Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr IX/ 89 /2003 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 sierpnia 2003 roku w sprawie: opłaty administracyjnej.

UCHWAŁA Nr  IX/ 89 /2003

 

         Rady Miejskiej w Płotach

         z dnia 27 sierpnia 2003 roku

 

 

 

w sprawie:  opłaty administracyjnej.

 

        

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.               o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z 2001r., zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214 poz. 1806,          z 2003r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 18, art. 19 pkt. 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200 poz. 1683, Dz. U. z 2003r. Nr 110 poz. 1039)  Rada Miejska w Płotach  uchwala co następuje :

 

§   1

 

Wprowadza się na terenie gminy i miasta Płoty opłatę administracyjną za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej i ustala się następujące stawki :

 

1) za wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   -  30,00 zł.

2) za wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   -  20,00 zł.

 

§   2

 

Należną opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Płotach.

 

§   3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi gminy Płoty.

 

§   4

 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

                                                                                          Przewodniczący Rady

                  

                                                                                              Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 03-11-2009 08:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 03-11-2009 08:40