Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów, dot. wszczęcia postępowania dla przedsięwzięcia fotowoltaicznego 2022-01-20 14:20
dokument Obwieszczenie Wójta Brojc OŚ.6220.09.58.2020.AŁ 2022-01-20 14:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów o zakończeniu postępowania dot. budowy farmy fotowoltaicznej w obrębie Bądkowo oraz Gostyń Łobeski dla firmy Projekt - Solartechnik Development Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim. 2022-01-17 14:56
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 28/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2021-12-31 10:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 30.12.2021r., znak:PPiB.6733.12.2021.AK 2021-12-30 11:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 28.12.2021r., znak:PPiB.6733.13.2021.AK 2021-12-28 14:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.12.2021r., znak:PPiB.6733.11.2021.AK 2021-12-23 11:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.12.2021r., znak:PPiB.6730.64.2021.AK 2021-12-23 11:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 22.12.2021r., znak:PPiB.6733.14.2021.AK 2021-12-22 17:51
dokument INFORMACJA Gmina Płoty informuje, że w 2021 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płoty 2021-12-13 09:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 08.12.2021r., znak:PPiB.6733.12.2021.AK 2021-12-08 08:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 07.12.2021r., znak:PPiB.6733.11.2021.AK 2021-12-07 11:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 06.12.2021r., znak:PPiB.6733.13.2021.AK 2021-12-06 13:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 02.12.2021r., znak: PPiB.6720.SW.21.2021 o przyjęciu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Płotach Nr XLIII/327/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. 2021-12-02 14:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów o wszczęciu postępowania dla firmy Valores Capital Sp. z o.o. - dokument stracił ważność 2021-12-01 14:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.12.2021r., znak:PPiB.6733.14.2021.AK 2021-12-01 14:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 29.11.2021r., znak:PPiB.6730.64.2021.AK 2021-11-29 14:46
dokument dotyczy: - wszczęcia postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód powierzchniowych z rzeki Regi w km. 58+840 jej biegu, poprzez ujęcie zlokalizowane na prawym brzegu rzeki na dz. nr 436/2 obręb nr 3 m.Płoty. - dokument stracił ważność 2021-11-24 09:55
dokument Dotyczy: wszczęcia postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną -odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód rz. Regi w km 58+700 - dz. nr 460/4 w obrębie nr 3 m. Płoty. - dokument stracił ważność 2021-11-24 09:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.11.2021r., znak:PPiB.6733.12.2021.AK 2021-11-23 14:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 15.11.2021r., znak:PPiB.6733.11.2021.AK 2021-11-16 17:54
dokument Dotyczy: wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną dot. odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego - systemu skrzynek rozsączających z terenu stacji paliw w m. Płoty-ul.Jagiellonów 13C, dz. nr 173/21 i nr 173/20 w obrębie nr 1 m. Płoty. - dokument stracił ważność 2021-11-16 17:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Brojce o przedłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o podjęciu postępowania administracyjnego. 2021-11-10 14:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 27.10.2021r., znak:PPiB.6730.64.2021.AK 2021-11-02 14:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 29.10.2021r., znak: PPiB.6720.SO.02.2021 o przyjęciu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Płotach Nr XLII/312/2021 z dnia 28 października 2021 r. 2021-10-29 12:39
dokument Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zawiadamia o wszczęciu postępowania nr SZ.ZUZ.1.4210.152.3.2021.RH 2021-10-19 12:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.10.2021r., znak:PPiB.6733.08.2021.AK 2021-10-14 12:05
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚ .6220 0 9 2021 MW z dnia 30 września 202 1 r. w sprawie zakończenia postępowania - dokument stracił ważność 2021-09-30 14:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 29.09.2021r., znak:PPiB.6733.08.2021.AK 2021-09-30 11:36
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 16.09.2021r., znak:AP-3.746.36.7.2021.RJW 2021-09-22 13:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 10.09.2021r., znak:PPiB.6730.25.2021.AK 2021-09-20 14:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 10.09.2021r., znak: PPiB.6730.26.2021.AK 2021-09-16 08:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 02.09.2021r., znak: PPiB.6733.06.2021.AK 2021-09-07 14:50
dokument Gminny Komisarz Spisowy w Płotach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydat na rachmistrzów spisowych - dokument stracił ważność 2021-09-06 12:03
dokument Informacja dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek ZGKiM w Płotach w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego (oczyszczalnia Wyszobór) z Gminy Płoty na rzecz ZGKiM. 2021-08-27 09:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 26.08.2021r., znak: PPiB.6730.37.2021.AK 2021-08-26 12:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 26.08.2021r., znak: PPiB.6730.36.2021.AK 2021-08-26 12:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 26.08.2021r., znak: PPiB.6730.35.2021.AK 2021-08-26 12:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 10.08.2021r., znak: PPiB.6733.06.2021.AK 2021-08-17 11:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 02.08.2021r., znak: PPiB.6733.04.2021.AK 2021-08-04 11:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 02.08.2021r., znak: PPiB.6730.25.2021.AK 2021-08-04 11:23
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚ.6220 0 9 .20 2 1 MW z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji PV do 22 MW na działce ewidencyjnej 2/3, obręb Łęczna w gminie Płoty w powiecie gryfickim w województwie zachodniopomorskim - dokument stracił ważność 2021-07-30 13:06
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚ .6220.08.2021.MW z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zakończenia postępowania - dokument stracił ważność 2021-07-28 13:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 22.07.2021r., znak: PPiB.6730.26.2021.AK 2021-07-22 14:38
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 20/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 7, dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie wprowadzenia na terenie województMa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków 2021-07-22 14:37
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku 2021-07-15 12:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.07.2021r., znak: PPiB.6733.06.2021.AK 2021-07-14 10:42
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 26 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku 2021-07-13 10:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 08.07.2021r., znak: PPiB.6733.06.2021.AK 2021-07-08 14:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 08.07.2021r., znak: PPiB.6733.04.2021.AK 2021-07-08 14:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 05.07.2021r., znak: PPiB.6730.26.2021.AK 2021-07-07 12:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 05.07.2021r., znak: PPiB.6730.25.2021.AK 2021-07-07 12:55
dokument Obwieszczenia Burmistrza Płotów z dn. 05.07.2021r., znak: PPiB.6720.SW.19.2021 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty 2021-07-14 10:41
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚ.6220.08.2021.MW z dnia 29 czerwca 2021 r. - dokument stracił ważność 2021-07-02 13:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 25.06.2021r., znak: PPiB.6730.25.2021.AK 2021-06-29 13:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 25.06.2021r., znak: PPiB.6730.26.2021.AK 2021-06-29 13:03
dokument Rozporządzenia Nr 18/2021 2021-06-25 13:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 18.06.2021r., znak: PPiB.6733.04.2021.AK 2021-06-18 12:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.06.2021r., znak: PPiB.6733.04.2021.AK 2021-06-14 15:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 10.06.2021r., znak: PPiB.6720.SO.01.2021 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty 2021-06-18 12:35
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚ .6220 0 7 .20 2 1 MW z dnia 01 czerwca 20 2 1 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 30,3 MW ze stacjami transformatorowymi SN WN , stacjami nn /SN i infrastrukturą towarzyszącą oraz magazynów energii o mocy do 30,3 MW i pojemności do 121,2 MWh na działce nr - dokument stracił ważność 2021-06-09 08:47
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 16/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa 2021-05-28 12:50
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego - istniejącej studni zlokalizowanej na ujęciu wód podziemnych, położonym na dz. nr 32/3 obręb 0031 Makowice w m. Makowice, gmina Płoty. 2021-05-24 14:46
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚ.6220.06.2021.MW z dnia 17 maja 2021r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dokument stracił ważność 2021-05-21 09:41
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚ.6220.05.2021WD.MW - dokument stracił ważność 2021-05-19 14:04
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.02.2021WD.MW z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zakończenia postępowania - dokument stracił ważność 2021-05-19 14:03
dokument Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryficach przekazuje rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 14/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków. 2021-05-06 14:10
dokument Ogłoszenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie SZ.ZUZ.1.4211.2.3.2021.SK 2021-04-30 11:26
dokument Ogłoszenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie SZ.ZUZ.1.4211.2.2.2021.SK 2021-04-30 11:26
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220 01 2021 WD z dnia 27 kwietnia 202 1 r. w sprawie zakończenia postępowania 2021-04-28 13:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 20.04.2021r., znak: PPiB.6733.02.2021.AK 2021-04-21 09:11
dokument ROZPORZĄDZENIE Nr 12/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2021-04-13 14:18
dokument Wynik konsultacji społecznych w spr. m. Kopaniny 2021-04-07 09:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 24.03.2021r., znak: PPiB.6733.02.2021.AK 2021-03-24 17:08
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚ.6220.05.2021.WD z dnia 17 marca 2021 r. 2021-03-19 12:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 17.03.2021r., znak: PPiB.6733.01.2021.AK 2021-03-17 14:36
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚ.6220.02.2021.WD z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych MODLIMOWO do 1,0 MW każda, o łącznej mocy do 12 MW zlokalizowanych w miejscowości Modlimowo, gm. Płoty wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości na działkach o nr ew. : 196, 197 w obrębie Modlimowo 2021-03-15 12:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 08.03.2021r., znak: PPiB.6733.02.2021.AK 2021-03-08 12:09
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.01.2021.WD z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanego na działce nr 118 obręb Wytok, Gmina Płoty 2021-03-05 14:13
dokument Decyzja Nr ROŚiD.6220.17.2020.2021.WD z dnia 03 marca 2021r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizac ję przedsięwzięcia p n.: Modernizacja zakładu o instalację kabiny lakierniczej, zlokalizowaną na terenie Zakładu Konstrukcji Stalowych ?ARKADA? S.A., ul. Wiejska 1 w Płotach, należącego do Korporacji Przemysłowej ARKADA S.A. w Nowogardzie. 2021-03-05 12:24
dokument Decyzja Nr ROŚiD.6220.10.2020.2021.WD w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację pn.: Wydobywanie kopaliny pospolitej ? piasku ze złoża ?PŁOTY II 2021-03-03 12:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 02.03.2021r., znak: PPiB.6730.51.2020.AK informujące o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 43/Wz/2020/2021 2021-03-02 13:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 02.03.2021r., znak: PPiB.6730.51.2020.AK 2021-03-02 13:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.03.2021r., znak: PPiB.6730.48.2020.AK 2021-03-01 09:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 19.02.2021r., znak: PPiB.6733.01.2021.AK 2021-02-19 10:53
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.10 .2020 WD z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wydobywanie kopaliny pospolitej piasku ze złoża PŁOTY II 2021-02-16 08:22
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.17.2020. 2021 WD z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zakończenia postępowania 2021-02-16 08:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.02.2021r., znak: PPiB.6730.51.2020.AK 2021-02-01 14:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.2.2021r., znak: PPiB.6730.38.2020.AK 2021-02-01 14:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 29.01.2021r., znak: PPiB.6733.01.2021.AK 2021-02-01 10:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 11.01.2021r., znak: PPiB.6730.51.2020.AK 2021-01-12 15:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 31.12.2020r., znak: PPiB.6730.51.2020.AK 2021-01-05 11:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 30.12.2020r., znak: PPiB.6730.39.2020.AK 2020-12-30 14:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 30.12.2020r., znak: PPiB.6730.38.2020.AK 2020-12-30 11:38
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.17.2020.WD z dnia 23 grudnia 2020 r. 2020-12-23 15:09
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 grudnia 2020 roku AP-4.747.13-7.2020.PM 2020-12-18 12:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 09.12.2020r., znak: PPiB.6733.10.2020.AK 2020-12-10 14:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 07.12.2020r., znak: PPiB.6733.11.2020.AK 2020-12-07 13:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 27.11.2020r., znak: PPiB.6721.PL.K.17.2020 2020-11-30 08:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 27.11.2020r., znak: PPiB.6721.PL.J.19.2020 2020-11-30 08:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 25.11.2020r., znak: PPiB.6733.10.2020.AK 2020-11-25 12:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.11.2020r., znak: PPiB.6730.39.2020.AK 2020-11-23 14:20
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 16.11.2020r., znak:AP-4.747.13-2.2020.PM 2020-11-23 07:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 16.11.2020r., znak: PPiB.6733.11.2020.AK 2020-11-16 11:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 06.11.2020r., znak: PPiB.6733.11.2020.AK 2020-11-09 10:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 27.10.2020r., znak: PPiB.6730.39.2020.AK 2020-10-29 14:48
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 27 października 2020r. PPiB.6730.38.2020.AK 2020-10-29 14:16
dokument Rozporządzenie nr 10/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2020 roku w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-10-29 13:48
dokument Obwieszczenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z dn. 20.10.2020r. 2020-10-20 13:38
dokument DECYZJA Nr ROŚiD.6220.13.2020.WD z dnia 08 października 2020 r. 2020-10-13 14:45
dokument D E C Y Z J A Nr ROŚiD.6220.12.2020.WD z dnia 08 października 2020 r. 2020-10-13 14:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 13.10.2020r., znak: PPiB.6730.39.2020.AK 2020-10-13 14:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 13.10.2020r., znak: PPiB.6730.38.2020.AK 2020-10-13 14:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 13.10.2020r., znak: PPiB.6733.10.2020.AK 2020-10-13 14:35
dokument DECYZJA Nr ROŚiD.6220.11.2020.WD z dnia 07 października 2020 r 2020-10-09 11:27
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 października 2020 roku. 2020-10-05 14:14
