 rok 2016-12-21 10:56
dokument Uchwała nr CXXX.564.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o zmianie wieloletniej prognozie finansowej Gminy Płoty na lata 2017-2028 2016-12-21 10:55
dokument Uchwała nr CXXX.563.Z.2016 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Płoty na 2017 r. 2016-12-21 10:53
dokument Uchwała nr CCXXXI.398.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie zdnai 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wydania opinii oinformacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płoty za pierwsze półrocze 2016 r. 2016-09-15 09:58
dokument UCHWAŁA NR CLXVI.312.2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINE z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Płoty w 2016 roku. 2016-06-17 09:55
dokument UCHWAŁA NR CXXXIX.266.2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINE z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Płoty w 2016 roku. 2016-06-07 10:55
dokument Uchwała Nr XXXIV.129.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Płoty za rok 2015 2016-04-15 13:29
dokument Uchwała Nr XXII.104.z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu przez Gminę Płoty 2016-02-29 14:07
dokument Uchwała NR XI.60.Z.2016 z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego uchwale budżetowej Gminy Płoty na 2016 r. 2016-01-27 12:35
dokument Uchwała NR XI.59.Z.2016 z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawi wydania opinii o prawidłowości planowanejkwoty długu Gminy Płoty 2016-01-27 12:32
dokument Uchwała CCXX.565c.2015 RIO w Szczecinie z 07.12.2015 w spr. wyd. opinii o możliw. sfin. deficytu budż., wykaz. w proj. uchw. budż. Gm. Płoty na rok 2016 2015-12-18 11:53
dokument Uchwała CCXX.565b.2015 RIO w Szczecinie z 07.12.2015 w spr. wyd. opinii o przedł. proj. uchwały w spr. uchw. zm. WPF Gm. Płoty na lata 2016 - 2028 2015-12-18 11:50
dokument Uchwała CCXX.565a.2015 RIO w Szczecinie z 07.12.2015 w spr. wyd. opinii o przedł. proj. uchwały w spr. uchw. budżetu Gm. Płoty na rok 2016 2015-12-18 11:50
dokument Uchwała Nr CCXX.370.2015 RIO w Szczecinie z dn. 24.08.2015 r. w spr. wyd. opinii o przedł. informacji o przeb. wyk. budżetu za I półrocze 2015 2015-12-18 11:48
dokument Uchwala Nr CIX.212.2015 - w spr. wyd. opinii o przedl. sprawozdaniu z wyk. budzetu Gm. Ploty za 2014 2015-05-13 10:25
dokument Uchwala Nr XII.61.Z.2015 - w spr. wydania opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu budzetowego Gm. Ploty wykazyw. w uchwale budzet. na 2015 r. 2015-03-19 09:06
dokument Uchwala Nr XII.60.Z.2015 - w spr. wydania opinii o prawidlowosci planowanej kwoty dlugu Gm. Ploty na lata 2015 - 2027 2015-03-19 09:03
dokument Uchwała Nr CV.441.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 05 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Płoty na lata 2015-2027 2014-12-15 14:34
dokument Uchwała NR CV.440.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 05 grudnia 2014 r. w sparwie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Płoty na 2015 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. 2014-12-15 14:31
dokument Uchwała Nr LXVI.323.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 sierpnia 2014 roku. w sprawie wyrażenia opini o przedłożonej przez Burmistrza Płotów informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoty za pierwsze półrocze 2014 roku. 2014-08-27 10:52
dokument Uchwala RIO z 08-12-2009 w spr. wydania opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu budzetowego w 2010 rok 2010-04-27 10:59
dokument Uchwała LIV.283.Z.2014 RIO Szczecin w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Gminę Płoty na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Remont nawierzchni utwardzonych na terenie cmentarza komunalnego w Płotach" 2014-07-14 09:06
dokument Uchwała LIV.284.Z.2014 RIO Szczecin w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Gminę Płoty na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Stworzenie selektywnego systemu zbiórki odpadów poprzez zakup pojemników dla Miasta i Gminy Płoty" 2014-07-14 09:05
dokument Uchwala Nr XXI.117.Z.2014 w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu za rok 2013 2014-04-23 12:18
dokument Uchawła Nr VII.77.Z.2014 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budzetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Płoty na 2014r 2014-04-23 12:18
