herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

UCHWAŁA Nr XLI/346/2002 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie: przyjęcia na rzecz gminy Płoty nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

UCHWAŁA Nr XLI/346/2002

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia  26 kwietnia  2002 r.

 

 

 

w sprawie: przyjęcia na rzecz gminy Płoty nieruchomości                                          stanowiących własność Skarbu Państwa

 

 

                   Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142  poz. 1591  z 2001r.) oraz art. 37 ust. 2 pkt. 2 ustawy   o gospodarce nieruchomościami  z dnia 21 sierpnia 1997 roku /tj. Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543, zm. Nr 6 poz. 70, 2001r. Nr 129 poz. 1449, Nr 154 poz. 1800/  Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

 

 

§  1

 

Przyjąć od Skarbu Państwa na rzecz gminy Płoty nieruchomość położoną           w Płotach przy ul. I-wszej  Armii Wojska Polskiego, działka Nr 397 o pow. 867 m2 zabudowaną budynkiem Kina „Jedność" obręb Nr 3.

 

§  2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Płotach.

 

§  3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                    Przewodniczący Rady

 

                                                                                      Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 09-11-2009 10:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2009 10:11