dokument D E C Y Z J A Nr ROŚiD.6220.8.2020.WD z dnia 29 września 2020 r. 2020-10-01 14:26
dokument POSTANOWIENIE Nr ROŚiD.6220.11.2020.WD 2020-09-28 14:31
dokument POSTANOWIENIE Nr ROŚiD.6220.8.2020.WD 2020-09-28 14:29
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.11.2020.WD z dnia  28 września 2020 r. w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym 2020-09-28 14:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 21.09.2020r., znak: PPiB.6733.06.2020.AK 2020-09-21 12:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 17.09.2020r., znak: PPiB.6733.07.2020.AK 2020-09-17 14:17
dokument P O S T A N O W I E N I E Nr ROŚiD.6220.10. 2020.WD Płoty, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2020-09-16 12:34
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.8.2020.WD z dnia  14 września 2020 r. w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym 2020-09-14 18:40
dokument OGŁOSZENIE ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 2020-09-01 11:41
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.11.2020.WD z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną 2020-08-26 14:56
dokument "Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 24.08.2020r., znak: PPiB.6733.07.2020.AK" 2020-08-25 09:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 20.08.2020r., znak: PPiB.6733.06.2020.AK 2020-08-20 16:32
dokument DECYZJA o umorzeniu postępowania Nr ROŚiD.6220.4.2020.WD 2020-08-17 11:39
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.4.2020.WD z dnia  10 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Instalacja techniczna wytwórcza energii elektrycznej ? PV-EW LIKOWO o mocy do 1,5 MW 2020-08-10 12:21
dokument "Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 10.08.2020r., znak: PPiB.6721.PL.J.18.2020 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jagiellonów w Płotach 2020-08-18 10:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 10.08.2020r., znak: PPiB.6721.PL.K.16.2020 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kościuszki-skwer" w Płotach 2020-08-18 10:21
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.10.2020.WD z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wydobywanie kopaliny pospolitej piasku ze złoża ?PŁOTY II? zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 52/4 i 52/5 obręb Płoty 0002, gmina Płoty. 2020-08-10 12:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 04.08.2020r., znak: PPiB.6733.06.2020.AK" 2020-08-04 11:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 03.08.2020r., znak: PPiB.6733. 07.2020.AK" 2020-08-04 11:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 29.07.2020r., znak: PPiB.6730.23.2020.AK 2020-07-30 20:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Brojce z dnia 24 lipca 2020 roku 2020-07-30 20:13
dokument Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie 12 budynków inwentarskich - kurników przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie do 75 000 szt. każdy ( do 300 DJP ) na dz. nr 20/7, m. Stołąż, gm. Brojce". 2020-07-22 18:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Brojce z dnia 17 lipca 2020 roku 2020-07-20 19:12
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 lipca 2020 roku. 2020-07-20 19:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 17.07.2020r., znak: PPiB.6730.18.2020.AK 2020-07-20 19:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 17.07.2020r., znak: PPiB.6730.17.2020.AK 2020-07-20 19:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 08.07.2020r., znak: PPiB.6730.23.2020.AK 2020-07-08 11:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Brojce o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa 12 budynków inwentarskich - kurników przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie do 75 000 szt. każdy (do 300 JDP) na dz. nr 20/7 m. Stołąż, gm. Brojce". 2020-07-08 11:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 30.06.2020r., znak: PPiB.6733.04.2020.AK 2020-06-30 09:05
dokument dot. postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie znak: SZ.RUZ.421.75-7.2018.AL z dnia 27 lutego 2019 r. sprostowanego postanowieniem znak: SZ.RUZ.421.75-8.2018.AL z dnia 24 lipca 2019 r. 2020-06-25 15:08
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.8.2020.WD z dnia  22 czerwca 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną 2020-06-25 15:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 24.06.2020r., znak: PPiB.6730.23.2020.AK 2020-06-25 15:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.06.2020r., znak: PPiB.6730.23.2020.AK 2020-06-25 15:03
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.4.2020.WD z dnia  19 czerwca 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Instalacja techniczna wytwórcza energii elektrycznej ? PV-EW LIKOWO o mocy do 1,5 MW 2020-06-19 14:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 19.06.2020r., znak: PPiB.6730.17.2020.AK 2020-06-19 14:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 19.06.2020r., znak: PPiB.6730.18.2020.AK 2020-06-19 14:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 17.06.2020r., znak: PPiB.6733.04.2020.AK 2020-06-17 10:30
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.3.2020.WD z dnia  13 maja2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni słonecznej Wicimice wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 6 obręb Dąbie oraz na części działki ewidencyjnej  nr 7/5 obręb Wicimice, gmina Płoty. 2020-06-10 12:44
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.2.2020.WD z dnia  10 czerwca 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 170 MW luba farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 170 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 218/8 obręb Wyszobór, gmina Płoty. 2020-06-10 12:43
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.2.2020.WD z dnia  23 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 170 MW luba farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 170 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 218/8 obręb Wyszobór, gmina Płoty. 2020-06-10 12:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 27.05.2020r., znak: PPiB.6730.18.2020.AK 2020-06-01 12:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 27.05.2020r., znak: PPiB.6730.17.2020.AK 2020-06-01 12:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 25.05.2020r., znak: PPiB.6730.18.2020.AK 2020-05-27 13:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 25.05.2020r., znak: PPiB.6730.17.2020.AK 2020-05-27 13:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 25.05.2020r., znak: PPiB.6733.04.2020.AK 2020-05-25 14:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Brojce z dn. 20.05.2020r., znak: OŚ.6220.09.4.2020.AŁ 2020-05-25 14:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 18.05.2020r., znak: PPiB.6730.11.2020.AK 2020-05-18 21:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.05.2020r., znak: PPiB.6733.02.2020.AK 2020-05-18 13:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 28.04.2020r., znak: PPiB.6733.02.2020.AK 2020-04-28 11:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 22.04.2020r., znak: PPiB.6730.11.2020.AK 2020-04-22 12:32
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 marca 2020 r. znak AP-4.7840.1.4-7.2020.JR 2020-03-30 13:15
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 marca 2020 r. znak AP-4.7840.1.3-7.2020.PM 2020-03-30 13:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 26.03.2020r., znak: PPiB.6733.02.2020.AK 2020-03-27 16:27
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego sygn. AP-4.7840.1.4-2.2020.JR z dnia 28 lutego 2020 r. dla inwestycji pn. "Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypopolitej Polskiej i Królestwa Danii, Etap 3: gazociąg Węzeł Płoty - Tłocznia Goleniów - DN1000". 2020-03-11 10:00
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie gazociągu realizowanego przez GAZ-SYSTEM S.A. 2020-03-06 14:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 02.03.2020r., znak: PPiB.6730.11.2020.AK 2020-03-02 13:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 28.02.2020r., znak: PPiB.6730.11.2020.AK o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy 2020-02-28 14:04
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2020 z dnia 19 lutego 2020 roku /w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-02-25 14:27
dokument Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony że, udzielił na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa w ramach realizacji przedsięwzięcia : "Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa w zakresie Etap 2: gazociąg od Terminala Konarzewo do Węzła Płoty - DN 1000. Odnowienie wykopów wzdłuż trasy gazociągu DN 1000 oraz linii telemetrycznej światłowodowej" w dniu 11 lutego 2020 r. zgody wodnoprawnej poprzez wydanie pozwoleń na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzeń wodnych. 2020-02-17 12:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 12.02.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ?Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne wraz z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymii elektrycznymi w Szkole Podstawowej nr 2 w Płotach, dz. nr 62/2, obręb nr 0003 w m. Płoty 2020-02-12 14:37
dokument Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie działającego poprzez pełnomocnika Andrzeja Ożgę, Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 04.02.2020 r., o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do budowy obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa w zakresie CZĘŚĆ OBIEKTOWA - Etap 2: Węzeł Płoty". 2020-02-12 14:24
dokument Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony o wydaniu publicznego obwieszczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji dot. pozwoleń wodnoprawnych udzielonych na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. na szczególne korzystanie z wód - odwodnienie gruntów w wykopach budowlanych , odprowadzenie wody z odwodnienia do wód i urządzeń wodnych oraz na wykonanie i likwidacje urządzeń wodnych w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa w zakresie: Etap 3: gazociąg Węzeł Płoty - Tłocznia Goleniów- DN 1000. 2020-02-04 13:33
dokument Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony że, udzielił na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa w ramach realizacji inwestycji pod nazwą : Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa, etap 3: gazociąg Węzeł Płoty - Tłocznia Goleniów - DN1000, w dniu 31 stycznia 2020 r. zgody wodnoprawnej poprzez wydanie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne i wykonanie urządzeń wodnych. 2020-02-04 13:32
dokument Minister Rozwoju zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 20 grudnia 2019 r. znak: DLI.I.4620.17.2019.PS9 uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utzrymującą w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 9/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. znak: AP-1.747.9-5.2019.PM, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: "Budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa: Etap 3 i część etapu 2" 2020-02-04 10:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 03.02.2020r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne wraz z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymii elektrycznymi w Szkole Podstawowej nr 2 w Płotach, dz. nr 62/2, obręb nr 0003 w m. Płoty 2020-02-03 10:31
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.4.2019.2020.WD z dnia  30 stycznia 2020 r. w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym 2020-01-30 15:07
dokument Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji pod nazwą: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa Etap 2: gazociąg od Terminala Konarzewo do Węzła Płoty - DN 1000. 2020-01-24 12:45
dokument OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 23 stycznia 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty 2020-01-23 14:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 20.01.2020r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ?Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne wraz z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymii elektrycznymi w Szkole Podstawowej nr 2 w Płotach, dz. nr 62/2, obręb nr 0003 w m. Płoty?. 2020-01-20 14:45
dokument Obwieszczenie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa w zakresie CZĘŚĆ OBIEKTOWA - Etap 2: Węzeł Płoty". 2020-01-10 12:26
dokument postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa, Etap 2: gazociąg od Terminala Konarzewo do Węzła Płoty - DN1000 wraz z Węzłem Płoty oraz Etap 1: gazociąg od ZZ (Zespołu Zaporowego) do Terminala Konarzewo - DN900 wraz z Terminalem Konarzewo. 2020-01-09 14:45
dokument bwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód - odwodnienie gruntów w wykopach budowanych, szczególnie korzystania z wód na odprowadzenie wody z odwodnieniem do wód i urządzeń wodnych oraz na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych - wylotów służących do wprowadzanie wody do wód i urządzeń wodnych. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie powiatu gryfickiego i goleniowskiego w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa w zakresie: Etap 3: gazociąg Węzeł Płoty - Tłocznia Goleniów - DN1000. 2019-12-30 11:27
dokument Obwieszczenia o wszczęciu postępowania dot. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne: pobór wód powierzchniowych do celów technologicznych budowy gazociągu DN1000: próby hydraulicznej gazociągu, produkcji płuczki bentonitowej, płukania gazociągu oraz wprowadzanie do wód powierzchniowych i urządzeń wodnych oczyszczonych ścieków - wód zużytych na cele gospodarcze, powstałych po przeprowadzeniu prób hydraulicznych gazociągu a także na wykonanie urządzeń wodnych. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie powiatu gryfickiego oraz goleniowskiego w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa w zakresie: Etap 3: gazociąg Węzeł Płoty - Tłocznia Goleniów - DN1000. 2019-12-30 10:28
dokument dotyczy: pozwoleń wodnoprawnych udzielonych na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na wykonanie urządzeń wodnych - odbudowa rowów i urządzeń drenarskich będących w kolizji z projektowanym gazociągiem DN 1000 na terenie powiatu gryfickiego oraz goleniowskiego w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa w zakresie: Etap 3: gazociąg Węzeł Płoty - Tłocznia Goleniów - DN1000. 2019-12-23 11:44
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.3.2019.WD z dnia  19 grudnia 2019 r. w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym 2019-12-19 13:52
dokument Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji o udzieleniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa w ramach realizacji przedsięwzięcia: "Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - Część lądowa w zakresie Etap 3: gazociąg Węzeł Płoty - Tłocznia Goleniów - DN 1000" w dniu 17 grudnia 2019 r. zgody wodnoprawnej poprzez wydanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń rozumianych jako odbudowa rowów oraz urządzeń drenarskich będących w kolizji z projektowanym gazociągiem. 2019-12-19 13:49
dokument Zawiadomienie Ministra Rozwoju o wydaniu decyzji z dnia 5 grudnia 2019 r. uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 11/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.:" Budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - częśc lądowa: Etap 1, Etap 2 oraz Etap 3 (w zakresie przyłączenia do węzła Płoty). 2019-12-19 13:48
dokument Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa, Etap 2: gazociąg od terminala Konarzewo do Węzła Płoty - DN1000 wraz z Węzłem Płoty oraz Etap 1: gazociąg od ZZ (Zespołu Zaporowego) do Terminala Konarzewo - DN900 wraz z Terminalem Konarzewo. 2019-12-03 14:40
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP 2019-11-29 15:05
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.4.2019.WD z dnia  19 listopada 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do  2 MW na działce nr 127/102 w obrębie 0027 Mechowo, gmina Płoty?. 2019-11-19 13:42
