Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr II/ 6 /2002 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie: ustalenia wysokości podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA  Nr II/ 6 /2002

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia  12 grudnia  2002 roku

 

w sprawie: ustalenia wysokości podatku od nieruchomości.

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym  ( tekst  jednolity  Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z 2001r., zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984) oraz art.  5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. Nr     9 poz. 84 z 2002 roku  Nr 200 poz. 1683/  Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

§   1

Ustala się na terenie gminy i miasta Płoty wysokość stawek rocznych podatku od nieruchomości :

 

1.      0d gruntów                                                                       

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez

    względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

    od 1 m2 powierzchni                                                                            - 0,48 zł.

 

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni

     wodnych od 1 ha powierzchni                                                             - 3,21 zł.

 

c/ pozostałych od 1 m2 powierzchni                                                         -  0,10 zł.

 

2.      0d budynków lub ich części :

a/ mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej                                     -  0,47 zł.

 

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od

    części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie

    działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej                 - 14,66 zł.

 

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

    kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej   - 7,67 zł.

 

d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

    udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni  użytkowej     -  3,00 zł.                                                                                        

 

e/ od pozostałych od 1m2 powierzchni  użytkowej                                    -  4,32 zł.

 

f/  od budowli  2%  ich wartości

 

-   2   -

 

§   2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Płoty.

 

§   3

Traci moc uchwała nr XXXV/290/2001  z dnia 26 października  2001 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości.

§   4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu      w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                   Jan Przedaszek

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 03-11-2009 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 03-11-2009 10:17