Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

U C H W A Ł A Nr VI / 54 / 2003 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie: zamiana prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

U C H W A Ł A   Nr VI / 54 / 2003

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia   15 kwietnia  2003 roku

 

 

w sprawie: zamiana prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

 

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst  jednolity  Dz. U. Nr 142  poz. 1591   z 2001r., zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806)  oraz art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543, zm. Nr 6 poz. 70, z 2001r. Nr 129 poz. 1447, Nr 154 poz. 1800, z 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz. 1070, nr 130 poz. 1112, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058, Dz. U.        z 2003r. Nr 1 poz. 15) Rada Miejska w Płotach  uchwala co następuje :

 

§   1

 

Dokonać zamiany prawa wieczystego użytkowania na prawo własności działki Nr 354/2 o pow. 3241 m2  niezabudowanej dla małżeństwa Marian Czesław i Maria Jolanta Malińskich położonej w Płotach przy ul. Paderewskiego 5.

 

§   2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Płoty.

 

§   3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                          Przewodniczący Rady

 

                                                                             Jan Przedaszek

 

                   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 03-11-2009 08:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 03-11-2009 08:21