dokument Dotyczy:postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych- odbudowa rowów i urządzeń drenarskich będących w kolizji z projektowanym gazociągiem DN1000 na terenie powiatu gryfickiego oraz goleniowskiego w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędna do obsługi międzynarodowych Gazociągów Bałtyckiego ( Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Danii- część lądowa w zakresie : Etap 3: gazociąg Węzeł Płoty- Tłocznia Goleniów- DN1000. 2019-11-19 13:40
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 18 listopada 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2019-11-18 11:14
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 18 listopada 2019 r. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2019-11-18 11:10
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 18 listopada 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty 2019-11-18 11:08
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.2.2019.WD z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym 2019-11-14 12:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów zawiadamiające że w dniu 15.10.2019r. została wydana decyzja nr 04/Li-g/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Rozbudowę sieci oświetleniowej przy ul. Przechodniej w Plotach polegająca na budowie słupów oświetleniowych wraz z oprawami (dz. nr 454/4 i 300) 2019-10-16 15:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Rozbudowa sieci oświetleniowej przy ul. Przechodniej w Płotach polegająca na budowie słupów oświetleniowych wraz z oprawami (dz. nr 454/4 i 300) 2019-10-01 15:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ?Rozbudowa sieci oświetleniowej przyul. Przechodniej w Płotach polegająca na budowie słupów oświetleniowych wraz z oprawami (dz. nr 454/4 i 300)? 2019-09-27 10:08
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 13.09.2019r. znak: SZ.ZUZ. 3.421.29.6.2019.EK3.ŻS2 w celu podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji znak: SZ.ZUZ.3.421.29.5.2019.EK3.ŻS2 z dnia 10.09.2019r. Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie umarzające postępowanie administracyjne o udzielenie pozwoleń wodno prawnych na odbudowę urządzeń melioracji wodnych w tym rowów oraz obszarów zdrenowanych na trasie gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: "Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii", zlokalizowanych na terenie gmin: Płoty, Nowogard, Osina, Maszewo, Goleniów w granicach powiatów: gryfickiego oraz goleniowskiego. 2019-09-19 14:54
katalog Ogłoszenie o naborze na Partnera Projektu ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, który został  ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - KATALOG -
dokument Ogłoszenie Burmistrza Płotów zawiadamiające o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Słonko? w Płotach, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Płotach Nr XI/87/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. 2019-08-26 12:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 03/Li-g/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Budowę obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 w ul. Kolejowej w m. Płoty, obręb nr 1 (dz. dr nr 330 i 154/3) 2019-08-22 11:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 02/Li-g/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: /Budowę obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 w ul. Nowogardzkiej, Piaskowej, Ignacego Łukasiewicza i Marii Skłodowskiej Curie w m. Płoty, obręb nr 4 (//dz. dr nr 293, 130, 234, 125 i 166) 2019-08-20 15:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 05.08.2019 w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym 2019-08-08 13:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 w ul. Kolejowej w m. Płoty, obręb nr 1 (dz. dr nr 330i 154/3) 2019-08-07 13:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 w ul. Nowogardzkiej, Piaskowej, Ignacego Łukasiewicza i Marii Skłodowskiej Curie w m. Płoty, obręb nr 4 (dz. dr nr 293, 130, 234, 125 i 166) 2019-08-06 11:32
dokument Burmistrz Płotów informuje, że Gmina Płoty będzie ubiegać się o dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu Miasta i Gminy Płoty. 2019-07-16 11:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 w ul. Kolejowej w m. Płoty, obręb nr 1 (dz. dr nr 330 i 154/3). 2019-07-16 11:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ?Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6w ul. Nowogardzkiej, Piaskowej, Ignacego Łukasiewicza i Marii Skłodowskiej Curiew m. Płoty, obręb nr 4 (dz. dr nr 293, 130, 234, 125 i 166) 2019-07-08 13:59
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak: AP-1.747.8-9.2019.PM informujące o wydaniu rzez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: "Budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Dani - część lądowa: Etap 1, Etap 2 oraz Etap 3 (w zakresie przyłączenia do Węzła Płoty)". 2019-07-02 18:33
dokument Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn. "Budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa: Etap 3 i część Etapu 2". 2019-06-28 11:32
dokument OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 10 czerwca 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Słonko? w Płotach 2019-06-10 12:04
dokument Ogłoszenie z dnia 3 czerwca 2019 r. Burmistrza Gminy Płoty o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych 2019-06-03 14:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów zawiadamiające o wydaniu w dniu 27.05.2019r. decyzji nr 01/Li-g/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej /Budowę obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 w ul. Lipowej w m. Płoty (dz. nr 38 i 40/3) 2019-05-29 10:53
dokument OBWIESZCZENIE ( wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych) informujące o wydaniu przez Ministra Inwestycji i Rozwoju decyzji z dnia 10.05.2019r. znak: DLI.1.6620.12.2017.IS.20 uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałym zakresie utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego N1 1/2017 z dnia 28.03.2017r., znak: AP-1.747.2-4.2017.PM, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów - Płoty" 2019-05-23 14:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 15.05.2019r., znak: PPiB.6733.03.2019.AK zawiadamiające, że w dniu 15 maja 2019r. zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej Budowę obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 w ul. Lipowej w m. Płoty (dz. nr 38 i 40/3) 2019-05-15 12:47
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego znak AP-1.7840.9.67-6.2019.KZ z 19.04.2019 2019-04-25 15:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 24.04.2019r., znak: PPiB.6733.03.2019.AK 2019-04-25 10:53
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak AP-1.7840.9.67-2.2019.KZ z 02.04.2019r. informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren działek w celu wykonania badań geologicznych w ramach przedsięwzięcia pn.: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa. Etap 2: gazociąg od Terminala Konarzewo do Węzła Płoty - DN1000 wraz z Węzłem Płoty. 2019-04-15 14:02
dokument Obwieszczenie decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27.03.2019r. zatwierdzającą Projekt robót geologicznych w celu ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji pn.: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego gazociągu bałtyckiego (BALTIC PIPE) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii w zakresie gazociągu DN1000 relacji Płoty - Goleniów w powiecie gryfickim i goleniowskim w województwie zachodniopomorskim 2019-04-01 13:00
dokument Obwieszczenie z dnia 25.03.2019r. o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanej inwestycji stanowiącej infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego gazociągu bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii: Etap 1 od ZZ Niechorze do terminala Konarzewo - DN900, Etap 2 od terminala Konarzewo do węzła Płoty - DN1000. 2019-04-01 12:59
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 06 marca 2019 r., znak WONS-OŚ.420.3.2019.MB.16, w sprawie przedsięwzięcia pn. Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii ? część lądowa 2019-03-11 11:24
dokument Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Gryficach w sprawie możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydanie decyzji (Gaz System) 2019-03-05 14:13
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 20 lutego 2019 r., znak: AP-1.7840.1.9-8.2019.MM 2019-02-25 11:37
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 20 lutego 2019 r., znak: WOŚ.III.7440.1.2019.MU 2019-02-25 11:37
dokument Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Gryficach w sprawie zatwierdzenia decyzji (GAZ SYSTEM) 2019-02-21 08:06
dokument Wody Polskie informacja o wszczęciu postępowania 2019-02-05 14:13
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17.01.2019r. znak: AP-1.7840.1.9-2.2019.MM informujące o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 209/2017 z dnia 10.11.2017r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego . Etap V Goleniów - Płoty. 2019-01-24 15:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: ?Budowę sieci wodociągowej Dobiesław?Gostyń Łobeski oraz sieci wodociągowej w miejscowości Gostyń Łobeski 2019-01-22 09:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Budowę sieci wodociągowej Dobiesław?Gostyń Łobeski oraz sieci wodociągowej w miejscowości Gostyń Łobeski, gmina Płoty, powiat Gryfice (obręb ewidencyjny Dobiesław, dz. nr: 18/4, 1/2, 3, 4/1 i 17; obręb ewidencyjny Gostyń Łobeski 2019-01-02 10:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 4 grudnia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa sieci wodociągowej Dobiesław-Gostyń Łobeski oraz sieci wodociągowej w miejscowości Gostyń Łobeski, gmina Płoty, powiat Gryfice (obręb ewidencyjny Dobiesław, dz. nr: 18/4, 1/2, 3, 4/1 i 17; obręb ewidencyjny Gostyń Łobeski 2018-12-04 14:05
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Przebudowę sieci wodociągowej wraz z budową linii zasilania energetycznego do budynku hydroforni w miejscowości Makowice 2018-11-15 11:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Przebudowę sieci wodociągowej wraz z budową linii zasilania energetycznego do budynku hydroforni w miejscowości Makowice 2018-11-07 12:47
dokument SPRAWOZDANIE z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok 2018-11-02 10:59
dokument Obwieszczenie Nr Burmistrza Płotów z dnia 18 października 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Makowice, gmina Płoty, powiat Gryfice (dz. nr 32/3, 32/8, 104 i 32/6). 2018-10-18 14:59
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Słonko" w Płotach, obejmującego działki ewidencyjne nr: 190, 191, 192, 464/7 obręb 0003 Płoty oraz część działki ewidencyjnej nr 464/6 obręb 0003 Płoty. 2018-10-10 12:24
dokument Ogłoszenie o wywozie odpadów wielkogabarytowych 2018-09-19 11:22
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Płotów o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa zawiadamiające o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Bądkowo?, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Płotach Nr XLVII/313/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. 2018-09-04 09:33
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22.08.2018r. znak: WST-K.420.20.2018.MK.20 - zawiadomienie stron postępowania o o wydaniu decyzji nr 24/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22.08.2018r. znak: WST-K.420.20.2018.MK.17 dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej Dobiesław - Gostyń Łobeski oraz sieci wodociągowej w miejscowości Gostyń Łobeski, Gmina Płoty" 2018-08-24 10:57
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22.08.2018r. znak: WST-K.420.20.2018.MK.19 - zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji nr 24/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22.08.2018r. znak: WST-K.420.20.2018.MK.17 dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej Dobiesław - Gostyń Łobeski oraz sieci wodociągowej w miejscowości Gostyń Łobeski, Gmina Płoty" 2018-08-24 10:56
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25.07.2018r. znak: WST-K.420.20.2018.MK.15 o wydaniu postanowienia z dnia 25.07.2018r. znak: WST-K.420.20.2018.MK.14 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej Dobiesław - Gostyń Łobeski oraz sieci wodociągowej w miejscowości Gostyń Łobeski, Gmina Płoty" 2018-07-31 12:24
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 29.06.2018r. znak: WST-K.420.20.2018.MK.12 w sprawie wydania opinii dotyczącej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej Dobiesław- Gostyń Łobeski oraz sieci wodociągowej w miejscowości Gostyń Łobeski, Gmina Płoty" 2018-07-04 11:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 29.06.2018r. ROŚiD.6220.8.2018.BK w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania predsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym 2018-06-29 12:21
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 20.06.2018r. znak: WST-K.420.20.2018.MK.8 2018-06-21 14:18
dokument Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju znak: DLI.2.6621.1.2018.MLi.7 informujące o wydaniu przez Ministra Inwestycji i Rozwoju decyzji z dnia 28.05.2018r. znak: DLI.2.6621.1.2018.MLi.5 utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2018 z dnia 24.11.2017r. znak: AP-1.7820.139-5.2017.TT o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów Płoty" 2018-06-21 12:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z 19 czerwca 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2018-06-19 08:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym Kotwicai wbudowanym garażem, w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/37). 2018-06-11 15:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym i wbudowanym garażem w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/37). 2018-05-25 08:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/35). 2018-05-07 09:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/11). 2018-05-07 09:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/10). 2018-05-07 09:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/9 2018-05-07 09:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym i wbudowanym garażem w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/37). 2018-04-26 14:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/35). 2018-04-16 10:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/11) 2018-04-16 10:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/10) 2018-04-16 10:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/9) 2018-04-16 10:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 6 kwietnia 2018 r. Kotwica zawiadamiam strony postępowania Kotwica że w dniu 06.04.2018r. została wydana decyzja nr 12/Wz/2018 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych parterowych z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonych z wbudowanymi garażami, wraz z budową dwóch studni oraz dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska, gm. Płoty (dz. nr 7/33). 2018-04-06 13:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 6 kwietnia 2018 r. zawiadamiam strony postępowania Kotwica że w dniu 06.04.2018r. została wydana decyzja nr 11/Wz/2018 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych parterowych z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonych z wbudowanymi garażami, wraz z budową dwóch studni oraz dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska, gm. Płoty (dz. nr 7/32). 2018-04-06 13:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 6 kwietnia 2018 r. zawiadamiam strony postępowania Kotwica że w dniu 06.04.2018r. została wydana decyzja nr 10/Wz/2018 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych parterowych z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonych z wbudowanymi garażami, wraz z budową dwóch studni oraz dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska, gm. Płoty (dz. nr 7/31). 