Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr II/ 12 /2002 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty.

UCHWAŁA Nr II/ 12 /2002

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia   12  grudnia   2002 r.

 

 

 

w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie

                   zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty.

 

                    Na   podstawie   art. 18 ust. 2  pkt. 5  ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   ( tekst  jednolity  Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z 2001r., zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984) oraz art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.              o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139 zm. Dz. U. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000 roku Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804, 2002r. Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) Rada Miejska    w Płotach uchwala co następuje :

 

§   1

 

Przedmiotem zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty jest zmiana przeznaczenia gruntów rolnych jako rezerwa dla przyszłej rozbudowy  miejskiej oczyszczalni ścieków.

 

§   2

 

0bszarem zmiany obejmuje się działkę nr 55/11 o powierzchni 19,2968 ha położoną w obrębie Płoty m. 2.

 

§   3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Płoty.

 

§   4

 

Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

 

                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                                               Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 03-11-2009 10:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 03-11-2009 10:22