Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

U C H W A Ł A Nr XIV/ 137 /2004 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie : zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Kocierz, w celu ewentualnego odwołania Sołtysa.

U C H W A Ł A  Nr XIV/ 137 /2004

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia  20 lutego 2004 roku

 

 

w sprawie : zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Kocierz, w celu ewentualnego

                   odwołania Sołtysa.

                  

 

                  Na podstawie art.  36  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                             o samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity  Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z 2001r., zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984, Nr 214 poz. 1806,      z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz § 19 ust. 2 Statutu Sołectwa Kocierz  Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

 

§    1

 

 

1.      Zwołuje się zebranie wiejskie sołectwa Kocierz w dniu  28 kwietnia 2004 roku godz.  17,00  w Bądkowie, którego celem jest ewentualne odwołanie sołtysa.

2.      Zebranie zwołuje się na wniosek Rady Sołeckiej oraz mieszkańców sołectwa.

 

§    2

 

Szczegółowy tryb zebrania oraz zasady jego przeprowadzenia określa Statut Sołectwa.

 

§    3

 

Zobowiązuje się Burmistrza Płotów do zapewnienia odpowiednich warunków do odbycia  i obsługi zebrania.

 

§    4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Płotów.

 

§    5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                          Przewodniczący Rady

 

                                                                           Jan Przedaszek   

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 02-11-2009 10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2009 10:24