Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Samodzielne stanowisko ds. promocji, sportu, OC i spraw wojskowych, bhp i OSP

Pracownicy:

 


Stanowisko pełni: Radosław Kos

Tel: 91 385 14 15 w.25
Pokój nr 18
Adres e-mail oc@ploty.pl
Samodzielne stanowisko ds. promocji, sportu, OC i spraw wojskowych, bhp i OSP podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

Zadania:
Stanowisko to poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie wydziały i samodzielne stanowiska określone w §15 Regulaminu Organizacyjnego realizuje następujące zadania szczegółowe:
1) przygotowanie materiałów promocyjnych do folderów, informatorów, na wystawy, ekspozycje i targi,
2) prowadzenie zbioru informacji statystycznych dotyczących miasta i gminy,
3) współpraca z ośrodkami informacji i środkami masowego przekazu, gminami, stowarzyszeniami i fundacjami,
4) zbieranie materiałów do gazety lokalnej oraz współpraca z zespołem redakcyjnym tej gazety,
5) nadzorowanie funkcjonowania sportu gminnego, oraz imprez masowych, rekreacyjnych organizowanych w gminie,
6) organizacja i prowadzenie spraw z zakresu OC,
7) organizacja szkolenia OC,
8) prowadzenie magazynu OC,
9) planowanie zadań OC,
10) opracowywanie planów świadczeń  osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju,
11) kierowanie akcją kurierską,
12) prowadzenie kancelarii tajnej,
13) prowadzenie rejestru i przechowywanie pism tajnych i poufnych,
14) rejestracja, ewidencja przedpoborowych z terenu gminy oraz przygotowanie dokumentacji poborowych do wojska,
15) wydawanie decyzji o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzenia gospodarstwa rolnego, uznania poborowego żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
16) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym;
- organizowanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz prowadzenie rejestru OSP,
- zapewnienie środków alarmowania i łączności , pomieszczeń, wyposażenia, sprzętu, urządzeń przeciwpożarowych, odzieży specjalnej i umundurowania, oraz środków transportowych do akcji pożarniczych i ćwiczeń,
- prowadzenie oraz rozliczanie kart pojazdów,
17) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej Urzędu oraz bhp,
18) prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy i w drodze do pracy lub z pracy,
19) załatwianie innych spraw wynikających z przepisu prawa z zakresu zadań stanowiska.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 17-04-2009 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 08-10-2020 11:59