Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr II/ 7 /2002 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie : określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA Nr II/ 7 /2002

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 12  grudnia  2002r.

 

 

w sprawie :  określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od środków

                   transportowych.

 

 

                      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku        o samorządzie gminnym  ( tekst  jednolity  Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z 2001r., zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984) oraz art. 10 ustawy    z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. Nr     9 poz. 84 z 2002 roku, Nr 200 poz. 1683/  Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

§   1

 

Ustala się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych :

1/ autobusy i samochody ciężarowe w zależności od liczby miejsc do siedzenia oraz dopuszczalnej masy całkowitej:

 

Rodzaj środka
Transportowego

Dopuszczalna  masa całkowita, ładowność lub liczba miejsc

Podatek w /zł/ rocznie

Autobusy

Liczba miejsc :
-     do 15 miejsca
-     powyżej 15 do 29  miejsc
-     od  30 miejsc i więcej      364,00
      676,00
    1.477,00

Samochody ciężarowe
 

o dopuszczalnej masie całkowitej :

-           od 3,5  do 5,5 t włącznie
-           powyżej 5,5 do 7 t włącznie
-           powyżej 7 do 9 t włącznie
-           powyżej 9 do mniej niż 12 t       535,00
       740,00
       850,00
     1.000,00
   

 

 

2/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej  równej lub wyższej od 12 ton :

 

 

 

 

 

 

 

Liczba osi i  dopuszczalna masa
Całkowita /w tonach/

                
                              Stawka podatku

Nie mniej niż

 Mniej niż

0ś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne

Inne systemy
Zawieszenia osi
Jezdnych

                                                               Dwie osie

         12

    13

         1404zł.

          1456 zł.

         13

    14

         1456 zł.

          1560 zł.

         14

    15

         1508zł.

          1664 zł.

         15

   

         1560 zł.

          1768 zł.

                                                                Trzy osie

         12

    17

         1404 zł.

          1456 zł.

         17

    19

         1456 zł.

          1560 zł.

         19

    21

         1508 zł.

          1664 zł.

         21

    23

         1560 zł.

          1768 zł.

         23

    25

         1612 zł.

          1872 zł.

         25

    

         1664 zł.

          1976 zł.

                                                                 Cztery osie i więcej

         12

     25

         1560 zł.

          1664 zł.

         25

     27

         1612 zł.

          1768 zł.

         27

     29

         1716zł.

          1924 zł.

         29

     31

         1872 zł.

          2236 zł.

         31

    

         2080 zł.

          2340 zł.

           

 

 

 

3/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie

    z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej :

     a/ od 3,5 tony do poniżej 12 ton                                                         -       1400 zł.

     b/ równej lub wyższej od 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita  zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
/w tonach/

                

                       Stawka podatku

Nie mniej niż

 Mniej niż

0ś jezdna /0się jezdne/            z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne

Inne systemy
Zawieszenia osi
Jezdnych

                                                                2  osie

         12

    18

         1612 zł.

          1612 zł.

         18

    25

         1664 zł.

          1664 zł.

         25

    31

         1716 zł.

          1768 zł.

         31

   

         1768 zł.

          1810 zł.

                                                                  3  osie

         12

    40

         1810 zł.

          1810 zł.

         40

   

         1976 zł.

          2340 zł.

           

4/ przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą :

    a/ od 7 ton do poniżej 12 ton                                                            -  270,00 zł.

    b/ równej lub wyższej od 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej

Liczba osi i  dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów :
Naczepa /przyczepa + pojazd
Silnikowy  /w tonach/

                
                              Stawka podatku

Nie mniej niż

 Mniej niż

0ś jezdna /osie jezdne/
 z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne

Inne systemy
Zawieszenia osi
Jezdnych

                                                                     1 

         12

    18

         270 zł.

          291 zł.

         18

    25

         364 zł.

          416zł.

         25

      

         520 zł.

          624 zł.

                                                                      2  osie

         12

    28

         624 zł.

          728 zł.

         28

    33

         780 zł.

          936 zł.

         33

    38

         936 zł.

        1196 zł.

        38

    

       1144 zł.

        1560 zł.

                                                                      3  osie

        12

     38

          936 zł.

        1248 zł.

        38

   

        1248zł.

        1664 zł.

           

§   2

 

0bniża się o  5 %  stawki podatku za pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do    12 ton wyprodukowane w roku 2002 i roku podatkowym.

 

§   3

 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Gminy  Płoty.

 

§   4

 

 

Traci moc uchwała Nr XXXVII/306/2001 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 03  grudnia 2001 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

§   5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu               w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 


 

                                                                                    Przewodniczący Rady

 

 

                                                                                          Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 03-11-2009 10:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 03-11-2009 10:18