2018-04-06 13:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 6 kwietnia 2018 r. zawiadamiam strony postępowania Kotwica że w dniu 06.04.2018r. została wydana decyzja nr 09/Wz/2018 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych parterowych z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonych z wbudowanymi garażami, wraz z budową dwóch studni oraz dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska, gm. Płoty (dz. nr 7/30). 2018-04-06 13:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 6 kwietnia 2018 r. zawiadamiam strony postępowania Kotwica że w dniu 06.04.2018r. została wydana decyzja nr 08/Wz/2018 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych parterowych z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonych z wbudowanymi garażami, wraz z budową dwóch studni oraz dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska, gm. Płoty (dz. nr 7/29). 2018-04-06 13:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 6 kwietnia 2018 r. zawiadamiam strony postępowania że w dniu 06.04.2018r. została wydana decyzja nr 07/Wz/2018 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych parterowych z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonych z wbudowanymi garażami, wraz z budową dwóch studni oraz dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska, gm. Płoty (dz. nr 7/27). 2018-04-06 13:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 6 kwietnia 2018 r. zawiadamiam strony postępowania Kotwica że w dniu 06.04.2018r. została wydana decyzja nr 06/Wz/2018 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych parterowych z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonych z wbudowanymi garażami, wraz z budową dwóch studni oraz dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska, gm. Płoty (dz. nr 7/21). 2018-04-06 13:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 6 kwietnia 2018 r. zawiadamiam strony postępowania Kotwica że w dniu 06.04.2018r. została wydana decyzja nr 05/Wz/2018 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych parterowych z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonych z wbudowanymi garażami, wraz z budową dwóch studni oraz dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska, gm. Płoty (dz. nr 7/20). 2018-04-06 13:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/35). PPiB.6730.18.2018.WD 2018-03-26 12:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/11). PPiB.6730.17.2018.WD 2018-03-26 12:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/10) PPiB.6730.16.2018.WD 2018-03-26 12:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/9). PPiB.6730.15.2018.WD 2018-03-26 12:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.03.2018r. PPiB.6730.12.2018.WD 2018-03-23 13:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.03.2018r. PPiB.6730.11.2018.WD 2018-03-23 13:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.03.2018r. PPiB.6730.10.2018.WD 2018-03-23 13:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.03.2018r. PPiB.6730.09.2018.WD 2018-03-23 13:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.03.2018r. PPiB.6730.08.2018.WD 2018-03-23 13:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.03.2018r. PPiB.6730.07.2018.WD 2018-03-23 13:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.03.2018r. PPiB.6730.06.2018.WD 2018-03-23 13:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.03.2018r. PPiB.6730.05.2018.WD 2018-03-23 13:07
dokument Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28.02.2018 r. informujące o wydaniu przez Ministra Inwestycji i Rozwoju decyzji z dnia 22.02.2018 r. znak DAB.1.6631.6.2017.MD.2 utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10.11.2017 r. nr 2009/2017 znak AP-1.7840.1.211-8.2017.PM zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA z siedzibą w Warszawie, pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. "Budowa gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów-Płoty" 2018-03-09 15:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 05.03.2018 r. PPiB.6730.07.2018.WD 2018-03-05 13:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 05.03.2018 r. PPiB.6730.06.2018.WD 2018-03-05 13:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 05.03.2018 r. PPiB.6730.05.2018.WD 2018-03-05 13:20
dokument KOMUNIKAT Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje o obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych 2018-03-01 15:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.03.2018r. PPiB.6730.12.2018.WD 2018-03-01 14:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.03.2018r. PPiB.6730.11.2018.WD 2018-03-01 14:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.03.2018r. PPiB.6730.10.2018.WD 2018-03-01 14:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.03.2018r. PPiB.6730.09.2018.WD 2018-03-01 14:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.03.2018r. PPiB.6730.08.2018.WD 2018-03-01 14:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 16.01.2018r., decyzja nr 35/Wz/2017. 2018-01-16 14:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 16.01.2018r., decyzja nr 34/Wz/2017 2018-01-16 14:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 28.12.2017r., znak: PPiB.6730.45.2017.WD 2017-12-28 11:51
dokument "Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 28.12.2017r., znak: PPiB.6730.44.2017.WD" 2017-12-28 11:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 21.12.2017r., znak: PPiB.6730.45.2017.WD 2017-12-21 12:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 21.12.2017r., znak: PPiB.6730.44.2017.WD 2017-12-21 12:25
dokument WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH pn. Działalność oświatowo-kulturalna na teranie gminy Płoty, które przeznaczone są do realizacji w 2018 r. w drodze zlecenia. 2017-12-21 10:20
dokument WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH pn. Kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2018 r. w drodze zlecenia. 2017-12-21 10:19
dokument Ogłoszenie o zmianie nazwy ulicy 2017-12-18 12:49
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08.12. 2017r. znak: GN-2.7570.387.9.2017.EK o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania z tytułu pozbawienia prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 34/3 i 34/22 z obrębu ewidencyjnego Karczewie, gmina Płoty. 2017-12-15 10:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 13.12.2017r., znak: PPiB.6733.11.2017.WD 2017-12-13 10:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 04.12.2017r., znak: PPiB.6733.10.2017.WD 2017-12-05 09:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 04.12.2017r., znak: PPiB.6733.09.2017.WD 2017-12-05 09:37
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24.11.2017r. znak: AP-1.7820.139-7.2017.TT w sprawie wydania decyzji nr 18/2017 z dnia 24.11.2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty 2017-12-01 13:24
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dn. 21 listopada 2017 r. znak: WOPN-ON.6320.14.2017.RCh 2017-11-27 15:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 27.11.2017r., znak: PPiB.6733.11.2017.WD 2017-11-27 11:56
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 17.11.2017 r., znak: AP-1.7820.143-6.2017.PM 2017-11-24 10:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.11.2017r., znak: PPiB.6733.10.2017.WD 2017-11-27 11:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.11.2017r., znak: PPiB.6733.09.2017.WD 2017-11-23 11:40
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak: AP-1.7840.1.211-11.2017.PM informujące o wydaniu w dniu 10.11.2017r. decyzji nr 209/2017 o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu pn.: "Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów - Płoty" 2017-11-16 10:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.11.2017r., znak: PPiB.6733.10.2017.WD 2017-11-14 14:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.11.2017r., znak: PPiB.6733.09.2017.WD 2017-11-14 14:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.11.2017r., znak: PPiB.6733.11.2017.WD 2017-11-14 14:48
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 02.11.2017r. dotyczące postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 4/2017 z dnia 07.03.2017r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard - koniec obwodnicy m.Płoty) w zakresie zatwierdzenia zamiennego projektu podziału nieruchomości i zamiennego projektu zagospodarowania terenu. 2017-11-07 08:36
dokument SPRAWOZDANIE z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok? 2017-11-02 09:45
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Płotów z dnia 12 października 2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. ?Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Płoty na lata 2017-2023? 2017-10-12 14:53
dokument Obwieszczenie nr ROŚiD.6220.8.2017.BK Burmistrza Płotów z dnia 06 października 2017 r. w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym. 2017-10-06 14:29
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak: AP-1.7840.1.211-2.2017.PM informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu pn.: " Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów - Płoty" 2017-10-06 11:05
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28.09.2017r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty. 2017-10-04 09:22
dokument OBWIESZCZENIE NR ROŚiD.6220.7.2017.BK BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 27 września 2017r. w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym 2017-09-27 12:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja nr 04/Li-g/2017 2017-09-07 11:12
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w spr. wydania decyzji nr 12/2017 z dnia 28.08.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi s-6 na odcinku Nowogard-Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard-koniec obwodnicy m. Płoty) w km. 69+300.85-69+460.56. 2017-09-05 14:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 24.08.2017r., znak: PPiB.6733.07.2017.WD 2017-08-25 11:00
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24.07.2017r znak: AP-1.7820.137-6.2017.PM w sprawie wydania decyzji nr 9/2017 z dnia 24.07.2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard - koniec obwodnicy m. Płoty) w km 66+400-68+470 2017-07-28 13:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 27.07.2017r., znak: PPiB.6733.07.2017.WD 2017-07-27 12:42
dokument Ogłoszenie Burmistrza Płotów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Czarne 2017-07-24 12:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 20.07.2017r., znak: PPiB.6733.05.2017.AP 2017-07-20 16:02
dokument Obwieszczenie nr ROŚiD.6220.5.2017.BK Burmistrza Płotów z 14 lipca 2017 r. 2017-07-14 14:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 6 lipca 2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: ?Budowa gazociągu niskiego ciśnienia dn 90PE w ul. Kolejowej i ul. Ogrodowej w m. Płoty (działki nr 303, 330)?. w m. Modlimowo, gm. Płoty (dz. nr 43/2). 2017-07-10 14:49
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 03.07.2017r. znak: AP-I.7820.137-2.2017.PM/TT dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard - koniec obwodnic m. Płoty) w km 66+400 - 68+470. 2017-07-10 14:47
dokument Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa informujące o wydaniu przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa decyzji z 22.06.2017r. znak: DLI.1.21.2017.SG.5 umarzającej postępowanie odwoławcze od decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 4/2017 z dnia 07.03.2017r. znak: AP-1.7820.121-14.2016.PM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. : "Budowa drogo S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard - koniec obwodnicy m. Płoty)" 2017-07-04 09:46
dokument Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26.06.2017r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard - koniec obwodnicy m. Płoty) w km 69+300,85 - 69+460,56 2017-07-03 11:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 06.06.2017 r. 2017-06-13 15:53
dokument Obwieszczenie nr ROŚiD.6220.12.16.2017.BK Burmistrza Płotów z dnia 24 maja 2017 r. 2017-05-24 13:43
dokument Obwieszczenie nr ROŚiD.6220.5.15.16.2017.BK Burmistrza Płotów z dnia 23 maja 2017 r. 2017-05-23 14:45
dokument Obwieszczenie nr ROŚiD.6220.8.16.2017.BK Burmistrza Płotów z dnia 18 maja 2017 r. 2017-05-18 14:42
dokument Ogłoszenie o usuwaniu wyrobów azbestowych z terenu Miasta i Gminy Płoty 2017-05-16 12:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bądkowo" z dnia 12.05.2017 r. 2017-05-12 10:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 09.05.2017 r. 2017-05-09 15:36
dokument Obwieszczenie Marszałka Województa Zachodniopomorskiego z dn. 28 kwietnia 2017 r. znak: WOŚ.III.7440.2.2017.PW 2017-05-08 14:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 18.04.2017 r. 2017-04-18 15:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 18.04.2017 r. 2017-04-18 15:48
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Płot oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2017-04-14 08:34
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29.03.2017.znak: AP-1.747.2-6.2017.PM informujące o wydaniu w dniu 28.03.2017r. decyzji nr 1/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: "Budowa gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów - Płoty" 2017-04-06 11:22
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28032017.znak WOŚ.III.7440.2.2017.PW zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Dodatku do Projketu robót geologicznych - Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia pn.: Budowa gazociągu DN 700 szczecin - Gdańsk Etap V Goleniów - Płoty" w powiatach goleniowskim i gryfickim w województwie zachodniopomorskim" 2017-04-05 13:16
dokument Obwieszczenie nr ROŚiD.6220.12.16.2017.BK Burmistrza Gminy Płoty z dnia 30 marca 2017r. 2017-03-30 13:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 30.03.2017 r. 2017-03-30 10:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 22.03.2017 r. 2017-03-22 14:39
dokument Wykaz podatników - ulgi umorzenia - ponad 500 zł - 2016 2017-03-21 13:02
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie realizacji inwestycji drogowej znak: AP-1.7820.121-16.2016.PM 2017-03-15 07:26
dokument Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów - Płoty 2017-03-14 10:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 09.03.2017 r., znak: PPiB.6733.02.2017.AK 2017-03-09 14:31
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 26 stycznia 2017 r. ws. zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych - Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia pn.: "Budowa gazociągu DN 700 Szczecin-Gdańsk Etap V Goleniów Płoty" w powiatach goleniowskim i gryfickim w województwie zachodniopomorskim 2017-02-01 13:01
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 09.01.2017r., znak: WOŚ.III.7440.9.2016.PW 2017-01-13 10:19
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 28.12.2016r. w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy w. Nowogard - koniec obwodnicy m. Płoty)" 2016-12-30 07:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 29.12.2016r., znak: PPiB.6733.12.2016.AK 2016-12-29 10:23
dokument OBWIESZCZENIE NR ROŚiD.6220.5.2016.BK BURMISTRZA GMINY PŁOTY z dnia 22 grudnia 2016r. 2016-12-22 12:19
dokument OBWIESZCZENIE NR ROŚiD.6220.5.15.2016.BK BURMISTRZA GMINY PŁOTY z dnia 22 grudnia 2016r. 2016-12-22 12:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu z dn. 13.12.2016r., znak: ABPP.6733.34.06.2016.PK1 2016-12-19 13:01
dokument Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 09.12.2016r. w sprawie wydania w dniu 09.12.2016r. decyzji nr 19/2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty - węzeł "Kiełpino" (z węzłem). 2016-12-19 10:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 12.12.2016r., znak: PPiB.6733.12.2016.AK 2016-12-13 14:46
katalog Gmina Płoty ogłasza nabór dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 24.11.2016r., znak: PPiB.6733.12.2016.AK 2016-11-28 12:48
