Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR XXXI/312/2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2005r. w sprawie : przystąpienia do sporządzania zmian ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty?.

UCHWAŁA NR XXXI/312/2005
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 30 września 2005r.

w sprawie :
przystąpienia do sporządzania zmian „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty”.

Na podstawie art. 9 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennego (Dz. U. nr 80, poz. 717, zm. 2004r. Nr 6,
poz. 41, Nr 141, poz. 1492, 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087)

Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

§ 1


Przystępuje się do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty” – zatwierdzonego uchwałą Nr VIII/65/03
z dnia 30 czerwca 2003r.

§ 2

1. Zmiana studium obejmuje teren położony w obrębie geodezyjnym Płoty i Słudwia,
gmina Płoty i polega na likwidacji zapisu w tekście i na załączniku graficznym,
przebiegu obwodnicy drogi nr 6 miasta Płoty na kierunku południowo – wschodnim
oraz określenia terenu eksploatacji kruszywa naturalnego.
2. Granice obszaru objętego zmianą przedstawiono na załączniku graficznym nr 1,
stanowiącym integralną część uchwały.

§ 3

Uchyla się uchwałę nr XXIV/236/2004 z dnia 29 grudnia 2004r w sprawie przystąpienia do
sporządzania zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Płoty”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Jan Przedaszek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 02-11-2009 08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2009 08:45