Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

U C H W A Ł A Nr XIX/ 183 /2004 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie : zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Słudwia, w celu ewentualnego odwołania Przewodniczącej Rady Sołeckiej.

U C H W A Ł A  Nr XIX/ 183  /2004

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia  21 lipca  2004 roku

 

 

w sprawie : zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Słudwia, w celu ewentualnego

                   odwołania Przewodniczącej Rady Sołeckiej.

                  

 

                  Na podstawie art.  36  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                             o samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity  Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z 2001r., zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984, Nr 214 poz. 1806,      z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055) oraz § 19 ust. 2 Statutu Sołectwa Słudwia   Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

 

§    1

 

 

1.      Zwołuje się zebranie wiejskie sołectwa Słudwia w dniu  10 września 2004 roku godz.  17,30   w  Słudwi, którego celem jest ewentualne odwołanie Przewodniczącej Rady Sołeckiej .

2.      Zebranie zwołuje się na wniosek  Przewodniczącej Rady Sołeckiej.

 

§    2

 

Szczegółowy tryb zebrania oraz zasady jego przeprowadzenia określa Statut Sołectwa.

 

§    3

 

Zobowiązuje się Burmistrza Płotów do zapewnienia odpowiednich warunków do odbycia  i obsługi zebrania.

 

§    4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Płotów.

 

§    5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                             Przewodniczący Rady

 

                                                                           Jan Przedaszek   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 02-11-2009 10:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2009 10:27