dokument Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok" 2016-11-03 14:05
dokument Obieszczenie Burmistrza Nowogardu z 18.10.2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdśr=72 m3/d na terenie działki nr 186/39 położonej w miejscowości Wyszobór obręb geodezyjny nr 8, gmina Płoty 2016-10-25 15:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 18.10.2016r., znak: PPiB.6733.09.2016.AK 2016-10-24 13:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 18.10.2016r., znak: PPiB.6733.08.2016.AK 2016-10-24 13:40
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 30 września 2016 r. w sprawie przedsięwzięcia pn." Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty - węzeł "Kiełpino" (z węzłem)" 2016-10-13 14:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 05.10.2016r. zawiadamiające, że w dniu 05.10.2016r. zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi na działkach nr 44, 63, 80/2 i 40 położonych w obrębie Czermnica, gm. Nowogard 2016-10-06 11:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 04.10.2016r. zawiadamiające, że w dniu 04.10.2016r. zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: ?Rozbudowa sieci elektroenergetycznej polegającej na budowie linii kablowych 15kV i 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej 15/0,4kV i złącz kablowych oraz przebudową linii napowietrznej 15kV w miejscowości Płoty, przy ul. Golczewskiej i Jagiellonów (inwestycja obejmuje obszar działek dr nr: 102/3 oraz dz. nr 40/6, 40/5,obręb Karczewie, gm. Płoty; dz. dr nr: 174, 175, 176 i 186 oraz dz. nr 171, 173/9, 173/20 i 173/22, położonych w m. Płoty obręb nr 1) 2016-10-05 10:14
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 16 września 2016r., znak: AP-1.7820.121-5.2016.PM dotyczące postępowania w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard - koniec obwodnicy m. Płoty) 2016-09-27 09:56
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 16 września 2016r., znak: AP-1.7820.121-2.2016.PM dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard - koniec obwodnicy m. Płoty) 2016-09-27 09:50
dokument bwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 21.09.2016r. zawiadamiające, że w dniu 21.09.2016r. wydana została decyzja nr 05/Li-g/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: ?Przebudowę dróg i chodników na osiedlu Waryńskiego w m. Nowogard, obręb nr 3 (dz. dr nr 43/9, 51/5, 93, 55 i 48/6 oraz dz. nr 43/10, 43/5, 48/7, 48/8, 48/9, 51/6, 51/4, 51/3, 53 i 54) 2016-09-27 09:50
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 14 września 2016 r. w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty - węzeł "Kiełpino" (z węzłem)" 2016-09-22 10:44
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13.09.2016r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku koniec obwodnicy m.Płoty - węzeł "Kiełpino" (z węzłem). 2016-09-16 09:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 13.09.2016r. zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: "Budowę drogi na działkach nr 44, 63, 80/2 i 40 położonych w obrębie Czermnica, gm. Nowogard" 2016-09-15 10:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 29.08.2016r. zawiadamiające, że w dniu 29 sierpnia 2016r. zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: "Przebudowę dróg i chodników na osiedlu Waryńskiego w m. Nowogard, obręb nr 3 (dz. dr nr 43/9, 51/5, 93, 55 i 48/6 oraz dz. nr 43/10, 43/5, 48/7, 48/8, 48/9, 51/6, 51/4, 51/3, 53 i 54)" 2016-08-30 08:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 25.08.2016r. zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Rozbudowę sieci elektroenergetycznej polegającej na budowie linii kablowych 15kV i 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej 15/0,4kV i złącz kablowych oraz przebudowę linii napowietrznej 15kV w miejscowości Płoty, przy ul. Golczewskiej i Jagiellonów (inwestycja obejmuje obszar działek dr nr: 102/3 oraz dz. nr 40/6, 40/5,obręb Karczewie, gm. Płoty; dz. dr nr: 174, 175, 176 i 186 oraz dz. nr 171, 173/9, 173/20 i 173/22, położonych w m. Płoty obręb nr 1) 2016-08-26 09:53
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 108 w miejscowości Płoty ul. Grunwaldzka 2016-08-19 13:55
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Regi oraz projektu prognozy oddzyaływania na środowisko 2016-08-11 16:18
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Międzyodrze - Zalew Szczeciński - Wyspy Wolin i Uznam oraz projektu prognozy oddziaływania na środowisko 2016-08-11 16:12
dokument OBWIESZCZENIE - DECYZJA- Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych - Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia pn.: "Budowa gazociągu DN 700 Szczecin-Gdańsk Etap V Goleniów-Płoty" w powiatach goleniowskim i gryfickim w województwie zachodniopomorskim" 2016-08-02 11:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 25.07.2016r. zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Przebudowę dróg i chodników na osiedlu Waryńskiego w m. Nowogard, obręb nr 3 (dz. dr nr 43/9, 51/5, 93, 55 i 48/6 oraz dz. nr 43/10, 43/5, 48/7, 48/8, 48/9, 51/6, 51/4, 51/3, 53 i 54) 2016-07-26 11:02
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 108 w miejscowości Płoty ul. Grunwaldzka 2016-07-14 10:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 28.06.2016r. zawiadamiające, że w dniu 28.06.2016r. wydana została decyzja nr 04/Li-g/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: "Przebudowę chodników wraz z budową parkingów przy Szkole Podstawowej Nr 1" w m. Nowogard przy ul. Wojska Polskiego, obręb nr 2 (dz. dr nr 733/2 oraz dz. nr 755/1 i 755/2)" 2016-07-01 08:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.06.2016r. zawiadamiające, że w dniu 14 czerwca 2016r. zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: "Przebudowę chodników wraz z budową parkingów przy Szkole Podstawowej Nr 1" w m. Nowogard przy ul. Wojska Polskiego, obręb nr 2 (dz. dr nr 733/2 oraz dz. nr 755/1 i 755/2) 2016-06-14 14:50
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 9 maja 2016 r. o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Regi 2016-05-16 12:55
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 9 maja 2016 r. o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód zlewni Międzyodrze - Zalew Szczeciński - Wyspy Wolin i Uznam 2016-05-16 12:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 11 maja 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Wydobycie kopaliny pospolitej - piasku, ze złoża Płoty I" 2016-05-11 12:45
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 05.05.2016r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla dodatku do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie oraz dodatku do dokumentacji hydrologicznej na potrzeby projektu i budowy drogi S6 na odcinku Nowogard - Płoty 2016-05-10 08:32
dokument Wykaz podatników - ulgi umorzenia - ponad 500 zł - 2015 2016-05-06 18:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 26.04.2016r. zawiadamiające ,o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2016-04-26 15:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 20.04.2016r. zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Przebudowa chodników wraz z budową parkingów przy Szkole Podstawowej Nr 1 w m. Nowogard przy ul. Wojska Polskiego, obręb nr 2 (dz. dr nr 733/2 oraz dz. nr 755/1 i 755/2)" 2016-04-20 11:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 11.04.2016r. zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Lisowo - Wyszogóra wraz z modernizacją ulic w m. Wyszogóra, gm. Płoty" 2016-04-11 11:10
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych w celu ustalenia warunków geologiczno inżynierskich oraz hydrogeologicznych na potrzeby zoptymalizowania dokumentacji projektowej drogi ekspresowej S-6 na odcinku koniec obwodnicy M. Płoty - węzeł Kiełpino z węzłem)" 2016-03-23 12:06
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji w sprawie "Projektu robót geologicznych w celu ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych na potrzeby zoptymalizowania dokumentacji projektowej drogi ekspresowej S-6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty - węzeł "Kiełpino" /z węzłem/" 2016-03-14 14:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.03.2016r. zawiadamiające, że w dniu 14.03.2016r. wydana została decyzja nr 02/Li-g/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: "Przebudowie istniejącego ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem oraz budowie sieci oświetlenia ulicznego wraz z montażem słupów z oprawami" przy ul. Górska/Nowy Świat w m. Gryfice, obręb geodezyjny Gryfice 5 (dz. nr 249, 242/1 i 240) 2016-03-14 09:58
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o zatwierdzenie decyzją "Projektu robót geologicznych w celu ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych na potrzeby zoptymalizowania dokumentacji projektowej drogi ekspresowej S-6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty - węzeł "Kiełpino" /z węzłem/", powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie 2016-02-24 14:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 22.02.2016r. zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 01/Li-g/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: "Rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV obejmującej ułożenie kabla elektroenergetycznego nn 0,4 kV z istniejącego złącza kablowego przy dz. nr 5/13 poprzez projektowane złącza kablowo pomiarowe przy granicach mijanych działek wzdłuż działki nr 5/15 do projektowanej szafki kablowej przy graniczy dz. 5/14 w obrębie Lisowo, gm. Płoty (inwestycja obejmuje obszar działek dr nr: 5/15 oraz dz. nr: 5/2, 5/3, 5/4, 5/12, 5/13, 5/14, 5/16 i 5/17)". 2016-02-22 12:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 18.02.2016r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Przebudowa istniejącego ciągu pieszo ? jezdnego wraz z odwodnieniem oraz budowa sieci oświetlenia ulicznego wraz z montażem słupów z oprawami przy ul. Górska/Nowy Świat w m. Gryfice, obręb geodezyjny Gryfice 5 (dz. nr 249, 242/1 i 240)" 2016-02-18 15:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 09.02.2016r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV obejmującej ułożenie kabla elektroenergetycznego nn 0,4 kV z istniejącego złącza kablowego przy dz. nr 5/13 poprzez projektowane złącza kablowo pomiarowe przy granicach mijanych działek wzdłuż działki nr 5/15 do projektowanej szafki kablowej przy graniczy dz. 5/14 w obrębie Lisowo, gm. Płoty (inwestycja obejmuje obszar działek dr nr: 5/15 oraz dz. nr: 5/2, 5/3, 5/4, 5/12, 5/13, 5/14, 5/16 i 5/17)". wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 03/Li-g/2015/2016 z dnia 12.01.2016r. 2016-02-09 11:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 26.01.2016r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Przebudowa istniejącego ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem oraz budowa sieci oświetlenia ulicznego wraz z montażem słupów z oprawami" przy ul. Górska/Nowy Świat w m. Gryfice, obręb geodezyjny Gryfice 5 (dz. nr 249, 242/1 i 240) 2016-01-26 18:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 21.01.2016r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV obejmującej ułożenie kabla elektroenergetycznego nn 0,4 kV z istniejącego złącza kablowego przy dz. nr 5/13 poprzez projektowane złącza kablowo pomiarowe przy granicach mijanych działek wzdłuż działki nr 5/15 do projektowanej szafki kablowej przy graniczy dz. 5/14 w obrębie Lisowo, gm. Płoty (inwestycja obejmuje obszar działek dr nr: 5/15 oraz dz. nr: 5/2, 5/3, 5/4, 5/12, 5/13, 5/14, 5/16 i 5/17)?. wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 03/Li-g/2015/2016 z dnia 12.01.2016r. 2016-01-21 14:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 12.01.2016r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 03/Li-g/2015/2016 z dnia 12.01.2016r. 2016-01-13 11:16
dokument Postanowienie Burmistrza Płotów ws. określenia czy dla przedsięwzięcia pn. "Montaż pomostu pływającego, służącego do obsługi małych jednostek pływających na rzece Redze" istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2015-12-30 19:33
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty 2015-12-22 08:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 21.12.2015r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Burmistrza Płotów Nr 16/Li-g/2014/2015 z dnia 29.01.2015 r. 2015-12-21 15:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 03.12.2015r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Burmistrza Płotów Nr 16/Li-g/2014/2015 z dnia 29.01.2015r. 2015-12-03 12:00
dokument Projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony do publicznego wglądu 2015-11-27 09:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 25 listopada 2015 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Lisowo - Wyszogóra gmina Płoty" 2015-11-25 16:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 19.11.2015 r. zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2015-11-19 08:33
dokument Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych Polska-Płoty: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2015/S 223-405494 2015-11-18 15:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic z dn. 01.10.2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty" 2015-10-19 16:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.08.2015r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w m. Płoty, ul. Jagiellonów, obręb nr 1 (część dz. dr nr 186 i dz. nr 189/3) 2015-08-14 13:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 22.07.2015 r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w m. Płoty, ul. Jagiellonów, obręb nr 1 (część dz. dr nr 186 i dz. nr 189/3)" 2015-07-22 09:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 13.07.2015r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w m. Płoty, ul. Jagiellonów, obręb nr 1 (część dz. dr nr 186 i dz. nr 189/3)" 2015-07-13 11:34
dokument Ogłoszenie o dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie związane z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu Miasta i Gminy Płoty 2015-07-08 12:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.07.2015r. zawiadamiające, że w dniu 29.06.2015r. wydana została decyzja nr 01/Li-g/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: ?Budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Wodnej w m. Płoty z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia do budynków nr 2, 4 i 5 oraz odcinkami instalacji gazowych niskiego ciśnienia w m. Płoty, obręb nr 3 (część dz. dr nr 23 i 434/1) 2015-07-01 09:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 16.06.2015r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Wodnej w m. Płoty z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia do budynków nr 2, 4 i 5 oraz odcinkami instalacji gazowych niskiego ciśnienia w m. Płoty, obręb nr 3 (część dz. dr nr 23 i 434/1) (część dz. dr nr 23 i 434/1) 2015-06-16 10:56
dokument Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 4/Grc w Płotach 2015-05-19 15:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 12.05.2015r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Wodnej w m. Płoty z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia do budynków nr 2, 4 i 5 oraz odcinkami instalacji gazowych niskiego ciśnienia w m. Płoty, obręb nr 3 (część dz. dr nr 23 i 434/1) 2015-05-13 14:02
dokument Wykaz podatnikow - ulgi umorzenia - ponad 500 zl - 2014 2015-04-22 12:25
dokument Wykaz podatnikow - ulgi odroczenia rozlozenie na raty ponad 500 zl - 2014 2015-04-22 12:24
dokument Wykaz osob prawnych i fizycznych - pomoc publiczna 2014 2015-04-22 12:22
dokument Ogłoszenie o wywozie odpadów wielkogabarytowych 2015-03-20 18:18
