Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XL / 336 / 2002 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadań szkoleniowo-dydaktycznych w gminie Płoty w roku 2003.

UCHWAŁA Nr XL / 336 / 2002

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 7 marca 2002 r.

 

 

w sprawie przyjęcia do realizacji zadań szkoleniowo-dydaktycznych w gminie Płoty w  roku 2003.

 

Na podstawie art.18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142  poz. 1591  z 2001r.) oraz art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014  z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się do realizacji w roku 2003 zadania szkoleniowo-dydaktyczne w gminie Płoty dofinansowane ze środków Kredytu Banku Światowego  Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – podkomponentu B2 – Edukacja.

 

§ 2

 

Realizacja zadań szkoleniowo-dydaktycznych w roku 2003 będzie finansowana ze środków własnych gminy, w wysokości stanowiącej udział własny we współfinansowaniu wyżej wymienionych zadań.

 

§ 3

 

Zarząd Gminy przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na rok 2003 uwzględni środki finansowe na realizacje zadań, o których mowa w § 1 uchwały.

 

§ 4

W przypadku nieotrzymania dofinansowania z Kredytu Banku Światowego  Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – podkomponentu B2 – Edukacja, uchwała traci swą moc.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Płotach.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

                                                                                                        Przewodniczący Rady

 

                                                                                                           Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 09-11-2009 10:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Haraszczuk 09-11-2009 10:04