Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Referat Podatkowy

Referat Podatkowy

 

 Imię

Nazwisko 

Funkcja

Nr Telefonu

e-mail 

Nr pokoju 

Grażyna

 Kasprzak

 Kierownik

91 385 14 15 wew.41

 g.kasprzak@ploty.pl

 2

 Karolina

 Walukiewicz

 Podinspektor

91 385 14 15 wew.39

 k.walukiewicz@ploty.pl

 2

Małgorzata

Golczak

 Inspektor

91 385 13 34

91 385 14 15 wew.42

m.golczak@ploty.pl

 2

Aleksandra

Barsul

 Inspektor

91 385 13 34

91 385 14 15 wew.27

a.barsul@ploty.pl

 2

Sylwia Szajnowska  Referent 91 385 14 15 wew.27 s.szajnowska@ploty.pl

2

Referat Podatkowy podlega bezpośrednio Skarbnikowi i Burmistrzowi.

Zadania Referatu:

 

Referat Podatkowy poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie referaty i samodzielne stanowiska określone w §15 Regulaminu Organizacyjnego realizuje następujące zadania szczegółowe:

1) opracowywanie projektów uchwał w sprawie ustalania wysokości stawek podatków i opłat lokalnych;

2) prowadzenie postępowania oraz opracowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących zobowiązań podatkowych i opłat lokalnych;

3) wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych;

4) prowadzenie egzekucji administracyjnej i należności gminy;

Do zadań referatu w zakresie wymiaru i egzekucji podatków od nieruchomości, środków transportowych, rolnego i leśnego oraz opłat należy:

1) wydawanie decyzji w sprawach:

a) ustalających lub określających wysokość podatku, dotyczących stwierdzenia nadpłaty,

b) odraczających terminy płatności podatku,

c) umorzeń zaległości podatkowych,

d) orzekania o odpowiedzialności podatkowej osób trzecich,

2) wydawanie postanowień w sprawach podatkowych i administracyjnych, w szczególności: o wszczęciu postępowania administracyjnego, o umorzeniu postępowania admin., o wznowieniu postępowania admin., w sprawach sprostowania błędu rachunkowego i innych omyłek;

3) sporządzanie upomnień za zaległości podatkowe;

4) sporządzanie tytułów na zaległości podatkowe;

5) sporządzanie wniosków o wpis do ksiąg wieczystych hipotek przymusowych;

6) przyjmowanie i sprawdzanie deklaracji podatkowych;

7) zebranie materiałów dowodowych w podatkowym postępowaniu wyjaśniającym;

8) sporządzanie zestawień do celów sprawozdawczości:

a) kwotowych rejestru wymiarowego, przypisów, odpisów, umorzeń poboru,

b) zestawień decyzji przypisów, odpisów, umorzeń,

c) podstaw opodatkowania,

d) prowadzenia kart pojazdów,

9) uzgadnianie stanu faktycznego ewidencji pojazdów z ewidencją kupowaną corocznie w Terenowym Banku Danych;

10) wydawanie zaświadczeń podatkowych;

11) informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 17-04-2009 12:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 13-08-2020 11:31