dokument Harmonogram zebrań wiejskich dot. wyborów Sołtysa i Rad Sołeckich 2015-03-20 08:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2015-02-10 13:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów informujące że, w dniu 29.01.2015r. wydana została decyzja nr 16/Li-g/2014/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na.: Budowie przedłużenia łącznika ul. Dworcowej (od stacji PKP do ulicy 700-Lecia) na terenie działki nr 246 obręb 3 oraz działek nr: 33/2, 33/3, 33/8, 33/10, 33/17, 33/18, 33/19, 33/22, 33/24, 33/25, 191/6, 191/9, 193/1 i 197 obręb 5 miasta Nowogard 2015-01-30 14:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów informujące że, w dniu 29.01.2015r. wydana została decyzja nr 14/Li-g/2014/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na.: Przebudowie drogi gminnej przy ul. Starogrodzkiej ?bis? w zakresie przebudowy istniejących nawierzchni drogowych oraz zjazdów do indywidualnych posesji w m. Gryfice, obręb geodezyjny Gryfice 8 (dz. nr 1/3, 1/5 i 86/6) 2015-01-29 12:01
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Płotów z dnia 28 stycznia 2015 r. o numerze i granicy okręgu wyborczego oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Płotach dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Płotach, zarządzonych na dzień 12 kwietnia 2015 r. 2015-01-29 11:54
dokument Obwieszczenie Nr ROŚiD.6220.9.14.2015.BK Burmistrza Miasta Płoty z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie zawiadomienia wszystkich stron o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:" Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Lisowo - Wyszogóra, Gmina Płoty". 2015-01-12 13:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów dotyczące zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Przebudowa drogi gminnej przy ul. Starogrodzkiej "bis" w zakresie przebudowy istniejących nawierzchni drogowych oraz zjazdów do indywidualnych posesji w m. Gryfice, obręb geodezyjny Gryfice 8 (dz. nr 1/3, 1/5 i 86/6) 2015-01-07 14:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn 070115r pt.: Obwieszćzenie Burmistrza Płotów dotyczące zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa przedłużenia łącznika ul. Dworcowej (od stacji PKP do ulicy 700-Lecia) na terenie działki nr 246 obręb 3 oraz działek nr: 33/2, 33/3, 33/8, 33/10, 33/17, 33/18, 33/19, 33/22, 33/24, 33/25, 191/6, 191/9, 193/1 i 197 obręb 5 miasta Nowogard 2015-01-07 14:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów dotyczące wydania decyzja nr 15/Li-g/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w m. Wytok, gm. Płoty 2014-12-24 08:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w m. Wytok, gm. Płoty 2014-12-10 13:37
dokument OGŁOSZENIE 2014-12-09 11:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa przedłużenia łącznika ul. Dworcowej (od stacji PKP do ulicy 700-Lecia) na terenie działki nr 246 obręb 3 oraz działek nr: 33/2, 33/3, 33/8, 33/10, 33/17, 33/18, 33/19, 33/22, 33/24, 33/25, 191/6, 191/9, 193/1 i 197 obręb 5 miasta Nowogard 2014-12-08 13:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: ?Przebudowa drogi gminnej przy ul. Starogrodzkiej "bis" w zakresie przebudowy istniejących nawierzchni drogowych oraz zjazdów do indywidualnych posesji w m. Gryfice, obręb geodezyjny Gryfice 8 (dz. nr 1/3, 1/5 i 86/6) 2014-12-08 09:48
dokument Obwieszczenie Nr ROŚID.6220.8.11.12.13.2014.BK Burmistrza Płotów z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości o prowadzonym postępowaniu zmierzjącym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Hodowla brojlera o łącznej obsadzie 39.500 sztuk brojlerów na działce nr 5/34 w obrębie Bądkowo, gmina Płoty. 2014-12-03 14:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w m. Wytok, gm. Płoty 2014-12-03 12:05
dokument OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY PŁOTY NA LATA 2014 - 2029 2014-11-25 11:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów dotyczące wydania w dniu 05.11.2014r. decyzji nr 13/Li-g/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: ?Budowie sieci wodociągowej de 90PE na dz. dr nr 453 i 449 oraz dz. nr 4 i 452/3 wraz z przyłączami de32PE do dz. nr 330/3, 330/4, 330/5, 330/6 i 330/7 (Popiele Tartak) obręb Rzęsin, gm. Gryfice. 2014-11-13 14:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej de90PE na dz. dr nr 453 i 449 oraz dz. nr 4 i 452/3 wraz z przyłączami de32PE do dz. nr 330/3, 330/4, 330/5, 330/6 i 330/7 (Popiele Tartak) obręb Rzęsin 2014-10-17 09:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: Wymianie (przebudowie) sieci gazowej n/c na gazociąg ś/c dn 40 PE w ul. Wodnej i ul. Grunwaldzkiej w m. Płoty 2014-10-07 15:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: Budowie obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 63 PE w ul. Jagiellonów w m. Płoty 2014-10-07 15:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 25.09.2014r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej de90PE na dz. dr nr 453 i 449 oraz dz. nr 4 i 452/3 wraz z przyłączami de32PE do dz. nr 330/3, 330/4, 330/5, 330/6 i 330/7 (Popiele Tartak) obręb Rzęsin, gm. Gryfice. 2014-09-26 10:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn 23.09.14r zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Wymiana (przebudowa) sieci gazowej n/c na gazociąg ś/c dn 40 PE w ul. Wodnej i ul. Grunwaldzkiej w m. Płoty, obręb nr 3 (część dz. dr nr 23 i 434/1)". 2014-09-24 14:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 23 września 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 63 PE w ul. Jagiellonów w m. Płoty 2014-09-23 13:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej de90PE na dz. nr 453, 452/2 i 449 wraz z przyłączami de32PE do dz. nr 330/3, 330/4, 330/7, 330/5 i 330/6 (Popiele Tartak) obręb Rzęsin, gm. Gryfice 2014-09-11 15:03
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Płotów o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2014-09-01 13:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Wymiana (przebudowa) sieci gazowej n/c na gazociąg ś/c dn 40 PE w ul. Wodnej i ul. Grunwaldzkiej w m. Płoty 2014-09-01 13:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 63 PE w ul. Jagiellonów w m. Płoty 2014-08-26 14:12
dokument Obwieszczenie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 21.08.2014r., znak: AP-3.746.63.6.2014.MS 2014-08-26 12:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: Rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w m. Wyszobór, gm. Płoty 2014-08-08 11:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn 14.07.2014r 2014-07-14 10:19
dokument Obwieszczenie z dnia 2 lipca 2014 roku o wszcęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o inwestycji celu publicznego: wiadukt kolejowy 2014-07-11 12:17
dokument Obwieszczenie z dnia 7 lipca 2014 r. Burmistrza Płotów w spr. lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2014-07-07 10:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 27 czerwca 2014 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jarzysław - Gościejewo 2014-06-27 10:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 24 czerwca 2014 r. sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: ?Rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w granicy dz. 322 w obrębie Wicimice, gm. Płoty 2014-06-24 14:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: ?Budowa linii kablowej 0,4kV ze złączem sterowniczym dla zasilenia bariery ochronnej dla ryb na obiekcie elektrowni wodnej Płoty 2014-06-24 14:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w m. Wyszobór 2014-06-18 14:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: Budowa linii kablowej 0,4kV ze złączem sterowniczym dla zasilenia bariery ochronnej dla ryb na obiekcie elektrowni wodnej Likowo w obrębie Lisowo, gm. Płoty 2014-06-12 15:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa linii kablowej 0,4kV ze złączem sterowniczym dla zasilenia bariery ochronnej dla ryb na obiekcie elektrowni wodnej Płoty 2014-06-10 14:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 6 czerwca 2014 r.w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa l linii kablowej 0,4kV ze złączem sterowniczym dla zasilenia bariery ochronnej dla ryb na obiekcie elektrowni wodnej Płoty 2014-06-06 13:25
dokument Obwieszczenie brmistrza Płotów z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w obrębie Wicimice, gm. Płoty (inwestycja obejmuje obszar działek dr nr: 222 i 319 oraz dz. nr: 316/3, 260 i 322) 2014-05-30 12:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa linii kablowej 0,4kV ze złączem sterowniczym dla zasilenia bariery ochronnej dla ryb na obiekcie elektrowni wodnej Likowo 2014-05-30 12:14
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa linii kablowej 0,4kV ze złączem sterowniczym dla zasilenia bariery ochronnej dla ryb na obiekcie elektrowni wodnej Likowo 2014-05-28 10:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: ?Rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w obrębie Wicimice, gm. Płoty 2014-05-23 13:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: ?Budowie masztu radiowego o konstrukcji stalowej lub aluminiowej o wys. do 40,0 m wraz z kontenerem na serwer wchodzącego w skład zadania pod nazwą Budowa sieci typu NGN, infrastruktury hot-spot oraz PIAP na obszarze powiatu drawskiego, gryfickiego, łobeskiego i świdwińskiego w m. Mechowo, gm. Płoty (dz. nr 41/1). 2014-05-14 14:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: ?Budowie masztu radiowego o konstrukcji stalowej lub aluminiowej o wys. do 40,0 m wraz z kontenerem na serwer wchodzącego w skład zadania pod nazwą Budowa sieci typu NGN, infrastruktury hot-spot oraz PIAP na obszarze powiatu drawskiego, gryfickiego, łobeskiego i świdwińskiego w m. Płoty, przy ul. Paderewskiego 2014-05-14 14:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: ?Budowie masztu radiowego o konstrukcji stalowej lub aluminiowej o wys. do 40,0 m wraz z kontenerem na serwer wchodzącego w skład zadania pod nazwą Budowa sieci typu NGN, infrastruktury hot-spot oraz PIAP na obszarze powiatu drawskiego, gryfickiego, łobeskiego i świdwińskiego w m. Wicimice, gm. Płoty 2014-05-14 14:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w obrębie Wicimice, gm. Płoty (inwestycja obejmuje obszar działek dr nr: 222 i 319 oraz dz. nr: 260 i 322) 2014-05-09 08:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa masztu radiowego o konstrukcji stalowej lub aluminiowej o wys. do 40,0 m wraz z kontenerem na serwer wchodzącego w skład zadania pod nazwą Budowa sieci typu NGN, infrastruktury hot-spot oraz PIAP na obszarze powiatu drawskiego, gryfickiego, łobeskiego i świdwińskiego - nazwa skrócona BIT-4, montaż na gruncie w m. Mechowo 2014-05-05 14:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa masztu radiowego o konstrukcji stalowej lub aluminiowej o wys. do 40,0 m wraz z kontenerem na serwer wchodzącego w skład zadania pod nazwą: Budowa sieci typu NGN, infrastruktury hot-spot oraz PIAP na obszarze powiatu drawskiego, gryfickiego, łobeskiego i świdwińskiego - nazwa skrócona BIT-4, montaż na gruncie w m. Wicimice 2014-05-05 14:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 5 maja 2014 r. sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa masztu radiowego o konstrukcji stalowej lub aluminiowej o wys. do 30,0 m wraz z kontenerem na serwer wchodzącego w skład zadania pod nazwą Budowa sieci typu NGN, infrastruktury hot-spot oraz PIAP na obszarze powiatu drawskiego, gryfickiego, łobeskiego i świdwińskiego ? nazwa skrócona BIT-4, montaż na budynku szkoły w m. Płoty 2014-05-05 14:47
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Płoty z dnia 23 kwietnia 2014 roku podział Gminy na obwody głosowania, ich granice i siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia w dniu 25 maja 2014 roku wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014-04-25 15:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa masztu radiowego w m. Wicimice, gm. Płoty 2014-04-24 15:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa masztu radiowego w m. Mechowo, gm. Płoty 2014-04-24 15:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa masztu radiowego w m. Płoty, przy ul. Paderewskiego 2014-04-24 14:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 24 kwietnia 2014 r. sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: Budowie niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów 2021-12-16 08:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV. 2014-04-14 13:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile nr 42673 polegającej na: posadowieniu wieży telekomunikacyjna 2014-04-11 13:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów ? budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ w obrębie Lisowo, gm. Płoty 2014-04-10 13:42
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Płotów o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa 2014-03-31 09:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile nr 42673 polegającej na: posadowieniu wieży telekomunikacyjnej o wysokości ok 56 m npt wraz z fundamentem, posadowieniu ramy stalowej na urządzenia telekomunikacyjne, doprowadzeniu zasilania do urządzeń na ramie stalowej oraz doprowadzeniu kabla światłowodowego do urządzeń na ramie stalowej w m. Pniewo, gm. Płoty 2014-03-10 10:19
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów ? budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ w obrębie Lisowo, gm. Płoty 2014-03-10 08:44
dokument Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie projktu drogi S6 2014-02-27 14:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile nr 42673 polegającej na: posadowieniu wieży telekomunikacyjnej o wysokości ok 52 m npt wraz z fundamentem, posadowieniu ramy stalowej na urządzenia telekomunikacyjne, doprowadzeniu zasilania do urządzeń na ramie stalowej oraz doprowadzeniu kabla światłowodowego do urządzeń na ramie stalowej" w m. Pniewo, gm. Płoty (dz. nr 130/2) 2014-02-18 13:30
dokument Ogłoszenie o rokowaniach dotyczących sprzedaży autobusu. 2014-02-11 08:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: ?Budowie parkingów przy ul. Kowalskiej? w m. Nowogard, obręb nr 3 (dz. nr 205/29 dr). 2014-02-10 15:31
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji. 2014-02-07 11:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Jarzysław/Gościejewo?, obejmującego działki ewidencyjne nr : 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/13, 1/18, 1/19, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29 obręb 0029 Jarzysław oraz działkę ewidencyjną nr 19/1 obręb 0024 Gościejewo. 2014-02-03 14:37
dokument OGŁOSZENIE związane z USUWANIEM wyrobów AZBESTOWYCH 2014 r.. 2014-01-29 13:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Płoty z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa parkingów przy ul. Kowalskiej" w m. Nowogard, obręb nr 3 (dz. nr 205/29 dr). 2014-01-24 12:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na rozbudowie Szkoły Podstawowej Nr 2 2014-01-13 15:29
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zatwierdzenia projektu robót goologicznych w celu określenie warunków hydrologicznych na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6 Nowogard - Kołobrzeg Wschód - woj. zachodniopomorskie 2014-01-13 14:32
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa parkingów przy ul. Kowalskiej w m. Nowogard 2013-12-16 14:09
dokument Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym III dotyczącym sprzedaży autobusu. 2013-12-11 13:20
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprwaie zatwierdzenia projektu budowy drogi ekspresowej S6 Nowogard - Kołobrzeg 2013-12-06 14:30
dokument Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym II dotyczącym sprzedaży autobusu. 2013-11-22 12:15
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: Budowie niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów - budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ w m. Płoty, 2013-11-05 09:21
dokument Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym sprzedaży autobusu. 2013-10-28 14:05
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty, obejmującej działki ewidencyjne nr: 11/17, 11/18, 11/19, 11/26, 11/27,11/28, obręb Lisowo 2013-10-23 10:03
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2013-10-24 13:42
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2013-10-09 11:37