dokument Uchwała Nr VII.76.Z.2014 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Płoty na lata 2014-2025 2014-04-23 12:18
dokument CXIX.546.Z.2013 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansoweja na lata 2014 - 2025 2014-04-23 12:18
dokument CXIX.545.Z.2013 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie budżetu na 2014 rok 2014-04-23 12:18
dokument UCHWALA Nr LXXX.313.Z.2013 RIO w Szczecinie w spr. wydania opinii o informacji z wykonania budzetu za I polrocze 2013 2013-09-09 09:58
dokument Uchwala Nr LXXIII.286.Z.2013 z dn. 13.08.2013 r. w sprawie wydania opinii o mozliwosci wykupu obligacji w kwocie 3.000.000,00 PLN emitowanych przez Gmine Ploty 2013-08-26 14:42
dokument UCHWAŁA Nr XXXIII.155.Z.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWE W SZCZECINIE z dnia 24-04-2013 w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Płoty za 2012 r. 2013-06-05 12:04
dokument UCHWAŁA NR XIX/96/Z/1 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINE z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wydania decyzji o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Płoty w 2013 roku. 2013-02-28 12:43
dokument UCHWAŁA NR XI/80/Z/13 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Płoty na lata 2013 - 2025 2013-02-11 15:05
dokument UCHWAŁA NR CXXI/472/Z/12 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2013 - 2025 2012-12-18 13:16
dokument UCHWAŁA NR CXXI/471/Z/12 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Płoty na 2013 rok 2012-12-18 12:54
dokument Uchwała Nr LIII/199/Z/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Gminę Płoty 2012-05-25 15:27
dokument Uchwala Nr XXXIV/125/Z/12 SKLADU ORZEKAJACEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINE z dnia 10 KWIETNIA 2012 r. w spr. wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Plotow z wyk. budzetu Gminy Ploty za 2011 r. 2012-05-16 09:13
dokument UCHWAŁA NR XVI/75/Z/12 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINE z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie wydania decyzji o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Płoty w 2012 roku. 2012-01-27 09:52
dokument UCHWAŁA NR XVI/74/Z/12 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINE z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Płoty na lata 2012 - 2026 2012-01-27 09:51
dokument Uchwala RIO z 16-12-2011 w spr. wydania opinii o przedlozonym projekcie uchwaly o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ploty na lata 2012-2026 2011-12-23 13:27
dokument Uchwala RIO z 16-12-2011 w spr. wydania opinii o przedlozonym projekcie uchwaly budzetowej Gminy Ploty na 2012 rok oraz mozliwosci sfinansowania deficytu budzetu 2011-12-23 13:27
dokument Uchwała Nr CIX/365/Z/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 08 września 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy Płoty informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2011 roku. 2011-09-14 11:35
dokument Uchwala RIO z 15-04-2011 w spr. wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Plotow z wykonania budzetu za 2010 rok 2011-05-02 13:13
dokument Uchwala RIO z 21-03-2011 w spr. wydania opinii o prawidlowosci planowanej kwoty dlugu publicznego Gminy Ploty na lata 2011 - 2025 2011-03-31 12:40
dokument Uchwala RIO z 21-01-2011 w spr. wydania opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu budzetu Gminy Ploty w 2011 r. 2011-01-28 08:19
dokument Uchwala RIO z 21-01-2011 w spr. wydania opinii o prawidlowosci planowanej kwoty dlugu publicznego gminy Ploty 2011-01-28 08:18
dokument Uchwala RIO z 17-12-2010 w spr. opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoty w 2011 r. 2010-12-29 15:27
dokument Uchwala RIO z 17-12-2010 w spr. mozliwosci sfinansowania deficytu budzetu Gminy Ploty w 2011 r. 2010-12-29 15:25
dokument Uchwala RIO z 06-12-2010 w spr. wydania opinii o przedlozonym projekcie uchwaly budzetowej Gminy Ploty na 2011 rok 2010-12-10 08:55
dokument Uchwala RIO z 25-08-2010 w spr. wyrazenia opinii o przedlozonej przez Burmistrza Gminy Ploty informacji o przebiegu wykonania budzetu gminy za I polrocze 2010 2010-09-02 10:04
dokument Uchwala RIO z 26-03-2010 w spr. wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Plotow z wykonania budzetu za 2009 rok 2010-04-27 11:06
dokument Uchwala RIO z 10-12-2009 w spr. wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Płoty na 2010 rok 2010-04-27 11:01