Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXII/ 209 / 2004 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie : określenia średniej ceny drewna stanowiącej podstawę do obliczania podatku leśnego.

UCHWAŁA Nr XXII/ 209 / 2004

  

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia  15 listopada 2004r.

 

 

w sprawie : określenia średniej ceny drewna stanowiącej podstawę do obliczania

                    podatku leśnego.

 

 

                    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                 o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r.  Dz. U. Nr  142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759/ oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym /Dz. U. z 2002 roku Nr 200 poz. 1682, zm. Nr 216 poz. 1826/  Rada Miejska w Płotach  uchwala co następuje :

 

§   1

 

Przyjmuje się średnią cenę drewna ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego stanowiącego podstawę do obliczania podatku leśnego na 2005 rok  -  w kwocie  120.40 zł.  za 1 m3  drewna.

 

§   2

 

1.      0kreśla się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.      0kreśla się wzór informacji w sprawie podatku od leśnego stanowi załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/205/2004 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 listopada 2004r.  

 

§   3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Płotów.

 

§   4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia       1 stycznia 2005 roku.

 

 

                                                                       Przewodniczący Rady

 

                                                                            Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 02-11-2009 10:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2009 10:46