Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr IX/ 90 /2003 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 sierpnia 2003 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres 12 m-cy od 01.10.2003 r. do 30.09.2004 r.

UCHWAŁA Nr IX/ 90 /2003

 

Rady Miejskiej w Płotach

                                   z dnia 27 sierpnia 2003 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

                  odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres 12 m-cy od

                  01.10.2003 r.  do  30.09.2004 r.

 

 

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku             o samorządzie gminnym    ( tekst  jednolity  Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z 2001r., zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984, Nr 214 poz. 1806,     z 2003r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 24 ust. l z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. Nr 72 poz. 747, zm. Dz. U. 2002 Nr 113 poz. 984 / Rada Miejska w Płotach  uchwala co następuje:

 

§   1

 

Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres 12 m-cy, tj. od 01.10.2003r. do 30.09.2004r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§   2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej             i Mieszkaniowej w Płotach.

§   3

 

Traci moc Uchwała Nr XXXV/291/2001 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 października 2001 roku w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie miasta i gminy oraz za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy.

 

       §   4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia                   O l. 10.2003r.

 

 

                                                                       Przewodniczący Rady

 

                                                                           Jan Przedaszek   

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 03-11-2009 08:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 03-11-2009 08:42