Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XVIII / 174 / 2004 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Płoty.

UCHWAŁA Nr XVIII /  174 / 2004

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia  28 czerwca   2004  roku

 

 

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Płoty.

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku             o samorządzie gminnym  ( tekst  jednolity  Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z 2001r., zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984, Nr 214 poz. 1806;            z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055)  oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  11 lutego 2003 roku w sprawie zasad  wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich  / Dz. U. Nr  33 poz. 264, zm. – 2004r. Nr 47 poz. 448/                 Rada Miejska  w Płotach  uchwala       co następuje :

 

§    1

 

Ustala się z dniem  1 stycznia  2004 roku wynagrodzenie miesięczne dla Mariana Malińskiego Burmistrza  Gminy  Płoty w wysokości  7.812,00 zł.  na które składa się:

 

-    wynagrodzenie zasadnicze                                                     -   4.380,00 zł.

dodatek funkcyjny                                                                   -   1.400,00 zł.

-          dodatek specjalny  w wysokości 20% wynagrodzenia

     zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie                          -   1.156,00 zł.

-          dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia

zasadniczego                                                                          -       876,00  zł. 

 

§   2

 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Płotach z dnia  21 marca 2003 roku Nr V/49/2003  w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrzowi Gminy Płoty.

§    3

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Płotach

 

 

 

 

 

 

§    4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

 

 

       

                                                                                            Przewodniczący Rady

 

                                                                            Jan Przedaszek  

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 02-11-2009 10:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2009 10:30