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: ?Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów ? budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ w m. Płoty 2013-10-07 14:55
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 02.09.2013r. znak: AP-1.7840.18.252-6.2013.MR w sprawie wydania decyzji nr 230/2013 w dniu 02.09.2013r., znak: AP_1.7840.18.252-4.2013.MR zmieniającą decyzję Nr 38/2012 z dnia 17.02.2012r. sprostowaną postanowieniem z dn. 19.07.2012r., znak: AP-1.7840.347-47.2011.MR, zmienioną decyzją Nr 277/2012 z dnia 20.11.2012r., zmienioną decyzją nr 44/2013 z dn. 25.02.2013r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji: Szczecin - Gdańsk, odcinek Płoty - Karlino o długości ok. 61,948 km (teren powiatu gryfickiego - gm. Płoty, teren powiatu kołobrzeskiego - gm. Rymań, gm. Gościno, teren powiatu świdwińskiego - gm. Sławoborze, teren powiatu białogardzkiego - gm. Karlino) 2013-09-05 15:08
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów ? budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ w m. Płoty 2013-09-05 13:59
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów ? budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ w m. Płot 2013-09-05 13:57
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19.08.2013r. znak: AP-1.7840.18.252-2.2013.MR dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 38/2012 z dnia 17.02.2012r. sprostowaną postanowieniem z dn. 19.07.2012r., znak: AP-1.7840.347-47.2011.MR, zmienionej decyzją Nr 277/2012 z dnia 20.11.2012r., zmienionej decyzją nr 44/2013 z dn. 25.02.2013r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji: Szczecin - Gdańsk, odcinek Płoty - Karlino o długości ok. 61,948 km (teren powiatu gryfickiego - gm. Płoty, teren powiatu kołobrzeskiego - gm. Rymań, gm. Gościno, teren powiatu świdwińskiego - gm. Sławoborze, teren powiatu białogardzkiego - gm. Karlino). 2013-08-22 09:53
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: Budowie dwóch zjazdów publicznych z działki nr 33/3 dr na działkę nr 33/18 w m. Nowogard 2013-06-24 11:32
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów - budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+" 2013-06-20 08:33
dokument Informacja o ułatwieniach w realizacji obowiązku meldunkowego. 2013-06-03 12:30
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE - KATALOG -
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrz Płotów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: "Budowie placu zabaw" w m. Sąpolnica, gm. Nowogard (dz. nr 61/6). 2013-05-27 09:36
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa dwóch zjazdów publicznych z działki nr 33/3 dr na działkę nr 33/18 w m. Nowogard, obręb nr 5" 2013-05-15 14:58
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrz Płotów 2013-05-15 15:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Reska dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Lisowo - Wyszogóra wraz z modernizacją ulic w m. Wyszogóra, gm. Płoty. 2013-04-29 14:38
dokument OGŁOSZENIE związane z USUWANIEM wyrobów AZBESTOWYCH 2013r. 2013-04-23 13:32
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: ?Budowa placu zabaw? w m. Sąplonica, gm. Nowogard 2013-04-15 10:25
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08.03.2013r. znak: AP-1.7840.12-7.2013.AŚ/PM informujące o wydaniu decyzji Nr 44/2013 w sprawie zmiany decyzji Nr 38/2012 z dnia 17.02.2012r. o pozwoleniu na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji: Szczecin - Gdańsk, odcinek Płoty - Karlino o dł. 61,948 km, na terenie powiatu gryfickiego - gm. Płoty, teren powiatu kołobrzeskiego - gm. Rymań, gm. Gościno, teren powiatu świdwińskiego - gm. Sławoborze, teren powiatu białogardzkiego - gm. Karlino, sprostowaną postanowieniem z dnia 19.07.2012r. znak: AP-1.7840.347-47.2011.MR, zmienioną decyzją Nr 277/2012 z dnia 20.11.2012r., w części dotyczącej zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją 2013-03-14 14:25
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 01.03.2013r., znak: AP-1.747.2-6.2013.AŚ/JO dotyczące postępowania w sprawie wniosku o zmianę decyzji Nr 6/2011 z dn kwietnia 2011r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn: Gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia DN 7000, MOP 8,4 MPa relacji Szczecin - Gdańsk na odcinku Płoty - Karlino w zakresie od punktu Pz-1 do Pz-34, wraz z lokalizacją zespołu śluz w miejscowości Mechowo, zespołu zaporowo - upustowego w m. Pniewo oraz infrastruktury towarzyszącej służącej do obsługi gazociągu 2013-03-06 12:41
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 20.02.2013r., znak: AP-1.747.2-2.2012.AŚ/JO dotyczące postępowania w sprawie wniosku o zmianę decyzji Nr 6/2011 z dn kwietnia 2011r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn: Gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia DN 7000, MOP 8,4 MPA relacji Szczecin - Gdańsk na odcinku Płoty - Karlino w zakresie od punktu Pz-1 do Pz-34, wraz z lokalizacją zespołu śluz w miejscowości Mechowo, zespołu zaporowo - upustowego w m. Pniewo oraz infrastruktury towarzyszącej służącej do obsługi gazociągu 2013-03-04 09:27
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: ?Budowie obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu dystrybucyjnego średniego ciśnienia. 2013-02-28 08:59
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12.02.2013r. znak: AP-1.7840.12-2.2013.AŚ informujące o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Nr 38/2012 z dnia 17.02.2012 r. o pozwoleniu na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji: Szczecin - Gdańsk, odcinek Płoty - Karlino o dł. 61,948 km, na terenie powiatu gryfickiego - gm. Płoty, teren powiatu kołobrzeskiego - gm. Rymań, gm. Gościno, teren powiatu świdwińskiego - gm. Sławoborze, teren powiatu białogardzkiego - gm. Karlino zmienionej decyzją Nr 277/2012 z dnia 20.11.2012r., w części dotyczącej zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. 2013-02-18 11:21
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu dystrybucyjnego średniego ciśnienia dn 90PE w m. Płoty, obręb nr 2 (dz. dr nr 32, 52/11 i 51/9 oraz dz. nr 2/1, 52/1, 52/7, 52/6, 52/3, 31, 51/8, 51/1)". 2013-01-10 09:02
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2013-01-07 12:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów dotyczące wydania decyzja nr 10/Li-g/2012 w sprawie zmiany decyzji ostatecznej o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 06/Li-g/2012 z 4 września 2012 r. dla inwestycji pn.: Budowa parkingu przy ul. 5 - go Marca w m. Nowogard (dz. dr nr 241 oraz dz. nr 248/36 i 248/31 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 Nowogard) polegające na wprowadzeniu zmian dotyczących funkcji zabudowy, linii zabudowy oraz warunków zabudowy. 2012-12-04 10:14
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29.11.2012r., znak: AP-1.7840.228-18.2012.AŚ informujące o wydaniu z dniu 20.11.2012r. decyzji nr 277/2012 w sprawie zmiany decyzji Nr 38/2012 z dnia 17.02.2012r. 2012-12-04 10:11
dokument OBWIESZCZENIE - BOII-2mm/BP-6mm-772-83-1757/11/12 2012-11-23 09:32
dokument Obwieszczenie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr AP-1.7840.228-13.2012. AŚ w sprawie zmiany decyzji Nr 38-2012 z dnia 17.02.2012 2012-11-05 14:41
dokument Zawiadomienie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr AP-1.7840.228-12.2012. AŚ w sprawie zmiany decyzji Nr 38-2012 z dnia 17.02.2012 2012-11-05 14:41
dokument Zawiadomienie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr AP-1.7840.228-11.2012. AŚ w sprawie zmiany decyzji Nr 38-2012 z dnia 17.02.2012 2012-11-05 14:40
dokument OBWIESCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 06/Li-g/2012 z 4 września 2012 r. dla inwestycji pn.: "Budowa parkingu przy ul. 5 - go Marca" w m. Nowogard 2012-10-10 10:20
dokument Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przędsięwzięcia polegającego na dostosowaniu drogi krajowej nr 6 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Goleniów-Słupsk wg warianiu V/Va w podwariancie I. 2012-09-14 08:22
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wydzniu decyzjinr 07/Li-g/2012 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: "Budowie gminnej wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z chodnikami na dz dr nr 93 oraz dz. nr 92/13 i 97 położonych w obrębie 1 miasta Nowogard, dz. dr nr 804 i 807/3 położonych w obrębie 2 miasta Nowogard oraz dz. nr 120/1 położonej w obrębie 3 miasta Nowogard". 2012-09-05 14:28
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wydaniu decyzji nr 08/Li-g/2012 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: "Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Płoty na terenie działeknr 28 i 451 ? położonych w obrębie Płoty 3". 2012-09-05 14:25
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wydaniu decyzji nr 05/Li-g/2012 odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: "Budowie obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu dystrybucyjnego średniego ciśnienia dz 90PE 100SDR 17,6 w ul. Koszalińskiej i Wiejskiej na działkach numer: dz. dr nr 32, 50 i 52/11 oraz dz. nr 2/1 położonych w m. Płoty, obręb nr 2 oraz dz. dr nr 29/1 położonej w obrębie Słudwia, gm. Płoty" 2012-09-05 14:21
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa łącznika ul. Ogrodowej i ul. Ks. J. Poniatowskiego" 2012-08-22 09:35
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2012-08-20 15:26
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2012-08-20 13:04
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 185/2012 2012-08-20 08:53
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zmainy decyzji nr 38/2012 z dnia 17.02.2012r. w zakresie wycinki drzew 2012-07-31 09:58
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia " Rozbudowa Fermy Norek, położonej na działce nr 12 w m. Wytok, gm. Płoty dla 131 DJP 2012-07-27 14:01
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Płoty 2012-07-27 13:01
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji redukcyjnej w Płotach. 2012-07-27 12:43
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: "Rozbudowie Szkoły Podstawowej w Wicimicach z siedzibą w Modlimowie w m. Modlimowo, gm. Płoty" 2012-07-27 12:37
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej w decyzji nr 38/2012 z dnia 17.02.2012r. 2012-07-24 12:42
dokument Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie utrzymania w mocy zaskarżonej Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego 2012-07-10 11:49
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu dystrybucyjnego średniego ciśnienia dz 90PE 100SDR 17,6 w ul. Koszalińskiej i Wiejskiej 2012-06-28 12:57
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wicimicach z siedzibą w Modlimowie" w m. Modlimowo, gm. Płoty 2012-05-16 11:49
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Modernizacja sieci elektroenergetycznej polegającej na budowie linii i złącz kablowych, likwidacji istniejących przyłączy napowietrznych i linii napowietrznej 0,4 kV oraz modernizacja istniejących złącz kablowych w miejscowości Płoty przy ul. Nowogardzkiej 2012-04-17 13:59
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: Rozbudowie infrastruktury elektroenergetycznej 0,4 kV przewidywanej dla zasilenia działek nr 186/11, 186/13 i 186/15 w m. Wyszobór, gm. Płoty 2012-04-17 13:56
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: "Rozbudowie infrastruktury elektroenergetycznej 0,4 kV przewidywanej dla zasilenia działek nr 198/7, 198/9, 198/10, 198/11, 198/12 i 198/13" w m. Wyszobór, gm. Płoty 2012-03-22 15:16
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27.02.2012r., znak: I.1.7840.347-34.11.MR informujące o wydaniu decyzji nr 38/2012 z dnia 17.02.2012r. o pozwoleniu na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa relacji: Szczecin - Gdańsk, odcinek Płoty -Karlino wraz z wycinką drzew i krzewów kolidujących z inwestycją 2012-03-01 10:16
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej 0,4 kV przewidywanej dla zasilenia działek nr 198/7, 198/9, 198/10, 198/11, 198/12 i 198/13" w m. Wyszobór, gm. Płoty 2012-02-20 08:39
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej 0,4 kV przewidywanej dla zasilenia działek nr 186/11, 186/13 i 186/15" w m. Wyszobór, gm. Płoty 2012-02-20 08:37
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa relacji: Szczecin - Gdańsk, odcinek Płoty - Karlino o długości ok. 61,948 km na odcinkach: Pz 0 (Węzeł Przesyłu Gazu Płoty) - Pz 92+342 m; Pz 92+542 m - Pz 94+1360 m; Pz 96+155 m - Pz 118 (Zespół Zaporowo-Upustowy Daszewo gm. Karlino) teren powiatu gryfickiego - gmina Płoty, teren powiatu kołobrzeskiego - gmina Rymań, gmina Gościno, teren powiatu świdwińskiego - gmina Sławoborze, teren powiatu białogardzkiego gmina Karlino wraz z infrastrukturą i pracami wymienionymi w obwieszczeniu. 2012-01-25 10:31
dokument OGŁOSZENIE ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 2012-01-17 12:23
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące podjęcia z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa relacji: Szczecin - Gdańsk, odcinek Płoty - Karlino o długości ok. 61,948 km na odcinkach: Pz 0 (Węzeł Przesyłu Gazu Płoty) - Pz 92+342 m; Pz 92+542 m - Pz 94+1360 m; Pz 96+155 m - Pz 118 (Zespół Zaporowo-Upustowy Daszewo gm. Karlino) teren powiatu gryfickiego - gmina Płoty, teren powiatu kołobrzeskiego - gmina Rymań, gmina Gościno, teren powiatu świdwińskiego - gmina Sławoborze, teren powiatu białogardzkiego gmina Karlino wraz z wycinką drzew i krzewów kolidujących z inwestycją 2012-01-12 10:14
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa relacji: Szczecin - Gdańsk, odcinek Płoty - Karlino o długości ok. 61,948 km na odcinkach: Pz 0 (Węzeł Przesyłu Gazu Płoty) - Pz 92+342 m; Pz 92+542 m - Pz 94+1360 m; Pz 96+155 m - Pz 118 (Zespół Zaporowo-Upustowy Daszewo gm. Karlino) teren powiatu gryfickiego - gmina Płoty, teren powiatu kołobrzeskiego - gmina Rymań, gmina Gościno, teren powiatu świdwińskiego - gmina Sławoborze, teren powiatu białogardzkiego gmina Karlino wraz z wycinką drzew i krzewów kolidujących z inwestycją 2011-12-09 12:28
dokument BWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa placu zabaw" w m. Łęczna, gm. Płoty (część dz. nr 7/11). 2011-12-08 11:41
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Płotów z dnia 26 października 2011r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Hodowla brojlera o łącznej obsadzie 172 DJP, na działce nr 5/32 w obrębie ewidencyjnym Bądkowo, gm. Płoty" 2021-12-16 08:21
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Modernizacja sieci elektroenergetycznej 0,4 kV polegającej na budowie linii i złącz kablowych na działkach numer: dz. dr nr 350/2 i dz. nr 354/46 położone w obrębie nr 4, m. Płoty oraz przez działki: dr nr 21, 20 i dz. nr 4/1, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12, 7/13, 7/14, 7/15, 7/16, 7/17, 7/18, 7/19, 7/20, 7/21, 7/22, 7/23, 7/24, 7/25, 7/26, 7/27, 7/28, 7/29, 7/30, 7/31, 7/32, 7/33, 7/34, 7/35 i 7/36 położone w obrębie Makowiska, gm. Płoty" 2011-10-21 13:33
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: "Modernizacji sieci elektroenergetycznej polegającej na budowie linii i złącz kablowych, likwidacji istniejących przyłączy napowietrznych oraz modernizacji istniejących złącz kablowych w miejscowości Płoty a także budowa słupów oświetleniowych przy ul. I. Armii Wojska Polskiego na działkach numer: dz. dr nr 48 i dz. nr 59 położone w obrębie nr 2 oraz przez działki: dr nr 458 i 434/1 i dz. nr 436/1, 436/2, 460/4, 44/1, 44/2, 379, 459/11 położone w obrębie nr 3" 2011-10-17 11:30
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Płotów z dnia 12 września 2011 r w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach wyznaczonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-09-20 07:47
