Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XVIII/ 176 / 2004 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty w obrębie Słudwia

Uchwała Nr XVIII/ 176 / 2004

Rady Miejskiej w  Płotach

z dnia  28 czerwca 2004 roku

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty w obrębie Słudwia

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm. 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1086; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055) oraz art.14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z 2004 r, Nr 6 poz. 41), Rada Miejska w  Płotach uchwala co następuje:

 

§   1

 

 1. Przystępuje się do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty obejmującego teren działki o numerze ewidencji geodezyjnej 109, położonej w obrębie Słudwia.

  2. Granice obszaru objętego planem miejscowym oznaczono na mapach stanowiących załączniki graficzne nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

§   2 

 

Przedmiotem ustaleń planu miejscowego jest przeznaczenie terenu pod tereny przemysłowe eksploatacji kruszywa wraz z towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicznej.

 

§   3

 

 Zakres projektu planu miejscowego zgodnie z art. 15, ust. 1 i 2 ustawy                  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płot.

 

§   5 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                            Przewodniczący Rady 

 

                                                                                                Jan PrzedaszeK

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 02-11-2009 10:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2009 10:33