Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr IX/ 87 /2003 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 sierpnia 2003 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego we wsi Modlimowo, działki nr 180/2,181/1,180/7 w obrębie Modlimowo gmina Płoty.

 UCHWAŁA Nr IX/ 87 /2003

 

RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH

z dnia  27 sierpnia 2003 roku

 

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

                  przestrzennego, terenu położonego we wsi Modlimowo, działki

                  nr 180/2,181/1,180/7 w obrębie Modlimowo gmina Płoty.

 

 

                 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                   o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z 2001r., zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214 poz. 1806,           z 2003r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 14 ustawy z dnia  27.03 2003r..                               o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 póz. 717) Rada Miejska               w Płotach uchwala co następuje:

 

§   1

 

1.      Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na stacje paliw, gastronomię i hotelarstwo wraz          z infrastrukturą komunikacyjną.

 

§   2

 

1.      Granice obszaru objętego miejscowym planem przedstawia załącznik do

      niniejszej uchwały.

2. Teren miejscowego planu graniczy:

a) od strony południowego-wschodu z drogą krajową nr 6,

b) od strony południowo-zachodniej z drogą nr 239

c) od strony północno-wschodniej i północno-zachodniej z kompleksem pól.

3. Obszar miejscowego planu obejmuje działki nr 180/2, 181/1, 180/7 w obrębie

    Modlimowo gmina Płoty.

 

                         §   3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Gminy Płoty.

 

                                              §   4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

                                                                         Przewodniczący Rady

 

                                                                            Jan Przedaszek 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 03-11-2009 08:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 03-11-2009 08:39