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Modernizacja sieci elektroenergetycznej polegającej na budowie linii i złącz kablowych, likwidacji istniejących przyłączy napowietrznych i linii napowietrznej 0,4 kV oraz modernizacja istniejących złącz kablowych w miejscowości Płoty przy ul. Nowogardzkiej na działkach numer: dz. dr nr 292, 130, 293, 70 i dz. nr 122, 147, 113, 115, 3, 4, 6, 286, 285, 206 położone w obrębie nr 4 oraz przez działki: dr nr 491, 480, 471 i dz. nr 470/2 położone w obrębie Sowno, gm. Płoty" 2011-09-12 11:02
dokument Burmistrz Gminy Płoty podaje do publicznej wiadomości podział Gminy na obwody głosowania, ich granice i siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia w dniu 9 października 2011 roku wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011-09-08 12:53
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Modernizacja sieci elektroenergetycznej polegającej na budowie linii i złącz kablowych, likwidacji istniejących przyłączy napowietrznych oraz modernizacja istniejących złącz kablowych w miejscowości Płoty a także budowa słupów oświetleniowych przy ul. I. Armii Wojska Polskiego na działkach numer: dz. dr nr 48 i dz. nr 59 położone w obrębie nr 2 oraz przez działki: dr nr 458 i 434/1 i dz. nr 436/1, 436/2, 460/4, 44/1, 44/2, 379, 459/11 położone w obrębie nr 3 2011-08-19 12:23
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: "Rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV" w m. Wicimice 2011-08-08 13:29
dokument OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Hodowla brojlera o łącznej obsadzie 172 DJP, na działce nr 5/32, w obrębie ewidencyjnym Bądkowo gm. Płoty. 2011-07-15 08:19
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV" w m. Wicimice, gm. Płoty 2011-06-17 13:43
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Płotów o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa 2011-06-06 09:17
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wydaniu decyzji nr 06/Li-g/2011 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: "Budowie cmentarza komunalnego" w m. Wyszobór, gm. Płoty (dz. nr 194/4). 2011-06-02 08:44
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wydani decyzji nr 07/Li-g/2011 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: "Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Płoty na terenie działek: dz. dr nr 458 (ul. I Armii Wojska Polskiego) oraz dz. nr 459/11 i 203/3 ? położonych w obrębie Płoty 3". 2011-06-01 12:44
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wydaniu decyzji nr 05/Li-g/2011 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GRF 0601 A w skład której wchodzi: wieża wolnostojąca o konstrukcji kratowej o wysokości do 56 m npt wraz z instalacją na niej zespołu anten sektorowych i radioliniowych oraz posadowienia urządzeń sterujących u podstaw wieży wraz z linią zasilającą w m. Wicimice, gm. Płoty (dz. nr 251). 2011-06-01 12:41
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wydaniu decyzji nr 04/Li-g/2011 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GRF 0701 A w skład której wchodzi: wieża wolnostojąca o konstrukcji kratowej o wysokości do 56 m npt wraz z instalacją na niej zespołu anten sektorowych i radioliniowych oraz posadowienia urządzeń sterujących u podstaw wieży wraz z linią zasilającą" w m. Wyszogóra, gm. Płoty (dz. nr 53/1). 2011-06-01 12:41
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: "Budowie boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz placu zabaw" w m. Jarzysław, gm. Płoty (dz. nr 1/28). 2011-05-13 09:34
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: "Budowie placu zabaw" w m. Łęczna, gm. Płoty (dz. nr 7/9). 2011-05-13 09:29
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: "Budowie świetlicy wiejskiej z placem zabaw oraz budowę zbiornika szczelnego na ścieki socjalno - bytowe" w m. Dąbie, gm. Płoty (dz. nr 21/4) 2011-05-13 09:27
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. 2011-04-21 12:30
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Płoty na terenie działek: dz. dr nr 458 (ul. I Armii Wojska Polskiego) oraz dz. nr 459/11 i 203/3 - położonych w obrębie Płoty 3". 2011-04-18 13:36
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GRF 0701 A w skład której wchodzi: maszt wolnostojący o konstrukcji kratowej o wysokości do 56 m npt wraz z instalacją na nim zespołu anten sektorowych i radioliniowych oraz posadowienia urządzeń sterujących u podstaw masztu wraz z linią zasilającą" w m. Wyszogóra, gm. Płoty (dz. nr 53/1). 2011-04-07 07:54
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GRF 0601 A w skład której wchodzi: maszt wolnostojący o konstrukcji kratowej o wysokości do 56 m npt wraz z instalacją na nim zespołu anten sektorowych i radioliniowych oraz posadowienia urządzeń sterujących u podstaw masztu wraz z linią zasilającą" w m. Wicimice, gm. Płoty (dz. nr 251). 2011-04-07 07:51
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa cmentarza komunalnego" w m. Wyszobór, gm. Płoty (dz. nr 194/4) 2011-04-07 07:48
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. 2011-03-28 14:21
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej z placem zabaw oraz budowa zbiornika szczelnego na ścieki socjalno - bytowe" w m. Dąbie, gm. Płoty (dz. nr 21/4). 2011-03-21 14:40
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa placu zabaw" w m. Łęczna, gm. Płoty (dz. nr 7/9). 2011-03-21 14:37
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz placu zabaw" w m. Jarzysław, gm. Płoty (dz. nr 1/28). 2011-03-21 14:09
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz placu zabaw" w m. Jarzysław, gm. Płoty (dz. nr 1/28). 2011-03-21 14:09
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Podanie do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kocierz w gminie Płoty". 2011-03-21 14:07
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Płotów z dnia 17 marca 2011r. zawiadamia się wszystkie strony w sprawie że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Lisowo-Wyszogóra, gmina Płoty". 2011-03-18 10:43
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Płotów z dnia 17 marca 2011r.zawiadamia się wszystkie strony w sprawie że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Karczewie - Płoty", gmina Płoty, na terenie działek nr 102/3 i nr 102/4 w obrębie Karczewie oraz na terenie działki nr 175 w obrębie nr 1 m. Płoty. 2011-03-18 10:40
dokument Informacja o konieczności wymiany dowodów osobistych wydanych od 2001 roku 2011-02-18 11:30
dokument Decyzja umarzjaca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkawaniach 2021-12-16 08:19
dokument Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r. 2010-12-20 18:14
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Płoty w ulicach: I Armii Wojska Polskiego, Ignacego Paderewskiego, Łobeskiej i Cichej w m. Płoty 2010-12-15 11:47
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty obejmującego teren działek nr 55/3, 55/4, 55/5, 55/6 i 55/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Płoty 2 w mieście Płoty" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2010-12-10 09:10
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty dla terenu położonego w rejonie ulicy Bajkowej" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2010-12-10 09:07
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty dla terenu położonego w rejonie ulic Osiedle 700-Lecia i Górna" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2010-12-10 09:03
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty dla terenu położonego w rejonie ulicy Parkowej" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2010-12-10 09:01
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2010-11-30 07:46
dokument Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 16 listopada 2010 r. od g. 13.30 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty 2010-10-06 13:38
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kocierz w gminie Płoty" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2010-10-05 08:02
dokument BURMISTRZ PŁOTÓW ogłasza na dzien 16 listopada 2010 r. przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty 2010-09-30 10:25
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Płoty z dnia 27 września 2010 roku w sprawie ustalenia okręgów wyborczych dla radnych Rady Miejskiej w Płotach 2010-09-30 09:56
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie PKO S.A pn. "Modernizacja regionalnej lini kolejowej nr 402 Goleniów - Kołobrzeg wraz z budową łącznicy portu lotniczego Szczecin - Goleniów" 2010-09-16 13:18
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Modernizacja istniejącej linii napowietrznej 0,4kV wraz z wymianą słupów energetycznych na nowe oraz budowa linii kablowej i złącza kablowego" w m. Wyszogóra 2010-09-01 15:00
dokument Ogłoszenie dot. sprostowania informacji dot. przetargów ustnych nieograniczonych ogłoszonych na dzień 16.09.2010 r. 2010-08-10 10:24
dokument Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Jagiellonów 1-3 2010-07-30 12:06
dokument OBWIESZCZENIE Podanie do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu projektu "Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty". 2010-07-06 12:41
dokument O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zakładu produkcji drzewnej tartaku w Gostyniu Łobeskim na działce nr 41, obręb Gostyń Łobeski, gmina Płoty 2010-05-25 14:40
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Wykonanie odczepu z istniejącej linii napowietrznej 15 kV, budowa linii kablowej 15 kV, likwidacja istniejących linii napowietrznych i kablowych 0,4 kV, budowa nowych linii napowietrznych i kablowych 0,4 kV, budowa stacji transformatorowej oraz budowa oświetlenia ulicznego" 2010-04-29 12:19
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Modernizacja sieci elektroenergetycznej polegającej na budowie linii i złącz kablowych, likwidacji istniejących przyłączy napowietrznych oraz modernizacji istniejących złącz kablowych w m. Płoty 2010-03-31 13:55
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ?Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kocierz? wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2010-03-31 13:31
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania "Budowa linii elektroenergetycznych kablowych SN 15kV po trasie linii istniejących przewidzianych do demontażu w m. Płoty obejmującej działki: dr nr 312 położone w obrębie nr 4 oraz działki: dr nr 211, 458 i dz. nr 205, 206, 208, 453, 495/5 położone w obrębie nr 3". 2010-03-19 12:33
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn."Budowa zakładu produkcji drzewnej ? tartaku w Gostyniu Łobeskim na działce nr 41, obręb Gostyń Łobeski, gmina Płoty", którego Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "MODRZEW" Monika Anna Goraj, ul. Żwirki i Wigury 11, 72 ? 310 Płoty; 2010-02-24 08:21
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19 lutego 2010 r. zawiadamia się wszystkie strony w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi" w m. Płoty i Słudwia, gm. Płoty 2010-02-19 11:37
dokument Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki na terenie Gminy Płoty 2010-02-16 15:00
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicach: I Armii Wojska Polskiego, Ignacego Paderewskiego, Łobeskiej i Cichej w m. Płoty" 2010-02-16 14:37
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ? stacji przekaźnikowej zapewniającej transmisję sygnału do innych stacji operatora P4 za pomocą anten radioliniowych w skład, której wchodzą: maszt wolnostojący o konstrukcji kratowej o wysokości do 56 m npt, radiolinie zainstalowane na maszcie oraz urządzenia sterujące zlokalizowane u podstaw masztu" w m. Wyszogóra, gm. Płoty (dz. nr 53/1). 2010-02-16 14:15
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 16 lutego 2010 r.zawiadamia się wszystkie strony w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ? stacji przekaźnikowej zapewniającej transmisję sygnału do innych stacji operatora P4 za pomocą anten radioliniowych w skład, której wchodzą: maszt wolnostojący o konstrukcji kratowej o wysokości do 56 m npt, radiolinie zainstalowane na maszcie oraz urządzenia sterujące zlokalizowane u podstaw masztu" w m. Wicimice, gm. Płoty (dz. nr 251). 2010-02-16 11:37
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 20 stycznia 2010 r. O WNIESIENIU ODWOŁANIA OD DECYZJI o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 polegająca na budowie masztu wolnostojącego o konstrukcji kratowej o wysokości do 70m npt wraz z instalacją na nim anten nadawczych i radiolinii oraz posadowienie urządzenia sterującego u podstaw masztu" w m. Płoty, przy ul. Żwirki i Wigury 11, obręb nr 1 (dz. nr 23/2). 2010-01-20 14:45
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa linii elektroenergetycznych kablowych SN 15kV po trasie linii istniejących przewidzianych do demontażu w m. Płoty z dnia 28 grudnia 2009r. 2009-12-28 15:33
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 polegająca na budowie masztu wolnostojącego o konstrukcji kratowej o wysokości do 70m npt wraz z instalacją na nim anten nadawczych i radiolinii oraz posadowienie urządzenia sterującego u podstaw masztu" w m. Płoty, przy ul. Żwirki i Wigury 11, obręb nr 1 (dz. nr 23/2). 2009-12-15 14:06
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty" dla terenu położonego w rejonie ulicy Parkowej 2009-12-09 12:56
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty" dla terenu położonego w rejonie ulicy Bajkowej 2009-12-09 12:54
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty" obejmującego teren działek nr 55/3, 55/4, 55/5, 55/6 i 55/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Płoty 2 w mieście Płoty 2009-12-09 12:52
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty" dla terenu położonego w rejonie ulic Osiedle 700-Lecia i Górna 2009-12-09 12:50
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty 2009-12-09 12:48
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej - stacji przekaźnikowej zapewniającej transmisję sygnału do innych stacji operatora P4 za pomocą anten radioliniowych w skład, której wchodzą: maszt wolnostojący o konstrukcji kratowej o wysokości do 56 m npt, radiolinie zainstalowane na maszcie oraz urządzenia sterujące zlokalizowane u podstaw masztu" w m. Wicimice, gm. Płoty (dz. nr 251). 2009-11-30 13:33
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ?Rozbudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej w m. Płoty, przy ul. Bajkowej 2009-11-04 13:20
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi? w m. Płoty i Słudwia, gm. Płoty 2009-10-26 09:25
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 9 października 2009 r. zawiadamia się wszystkie strony w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ?Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 polegająca na budowie masztu wolnostojącego o konstrukcji kratowej o wysokości do 70m npt wraz z instalacją na nim anten nadawczych i radiolinii oraz posadowienie urządzenia sterującego u podstaw masztu? w m. Płoty, przy ul. Żwirki i Wigury 11, obręb nr 1 (dz. nr 23/2). 2009-10-13 11:05
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Płotów z dnia 25 września 2009r. zawiadamia się wszystkie strony w sprawie że zostało wydane postanowienie z dnia 23 września 2009r. Nr ROŚiD.7610/6/2009r. stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0144Z ? odc. Natolewice ? Natolewiczki" 2009-09-28 15:07
dokument Burmistrz Płotów podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kocierz, wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2009-09-22 11:52
dokument Burmistrz Płotów podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym przedsięwzięciu pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0144 Z - odc. Natolewice - Natolewiczki" 2009-08-25 13:23
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ?Budowa ul. Bajkowej w m. Płoty, 2009-07-31 13:27
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ,,Modernizacja kanału Kucerz 2009-07-01 10:24
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-06-15 13:43
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Płotów z dnia 16 września 2008 r. w sprawie: komunalizacji działek 2009-05-05 10:21
dokument PUNKTY ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 2009-05-05 09:56