Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr VIII/ 76 /2003 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie : sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze bezprzetargowej.

UCHWAŁA Nr  VIII/ 76 /2003

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia   30  czerwca   2003 r.

 

w sprawie : sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze

                   bezprzetargowej.

 

                    Na   podstawie   art. 18 ust. 2  pkt. 9 lit. a  ustawy z dnia          8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   ( tekst  jednolity  Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z 2001r., zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6, ustawy o gospodarce nieruchomościami  z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543, zm. Nr 6 poz. 70, z 2001r. Nr 129 poz. 1447, Nr 154 poz. 1800, z 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz. 1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, Dz. U. z 2003r. Nr 1, poz. 15)  Rada  Miejska  w Płotach  uchwala co następuje : 

§   1

 

Sprzedać w drodze bezprzetargowej następujące nieruchomości :

-         działkę Nr  290/4 o pow.   165 m2  położona w Płotach – obręb Nr 4

    dla Danuty Janczyszyn dla poprawienia warunków

    zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność

    w/w/

§   2

 

Traci moc uchwała Nr II/17/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze bezprzetargowej.

 

 §    3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy  Płoty.

 

§   4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                   Przewodniczący  Rady

 

                                                                                   Jan Przedaszek  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 03-11-2009 08:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 03-11-2009 08:35